Bài 3. Xây dựng CSDL

Tài liệu Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form pptx

Tài liệu Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form pptx
... TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 3: Xây dựng chức Form • • Giới thiệu chức Tạo nhanh chức Wizard 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu chức • • • Các nút Thêm, Ghi, Không, ... Giới thiệu chức • Nút Xóa − − Xóa mẩu tin hành khỏi bảng Dữ liệu xóa phục hồi lại 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Giới thiệu chức • Nút Thoát − Thực đóng Form hành ... nút thao tác liệu • Nút Ghi − Ghi nhận thay đổi liệu mẩu tin hành xuống bảng 17 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Tạo nút thao tác liệu • Bước 1: − − Bật chức Control...
 • 72
 • 560
 • 0

Bài toán xây dựng CSDL để quản lý cửa hàng sách: pot

Bài toán xây dựng CSDL để quản lý cửa hàng sách: pot
... tượng> Bước Xử thực thể yếu: không tồn thực thể yếu Bước Xử mối liên hệ 1:1 Khách hàng Nhận Hóa đơn Khách hàng Khách hàng Thuộc ... -Gian hàng -Nhân viên< Mã-nv, họ tên, năm sinh , số điện thoại > -Hóa đơn< Mã-hóa đơn, ngày mua, tên sách mua, số tiền ,số lượng sách > -Khách hàng...
 • 6
 • 755
 • 3

Bài giảng Microsoft Access: Bài 1 Xây dựng CSDL - GV. Phạm Thanh An

Bài giảng Microsoft Access: Bài 1 Xây dựng CSDL - GV. Phạm Thanh An
... General Date 1/ 31/ 92 4:30:00 PM (U.S) 31/ 01/ 92 16 :30:00 (U.K)  Long Date Friday, January 31 , 19 92 (U.S) 31 January 19 92 (U.K)  Medium Date 3 1- Jan- 19 92  Short Date 1/ 31/ 92 (U.S) 31/ 01/ 92(U.K) ... khác Các loại quan hệ Access: Trong Access tồn kiểu liên kết: liên kết 1- 1 liên kết 1- n (một-nhiều)  Quan hệ 1- 1: Các trường sử dụng để tạo quan hệ hai bảng khoá Khi đó, ghi bảng quan hệ phải có ... lớn 10 0 Like "K???" phải nhập ký tự, ký tự đầu phải K Like "CTY*" ba ký tự đầu phải CTY Thuộc tính trường     < #1/ 1/92# ngày nhập trước năm 19 92 >= #1/ 1 /19 80# ngày nhập sau năm 19 80 >= #1/ 1/ 91# ...
 • 75
 • 2,344
 • 0

BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN ppt

BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN ppt
... Computer, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals… Xây dựng Domain Controller điều khiển domain Gia nhập client vào Domain Thiết lập DC chạy song song Xử lý được lỗi gia nhập client vào Domain ... luận lý: Domain Tree Domain tree cấu trúc gồm nhiều domain xếp có cấp bậc theo cấu trúc hình Domain tạo gọi domain root Tất domain tạo sau gọi sub -domain Các subdomain phải khác Khi có root domain ... Xây dựng Domain Controller Nâng cấp Domain Controller: Domain in a … tạo domain Forest Child domain in a … tạo domain tree domain có sẳn Domain tree in…tạo domain tree forest có sẵn 18 8/26/2009...
 • 25
 • 143
 • 3

Chuyên đề wireless bài 3 Xây dựng khối wireless trong campus pptx

Chuyên đề wireless bài 3 Xây dựng khối wireless trong campus pptx
... tin cậy đến tất trạm khác trở nên khó khăn Một tập hợp dịch vụ mức BSS tập trung giải vấn đề truy cập vấn đề kiểm soát nhóm thiết bị mạng không dây cách đặt access point – AP là thiết bị đóng vai ... phép máy trạm tham gia vào: - SSID phải giống - Một tốc độ truyền liệu tương thích - Hoàn tất vấn đề xác thực Mối quan hệ client với AP gọi kết hợp (association) Máy client phải gửi thông điệp có ... tầng mạng doanh nghiệp Mô hình kết nối gọi mô hình dịch vụ mở rộng 802.11 Extended Service Set Trong mô hình ESS, máy trạm kết nối vào AP máy gần AP Nếu máy trạm sau di chuyển sang vị trí khác,...
 • 3
 • 156
 • 0

