Bài thuyết trình đường lối cách mạng của ĐCSVN Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

BÀI THUYẾT TRÌNH MÁY 1 KIM MŨI MÓC XÍCH - MÔN THIẾT BỊ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TRÌ

BÀI THUYẾT TRÌNH MÁY 1 KIM MŨI MÓC XÍCH - MÔN THIẾT BỊ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ BẢO TRÌ
... DUNG MÁY MAY KIM I.MŨI MÓC XÍCH Mũi móc xích đơn: - Là dạng mũi may thực kim tự tạo thành móc xích khoá với mặt lớp nguyen liệu - Kí hiệu : 10 0 + 10 1: mũi may thẳng + 10 3: mũi may giấu mũi + 10 4 ... HỒNG ANH :12 709 013 HUỲNH LÊ THANH TRÚC :12 709 318 VÕ THỊ THU TRANG :12 709298 NGUYỄN THỊ KHUYÊN :12 70 911 0 NGUYỄN THỊ NGHIÊM :12 70 917 3 MÁY MỘT KIM MŨI MÓC XÍCH MÓC XÍCH ĐƠN MŨI MAY MÓC XÍCH MÓC XÍCH KÉP ... đường may - Ký hiệu quốc tê: 400 + Ký hiệu mũi may đường thẳng (mũi may bản) kim móc 4 01 + Mũi may móc xích kép ziczac thường 404 + Mũi may móc xích kép hai kim mỏ móc 406 - Quá trình hình thành mũi...
 • 24
 • 1,000
 • 0

Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam

Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam
... vong Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Vấn đề nâng cao sức khỏe cải thiện giống nòi ⇒ Đại hội XI Đảng - Công ... khoảng 10 đến 15 năm Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Các sách ưu đãi hội Vấn đề hồ sơ thương binh giả ... chung Nhóm – Đường lối CM Đàng Cộng sản Việt Nam LOGO III CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BỨC XÚC HIỆN NAY Các sách ưu đãi hội - Thống chế độ bảo hiểm hội khác dành...
 • 28
 • 1,030
 • 0

Bài thuyết trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam nhóm 5

Bài thuyết trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam  nhóm 5
... Phân tích làm rõ bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau năm 1 954 Câu 2: Đường lối kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1 954 - 1960 Bối cảnh cách mạng Việt Nam sau năm 1 954 Thuận lợi Khó khăn Thuận lợi ... hoạch định đường lối kháng chiến chung giai đoạn Đường lối kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1 954 - 1960 Quá trình hình thành Tháng 9/1 954 Bộ trị nghị “Tình hình mới, nhiệm vụ sách Đảng Quá trình hình ... Tháng Năm 1 955 9/1 954 3/1 955 Hội nghị Trung ương lần Tháng 8/1 955 Hội nghị Trung ương lần Tháng Phải sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững đẩy mạnh đấu tranh nhân dân miền Nam Quá trình hình...
 • 65
 • 383
 • 0

Tài liệu Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN pdf

Tài liệu Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN pdf
... triển biện chứng trình vận động cách mạng Việt Nam - phát triển chất từ Hội Việt Nam cách mạng niên đến tổ chức cộng sản, đến Đảng CSVN tảng chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm cách mạng Nguyễn Ái ... nước VN nổ mạnh mẽ bị thất bại bị khủng hoảng đường lối Yêu cầu cần phải có Đảng giai cấp tiên tiến với đường lối đắn để lãnh đạo CMVN • Đường lối khuynh hướng vô sản thắng  Phong trào dân ... VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG (8/1929) ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG (6/1929) ĐẢNG TÂN VIỆT ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN (9/1929) -Theo tình hình khách quan tiến trình cách mạng...
 • 20
 • 831
 • 1

slide thảo luận thuyết trình về đường lối cách mạng của ĐCSVN

slide thảo luận thuyết trình về đường lối cách mạng của ĐCSVN
... U H C LỒNG ĐÈN PHỞ GÀ Rừ ng vàng biển bạc ! CÔNG NGHIỆP HOÁ Chương iv: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ Chương IV: Đườnghas new lối PowerPoint layouts that ngyou more côgive ways to present your words, ... hướng công nghiệp hoá 2.Đánh giá thực đường lối công nghiệp hoá I.Công nghiệp hoá trước thời kỳ trước đổi mới: 1.Mục tiêu phương hướng công nghiệp hoá: Đường lối công nghiệp hoá đất nước hình thành ... phù hợp với mục tiêu khả chặng đường Vừa xây dựng kinh tế TW phát triển kinh tế địa phương ĐẠI HỘI V CỦA ĐẢNG (THÁNG 3-1982) ĐÃ XÁC ĐỊNH CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA phát...
 • 64
 • 264
 • 0

Tài liệu Bài thuyết trình "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam" pptx

Tài liệu Bài thuyết trình
... sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Phần B Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân cách mạng Việt Nam Phần A Lí luận chủ nghĩa Mác LêNin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân I Giai cấp công nhân sứ mệnh ... sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trình lịch sử lâu dài khó khăn tùy theo điều kiện lịch sử quốc gia 2.Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Do địa vị KT-XH giai ... lịch sử giai cấp công nhân • Quan điểm nhà tư sản Phủ nhận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân cho tác động CM KH-KT đại, giai cấp công nhân không sứ mệnh lịch sử mà sứ mệnh lịch sử thuộc tầng lớp...
 • 33
 • 7,961
 • 108

Bài tập kỹ năng đường lối cách mạng của ĐCSVN

Bài tập kỹ năng đường lối cách mạng của ĐCSVN
... Trang 4/9 Bài tập kỹ Môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam – EG002 cấp lên hết nên sớm thống vào đảng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam Thứ tư, đường lối chiến lược sách lược cách mạng Đảng ... … Trang 3/9 Bài tập kỹ Môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam – EG002 Phần 2: QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG LÀ BƯỚC NGOẶC LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM ... kỹ Môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam – EG002 Đảng xác định tình hình, vạch rõ đường lối, phương châm cách mạng để định hướng cách mạng cho quần chúng đến thắng lợi Làm cách mạng trước...
 • 9
 • 1,341
 • 50

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 4 đường lối công nghiệp hóa

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 4  đường lối công nghiệp hóa
... quan: - Chủ quan: Tăng trưởng 1976 – 1980 1982 - 1986 Công nghiệp 0,6 % 9,5 % Nông nghiệp 1,9 % 4, 5 % GDP Nhập: 5,6 triệu Nhập: 1,2 triệu 1 ,4 % 5,5 % kinh tế khủng hoảng, suy thối, cấu KT cân đối ... I CƠNG NGHIỆP HĨA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI Chủ trương Đảng CNH a Mục tiêu, phương hướng CNH XHCN 1975 ớc n ả C M iề n 19 54 Bắc lối g n Đư 1960 ĐH III CNH 1986 Miền ... cơng nghiệp nặng khơng phục vụ kịp thời NN cơng nghiệp nhẹ Q trình đổi tư Đảng CNH 1986 ĐH VI chương trình KT Khởi điểm cho q trình đổi tư CNH 19 94 HNVII Nhận thức tồn diện, sâu sắc CNH gắn với...
 • 26
 • 269
 • 0

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc
... dân tiến lên CNXH Nội dung cương là: + Xác định tính chất xã hội: Xã hội việt nam giai đoạn thời mang tính chất: tính dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn ... môi trường, giữu gìn sắc văn hóa dân tộc, ổn định trị xã hội, quốc phòng an ninh - Là kinh tế mở, mang tính chất quốc tế hóa, khu vực hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm phát...
 • 31
 • 1,132
 • 4

Bài học: Nắm vững ngọn cờ Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng

Bài học: Nắm vững ngọn cờ Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng
... Trong người có gọi tinh thần dân tộc, danh dự dân tộc có khát vọng độc lập dân tộc Con người nước người tìm độc lập dân tộc, tìm độc lập dân tộc thực chất tìm tự cho dân tộc Trong khái niệm độc ... yêu nước chủ nghĩa không túy nhà dân tộc chủ nghĩa Hồ Chí Minh tôn thờ độc lập dân tộc tôn thờ dân tộc hết, Hồ Chí Minh biết rõ nhược điểm dân tộc Một kẻ dân tộc chủ nghĩa nhìn thấy dân tộc người ... tiến trình dân chủ hóa đời sống hội Cơ sở việc tổ chức rèn luyện dân chủ tảng giá trị trị phải chỗ giúp hội tránh nguy cách mạng Đó tinh thần cải cách, tức dân tộc cần phải phi cách mạng...
 • 14
 • 1,818
 • 3

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,811
 • 128

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG lối xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG lối xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ
... đặc trưng văn hóa mà cần xây dựng; chức năng, vai trò vị trí văn hóa phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế 2) Quan điểm đạo chủ trương vể xây dựng phát triển văn hóa: Một là, văn hóa tảng ... đẩy phát triển kinh tế xã hội Hai là, văn hóa mà ta xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Ba là, văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Bốn là, xây dựng phát triển ... 1955-1986: Đại hội lần thứ III (1960) đường lối xây dựng phát triển văn hóa giai đoạn cách mạng XHCN bắt đầu hình thành, chủ trương tiến hành cách mạng tư tưởng văn hóa đồng thời với cách mạng quan...
 • 51
 • 1,643
 • 21

Bài thuyết trình "Đường lối đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo"

Bài thuyết trình
... ĐƯỜNG LỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO MỤC ĐÍCH TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1.1 Tầm quan trọng đoàn kết toàn dân tộc 1.2 Quan điểm chủ trương ... Trinh Cơ Đoàn kết toàn dân tộc, lấy công nông làm quân chủ lực, xây dựng Mặt trận dân tộc thống rộng rãi Đoàn kết Đảng hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc ... sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển” 1.2.1 Quan điểm Đảng đại đoàn kết dân tộc Vấn đề dân tộc đoàn kết dân tộc luôn có vị...
 • 41
 • 1,355
 • 35

bài thuyết trình đường lối

bài thuyết trình đường lối
... nghiệm Nâng cao lực lãnh đạo đảng, hiệu lực hiệu quẩn lý nhà nước phát huy sức mạnh hệ thống trị trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN  - - - - ...
 • 2
 • 366
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đường lối cách mạng của đảng chương 4bài thuyết trình đường lối cách mạnggiáo trình đường lối cách mạng của đcsvnduong loi cach mang cua dcsvnbài thuyết trình đường lối đối ngoạiđề cương môn đường lối cách mạng của đcsvný nghĩa môn học đường lối cách mạng của đcsvnđề cương đường lối cách mạng của đcsvnđề thi môn đường lối cách mạng của đcsvntrắc nghiệm đường lối cách mạng của đcsvntài liệu đường lối cách mạng của đcsvnmôn học đường lối cách mạng của đcsvnmôn đường lối cách mạng của đảng chương 2bài thuyết trình đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoábài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình lãnh đạo cách mạng của đảngmoi moi moi. chuong trinh du kienTờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKSnghi quyet dhcd 2016du thao nghi quyet dhcd 20158. to trinh phan phoi loi nhuan 20137. ttr thong qua ke hoach kinh doanh 20168. bc hoat dong 2015 ke hoach 2016 cua bksTo trinh bau Ban kiem phieu00. thong bao moi hop dhcd 2017 upwebTo trinh gioi thieu nhan su bau bo sung HDQT nhiem ky 2016-2021To trinh lua chon Cty kiem toan nam 2017tb uy quyen fpts quanly cd 2008bao cao quan tri 12t.2016 upwebfinal bao cao quan tri 12t.2015 upwebbao cao quan tri 2013 6 thang cuoi namBao cao chu truong dau tu XD Du an Nha chung cuBao cao cua TGD trinh Dai hoi DCDTN 2017Giay dang ky du hopM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n thanh to%c3%a1n c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2016 C%c3%a1 nh%c3%a2nGiay uy quyen