Phiếu hoc tốt 10a9 truong thcs duong ki hiep ca mau

Đề thi giữa học 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016
... Z+N = 12 +14 = 26 33 26 15 X 12 X c Có 15 electron c Có 12 electron 1s22s22p63s23p3 1s22s22p63s2 Ngun tử X có lớp Ngun tử X có lớp - Lớp 1( K) có 2e - Lớp 1( K) có 2e - Lớp 2(L) có 8e - Lớp 2(L) ... D 10 B 11 A 12 A Đề số Gọi x, y phần trăm 35 37 17 Cl ; 17 Cl Ta có hệ phương trình  x  y  10 0  x y   Giải hệ phương trình ta có x = 75% y =25 % 35.75  37.25 ACl   35,5 10 0  11 A ... electron lớp ngồi  29 B a Có 29 electron 1s22s22p63s23p64s23d9 1s22s22p63s23p63d104s1 b B thuộc ngun tố d Vì electron cuối điền vào phân lớp c B kim loại Vì có electron lớp ngồi D D C 10 D 11 D 12 ...
 • 4
 • 246
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút học 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017
... 10 C 10 D 10 B 10 A 11 A 11 C 11 B 11 C 12 A 12 A 12 B 12 C 13 D 13 B 13 C 13 B 14 A 14 C 14 C 14 D 15 D 15 C 15 D 15 A 16 C 16 D 16 C 16 C 17 C 17 C 17 C 17 D 18 C 18 B 18 D 18 A 19 B 19 D 19 ... - - HẾT Trang 6 /13 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 A, B (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên Lớp: ... - - HẾT Trang 9 /13 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC LỚP 12 A, B (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Họ, tên Lớp: ...
 • 13
 • 206
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút học 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017
... Câu 10 : Nguyên tử 27 13 Al có: A 13 p, 13 e, 14 n B 13 p, 14 e, 14 n C 13 p, 14 e, 13 n D 14 p, 14 e, 13 n Câu 11 : Lớp electron có mức lượng thấp lớp sau? A K B L C M D N Câu 12 : Nguyên tử nguyên tố hóa học ... đúng) Đề H 01 Câu 10 11 12 Đáp án C D D A A C B C B D B D Câu 10 11 12 Đáp án B C D B D D A C C A A D Đề H02 II Phần tự luân: Cơ bản: Đề - Xác định số e: a) 11 e; b) 26 e - Viết cấu hình e Bài a) 1s22s22p63s1 ... Gọi x1, x2 % đồng vị x1 + x2 = 10 0 Bài x1 - x2 = 46  x1 = 73, x2 = 27 (1 ) Điền vào công thức tính Kết - ĐS: 63,54 0,25 0,25 0,25 0,25 Gọi x1, x2 % đồng vị x2 + x1 = 10 0 x2 - x1 = 12  x1 = 44,...
 • 6
 • 168
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016
... liều lượng cao? (2 điểm) Câu 3: Trình bày chế đóng mở khí khổng? (2 điểm) - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN SINH 11 ... trò trình thoát nước? (3 điểm) - Là động lực đầu giúp vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên quan, phân - Giúp khí CO2 khuếch tán vào cung cấp cho trình quang hợp - Giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng ... Câu 2: Hãy cho biết hậu việc bón phân với liều lượng cao? (2 điểm) Bón phân với liều lượng cao gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất nước Câu 3: Trình bày chế đóng mở khí...
 • 3
 • 222
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Lớp: 11C…… Họ tên:………………………………… KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 201 5- 2016 Môn: HÓA HỌC 11 Điểm Mã Đề: H01 A Trắc ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN KHẢO SÁT MÔN HÓA LỚP 11 I TRẮC NGHIỆM ĐỀ 1C 2B 3D 4B 5B 6D 7C 8B II TỰ LUẬN Câu 1: CH3COOH⇄ H+ + CH3COO- (1đ) K3PO4 →3K+ + PO4 3- (1đ) ... HPO4 2- (0,5đ) HPO4 2- ⇄ H+ + PO4 3- (0,5đ) Câu 2: a) - Tính số mol Al(NO3)3: 0,5đ - Tính nồng độ mol Al(NO3)3: 0,5đ - Viết phương trình điện li: 0,5đ - Từ pt điện li suy nồng độ ion: 0,5đ b) - Viết...
 • 3
 • 195
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016
... gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm định Câu 2: Cả sinh vật vật vô sinh có trao đổi với môi trường Nhưng sinh vật trao đổi với môi trường để tồn (sống, sinh trưởng, sinh sản), vật vô sinh trao ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Câu 1: b Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: d Câu 5: c Câu 6: b II PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 1: Giới sinh học đơn ... trường để tồn (sống, sinh trưởng, sinh sản), vật vô sinh trao đổi với môi trường để hủy hoại - ...
 • 2
 • 202
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016
... aa1 - tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5’ → 3’ (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu ... kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met - tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp vói tiểu đơn vị bé tạo thành ... 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’ƯGA5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ Câu Cho đột biến mạch gốc gen sinh vật nhân sơ sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thay T A,bộ ba 3'TTT5' thành 3'TTA5'...
 • 3
 • 223
 • 0

Một số kinh nghiệm giúp dạy học tốt các bài thơ đường trong chương trình ngữ văn 7 ở trường THCS ái thượng

Một số kinh nghiệm giúp dạy  học tốt các bài thơ đường trong chương trình ngữ văn 7 ở trường THCS ái thượng
... tài: Một số kinh nghiệm giúp dạy - học tốt thơ Đường chương trình Ngữ văn trường THCS Ái Thượng để nghiên cứu để tìm cách dạy thơ Đường chương trình Ngữ văn tập 1, mong muốn giúp em học tốt hơn, ... động học sinh Từ ý thức tìm hướng cho việc dạy thơ Đường luật chương trình Ngữ văn THCS để học sinh dễ hiểu tích luỹ kiến thức ba phân môn để vận dụng tốt sống tương lai Dạy học văn nói chung dạy ... biết, dạy Văn nói chung dạy thơ Đường nói riêng công việc đầy gian nan, thử thách Những thơ Đường đưa vào chương trình Văn THCS tác phẩm đặc sắc thơ cổ Trung Quốc, văn học nhân loại Làm để học...
 • 23
 • 1,665
 • 3

Đề thi học 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2013-2014 trường THCS Tam Lập, Bình Dương

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2013-2014 trường THCS Tam Lập, Bình Dương
... hai Bà Trưng diễn nào? (2 ) Cuộc khởi nghĩa diễn sau: + Mùa xuân năm 40 (tháng dương lịch) , Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn (Hà Nội) + Nghĩa quân làm chủ Mê Linh nhanh chóng tiến xuống ... nghĩa Lý Bí (3đ) + Năm 5 42, khởi nghĩa bùng nổ Hào kiệt khắp nơi hưởng ứng + Chưa đầy ba tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết quận, huyện Tiêu Tư bỏ chạy Trung Quốc + Tháng – 5 42 đầu năm 543, quân Lương ... lột tàn bạo nhà Hán + Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc bị quân Hán giết hại + Để trả nợ nước, thù nhà, Hai Bà Trưng dậy khởi nghĩa Câu 2: Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng diễn nào? (2 ) Cuộc khởi nghĩa...
 • 3
 • 183
 • 1

Đề kiểm tra học 2 môn Vật lý lớp 8 năm học 2014-2015 trường THCS Cao Dương, Hòa Bình

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 8 năm học 2014-2015 trường THCS Cao Dương, Hòa Bình
... - 1000C là: ADCT: Q1 = m1.c2.(t2 - t1) = 1. 380 .80 = 30400J + Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ 20 0C - 1000C là: ADCT: Q2 = m2.c2.(t2 - t1) = 3. 420 0 .80 = 10 080 00J 1,0 1,0 + Nhiệt lượng ... TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN: VẬT LÝ Câu Hướng dẫn chấm Công thức A P= Trong : P - công suất, đơn vị W t ... nhiệt lượng 4 .20 0 J Tóm tắt 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 m1 = 1kg m2 = 3kg t1 = 20 0C t2 = 1000C 0,5 C1 = 380 (J/kg.k) C2 = 420 0(J/kg.k) Q=? + Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước tăng từ 20 0C - 1000C...
 • 3
 • 349
 • 1

Đề kiểm tra học 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2013 - 2014 trường THCS Cao Dương, Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2013 - 2014 trường THCS Cao Dương, Hà Nội
... b Chiếu lập học c Chiếu dời đô d Chiếu cần vương II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (3 điểm) Nêu thành tựu khoa học – kĩ thuật nước ta cuối kỉ XVIII – nửa đầu kỉ XIX? Những thành tựu khoa học kĩ thuật ... ………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Môn: Lịch Sử I TRẮC NGHIỆM Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án b d c Câu (1 điểm) a – 2, b – 4, c – 5, d – Câu 5: (0,5 điểm) Chiếu khuyến nông II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Tình hình ... xưởng nhà nước quản lý gọi cục bách tác, sản xuất đồ dung cho vua Vũ khí đúc tiền… + Khuyến khích lập chợ họp chợ - Buôn bán với nước phát triển Câu 2: Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử phong...
 • 5
 • 343
 • 0

Đề thi học 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2013-2014 trường THCS Tam Lập, Bình Dương

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2013-2014 trường THCS Tam Lập, Bình Dương
... hai Bà Trưng diễn nào? (2 ) Cuộc khởi nghĩa diễn sau: + Mùa xuân năm 40 (tháng dương lịch) , Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn (Hà Nội) + Nghĩa quân làm chủ Mê Linh nhanh chóng tiến xuống ... nghĩa Lý Bí (3đ) + Năm 5 42, khởi nghĩa bùng nổ Hào kiệt khắp nơi hưởng ứng + Chưa đầy ba tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết quận, huyện Tiêu Tư bỏ chạy Trung Quốc + Tháng – 5 42 đầu năm 543, quân Lương ... lột tàn bạo nhà Hán + Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc bị quân Hán giết hại + Để trả nợ nước, thù nhà, Hai Bà Trưng dậy khởi nghĩa Câu 2: Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng diễn nào? (2 ) Cuộc khởi nghĩa...
 • 4
 • 336
 • 0

Đề kiểm tra học 2 môn Vật lý lớp 8 năm học 2014-2015 trường THCS Cao Dương, Hòa Bình

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 8 năm học 2014-2015 trường THCS Cao Dương, Hòa Bình
... PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN: VẬT LÝ Câu Hướng dẫn chấm Công thức P A t 1,0 Trong : P - công ... cấp cho nước tăng từ 20 0C - 1000C là: ADCT: Q2 = m2.c2.(t2 - t1) 1,0 = 3. 420 0 .80 = 10 080 00J + Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là: Q = Q1 + Q2 = 30400 + 10 080 00 = 10 384 00J = 10 38, 4 (kJ) 1,0 ... t1 = 20 0C t2 = 1000C C1 = 380 (J/kg.k) C2 = 420 0(J/kg.k) Q=? 0,5 + Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước tăng từ 20 0C - 1000C là: ADCT: Q1 = m1.c2.(t2 - t1) 1,0 = 1. 380 .80 = 30400J + Nhiệt lượng...
 • 3
 • 308
 • 0

Đề kiểm tra giữa học 1 môn ngữ văn lớp 7 năm học 2014 2015 trường THCS thái hòa, hải dương

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn ngữ văn lớp 7 năm học 2014  2015 trường THCS thái hòa, hải dương
... Đáp án biểu điểm văn Câu (2 điểm): Kể tên chủ đề ca dao mà em học - Những câu hát tình cảm gia đình (0,5đ) - Những câu hát tình yêu quê ... hát châm biếm (0,5đ) Câu (3 điểm): - Chép ca dao (1 ) Sai hai từ trừ 0,25đ Công cha núi ngất trời Nghĩa mẹ nước biển đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ ghi lòng - Nêu nghệ thuật so ... hết (0,5đ) + Bổn phận trách nhiệm trước công lao to lớn phải biết ghi nhớ, kính trọng, hiếu thảo (0,5đ) Câu (3 điểm): Viết yêu cầu đoạn văn (0,5đ) Cảm nhận hình ảnh người phụ nữ qua thơ “Bánh...
 • 3
 • 1,546
 • 0

Đề kiểm tra giữa học 1 môn ngữ văn lớp 9 năm học 2014 2015 trường THCS thái hòa, hải dương

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn ngữ văn lớp 9 năm học 2014  2015 trường THCS thái hòa, hải dương
... “Làn thu thuỷ, nét xuân sơn Hoa ghen thua thắm, liễu hờn xanh…” (SGK Ngữ văn 9- tập 1) Khi chép lại hai câu thơ để phân tích, bạn học sinh chép nhầm từ “hờn” câu thơ thứ hai thành từ “buồn” Em giải ... đ) + Từ “buồn” trạng thái người lo nghĩ, âu sầu không vui + Từ “hờn” thái độ giận dỗi ghen ghét, kị - Khẳng định: (1, 5 đ) + Việc chép nhầm làm thay đổi ý nghĩa câu thơ, thái độ bất bình, đố kị ... (ghen phải với hờn) + Qua khẳng định nghệ thuật sử dụng từ ngữ bậc thầy Nguyễn Du Lưu ý - Đây gợi ý đáp án Người chấm cần vận dụng linh hoạt để phát mẻ, lực sáng tạo, khiếu văn chương học sinh…...
 • 4
 • 534
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lí chất lượng dạy học ở các trường thcs huyện ninh giang tỉnh hải dươngngan hang de thi mon toan lop 8 hoc ki 2 nam hoc 20142015 cua truong thcs ngoc chaugiáo dục thcs năm học 2010 2011 trường thcs có 444 học sinh năm học 2009 2010 tỷ lệ xét tốt nghiệp đạt 85phương pháp dạy học toán ở trường thcsđổi mới phương pháp dạy học toán ở trường thcsđề kiểm tra học kỳ ii trường thcs hiệp phước nhơn trạch đồng nai môn toán lớp 8kế hoạch dạy học tự chọn trường thcsbiện pháp quản lý dạy học ở các trường thcsphuong phap day hoc van o truong thcsphương pháp học tốt ở trường đại họccách học tốt ở trường đại họcphương pháp học tốt môn toán thcshoc tot ngu van lop 9 ki 2kế hoạch năm học của hiệu trưởng thcsmẫu phiếu học tốtDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịchĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆPBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidethực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quan