Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ

MỘT SỐ QUY TRÌNH SUY DIỄN TRONG HỆ MỜ

MỘT SỐ QUY TRÌNH SUY DIỄN TRONG HỆ MỜ
... H suy din m ó c ng dng thnh cụng cỏc lnh vc nh iu khin t ng, h chuyờn gia m, nhn dng m, h h tr quyt nh v bi toỏn ly quyt nh, bi toỏn ly quyt nh th 2.2 H suy din m 2.2.1 Kin trỳc c bn ca h suy ... 32 2.2.1 Kin trỳc c bn ca h suy din m 32 2.2.3 Cỏc bc suy din m 33 2.2.4 Mt s phng phỏp suy din h m 38 CHNG III - LP LUN XP X TRONG H M TRấN C S CC LUT M41 3.2 ... gii quyt rt nhiu bi toỏn ca khoa hc ng dng Nhng lnh vc cú th k õy l trự hc, h tr quyt nh, iu khin, nhn dng mu, kinh t, qun lý, xó hi hc, mụ hỡnh thng kờ, mỏy hc, thit k c khớ, ch to, phõn lp, suy...
 • 84
 • 481
 • 2

Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ

Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ
... Kiến trúc hệ suy diễn mờ 32 2.2.3 Các bƣớc suy diễn mờ 33 2.2.4 Một số phƣơng pháp suy diễn hệ mờ 38 CHƢƠNG III - LẬP LUẬN XẤP XỈ TRONG HỆ MