Vấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực hà nội

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay
... ngũ giảng viên luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta 22 Chương CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH ... Chương CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 23 1.1 Chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị ... CHÍNH TRỊ 1.1 Chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị - số vấn đề luận 1.1.1 Đội ngũ giảng viên luận trị 1.1.1.1 Khái niệm "giảng viên" , "giảng viên luận trị" * Khái niệm "giảng viên" ...
 • 208
 • 640
 • 8

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay
... lượng đội ngũ giảng viên luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta Chƣơng CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN ... "đội ngũ giảng viên luận trị" Trên sở khái niệm đội ngũ đội ngũ giảng viên , luận trị , đội ngũ giảng viên luận trị hiểu “một lực lượng giảng viên đông đảo, nằm đội ngũ giảng viên, ... LUẬN CHÍNH TRỊ 1.1 Chất lƣợng đội ngũ giảng viên luận trị - số vấn đề luận 1.1.1 Đội ngũ giảng viên luận trị 1.1.1.1 Khái niệm "giảng viên" , "giảng viên luận trị" * Khái niệm "giảng viên" ...
 • 20
 • 138
 • 0

LUẬN CHÍNH TRỊvấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ và vấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY
... đặc điểm luận trị với u cầu nghiệp đổi quy định cách tất yếu phẩm chất (cần có) đội ngũ giảng viên luận trị Những phẩm chất cần có đội ngũ giảng viên luận trị Giảng viên luận trị - hiểu ... giảng viên luận trị bắt nguồn quy định trực tiếp từ phẩm chất Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị phát triển ngày hồn thiện phẩm chất q trình tạo dựng người giảng viên Trong ... minh”, đội ngũ giảng viên luận trị cần có ( định phải có) phẩm chất đây: Trước hết, đội ngũ giảng viên luận trị phải có lĩnh trị vững vàng, đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân cách mạng,...
 • 7
 • 591
 • 1

TÂM và tài của NGƯỜI THẦY đối với VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÂM và tài của NGƯỜI THẦY đối với VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... sức làm việc thực tế”5 Như vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta nay, đòi hỏi phải nâng cao Tâm Tài người Thầy giảng dạy mơn luận trị, phải ... sau Trong đó, trước hết phải Tâm Tài người Thầy, sau chất lượng dạy bục giảng Đối với chất lượng giảng dạy, học tập mơn luận trị Tâm Tài người Thầy đóng vai trò định Hay nói cách khác, Tâm Tài ... Tâm chữ Tài hai yếu tố ln thống nhất, hòa nguyện người Thầy giảng dạy mơn luận trị Một số đề xuất nhằm nâng cao Tâm Tài người Thầy đảm bảo chất lượng giảng dạy mơn luận trị trường đại học,...
 • 7
 • 543
 • 0

VAI TRÒ của GIẢNG VIÊN đối với NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG

VAI TRÒ của GIẢNG VIÊN đối với NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG
... Đã giảng viên, muốn cho sinh viên hiểu bài, hứng thú với 276 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO mơn học Để khơng ngừng nâng cao chất lượng dạy học mơn luận trị, thiết nghĩ, người giảng ... chất Giáo dục luận cho người học cần hướng chủ yếu vào trau dồi phương pháp, làm thay đổi chất lượng giáo dục luận trị Đổi phương pháp giảng dạy đổi cách thức làm việc giảng viên sinh viên ... vai trò trung tâm tính tích cực sinh viên học tập: - Dạy học nêu vấn đề: phương pháp giảng dạy dễ áp dụng việc giảng dạy mơn luận trị Đây hoạt động có chủ đích giảng viên cách đặt vấn đề học...
 • 7
 • 609
 • 0

ĐỔI mới NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG

ĐỔI mới NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG
... viên luận trị việc triển khai cơng tác luận trị nhà trường; (3) Có sách đủ cơng tác luận trị đội ngũ người trực tiếp thực thi cơng tác luận trị nhà trường; (4) Gắn hoạt động luận trị ... tạp Tóm lại, cần đặt cơng tác luận trị vị trí trung tâm giữ vai trò xun suốt tất hoạt động hệ thống trường đại học, cao đẳng Để nâng cao chất lượng cơng tác luận trị, Nhà nước cần phải đầu ... cứu sinh chun ngành luận trị (Triết học, Kinh tế trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, ) người trở thành giảng viên luận trị, nghiên cứu viên luận trị, chun viên chun gia...
 • 9
 • 436
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊcác TRƯỜNG đại học, CAO đẳ ầu bức THIẾT HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở các TRƯỜNG đại học, CAO đẳ ầu bức THIẾT HIỆN NAY
... Mác Thứ sáu, giảng viên mơn khác, giảng viên giảng dạy LLCT phải người có nghiệp vụ giảng dạy, có kỹ sư phạm tốt Chúng ta biết rằng, giảng viên giảng dạy LLCT trường đại học, cao đẳng nhiều người ... tâm lý, giáo dục học, kiến thức kỹ sư phạm phận giảng viên LLCT trường đại học, cao đẳng hạn chế Kết luận số 94 - KL/TW ngày 28 tháng năm 2014 Ban Bí thư việc tiếp tục đổi việc học tập luận trị ... đến đào tạo đội ngũ giảng viên, Kết luận rõ “Đổi mạnh mẽ việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên luận trị, bảo đảm sát hợp với thực tiễn, đáp ứng u cầu tiếp tục đổi việc học tập luận trị hệ thống...
 • 6
 • 546
 • 1

VỀ vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊ tại các TRƯỜNG đại học

VỀ vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ tại các TRƯỜNG đại học
... ttptgiaoduc.sgu.edu.vn Đổi phương pháp dạy học mơn luận trị Dương Hồng Oanh TS Khoa giáo dục trị Trường Đại học Sài Gòn vinhuni.edu.vn Giảng dạy mơn luận Chính trị trường Đại học bối cảnh hội ... phương pháp giảng dạy mới, chủ động Hiện nhiều phương pháp sử dụng giảng dạy chủ động Mỗi phương pháp nhấn mạnh lên khía cạnh q trình học tập Chính khơng có phương pháp giảng dạy cho tưởng, phương ... triển tư luận cho sinh viên, mặt khác phải lựa chọn vấn đề luận gắn liền với thực tiễn cơng đổi diễn Việt Nam Chương trình giảng dạy mơn luận trị phải đảm bảo gắn vấn đề luận với...
 • 9
 • 581
 • 0

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn tự học CHO SINH VIÊN

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HƯỚNG dẫn tự học CHO SINH VIÊN
... nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn sinh viên tự đọc việc học tập mơn luận trị Xuất phát từ tình hình thực tế q trình giảng dạy học tập mơn học luận trị thời gian qua, hướng đến mục ... điểm ) câu hỏi lồng ghép kiến thức phần tự đọc để phân loại sinh viên Kết luận Để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập mơn luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta phải có phối hợp đồng ... hẹp, mà góp phần hình thành nâng cao khả tự học, tự tìm vấn đề, tự tiếp thu làm chủ tri thức sinh viên Việc hướng dẫn sinh viên tự đọc, tự tìm hiểu nội dung mơn học quan trọng, thời gian qua khơng...
 • 6
 • 701
 • 0

VỀ một số GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học ở nước TA HIỆN NAY

VỀ một số GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học ở nước TA HIỆN NAY
... hối thúc trực tiếp vấn đề cải cách giáo dục luận trị bậc đại học, tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học luận trị trường đại học Kiến nghị giải pháp Một, làm thay đổi nhận thức xã ... hóa trị luận trị khơng phải phép cộng số học luận với trị luận triết học soi sáng trị luận nội trị thuộc lơgíc khách quan lơgíc chủ quan trị phải nhận thức thật tường minh luận ... cơng tác luận, dạy học luận trị bậc đại học nhằm thay đổi tình hình Theo cải cách dạy học luận trị từ mười năm trở lại đây, mơn triết học Mác - Lênin, kinh tế trị Mác - Lênin chủ nghĩa...
 • 10
 • 539
 • 0

GIẢI PHÁP góp PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG

GIẢI PHÁP góp PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học và CAO ĐẲNG
... nói chung hiệu cơng tác giảng dạy luận trị nói riêng Nội dung: Để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn luận trị trường đại học cao đẳng, chúng tơi xin nêu lên bốn giải pháp sau mang tính tổng ... đội ngũ giảng viên giảng dạy luận trị trường đại học cao đẳng, trọng bồi dưỡng, tập huấn chun mơn cho giảng viên luận trị Trong đợt bồi dưỡng, tập huấn đó, đội ngũ giảng viên luận trị cập ... ngũ giảng viên luận trị Đội ngũ giảng viên luận trị thực cần nghe chun đề phương pháp tun truyền cách mạng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc đổi phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng...
 • 10
 • 623
 • 0

VỀ NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ dạy học các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY

VỀ NHỮNG yếu tố tác ĐỘNG đến HIỆU QUẢ dạy học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY
... chất lượng, hiệu dạy học mơn luận trị trường ĐH, CĐ nước ta nay: Một là, tham khảo, học tập kinh nghiệm nước ngồi dạy học luận trị cần thiết nhiều phương diện Tuy nhiên, việc học tập, vận ... có chất lượng, hiệu cao dạy học luận trị giảng viên mơn học xem nhẹ hoạt động nghiên cứu khoa học Lâu nay, nhiều trường ĐH, CĐ, khơng giảng viên luận trị thường lấy giảng dạy để bù vào nghĩa ... dạy học mơn luận trị trở nên “nhẹ nhàng”, tự khơng thể làm cho chất lượng dạy học chuyển biến tích cực Nó đòi hỏi ứng xử cách nghiêm túc, khoa học lực lượng tham gia dạy học, từ nhà quản lý...
 • 6
 • 719
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình trạng thiếu hụt và phân bố không đều không cân xứng đội ngũ giảng viên lý luận chính trịxây dựng đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị có trình độ chuyên môn cao có phẩm chất đạo đức tốtđẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền vai trò của giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnhnâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức ủy ban nhân dân cấp huyệnnâng cao chất luợng phục vụ của đội ngũ nhân viên tại bộ phận buồng của khách sạn sài gòn ban mênhóm giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viênphát triển chất lượng làm việc của đội ngũ nhân viên ngân hàng phụ trách dịch vụinternet bankingnhững phẩm chất nghề nghiệp của người giảng viên lý luận chính trịphẩm chất chính trị đạo đức của người giảng viên lý luận chính trịnhững hoạt động cơ bản của người giảng viên lý luận chính trịhoạt động tổ chức và giao tiếp sư phạm của giảng viên lý luận chính trịgiải pháp nâng cao năng lực – tư vấn thiết kế giám sát thi công tại viện địa kỹ thuật và công trình trường đại học xây dựng hà nộihướng nghề nghiệp sư phạm của người giảng viên lý luận chính trịnăng lực sư phạm của giảng viên lý luận chính trịkhách thể nghiên cứu hoạt động thu thập thông tin phản hồi kết quả giáo dục ở trường đại học kiến trúc hà nội360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Gioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapQuyet dinh cap dot 1 thang 9 110920121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 4. dieu kien hanh ngheDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016chuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.doc3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201002 chau doc.doc (354 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)