BÀI 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN (BỘ MÔN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG)

BÀI 3 XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN (BỘ MÔN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG)
... Computer, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals… Xây dựng Domain Controller điều khiển domain Gia nhập client vào Domain Thiết lập DC chạy song song Xử lý lỗi gia nhập client vào Domain TRƯỜNG ... phụ TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Xây dựng Domain Controller Nâng cấp Domain Controller: Domain in a … tạo domain Forest Child domain in a … tạo domain tree domain ... TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Nắm ý nghĩa cấu trúc luận lý, vật lý Active...
 • 49
 • 397
 • 0

Bài 3- XÂY DỰNG KHUNG PHÂN TÍCH

Bài 3- XÂY DỰNG KHUNG PHÂN TÍCH
... lý thuyết  Mô hình nghiên cứu  Biến nghiên cứu  Thiết kế nghiên cứu Cơ sở lý thuyết  khung phân tích (khung khái niệm)  Mục đích - trình bày biến lý thuyết chịu ảnh hưởng nhân tố  Chúng ta ... Tính liên quan đến mục tiêu nghiên cứu đề tài Tổng quan lý thuyết   Cấu trúc phần xây dựng dựa Mô hình phân tích (Analytical Framework) nghiên cứu Trong số trường hợp, mô hình gọi Mô hình khái ... (Conceptual Framework)   Sơ đồ diễn tả mối quan hệ nhân tố (biến số) Đây sở để xây dựng giả thuyết Ví dụ mô hình phân tích Giới tính Nghề nghiệp Mức chi tiêu cho thời trang Thu nhập Biến số độc...
 • 24
 • 748
 • 0

Tài liệu Bài 3. Cách thức xây dựng CSDL sử dụng Win/ISIS? docx

Tài liệu Bài 3. Cách thức xây dựng CSDL sử dụng Win/ISIS? docx
... Bảng xác định trường (FDT) CSDL bạn  Cách thức tạo Bảng kê (FMT), bảng chọn trường (FST) định dạng hiển thị (PFT) CSDL bạn  Cách thức sửa đổi FDT, FMT, FST PFT  Cách thức tạo Bảng FMT PFT bổ ... bạn xác định CSDL theo yêu cầu cụ thể bạn Việc hiểu rõ thành tố CSDL WinISIS quan trọng UNESCO ICTLIP Modu Phạm vi Bài trả lời câu hỏi sau:  Bốn thành tố CSDL WinISIS gì?  Cách thức xác định ... 20 Cách thức tạo bảng chọn trường (FST) Thông báo sau bạn chuyển tới từ PFT  Thông báo cho phép bạn lựa chọn sử dụng Hỗ trợ từ điển để tạo FST  Nhấn vào nút YES UNESCO ICTLIP Modu 21 Cách thức...
 • 35
 • 495
 • 0

KIM LOAI TAC DUNG axit DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH HNO 3 XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ SỰ TẠO THÀNH MUỐI AMONI TRONG DUNG DỊCH HNO3 TAO MUOI AMONI

