Giáo trình Thuỷ lực Đại học Thuỷ Lợi (tập 2)

phân tích thiết kế hệ thống QUẢN LÝ GIAO TRÌNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

phân tích thiết kế hệ thống QUẢN LÝ GIAO TRÌNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
... tạo hệ thống : Quản giáo trình thư viện EPU” chúng em mong muốn tạo hệ thống giúp cán quản thư viện quản dễ dàng giáo trình. Với tính xây dựng nhu cầu thực tế mà cán thư viện cần để xử ... Quản Page Đồ Án PTTKHT Quản Danh Mục Trình Độ Quản Danh Mục NXB Quản Danh Mục Tác Giả 6 .Quản Danh Mục Lớp Quản Danh Mục Kho Quản Danh Mục Giáo Trình Quản Nhập Kho 10 Quản ... Kho 18 .Thống Kê Tác Giả 19 .Thống Kê Giáo Trình 20 .Thống Kê Nhân Viên mục Quản Nhập Xuất Kho Quản Kế giáo trình Hoạch In Quản Hệ trường Đại học Thống Điện Lực Thống Kê Giảng viên hướng...
 • 43
 • 281
 • 2

Bài giảng, giáo trình Phụ sản Đại học Y Hà Nội

Bài giảng, giáo trình Phụ sản Đại học Y Hà Nội
... thai phụ người thân gia đình Phương pháp giảng d y: thuyết trình Phương pháp đánh giá: câu hỏi lượng giá Tài liệu học tập: - Bài giảng Sản Phụ khoa, tập I, Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Nội ... đình chưa có Ng y nội dung học tập môn phụ sản nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ bao gồm việc chăm lo sức khỏe cho người phụ nữ từ thủa d y qua thời kỳ hoạt động sinh sản đến thời kỳ ... người phụ nữ từ sinh chết Một số đặc điểm môn học - Đối tượng nữ lứa tuổi khác Vì cán y tế chuyên ngành sản sinh viên học tập môn học phải nâng cao ý thức thương y u người bệnh, đối xử nhẹ nhàng,...
 • 3
 • 1,237
 • 10

Giáo trình Ms Word - Đại học Mở TPHCM potx

Giáo trình Ms Word - Đại học Mở TPHCM potx
... baitap01 Nh p vào n i dung sau: ðại học mở bán công c ng hòa xã hội chủ nghóa việt nam Trung tâm tin học độc lập - tự - hạnh phúc Tel: 08 - 300 952 Ngày thi chứng tin học quốc gia a, b năm 2005 Sau ... ng 5- S d ng Word Art: Ch n dòng đ u tiên, vào menu Insert Picture WordArt, c a s Gallery xu t hi n, ch n d ng th tư, OK Trong c a s Edit WordArt, ch n Font Vni-Helve, OK Ngồi cách này, b n WordArt ... m t k t qu ý II) Kh i đ ng Microsoft Word: Cách 1: Start Programs Microsoft Word Cách 2: Nh p đúp vào bi u tư ng Word Desktop Cách 3: Start Run gõ ch winword, r i Enter III) Màn hình giao di...
 • 43
 • 381
 • 7

Giáo trình Ms Windows - Đại học Mở TPHCM pdf

Giáo trình Ms Windows - Đại học Mở TPHCM pdf
... PH N WINDOWS- XP 10 Bài - H ði u Hành Windows XP 11 I) Kh i ñ ng gi i thi u hình Windows XP: 11 II) Gi i thi u v c a s Windows XP: .12 III) Các thao tác b n Windows ... A Ph n – Tin h c b n PH N WINDOWS- XP Trang 10 Gíáo trình Tin h c A Ph n – Tin h c b n Bài - H ði u Hành Windows XP I) Kh i ñ ng gi i thi u hình Windows XP: ð s d ng Windows XP, b n c n có m t ... thi t cho trình tìm ki m c a Windows: - Look in: b n ch n ñĩa C: - All or part of the file name: gõ tên t p tin c n tìm (notepad.exe) • Sau ñó, b m Search ñ b t ñ u trình tìm ki m, Windows s...
 • 41
 • 228
 • 3

Giáo trình môi trường đại học bách khoa đà nẵng

Giáo trình môi trường  đại học bách khoa đà nẵng
... ============================================================= 1.1 - KHOA HC MÄI TRỈÅÌNG Khoa hc mäi trỉåìng nghiãn cỉïu mäúi quan hãû giỉỵa mäi trỉåìng v ngỉåìi quạ trçnh phạt triãøn ca x häüi Hay nọi mäüt cạch khạc khoa hc mäi trỉåìng nghiãn ... cháút lỉåüng ca mäi trỉåìng säúng Khoa hc mäi trỉåìng l mäüt ngnh khoa hc ráút räüng låïn, phỉïc tảp v cọ liãn ngnh cao, âỉåüc dỉûa trãn cå såí ca nhiãưu ngnh khoa hc tỉû nhiãn, x häüi v cäng ... họa Tuy váûy sinh thại hc váùn l khoa hc riãng khoa hc sinh hc vç cọ cạc khại niãûm, näüi dung v phỉång phạp nghiãn cỉïu riãng Sinh thại hc l ngnh tiãưn bäúi ca khoa hc mäi trỉåìng, vç tỉång tỉû...
 • 121
 • 585
 • 5

giáo trình thủy công tập 1 phần 2 - Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

giáo trình thủy công tập 1 phần 2 - Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
... Vit Nam Độ dốc mái đập Góc nghiêng mái đập o o Độ dốc mái đập Góc nghiêng mái đập o o : 1, 0 45o 37 28 : 3,0 18 o 26 35 25 o o : 1, 5 33 41 35 26 : 4,0 14 03 36 25 : 2, 0 26 o 34 35 25 : 5,0 11 o 10 ... (a + h )] (6 -2 2 ) Dựa vo hệ phơng trình (6 -1 6 ) v (6 -2 2 ) ( 6- 21 ) v (6 -2 2 ) ta xác định hai ẩn số q v a0 Phơng trình đờng bão ho theo hệ trục toạ độ xOy (hình 6-9 ) l: x= k (h1 y ) 2q Đập đồng chất ... giai đoạn thi công đến ứng suất thân đập 27 7 w v 10 .4 Đập to đầu Chơng 11 : Các loại đập khác 306 11 .1 Khái niệm v phân loại 11 .2 Đập cọc gỗ w w 11 .3 Đập cao su Các ti liệu tham khảo 11 5 www.vncold.vn...
 • 206
 • 286
 • 0

SỔ TAY KỸ THUẬT THỦY LỢI - PHẦN 2 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TẬP 4 doc

SỔ TAY KỸ THUẬT THỦY LỢI - PHẦN 2 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TẬP 4 doc
... K1 2. 2 y a 3.0 3 .2 3 .4 3.6 3.8 4. 0 12 16 28 24 R 20 a 32 Chương - Thủy lực cửa van 51 10 12 14 16 18 20 K2 1 .2 1 .4 1.6 1.8 2. 2 2. 4 2. 6 2. 8 y a Hình - 15 cong cong Hình 2- 1 5b ĐườngĐường K K1, K2 ... 1-m ỗ ố -3 at -3 mat b mb 1-m ma a 0 m 0 a 1-m -bt -mbt -mat -at - (1 - m ) at - (1 - m ) bt 2 -3 mbt -3 bt 0 0 -t -mt 0 -mt -t 1-m t 1-m b 0 -3 abt -3 mabt -3 (1 - m ) a t ữ ữ ữ ữ ữ ữ -3 (1 - m ) b ... gốc: - peclit - ferit peclit - ferit Độ cứng Brinell Kéo Giới hạn đàn hồi Giới hạn phá hoại Độ dãn kéo đứt % kG/mm2 kG/mm2 24 0 - 25 28 0 20 0 175 42 - 46 38 - 44 32 - 40 58 - 75 50 -5 8 42 - 48 Cắt...
 • 187
 • 279
 • 1

giáo trình ôn thi đại học sinh học

giáo trình ôn thi đại học sinh học
... cỏc tỏc nhõn sinh hc nh virus, biến đổi sinh lí hoá sinh nội bào cú th gõy t bin dng ny *Cơ chế phát sinh: đứt gãy NST, làm ảnh hởng tới trình nhân đôi AND, tiếp hợp trao đổi chéo không cromatit ... phát sinh nguyên phân TB sinh dỡng , đột biến gen trội đợc nhân lên mô biểu phần thể (thể khảm): gọi đột biến xô ma, loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính, mà di truyền qua sinh ... ADN ri li vi b sinh vt nhõn thc S nhõn ụi sinh vt nhõn thc nhỡn chung l ging sinh vt nhõn s Tuy nhiờn, cú vi im khỏc ỏng lu ý: - sinh vt nhõn s ch cú im u chộp (Ori C), nhng sinh vt nhõn thc,...
 • 21
 • 1,008
 • 18

Xem thêm