Thuật toán deblocking trong xử lý video nén theo chuẩn h264

Thuật toán deblocking trong xử video nén theo chuẩn h 264

Thuật toán deblocking trong xử lý video nén theo chuẩn h 264
... toán Deblocking chuẩn H. 264 Đây thuật toán khôi phục ảnh cho phép cải thiện chất lượng h nh ảnh video nén theo chuẩn H. 264, nhằm khắc phục việc suy giảm chất lượng h nh ảnh thân yếu tố phương pháp ... tổ h p phương pháp Phương pháp nén video theo chuẩn H. 264 phương pháp nén h n h p 1.3 Tham số nén video Các tham số nén video đề cập đến định dạng ảnh tỉ số nén Tỉ số nén cho phép đánh giá hiệu ... 59 H nh vẽ 4.12: Khung h nh thành phần độ chói sau khôi phục lại có sử dụng lọc 60 H nh vẽ 4.13: Khung h nh thành phần độ chói chuỗi video chưa xử 60 H nh vẽ 4.14: Khung h nh...
 • 82
 • 226
 • 0

ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THÁI TRONG XỬ MÔI TRƯỜNGG " ppt

ĐỀ TÀI
... quản hệ sinh thái dựa hiểu biết sâu sắc nguyên tắc sinh thái … (Uhlmann, năm 1983, Straskraba, 1986, 1993, 1996) ĐỊNH NGHĨA Ứng dụng KTST xử môi trường sử dụng quy luật tự nhiên hệ sinh thái ... trị hiệu xử lí nước – Khử CHC, SS, chất dinh dưỡng, VSV gây bệnh, KL nặng – Ứng dụng xử bậc II bậc cao cho xử nước thải CN SH Là giải pháp sinh thái thân thiện “eco-friendly” cho xử nước ... Brewery): 36 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Hệ thống XLNT nhà máy bia Thái Lan (Khon Kaen Brewery): 37 XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT Hệ thống XLNT sinh hoạt Đức – 1,500 m3/d: 38 XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT...
 • 52
 • 893
 • 4

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH VÀ THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH VÀ THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS
... Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đặt mục tiêu phát triển số hình thuật toán giải vấn đề tảng GIS Một loạt thuật toán xử không gian cần giải với thời gian thực thi hiệu để đáp ứng yêu ... gian thực thi thuật toán xây dựng lưới tam giác Delaunay ràng buộc Dữ liệu thực tế (các thành phố) Xây dựng sở liệu khai thác liệu không gian 3.1 Hệ sở liệu không gian Thuật ngữ “hệ sở liệu không ... không gian trở nên phổ biến sở liệu xem tập đối tượng không gian hình ảnh hay tranh không gian Ở góc độ định, ta xem:  Hệ sở liệu không gian hệ sở liệu  Hỗ trợ kiểu liệu không gian hình liệu...
 • 27
 • 698
 • 0

Phát triển các mô hình và thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian và ứng dụng giải một số bài toán GIS

Phát triển các mô hình và thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian và ứng dụng giải một số bài toán GIS
... sử dụng toán tử không gian hàm không gian, để tăng tốc truy vấn không gian sử dụng mục không gian Sự hỗ trợ giúp dễ dàng phát triển ứng dụng dùng liệu không gian liệu không gian lưu trữ với liệu ... 3.4.2 Khai thác dữ liệu 77 3.4.3 Khai thác liệu không gian 78 3.4.4 Các quan hệ không gian lân cận 78 3.5 Một số thuật toán khai thác liệu không gian 79 3.5.1 Bài toán ... mại (GIS) Kiến trúc sử dụng hình liệu không đồng để biểu diễn liệu không gian phi không gian Dữ liệu không gian thường biểu diễn thông qua cấu trúc liệu riêng ẩn chứa khó khăn việc hình, ...
 • 175
 • 337
 • 1

Tính toán thiết bị xử hiếu khí theo công nghệ SBR cho nước thải nhà máy bia công suất 50 triệu lit năm

Tính toán thiết bị xử lý hiếu khí theo công nghệ SBR cho nước thải nhà máy bia công suất 50 triệu lit năm
... xuất bia với dạng công nghệ thiết bị chủ yếu trình sản xuất: GVHD: Hoàng Thị Thu Hương Tính toán thiết bị xử hiếu khí theo công nghệ SBR cho nước thải nhà máy bia với công suất 50 triệu lít bia ... phẩm Nước thải Tính toán thiết bị xử hiếu khí theo công nghệ SBR cho nước thải nhà máy bia với công suất 50 triệu lít bia Lớp CNMT-K51_QN Nguyên liệu chuyển vào kho bảo quản nhà máy theo số ... Quy trình công nghệ sản xuất bia Chuẩn bị nguyên liệu GVHD: Hoàng Thị Thu Hương Tính toán thiết bị xử hiếu khí theo công nghệ SBR cho nước thải nhà máy bia với công suất 50 triệu lít bia Lớp...
 • 31
 • 304
 • 0

