Tiểu luận bảng thông tin điện tử dùng vi điều khiển PIC16F88

Bảng thông tin điện tử dùng vi điều khiển PIC 16f88

Bảng thông tin điện tử dùng vi điều khiển PIC 16f88
... tập lớn VXL Bảng thông tin điện tử Một số thông tin PIC1 6F88: Giảng vi n hớng dẫn:H n Huy Dũng Thực :nhóm ĐT 1+2 K48 ĐHBKHN 14 5/6/2006 B i tập lớn VXL Bảng thông tin điện tử Giảng vi n hớng dẫn:H ... A)Mục đích thiết kế - Dùng vi điều khiển PIC1 6F88 PIC1 6F84 để hiển thị chữ chạy ma trận led(8ì8) - Phần cứng bao gồm PIC1 6F88 Hoặc PIC1 6F84 l phần tử điều khiển Giảng vi n hớng dẫn:H n Huy ... 5/6/2006 B i tập lớn VXL Bảng thông tin điện tử Giảng vi n hớng dẫn:H n Huy Dũng Thực :nhóm ĐT 1+2 K48 ĐHBKHN 16 5/6/2006 B i tập lớn VXL Bảng thông tin điện tử Vi xử lý PIC1 6F88 có 18 chân : -...
 • 36
 • 420
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p9 ppsx

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p9 ppsx
... vi xử lý nhà chế tạo không bỏ lỡ hội cho đời họ vi điều khiển ngày tiến Vi điều khiển sử dụng nhiều thiết bò công nghiệp, máy giặt, điều khiển đèn giao thông, đồ chơi giải trí… Tại Vi t nam vi c ... 8051, vi mạch giao tiếp ngoại vi 8255, với nhớ bán dẫn, cảm biến PHẦN 2: Thiết kế thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 Chương trình hệ thống ứng dụng Nhờ có giúp đỡ quý thầy cô bạn ... công nghiệp Để tìm hiểu vi điều khiển tìm hiểu ứng dụng cụ thể nhóm chúng em xin thực đề tài gồm hai phần chính: PHẦN1: Khảo sát vi điều khiển 8051, vi mạch giao tiếp ngoại vi 8255, với nhớ bán...
 • 9
 • 246
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p8 pps

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p8 pps
... Luận văn tốt nghiệp Trang 35 Lưu đồ chương trình cho phép xem số liệu Gọi chương trình dò phím XEM: A =#00H Đ S A =#01H Đ S A =#02H Đ Đ LUUHOPL  38H LUUHOPH  39H ... LUU_SPH  3BH Đ LUUHOPL  3CH LUUHOPH  3DH LUU_SPL  3EH LUU_SPH  3FH S A =#04H S GVHD Nguyễn Vi t Hùng (2) LUUHOPL  30H LUUHOPH  31H LUU_SPL  32H LUU_SPH  33H LUUHOPL  34H LUUHOPH  35H ... LUUHOPL  40H LUUHOPH  41H LUU_SPL  42H LUU_SPH  43H Gọi chương trình blank (1) GVHD Nguyễn Vi t Hùng Luận văn tốt nghiệp Trang 37 B CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG ;CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG...
 • 9
 • 252
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7 doc

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7 doc
... = Đ Ret GVHD Nguyễn Vi t Hùng (FFFF  0000) Luận văn tốt nghiệp Trang 32 12 Chương trình lưu số sản phẩm số hộp ca sản xuất: Chương trình lưu kết ca sản xuất Số hộp, số sản phẩm lưu vào ô nhớ ... 1) 13 Chương trình cho phép xem số liệu ca sản xuất: Chương trình xem kết ca sản xuất, cụ thể xem nội dung số hộp số sản phẩm ca sản xuất Ở đề tài chúng em vi t chương trình xem tối đa ca Tức ... 2EH = sau đếm xong băng chuyền báo hiệu ngưng đếm nội dung ô nhớ 2EH trao cho ghi A lưu kết vào ca Nếu ca sau cho phép hoạt động nội dung ô nhớ 2EH tăng lên ng tự đươc lưu vào ca ng ứng...
 • 9
 • 205
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6 pot

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p6 pot
... làm thay đổi mức logic từ xuống ô nhớ dùng cho vi c đếm sản phẩm tăng lên đơn vò thông qua vi c gọi chương trình tăng 1, đủ số sản phẩm ô nhớ dùng cho vi c đếm số hộp tăng lên đơn vò thông qua ... chương trình tăng 1, lần thay đổi số liệu ô nhớ đẩy liên tục led để hiển thò Vì đếm sản phẩm đến tối đa 999 đếm số hộp tối đa 9999 nên phải sử dụng byte để đếm sản phẩm từ hàng đơn vò đến hàng chục ... chương trình nhập hộp - Gọi chương trình nhập sản phẩm - Cho phép băng truyền hoạt động Gọi chương trình đầu dò (DAUDO) Đếm sản phẩm S Đủ SP Ro-le đóng hộp, đếm hộp (RL – ĐH) S Đủ hộp - Cho phép băng...
 • 9
 • 171
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p5 pdf

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p5 pdf
...  10.d m ( ) TL s III KẾT NỐI KÍT VI ĐIỀU KHIỂN VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI: Kết nối với bàn phím: Bàn phím gồm 16 phím kết nối với kít vi điều khiển thông qua Port 8051 Sơ đồ kết nối sau: P0.0 P0.1 ... GVHD Nguyễn Vi t Hùng   0,2  11,1mA 251  10  Luận văn tốt nghiệp Trang 12 c Kết nối mạch rơle: Tín hiệu điều khiển rơle lấy từ PortA 82551 Rơle tác động đếm xong số lượng sản phẩm cài đặt ... sáng ng ứng với tác động rơle Giống mạch hiển thò, tín hiệu lấy điều khiển rơle đïc đưa qua đệm 74245 hạn dòng điện trở Tính điện trở hạn dòng R: Để cho led sáng dòng cung cấp cho 10mA Vậy điện...
 • 9
 • 217
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p4 pptx

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p4 pptx
... PSEN Kết nối nhớ liệu ngoài: Bộ nhớ Ram cho phép ghi/ đọc tín hiệu điều khiển WR\ RD\ 8051 có lệnh truy xuất liệu nhớ liệu MOVX dùng trỏ 16 bit (DPTR) R0 R1 xem ghi đòa Kết nối bus đòa bus liệu ... Dữ liệu từ B đưa bus A Dữ liệu từ A đưa busA Ngăn H H Operation X Bảng thật Sơ đồ chân Tuy nhiên dòng lớn nên phải dùng thêm điện trở hạn dòng từ ngõ (B1 _ B8) 74245 Bàn phím: Vì mạch đếm sản phẩm, ... hạn dòng từ ngõ (B1 _ B8) 74245 Bàn phím: Vì mạch đếm sản phẩm, đếm số sản phẩm thùng, số sản phẩm lô, loại nhập vào số đếm phạm vi từ đến tối đa 9999, chúng em sử dụng 10 phím số từ đến Và lần...
 • 9
 • 210
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p3 ppsx

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p3 ppsx
... Hoạt động Port A  Bus liệu Port B Bus liệu Port C Bus liệu Bus liệu  Port A Bus liệu  Port B Bus liệu  Port C Bus liệu  Từ điều khiển Bus liệu trạng thái Hi-Z Cấm Bus liệu trạng thái Hi-Z ... RESET mức [H], ghi điều khiển đặt lại đònh nghóa toàn 24 đường dẫn ngõ vào.Trạng thái kéo dài tới chương trình ứng dụng vi t từ điều khiển vào ghi điều khiển để xác đònh chế độ làm vi c 8255 Các cổng ... mã giảm giá thành mạch điện Nhưng để kết nối với mạch hiển thò phải cần có IC giao tiếp vào port 8051 dùng cho mục đích khác 8255 IC giao tiếp vào song song thông dụng điều khiển phần mềm nên...
 • 9
 • 216
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p2 doc

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p2 doc
... khác Một ghi gọi đệm liệu nối tiếp (SBUF) đòa 99H giữ liệu truyền liệu nhận Khi truyền liệu ghi lên SBUF, nhận liệu đọc SBUF Các mode vận hành khác lập trình qua ghi điều khiển port nối tiếp SCON ... tiếp Điều khiển ngắt Các ghi khác 128 byte RAM Timer Timer Timer MRO nội CPU Điều khiển bus Oscillator Các port I/O rt I/O EA RST P0 P2 PSEN ALE b2 Khảo sát khối nhớ bên 8051: GVHD Nguyễn Vi t ... hệ thống cho phép vi c ghi ghi cho phép ngắt (IE) đòa A8H, ghi đòa hóa bit GVHD Nguyễn Vi t Hùng Luận văn tốt nghiệp Trang 16 -Thanh ghi điều khiển công suất: Thanh ghi điều khiển công suất (PCON)...
 • 9
 • 165
 • 0

liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p1 docx

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p1 docx
... họ vi xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại không thực Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi ... dụng mạch -Mạch đơn giản so với mạch đếm sản phẩm dùng IC rời có phần cài đặt số đếm ban đầu -Mạch lưu lại số liệu ca sản xuất -Mạch điều khiển đếm nhiều dây chuyền sản xuất lúc phần mềm -Mạch kết ... sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng vi...
 • 9
 • 224
 • 1

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p1 doc

Quá trình hình thành giáo trình thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p1 doc
... họ vi xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại không thực Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi ... dụng mạch -Mạch đơn giản so với mạch đếm sản phẩm dùng IC rời có phần cài đặt số đếm ban đầu -Mạch lưu lại số liệu ca sản xuất -Mạch điều khiển đếm nhiều dây chuyền sản xuất lúc phần mềm -Mạch kết ... hình sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng...
 • 9
 • 331
 • 0

Thiết kế bộ xử lý cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị dữ liệu ra màn LCD,có giao tiếp với máy tính qua cổng RS232.

Thiết kế bộ xử lý cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị dữ liệu ra màn LCD,có giao tiếp với máy tính qua cổng RS232.
... Điện- Điện Tử Trờng Đại Học S Phạm Kỹ Thuật nhận đề tài làm đồ án tốt nghiệp em tiến hành thực đề tài: Thiết kế xử cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị liệu LCD,có giao tiếp với máy tính ... quy định theo yêu cầu đề tài là: Thiết kế cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị hình LCD giao tiếp với máy tính qua cổng RS232 111 Trang 12 Tài liệu tham khảo .112 Danh ... án thời gian quy Trang 17 định theo yêu cầu đề tài là: Thiết kế cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị hình LCD giao tiếp với máy tính qua cổng RS232 111 Tài liệu tham khảo ...
 • 110
 • 670
 • 2

Thiết kế bộ xử lý cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị dữ liệu ra màn LCD có gioa tiếp với máy tính qua cổng RS232

Thiết kế bộ xử lý cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị dữ liệu ra màn LCD có gioa tiếp với máy tính qua cổng RS232
... em tiến hành thực đề tài: Thiết kế xử cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị liệu LCD, giao tiếp với máy tính qua cổng RS232 Cụ thể em thiết kế cân điện tử cân đợc tối đa 25000 Kg Giới ... là: Thiết kế cân điện tử dùng vi Trang 13 điều khiển 8051 hiển thị hình LCD giao tiếp với máy tính qua cổng RS232 91 Tài liệu tham khảo 92 A:Phần mở đầu Đặt vấn đề Ngày với ... gian quy định theo yêu cầu đề tài là: Thiết kế cân điện tử dùng vi điều khiển 8051 hiển thị hình LCD giao tiếp với máy tính qua cổng RS232 91 Tài liệu tham khảo 92 Lời cam...
 • 93
 • 501
 • 4

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử doc

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử doc
... i hin cú rt nhiu hỡnh thc thụng tin qung cỏo.Mt s nhng hỡnh thc cú hiu qu nht v ang c s dng rng rói ú l thụng tin qung cỏo bng bng in t. thc hin iu ny ngi ta dựng ma trn led iu khin cỏc ma trn ... ti u.Trờn c s ú,em tỡm hiu v thit k sn phm l bng thụng tin in t dựng phng phỏp iu khin im Chng : THIT K V THI CễNG PHN CNG CA BNG THễNG TIN IN T 2.1 GII THIU CC LINH KIN 2.1.1 Kho sỏt h vi iu ... p1.0,p1.1,p1.2cú th dựng cho cỏc thit b ngoi nu cn.Port1 khụng cú chc nng khỏc, vỡ vy chỳng ta ch c dựng giao tip vi cỏc thit b ngoi c.port2: port2 l mt port cụng c kộp trờn cỏc chõn 21 28 c dựng nh cỏc...
 • 73
 • 314
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử docx

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bảng thông tin điện tử docx
... HỆ THỐNG BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Bảng điện tử thị thông tin thị trường chứng khoán Bảng điện tử thị lãi suất tỷ giá ngân hang Bảng điện tử thị lịch thi đấu Bảng điện tử thị ngày,giờ Các loại bảng ... VỀ HỆ THỐNG BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 1.1.KHÁI NIỆM Hiện nay, bảng thông tin điện tử hay gọi bảng quang báo sử dụng loại hình quảng cáo truyền thông hấp dẫn, đơn giản mà hiệu quả, gây ý cao Hệ thống ... phải có điện trở kéo) 3.2.2 Khối xuất liệu hàng: Trong đồ án em tiến hành nghiên cứu thực thiết kế bảng thông tin điện tử có kích thước 16 hàng*112 cột Để điều khiển bảng thông tin điện tử có 16...
 • 77
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giá bảng thông tin điện tửbáo giá bảng thông tin điện tửcổng thông tin điện tử ba vìchuong trinh vi dieu khien den giao thong nga tu dung vi dieu khienứng dụng vi điều khiển pic16f88tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tửtiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tửtrang thông tin điện tử quảng bình tuyển dụngxây dựng cổng thông tin điện tửtiêu chuẩn đánh giá cổng thông tin điện tửkế hoạch xây dựng trang thông tin điện tửkế hoạch xây dựng cổng thông tin điện tửtrang thông tin điện tử quảng trị tuyen dungcổng thông tin diện tử bộ xây dựngxây dựng cổng thông tin điện tử với sharepoint 2010Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học