Giáo án Tập đọc Về quê ngoại lớp 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Về quê ngoại. potx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Về quê ngoại. potx
... luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ Mỗi HS tiếp nối - Gv mời đọc câu thơ đọc câu thơ - Hs đọc khổ thơ - Gv mời Hs đọc khổ thơ trước lớp trước lớp nối tiếp đọc - Gv yêu cầu Hs tiếp nối đọc khổ ... giải thích từ : Hs giải thích từ hương trời, chân đất Hs đọc câu thơ - Gv cho Hs đọc khổ thơ nhóm nhóm Cả lớp đọc đồng - Cả lớp đọc đồng thơ thơ * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu PP: Hỏi đáp, đàm ... tiêu: Giúp Hs hiểu trả lời giảng giải các câu hỏi SGK - Gv yêu cầu Hs đọc thầm thơ Và hỏi: Hs đọc thầm th : + Bạn nhỏ đâu thăm quê? Câu Bạn nhỏ thành phố cho em biết điều đó? thăm quê Câu: Ở...
 • 6
 • 1,089
 • 3

Giáo án Tiếng Việt 3 - Tập đọc - Về quê ngoại potx

Giáo án Tiếng Việt 3 - Tập đọc - Về quê ngoại potx
... dẫn cách đọc - Đọc câu - HS: đọc nối tiếp câu - GV: nhận xét - Đọc từ khó: ríu rít,rực màu rơm - HS: đọc từ khó phơi - HS: tiếp nối khổ thơ - Đọc khổ thơ: - HS + GV: nhận xét Em quê n goại/ ... Gặp bà/ tuổi tám mơi/ - HS: đọc giải SGK - GV: giải nghĩa từ - HS: đọc khổ thơ bảng phụ Quên quên nhớ nhớ/ lời ngày + Đọc khổ thơ theo nhóm xa.// + Lớp đọc đồng toàn - HS: đọc thầ m khổ thơ TLCH ... b) Tìm hiểu bài:(10phút) - HS + GV: nhận xét, bổ sung - Bạn nhỏ thành phố thăm quê - HS: đọc thầ m khổ thơ TLCH thấy đầm sen nở ngát hơng… - HS + GV: nhận xét, bổ sung - Bạn nhỏ th ơng ngời m...
 • 3
 • 136
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc  về quê ngoại
... .Luyện đọc khổ thơ trước lớp giải nghĩa từ: hương trời, chân đất, quê ngoại Luyện đọc khổ thơ nhóm .HS lớp đọc đồng thơ Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung thơ - HS đọc thầm khổ thơ ... hỏi 1,2 ,3 sgk - HS đọc thầm khổ thơ 2, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thơ, thảo luận nhóm đôi câu hỏi : Chuyến thăm quê ngoại làm bạn nhỏ có thay đổi? trình bày trước lớp Hoạt động 3: Học ... Hoạt động 3: Học thuộc lòng thơ - Đọc trôi chảy toàn bài; học thuộc thơ - GV hướng dẫn HS học thuộc lòng thơ - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp C Củng cố, dặn dò: - Đọc thuộc thơ chuẩn bị “Mồ Côi...
 • 2
 • 220
 • 0

Tập đọc-Về quê ngoại

Tập đọc-Về quê ngoại
... năm 2009 Tập đọc: Về quê ngoại Hà Sơn Tìm hiểu Bạn thấy bạn cóđâu? quê? Quê ngoại quê lạ? Bạn nhỏ đâu thăm - Bạnđầm thànhnôngmùi hương Có nhỏ bạn phố thôn Quê ngoạisen nở ngát thăm quê - Gặp ... hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 Tập đọc: Về quê ngoại Hà Sơn  133 Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 Tập đọc: Về quê ngoại Luyện đọc: Hà Sơn Tìm hiểu bài: đầm sen Quê ngoại thuyền Hương trời Bất ... Chân đất sống Em quê ngoại nghỉ hè, Gặp đầm sen nở mà mê hương trời Gặp bà tuổi tám mươi, Quên quên nhớ nhớ lời Ở phố chẳng có đâu Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 Tập đọc: Về quê ngoại Hà Sơn...
 • 14
 • 348
 • 0

Tập đọc Về quê ngoại

Tập đọc Về quê ngoại
... 2010 Tập đọc Về quê ngoại Về thăm quê ngoại, lòng em Em thêm sống, yêu thêm người: Em ăn hạt gạo lâu Hôm gặp người làm Những người chân đất thật Em thương thể thương bà ngoại em HÀ SƠN Em quê ngoại ... Đọc đoạn 1: Bài Đôi bạn Mến thấy thị xã có đẹp? Đọc đoạn 2: Ở công viên Mến làm gì? Đọc đoạn 3: Em hiểu câu nói người bố ? Thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Tập đọc Về quê ngoại Em quê ngoại ... thương bà ngoại - Tập đọc Về quê ngoại Học thuộc lòng quê ngoại nghỉ hè Em ………………………… Gặp đầm sen nở…………………… mà mê hương trời Gặp bà ………………………… tuổi tám mươi nhớ nhớ lời ngày Quên quên……………………………...
 • 19
 • 409
 • 2

TẬP ĐỌC VỀ QUÊ NGOẠI

TẬP ĐỌC VỀ QUÊ NGOẠI
... Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Từ khó: Từ ngữ: quê ngoại hương trời chân đất bất ngờ Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc nhóm Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc: Về quê ... Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc: Kiểm tra cũ Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc: Về quê ngoại Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc Về quê ngoại Luyện đọc Từ khó: Bài thơ chia làm khổ: ... 2010 Tập đọc: Về quê ngoại Tìm hiểu 1.Bạn nhỏ đâu thăm quê ? - Bạn nhỏ thành phố thăm quê Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tập đọc: Về quê ngoại Tìm hiểu Quê ngoại bạn đâu? - Quê ngoại bạn nông thôn...
 • 26
 • 399
 • 0

Tap đọc - Về quê ngoại

Tap đọc - Về quê ngoại
... phố, sơ tán q Mến nơng thơn Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 TËp ®äc Về quê ngoại Hà Sơn Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 TËp ®äc Về quê ngoại Hà Sơn T×m hiĨu bµi Lun ®äc đầm sen nở ríu rít rực màu rơm ... ®Êt Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 TËp ®äc Về quê ngoại Hà Sơn Bạn nhỏ qgìqnhững đó? làm hạt gạo? Câu thấyemở thăm q? Q ngoại bạnvề đâu? người cho ngoại nghĩ biết điều Chuyến đâu thămcó lạ? làm ... đềm vai người / vầng trăng thuyền trơicủa Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 TËp ®äc Về quê ngoại Hà Sơn Nội dung học: Về thăm q, bạn nhỏ thêm u cảnh đẹp q, u người làm lúa gạo VỊ quª ngo¹i Em vỊ quª...
 • 11
 • 232
 • 0

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC HỌC KÌ 1 LỚP 4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC HỌC KÌ 1 LỚP 4
... Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hảiù c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm : Gọi 4HS đọc nối tiếp đoạn Đọc mẫu đoạn văn chọn Cả lớp thi đọc diễn cảm Năm học 2 011 - 2 012 - HS nối tiếp đọc đoạn Cả lớp luyện ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hảiù Năm học 2 011 - 2 012 Môn : Tập đọc Tiết : 55 Ôn tập, kiểm tra kỳ học II ( tiết ) I MỤC TIÊU Kiểm tra lấy điểmtập đọc HTL , kết hợp kiểm tra kó đọc – hiểu ... (1 phút) Bài : (1 ) TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 9’ Bài tập Nhắc Hs xem lại tiết LTVC : Câu Đọc yêu cầu tập kể Ai làm ? ( tuần 17 , trang 16 6 , 17 1 , tập ; tuần 19 – trang 6, tập ) / Câu...
 • 88
 • 306
 • 0

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC HỌC KÌ 2 LỚP 4

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC HỌC KÌ 2 LỚP 4
... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hảiù Năm học 20 11 - 20 12 Môn : Tập đọc Tiết : 55 Ôn tập, kiểm tra kỳ học II ( tiết ) I MỤC TIÊU Kiểm tra lấy điểmtập đọc HTL , kết hợp kiểm tra kó đọc – hiểu ... Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hảiù Năm học 20 11 - 20 12 Môn : Tập đọc Tiết : 48 Đoàn thuyền đánh cá I MỤC TIÊU - Đọc trôi chảy, lưu loát thơ Biết đọc diễn cảm thơ với giọng đọc thể nhòp ... (tuần 19, 20 ,21 ) có tập Bốn anh tài , Anh hùng Lao động Trần ? đọc truyện kể Đại Nghóa Làm tập vào GV Võ Thanh Hoàng Lớp B Trường Tiểu học Nhơn Hảiù Năm học 20 11 - 20 12 Đọc kết làm tập Phát...
 • 83
 • 1,372
 • 0

Tập đọc : Về quê ngoại

Tập đọc : Về quê ngoại
... 18 tháng 12 năm 2008 Tập đọc - Học thuộc lòng Về quê ngoại Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2008 Tập đọc - Học thuộc lòng Về quê ngoại Luyn c sen nở lời nghỉ hè Tìm hiểu quê ngoại bất ngờ Bạn nhỏ ... 2008 Tập đọc - Học thuộc lòng Về quê ngoại Luyn c sen nở lời nghỉ hè Tìm hiểu quê ngoại Bạn nhỏ đâu thăm quê? Bạn nhỏ thành phố thăm quê Quê ngoại bạn nhỏ đâu? Quê ngoại bạn nhỏ nông thôn Thứ ... 18 tháng 12 năm 2008 Tập đọc -Học thuộc lòng Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2008 Tập đọc - Học thuộc lòng Về quê ngoại Luyn c T : sen nở, ríu rít, Thuyền trôi Đoạn: Em quê ngoại / nghỉ hè, / Gặp...
 • 14
 • 152
 • 0

BÀI GIẢNG TẬP ĐỌC: VE QUE HUONG LỚP 3

BÀI GIẢNG TẬP ĐỌC: VE QUE HUONG LỚP 3
... mun trai tr thnh ngi nh th no? Th nm ngy 30 thỏng 10 nm 2014 Tp c HOT NG 1: LUYN C Luyn c Tỡm hiu bi lng xúm sụng mỏng ln quanh xanh ngt chút Th nm ngy 30 thỏng 10 nm 2014 Tp c Bỳt chỡ xanh / ... / Lỏ c T quc / Bay gia tri xanh// Th nm ngy 30 thỏng 10 nm 2014 Tp c Luyn c lng xúm sụng mỏng ln quanh xanh ngt chút Tỡm hiu bi Sụng mỏng Th nm ngy 30 thỏng 10 nm 2014 Tp c Luyn c lng xúm sụng ... tri mõy xanh ngt, ngúi mi ti, trng hc thm, mt tri chút Th nm ngy 30 thỏng 10 nm 2014 Tp c LM VIC THEO NHểM ễI ( PHT) 3/ Vỡ bc tranh quờ hng rt p? Chn cõu tr li em cho l ỳng nht: a) Vỡ quờ...
 • 31
 • 430
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc về quê ngoại

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 16 bài tập đọc  về quê ngoại
... hiểu *Từ ngữ: quê ngoại đầm sen bất ngờ Tập đọc: Về quê ngoại Tìm hiểu Bạn nhỏ đâu thăm quê? Bạn nhỏ thành phố thăm quê Quê ngoại bạn đâu? Quê ngoại bạn nông thôn Việt Nam Bạn thấy quê có lạ? - ... quê Việt Nam ? Cảnh làng quê Việt Nam thật thơ mộng bình, người thật nhân hậu  133 Tập đọc: Về quê ngoại Luyện đọc *Đọc đúng: ríu rít mát rợp thuyền trôi Em quê ngoại nghỉ hè Gặp đầm sen nở ... ảnh làng quê Việt Nam Tập đọc: Về quê ngoại Bạn nhỏ nghĩ người làm hạt gạo? Họ người thật thà, bạn nhỏ yêu họ yêu bà ngoại Qua thơ quê ngoại em có suy nghĩ cảnh đẹp người làng quê Việt Nam...
 • 17
 • 294
 • 0

Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: VỀ QUÊ NGOẠI pptx

Giáo án Tập đọc lớp 3: Đề bài: VỀ QUÊ NGOẠI pptx
... 1.Gt -Về quê ngoại (2 phút) -Gv ghi đề 2.Luyện 2.1.Gv đọc diễn cảm thơ đọc 2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết (15 phút) hợp giải nghĩa từ a Đọc câu thơ nối tiếp -Hs ý lắng nghe -Đọc theo yêu ... thể bà ngoại em // -1 hs đọc giải -1 hs đọc c Đọc khổ thơ nhóm d.Cả lớp đọc đồng toàn lần -Đồng lần toàn 3.Tìm hiểu -Hs đọc thầm khổ thơ 1, trả lời: +Bạn nhỏ đâu thăm quê? (8-10 phút) -Đọc thầm ... -Hs nối tiếp đọc dòng thơ lượt -Rèn đọc từ khó: đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm phơi, thuyền trôi êm đềm -Đọc câu thơ nối tiếp lượt b Đọc khổ thơ nối tiếp: -Đọc khổ thơ -Hs nối tiếp đọc khổ thơ...
 • 4
 • 3,564
 • 19

Xem thêm