Luận văn nghiên cứu các kiến trúc của máy tính song song, các mô hình và các thuật toán trong xử song song,

Luận văn nghiên cứu các kiến trúc của máy tính song song, các mô hình và các thuật toán trong xử lý song song,
... Hình 1-5 Các mẫu hình kiến trúc xử song song Những kiến trúc khác tạo khả khác cho việc xử song song Ngay kiến trúc tận dụng tốc độ cực nhanh xử để thực xử song song theo nguyên ... trình xử song song Một mục đích xử song song nghiên cứu, xây dựng thuật toán thích hợp để cài đặt máy tính song song, nghĩa phát triển thuật toán song song Câu hỏi tự nhiên đánh giá thuật toán ... nêu, nói đến xử song song phải xét kiến trúc máy tính lẫn thuật toán song song Những thuật toán, có số thao tác thực đồng thời gọi thuật toán song song Tổng quát hơn, thuật toán song song tập...
 • 96
 • 999
 • 2

LUẬN VĂN ĐỊA KỸ THUẬT TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XỬ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI LIÊN TỈNH LỘ 25 – ĐƯỜNG TÂN LẬP

LUẬN VĂN ĐỊA KỸ THUẬT TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI LIÊN TỈNH LỘ 25 – ĐƯỜNG TÂN LẬP
... xây dựng kiến thiết đất nước Do đó, tơi lựa chọn đề tài Tính tốn thiết kế xử đất yếu hệ thống nước thẳng đứng cho dự án đường nối Liên Tỉnh Lộ 25 đường Tân Lập NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Đánh ... xây dựng kiến thiết đất nước Do đó, tơi lựa chọn đề tài Tính tốn thiết kế xử đất yếu hệ thống nước thẳng đứng cho dự án đường nối Liên Tỉnh Lộ 25 đường Tân Lập NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Đánh ... tháng 12 năm 2008 Sinh viên Trần Mạnh Tình iv TĨM TẮT Tên đề tài luận văn: Tính tốn thiết kế hệ thống nước thẳng đứng cho dự án đường nối Liên Tỉnh Lộ 25 đường Tân Lập Hiện nay, việc xây dựng...
 • 97
 • 728
 • 3

thuật toán trong xử ảnh y tế

thuật toán trong xử lý ảnh y tế
... sẻ những khó khăn trong suốt qua trình thực hiện đề tài Chương 1: Khái quát về xử ảnhxử ảnh y tế Xử ảnh Xử ảnh là gì?1 Xử ảnh là  một  lĩnh  vực  trong CNTT  nhằm  thao  tác  ảnh ... đề gặp phải trong việc thao tác với ảnh y tế Chương 2: Thuật toán phân cụm trong xử ảnh y tế Chương  n y giới  thiệu  một  số  thuật toán phân  cụm  dữ  liệu  và  làm  rõ phần áp dụng thuật toán K – means vào bài toán phân lớp ảnh y tế ... Thuật toán K­ means 2.1.3.1 Lịch sử 2.1.3.2 Thuật toán 2.2 Thuật toán K­ means ứng dụng trong phân lớp ảnh y tế 2.2.1 Một số nhận xét 2.2.2 Thuật toán K­means ứng dụng trong phân lớp ảnh y tế 2.2.2.1...
 • 51
 • 419
 • 0

Tiểu luận môn Toán cho máy tính MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT TẬP MỜ - LOGIC MỜ DEMO THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ - FCM TRONG XỬ ẢNH

Tiểu luận môn Toán cho máy tính MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT TẬP MỜ - LOGIC MỜ DEMO THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ - FCM TRONG XỬ LÝ ẢNH
... C-Means thuật toán phân cụm mờ tương ứng, hai thuật toán sử dụng chung chiến lược phân cụm liệu Thuật toán C-means mờ hay gọi tắt thuật toán FCM (Fuzzy C meansFCM) áp dụng thành công giải số lớn ... 43 5.5 FCM với tập mờ loại 45 5.5.3 Sơ đồ giải thuật FCM cho tập mờ 45 5.5.2 Cập nhật tâm cụm .48 VI Chương trình demo thuật toán phân cụm mờ xử ảnh ... 5.4.2 Giải thuật FCM Thuật toán FCM thực giống với thuật toán k-means, nhiên, FCM sử dụng tính toán hàm mục tiêu Jm(U,V) khác so với k-means Ngoài ra, sau vòng lặp, thuật toán FCM phải tính toán cập...
 • 65
 • 356
 • 0

Kỹ thuật lấy mẫu nén và ứngdụng trong xử ảnh

Kỹ thuật lấy mẫu nén và ứngdụng trong xử lý ảnh
... hiểu kỹ thuật lấy mẫu nén ứng dụng xử ảnh vấn đề sinh viên Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu nén ứng dụng xử ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu nén Tìm hiểu ảnh ... ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT LẤY MẪU NÉN TRONG XỬ LÝ VÀ THU NHẬN ẢNH Chương trình bày ứng dụng kỹ thuật lấy mẫu nén nói chung (phần 3.1), phần 3.2 trình bày ứng dụng kỹ thuật lấy mẫu nén nén ảnh, phần ... đề kỹ thuật lấy mẫu nén Chương trình bày về ảnh số bao gồm vấn đề hệ thống xử ảnh số, vấn đề thu nhận ảnh nén ảnh Chương trình bày số ứng dụng kỹ thuật lấy mẫu nén việc nén ảnh thu nhận ảnh...
 • 47
 • 324
 • 0

