Phương pháp gia công cắt gọt

Tiểu luận phương pháp gia công cắt gọt

Tiểu luận phương pháp gia công cắt gọt
... công chưa gia công  Diện tích lớp cắt Fc xác định lưỡi cắt qua vùng cắt gọt  Thời gian chạy máy Tm : thời gian dao thực gia công phôi 1.2 Máy tiện chuyển động Máy tiện 1.3 Dụng cụ cắt tiện ... đặt chi tiết tiện 1 .Phương pháp tiện 1.3 1.1 Biện pháp tăng suất, hạ giá thành 1.5 Các yếu tố cắt tiện PHƯƠNG PHÁP TIỆN Tiện phương pháp gia công phôi quay tròn dụng cụ cắt chuyển động tịnh tiến ... 1 .Phương pháp tố cắt tiện 1.1 Các yếu tiện 1.2 Máy tiện chuyển động 1.5 Các pháp tăng đặt chi giá thành 1.4 Biệnphương pháp gá suất, hạtiết tiện 1.4 1.3 Các phương pháp gá đặt chi tiết tiện 1.Phương...
 • 26
 • 1,216
 • 1

báo cáo thực tạp các phương pháp gia công cắt gọt

báo cáo thực tạp các phương pháp gia công cắt gọt
... phương pháp gia cơng bánh - Để chế tạo bánh có phương pháp : phương pháp định hình ( chép hình ) sử dụng máy phay ngang ; phương pháp bao hình sử dụng máy phay lăn Ưu nhược điểm phương pháp gia ... đối diện với mặt gia cơng, mặt sau phụ đối diện với mặt gia cơng - Mũi dao dao tuyến lưỡi cắt lưỡi cắt phụ Mũi nhọn có bán kính R - Lưỡi cắt có lưỡi cắt lưỡi cắt phụ Lưỡi cắt giao tuyến mặt trước ... thời gian phụ lớn ( gá, đo đạt, kiểm tra, )cắt khơng iên tục , thời gian cho hành trình chạy khơng cắt hành trình lùi phơi để cắt tiếp đạt chiều cao H bánh răng.Cần thời gian phân độ để cắt rãnh...
 • 77
 • 299
 • 0

CHƯƠNG 8 m các PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG cắt gọt

CHƯƠNG 8 m các PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG cắt gọt
... 0,8mm Khi gia công vật liệu m m, lấy 0,1 ÷ 0,6mm , gia công dao có gắn m nh hợp kim cứng, lượng tiến dao gi m 50% Gá đặt chi tiết phay thường dùng cách sau: - Lấy dấu, cắt thử: trước gia công, ... lượng nâng s d =0,05-0,15 mm/răng, cắt thô có cắt tinh, sửa Phương pháp dùng để gia công bề m t qua gia công thô Cạo m t phẳng Cạo m t phẳng phương pháp gia công tinh m không yêu cầu thiết bị ... - Có thể gia công tinh lần cuối m t phẳng lớn - M t phẳng gia công lần cuối cạo giữ lớp dầu bảo đ m bôi trơn tốt trình l m việc M i m t phẳng M i m t phẳng phương pháp gia công tinh m t phẳng...
 • 14
 • 205
 • 0

Tiểu luận Phương Pháp gia công Cắt Dây

Tiểu luận Phương Pháp gia công Cắt Dây
... Thông thường độ xác gia công vào khoảng 0,005mm GVHD: TS.HUỲNH NGUYỄN HOÀNG Page PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT DÂY Phương pháp gia công vật liệu khó gia công phương pháp gia công truyền thống không ... dùng điện cực dây (phương pháp cắt dây) Điện cực máy dây mảnh liên tục chạy theo đường cong cho trước Mục đích phương pháp gia công tia lửa điện nói chung cắt dây nói riêng là: • Gia công vật liệu ... PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT DÂY MỞ ĐẦU Ngày nay, khoa học kỹ thuật có bước tiến vượt bậc Có nhiều phương pháp gia công tiên tiến phương pháp gia công điện hóa, điện tiếp...
 • 10
 • 1,058
 • 5

Xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện

Xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện
... gia công tia lửa điện 1.2 Các phương pháp gia công tia lửa điện 1.2.1 Phương pháp gia công xung định hình 1.2.2 Phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện 1.2.3 Các phương pháp khác - Gia công tia ... cắt phương pháp cắt dây tia lửa điện 3.2.1 Mô hình toán tối ưu hóa chế độ cắt phương pháp cắt dây tia lửa điện Hình 3.14: Mô hình hóa trình gia công cắt dây tia lửa điện Thông số đầu vào: máy, dây ... máy cắt dây + Đạt suất cao mà đảm bảo độ xác yêu cầu gia công thép gió máy cắt dây Chương TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN -31.1 Đặc điểm phương pháp gia công tia lửa điện Gia công tia lửa điện...
 • 33
 • 221
 • 0

Tóm tắt luận văn tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện ứng dụng gia công lòng khuôn trên của bộ khuôn dập sản phẩm vòng đệm hãm 7 cánh trên máy cắt dây CW – 322s

Tóm tắt luận văn tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện  ứng dụng gia công lòng khuôn trên của bộ khuôn dập sản phẩm vòng đệm hãm 7 cánh trên máy cắt dây CW – 322s
... cắt phương pháp cắt dây tia lửa điện 3.2.1 Mô hình toán tối ưu hóa chế độ cắt phương pháp cắt dây tia lửa điện Hình 3.14: Mô hình hóa trình gia công cắt dây tia lửa điện Thông số đầu vào: máy, dây ... phương pháp gia công tia lửa điện 1.2 Các phương pháp gia công tia lửa điện 1.2.1 Phương pháp gia công xung định hình 1.2.2 Phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện 1.2.3 Các phương pháp khác - Gia ... CW -322S khoảng 1÷15 m/ph Khi tốc độ lớn trình gia công ổn định hơn, tốc độ cắt tăng nhẹ 2 .7 Lập trình gia công máy cắt dây CW 322S Lập trình gia công tia lửa điện máy cắt dây CW 322S sử dụng...
 • 33
 • 455
 • 1

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT HỒ QUANG, PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHÙM ĐIỆN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT HỒ QUANG, PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHÙM ĐIỆN TỬ
... tác cắt lặp lại bạn nên xem xét việc sử dụng khn cắt để đảm bảo độ đồng sản phẩm thu I PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT HỒ QUANG Vài hình ảnh cắt plasma II PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CHÙM ĐIỆN TỬ Gia cơng chùm ... CÔNG CẮT HỒ QUANG Ưu điểm Khuyết điểm _ Ưu điểm phương pháp cắt Plasma ✪ Phương pháp cắt plasma có lợi phương pháp cắt laser, cắt oxy-gas: ✪ Tốc độ cắt nhanh: Tốc độ cắt plasma nhanh cắt oxy-gas ... I PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẮT HỒ QUANG 1 .Cắt hồ quang gì? _ Cắt Plasma – Plasma cutting q trình để cắt thép kim loại khác độ dày cắt khác sử dụng mỏ cắt plasma Trong phương pháp khí trơ...
 • 25
 • 229
 • 0

Nghiên cứu khả năng cắt gọt của hạt mài trong việc ứng dụng phương pháp gia công không liên tục sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn

Nghiên cứu khả năng cắt gọt của hạt mài trong việc ứng dụng phương pháp gia công không liên tục sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn
... C K THU T CÔNG NGHI P NGÔ TH HÀ NGHIÊN C U KH NĂNG C T G T C A H T MÀI TRONG VI C NG D NG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN T CS D NG ðÁ MÀI CÓ B M T LÀM VI C GIÁN ðO N CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGH CH ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 36 Chương 3: NGHIÊN C U KH NĂNG C T G T C A H T MÀI TRONG VI C NG D NG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN T C S D NG ðÁ MÀI CÓ B M T LÀM VI C GIÁN ðO N 3.1PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH Lý thuy ... lư ng c a phương pháp mài V y vi c phân b liên t c h t mài b m t ñá mài th c s t t cho trình mài, không ph i t t c h t mài ñ u tham gia gia công. th nh n th y r ng, s ti p xúc liên t c,...
 • 66
 • 353
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG cắt gọt của hạt mài TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN tục sử DỤNG đá mài có bề mặt

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG cắt gọt của hạt mài TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN tục sử DỤNG đá mài có bề mặt
... NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN Chương 3: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẮT GỌT CỦA HẠT MÀI TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN TỤC SỬ DỤNG ĐÁ MÀI CÓ BỀ MẶT LÀM VIỆC GIÁN ĐOẠN 3.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ... phương pháp gia công không liên tục sử dụng đá mài bề mặt làm việc gián đoạn - Phân tích tính ưu việt đá mài bề mặt làm việc gián đoạn so với đá mài thường - Độ nhấp nhô bề mặt gia công thép ... gia công, nâng cao chất lượng bề mặt, độ bền chi tiết máy Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1: Mục đích đề tài - Luận văn nghiên cứu khả cắt gọt hạt mài việc ứng dụng phương pháp gia...
 • 30
 • 140
 • 0

Xây dựng phương pháp tự động hoá thiết kế quy trình công nghệ gia công cắt gọt

Xây dựng phương pháp tự động hoá thiết kế quy trình công nghệ gia công cắt gọt
... ðỊNH PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG MÁY TÍNH THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CẮT GỌT 1.3.1- Các phương pháp thiết kế QTCN gia công cắt gọt khả ứng dụng máy tính Các phương pháp thiết kế QTCN gia công ... Phương pháp thiết kế QTCN gia công cắt gọt sở công nghệ nhóm, công nghệ ñiển hình công nghệ tổ hợp khả ứng dụng máy tính ñể thiết kế QTCN gia công cắt gọt Phương thức thiết kế QTCN gia công cắt gọt ... ƯU BƯỚC GIA CÔNG VÀ TRÌNH TỰ NGUYÊN CÔNG Quy trình công nghệ gia công cắt gọt chi tiết cần gia công tập hợp bước gia công bề mặt cần gia công Bước gia công ñược xây dựng sở bề mặt gia công yêu...
 • 98
 • 106
 • 0

Nghiên cứu khả năng cắt gọt của hạt mài trong việc ứng dụng phương pháp gia công không liên tục sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn

Nghiên cứu khả năng cắt gọt của hạt mài trong việc ứng dụng phương pháp gia công không liên tục sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn
... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGÔ THỊ HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẮT GỌT CỦA HẠT MÀI TRONG VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KHÔNG LIÊN TỤC SỬ DỤNG ðÁ MÀI CÓ BỀ MẶT LÀM VIỆC GIÁN ðOẠN CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ ... 2.6 ðá mài mặt ñầu bề mặt làm việc vớimô hình lục giác 30 chứahạtkim cương 13 2.7 Mối quan hệ ñộ nhám bề mặt Ra với số hạt mài qua 31 b mặt mẫu 14 a, Mẫu thí nghiệm; b,Kích thước phôi làm ... Quan hệ tốc ñộ cắt với lực pháp tuyến (a) lực tiếp 28 tuyến (b) gia công ñá mài thông thường ñá mài gián ñoạn ðá mài gián ñoạn thực khả giảm lực cắt trình gia công 10 2.4 ðộ nhám bề mặt ñặc trưng...
 • 11
 • 52
 • 0

Các phương pháp gia công Polymer

Các phương pháp gia công Polymer
... váût liãûu Nhiãût âäü gia cäng Nhiãût âäü gia cäng trỉåïc tiãn phủ thüc vo bn cháút ca polymer, cạc cháút gia cäng ca polymer, hçnh dạng, kêch thỉåïc ca sn pháøm Nhiãût âäü gia cäng cn phủ thüc ... biãún polymer Trong quạ trçnh gia cäng, dỉåïi tạc dủng ca nhiãût âäü v ạp sút, trảng thại váût liãûu bë biãún âäøi Tu theo, trảngt thại váût liãûu v âiãưu kiãûn gia cäng, cạc quạ trçnh gia cäng polymer ... âäü gia cäng cng tháúp hån - Nhọm 3: Gäưm cạc phỉång phạp gia cäng åí âiãưu kiãûn nhiãût âäü, ạp sút gáưn bçnh thỉåìng, váûût liãûu gia cäng cng giỉỵ ngun cạc cáúu trçnh ban âáưu quạ trçnh gia...
 • 96
 • 1,909
 • 13

Các phương pháp gia công đặc biệt

Các phương pháp gia công đặc biệt
... II ĐẶC ĐIỂM Đặc điểm chung phương pháp gia công là: * Không đòi hỏi dụng cụ phải có độ cứng cao độ cứng vật liệu gia công * Khả gia công không phụ thuộc vào tính chất lý vật liệu gia công mà ... chia phương pháp gia công thành số nhóm chủ yếu sau: * Gia công ăn mòn hóa học (CM) * Gia công ăn mòn điện hóa (ECM) * Gia cụng ăn mòn điện (EDM): xung điện, cắt dây * Gia công siêu âm (USM) * Gia ... gia công Sơ đồ nguyên lý: Nguyên lý gia công tia lửa điện Một số sơ đồ gia công * Đặc điểm gia công tia lửa điện Điện cực (đóng vai trò dụng cụ) có độ cứng thấp nhiều so với độ cứng vật gia công...
 • 23
 • 5,152
 • 61

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 1

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 1
... đó: 1- 2 à = = 0,5 Từ (1. 10) (1. 11) ta có: = (1 + 3)/2 Vậy phơng trình dẻo viết: = (1. 11) (1. 12) ch 1, 15 ch (1. 13) Trong trợt tinh = - mặt nghiêng ứng suất pháp 0, ứng suất tiếp = 450: max= (1 ... dẻo (1. 16) quan trọng để giải toán GCBD Tính đến hớng ứng suất, phơng trình dẻo (1. 16) đợc viết: (1) - (3) = 2K (1. 17) 1. 3 Một số định luật áp dụng gia công biến dạng 1. 3 .1 Định luật biến dạng ... trình: Các phơng pháp gia công biến dạng 1. 3.3 Định luật thể tích không đổi " Thể tích vật thể trớc biến dạng thể tích sau biến dạng" H.B.L = h.b.l ln H B L + ln + ln = 1+ 2+ = h b l với: 1, 2, -...
 • 7
 • 1,217
 • 23

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 2

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 2
... H .2. 4 Lò buồng dùng nhiên liệu rắn 1- cửa lấy xĩ; 2- ghi lò; 3- cửa vào than; 4- than; thích hợp với phân xởng sản 5- tờng ngăn; 6- sàn lò; 7- cửa công tác; 8- phôi lợng tơng đối lớn nung; 9- ... tục 1-Cơ cấu đẩy phôi, 2- Cửa nạp phôi, 3-Vùng đồng nhiệt, 4- Vùng nung 5-Vật nung, 6-Vùng nung, 7- Mỏ phun, 8-Cửa ra, 9-Thanh đỡ,1 0- ng khói Phôi nung đợc cấp vào qua cửa (2) , nhờ cấu đẩy (1) dịch ... êtyl: 60%SiO2+ 15%Al2O3+ 11 ,2% CaO + 4,4%MgO +5%(K2O+N2O) + 0,8%Fe2O3 2. 2.4 Hiện tợng nhiệt Nếu nhiệt độ nung cao hạt ôstenit lớn làm cho tính dẻo kim loại giảm nhiều, tạo nên nứt nẻ gia công giảm...
 • 6
 • 641
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: cac phuong phap gia cong cat gotphương pháp gia công cắt gọtđặc trưng các phương pháp gia công cắt gọtphương pháp gia công cắt gọt bằng chất lỏngtiểu luận về các phương pháp gia công cắt gọtphương pháp gia công cắt dây tia lửa điệnxây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điệnđặc điểm của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điệnphương pháp gia công bằng siêu âm hàn mài cắt làm sạchđ6 1 các phương pháp gia công và đặc điểm của quá trỡnh cắt ren methods and specifications of thread cutting processesphương pháp gia côngphương pháp gia công đặc biệtphương pháp gia công máy tiệnphương pháp gia công trên đồ gáphương pháp gia công sơnufquan tri kinh doanh25995ufquan tri nhan luc26001ufcong nghe may26003Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat moi truong26433Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không2016 VEF Fellowship Announcement VNVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VN04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAcbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 20152bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không