KIM LOAI TAC DUNG axit DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH HNO 3 XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ SỰ TẠO THÀNH MUỐI AMONI TRONG DUNG DỊCH HNO3 TAO MUOI AMONI
... Vlít dung dịch HNO3 1M vừa đủ thu dung dịch Y chứa 25,4gam muối 0,4928lít chất khí X Tìm CTPT X tính V? Bài 6: Hoà tan 4,8gam Mg vào mgam dung dịch HNO3 10% vừa đủ thu dung dịch Y chứa 30 ,4gam muối ... Al vào Vlít dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu dung dịch Y chứa 25,83gam muối 0,672lít chất khí X Tìm CTPT X tính V? Bài 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15mol Ca 0,02mol ZnO 500ml dung dịch HNO3 ... 500ml dung dịch HNO3 aM vừa đủ thu dung dịch Y 0,672lít NO Tính a khối lượng muối thu Y? Bài 13: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15mol Ca 0,02mol ZnO mgam dung dịch HNO3 10% vừa đủ thu dung dịch...
 • 4
 • 454
 • 11

Tài liệu Chương 3 Bài 1: Xây dựng BLD docx

Tài liệu Chương 3 Bài 1: Xây dựng BLD docx
... thành 2.1 thành 3. 1 ,3. 2, 3. 3 thành 2 .3 thành 3. 4 thành 4.1 1.4 thành BLD Logic (HT cung ứng vật tư mới)  Nhược điểm hệ thống cũ : – – – – Thiếu kho hàng thông dụng: Thiếu hẳn chức BLD Tốc độ xử ... tư liệu 2.Quản lí độc giả 3. Quản lí phục vụ 4.Thống kê, báo cáo 1.1.Bổ xung TL 2.1.Nhập ĐG 3. 1.Tra cứu 4.1.TK tư liệu 1.2.Phân loại biên mục 2.2.Cập nhật ĐG 3. 2.Mượn tư liệu 4.2.TK độc giả 1 .3. QL ... biên mục 2.2.Cập nhật ĐG 3. 2.Mượn tư liệu 4.2.TK độc giả 1 .3. QL tình trạng tư liệu 2 .3. Hủy bỏ ĐG 3. 3.Trả tư liệu 4 .3. TK phục vụ Tiêu chí tra cứu Tiêu chí thống kê báo cáo ĐỘC GIẢ TT phản hồi tra...
 • 20
 • 379
 • 0

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 3 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 3 - ts.thái thị tuyết dung
... • Luật Luật sư, (1 2-7 -2 006), có hiệu lực từ 0 1-0 12007 quy định: chi nhánh, công ty luật NN VN cử luật sư VN tư vấn PLVN, tham gia tố tụng trước toà, trừ vụ án hình • Nghị 71/2006/NQ-QH11 (2 9-1 1-2 006), ... Những trường hợp VB hết hiệu lực CƠ SỞ PHÁP LÝ: Đ. 53 (LUẬT 2004), Đ.81 (LUẬT 2008) VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC HẾT THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ ... Cơ sở pháp lý: - Đ 83 Luật 2008; - Đ54 Luật 2004 10 8/17/2011 Ý nghĩa  Xuất phát từ thực tiễn quan NN ban hành nhiều VB mâu thuẫn, chồng chéo  Áp dụng nguyên tắc để giải xung đột pháp luật NGUYÊN...
 • 17
 • 823
 • 2

Bài 3: Áp dụng qui chuẩn và qui chuẩn xây dựng trong giám sát thi công xây dựng công trình. pptx

Bài 3: Áp dụng qui chuẩn và qui chuẩn xây dựng trong giám sát thi công xây dựng công trình. pptx
... công tác xây dựng sở pháp lí Quy chuẩn xây dựng Số lợng tiêu chuẩn nay: 1314 tiêu chuẩn, qui phạm, 10 tiêu chuẩn thuật ngữ Số lợng tiêu chuẩn xây dựng: 100 tiêu chuẩn Hầu hết tiêu chuẩn xây dựng ... đến xây lắp công trình xây dựng với hai giai đoạn chính: - Quy hoạch xây dựng: lập qui hoạch xây dựng quản lí xây dựng theo qui hoạch; - Đầu t xây dựng công trình: lập dự án đầu t, khảo sát, thi t ... có 814 tiêu chuẩn thi t kế xây dựng, kết cấu xây dựng, vật liệu xây dựng, thi công, máy xây dựng Gồm 41 Đến năm 1998, ban hành danh mục tiêu chuẩn xây dựng công trình với 501 tiêu chuẩn khai thác...
 • 41
 • 264
 • 0

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P1 ppt

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P1 ppt
... dung Lý thuyết cấp phối tốt Mặt đường cấp phối thiên nhiên Mặt đường cấp phối đá dăm Mặt đường đá dăm 3. 1 Lý thuyết cấp phối tốt Nhiều tác giả giới nghiên cứu để xây dựng lý thuyết cấp phối tốt ... tóm tắt kết nghiên cứu sau: Các quan điểm cấp phối: Tính chất cần thiết cấp phối dùng làm móng mặt đường phải xác định sở đảm bảo chống lực thẳng góc & lực ngang tác dụng lên chúng điều kiện bất...
 • 7
 • 157
 • 1

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P2 pptx

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P2 pptx
... phối có kích cỡ hạt lớn có khả chống biến dạng tốt 2 Các cấp phối lí tưởng (cấp phối tốt nhất): Đường cong Fuller: y2 = P.x Trong đó: - y : % hạt lọt qua lỗ sàng (%); - x : kích thước lỗ sàng ... cong cÊp phèi lý t−ëng cña Fuller 100,00 90,00 80,00 L−îng lät qua sμng, % 70,00 60,00 50,00 40,00 30 ,00 20,00 10,00 0,01 0,1 Logarit §−êng kÝnh lç sμng 10 100 ...
 • 7
 • 200
 • 0

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P3 pps

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 3 P3 pps
... hệ số thực nghiệm (n = 0 ,3 ÷ 0,5) Theo Đại học Washington công thức Fuller & Thompson phát minh năm 1907 Ví dụ: n=0,5 D= 19,1 mm thì: P2 = 5 23. d Như vậy, công thức đường cong cấp phối lý tưởng ... tích 29,6% không gian thừa lại cỡ hạt kề trước choán chỗ cấp phối có độ chặt lớn Qua bảng 3- 1 nhận thấy đường cong cấp phối lý tưởng Fuller & Talbot Weymouth gần Lý thuyết cấp phối lí tưởng B.B.Okhôtina ... Đường cong cấp phối lí tưởng Talbot: n ⎛d⎞ P = ⎜ ⎟ 100 ⎝ D⎠ Trong : P : tỉ lệ % hạt lọt qua lỗ sàng;...
 • 7
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 xây dựng các chức năng cơ bản trên formbài 3 xây dựng các slidebài 3 xây dựng thực đơnbài 3 xây dựng ao nuôi tôm súbài giảng xây dựng cầu 3 p2 pdfbài tập xây dựng thực đơn món ăn cho tre tu 1 den 3 tuoibài tập 3 xây dựng giả thuyếtbài tập 3 xây dựng tập luật suy diễn ra profit sử dụng thuật toán quinlan3 xây dựng ứng dụng cho bài toán phân tích hành vi mua sắm của khách hàng trong các siêu thị3 xây dựng hệ thống bài tập về phương pháp bảo toàn electron và kết hợp một số phương pháp khác3 xây dựng các dạng bài tập vềbài tập xây dựngbài giảng xây dựngbài toán xây dựngbài giảng xây dựng kế hoạch marketing2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Chuong trinh DHDCDTN 20175. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Giay dang ky tham duGiay uy quyen tham duQuy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,Chuyên đề Tổ hợp và xác suấtPTSC Thanh Hoa NQ ke hoach chi tra co tuc nam 2016 signedptscthanhhoa qdthoinhiemvuchutichhdqtdoivoiongnguyentrantoan signedChuyên đề Lượng giácĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zipBộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 11.Giay uy quyen2. Bao cao HDQT 2016CBTT da ky hop dong kiem toan nam 2017Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 5. TiepDu thao Nghi Quyet DHDCD 2017Thong bao to chuc DHCD 201713.The bieu quyet 20173.Thong bao ve viec bau bo sung BKS nhiem ky 2016-2021