Kỹ thuật xử trên nền đất yếu

Kỹ thuật xử lý trên nền đất yếu
... pháp xử đất yếu phạm vi hẹp hơn, cụ thể: Thiết kế tối u giải pháp xử đất yếu với thông số điều kiện giới hạn nh sau: - Giải pháp xử lý: Thoát nớc thẳng đứng giếng cát Bấc thấm - Xử đất yếu ... thành giải pháp Giá thành xử đất yếu tính cho 100m2 đờng, chiều sâu xử 1m: GT = 100 / L^2 x ĐG Trong đó: GT: Giá thành xử đất yếu tính cho 100m2 đờng, chiều sâu xử 1m L: Khoảng cách bố ... kế xử đờng đắp đất yếu Đặt vấn đề: Yêu cầu thiết kế tối u hoá giải pháp thiết kế xử đờng đắp đất yếu toán tối u hoá thờng gặp thiết kế đờng cách đầy đủ, toán tối u hoá giải pháp xử đất...
 • 9
 • 1,283
 • 46

Mô phỏng bài toán giếng cát xử nền đất yếu bằng bài toán phẳng tương đương

Mô phỏng bài toán giếng cát xử lý nền đất yếu bằng bài toán phẳng tương đương
... ta cú: bw = rw; bs = rs k hp = H rw rs bw bs R giếng cát B 2k h n k 3ln + h s ks ln( s ) (5) vùng đất xáo trộn xung quanh giếng cát De Trng hp khụng xột sc cn ca ging v s xỏo trn ... giai đoạn thi công PA cọc cát: d=30cm, L=150cm Gđ Gđ 2,5 Hỡnh S cỏc giai on thi cụng Gđ 2,0 1,5 Gđ 1,0 Gđ Các giai đoạn thi công Nền đắp chưa xử (trng hp nn c x bng ging cỏt) Gđ 0,5 Gđ ... khụng x nn v x nn bng ging cỏt c th hin Bng khụng nhiu n s n nh ca cụng trỡnh (Hỡnh 7) Mt khỏc, Bng cho thy so vi trng hp cha x nn, vi Uy = 78 cm, t90 = 270 ngy thỡ rừ rng phng ỏn x n...
 • 11
 • 3,064
 • 9

9 Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử chứng từ Kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

9 Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ Kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm
... chứng từ kế toán Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm a Kết b Tồn Chơng III: Giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng tin học xử chứng từ Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm I.Định hớng pháp triển Ngân ... trạng việc áp dụng tin học xử chứng từ kế toán Ngân hàng công thơng hoàn kiếm Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm Hiện Ngân hàng Công thơng Hoàn Kiếm áp dụng ... chức Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm : - Về vị trí pháp Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm: Chi nhánh Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm chi nhánh Ngân hàng Công Thơng Việt Nam, nhánh Ngân hàng Công...
 • 65
 • 258
 • 0

Các sai phạm trong kế toán và hướng xử

Các sai phạm trong kế toán và hướng xử lý
... đưa thêm chi phí vào để làm giảm doanh thu Vi phạm quy định chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, hành nghề kế toán Giả mạo, khai man chứng từ kế toán Lập chứng từ kế toán không đầy ... Nội Dung Các sai phạm kế toán Sai phạm (Deviation) thuật ngữ dùng để lỗi xảy đơn vị làm sai lệch thông tin báo cáo tài đơn vị 1.1 Các nhóm sai phạm Sai phạm đơn vị diễn khía cạnh ... người kế toán Độc lập: Độc lập nguyên tắc hành nghề kiểm toán viên hành nghề người hành nghề kế toán + Trong trình kiểm toán cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán viên hành nghề người hành nghề kế toán...
 • 19
 • 1,626
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thuật toán nhận dạng xử lý ảnhứng dụng kỹ thuật sinh thái trong xử lý môi trườngnhững kỹ thuật giảm thiểu trong xử lý sinh họcthuật toán chung trong quản lý lưu lượng và điều khiển tắc nghẽncác thuật toán trong xử lý ảnhthuật toán nhân chập trong xử lý ảnhthuật toán trong xử lý ảnhkỹ thuật xử lý videolập trình một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh sốkỹ thuật lọc trong xử lý ảnh sốtính toán thiết kế bể trộn trong xử lý nước cấpluận văn kỹ thuật biến đổi wavelet trong xử lý ảnhtính toán bể lắng ngang trong xử lý nước cấptính toán bể lắng đứng trong xử lý nước cấptính toán thiết kế xử lý nền đất yếu bằng hệ thống thoát nước thẳng đứngCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả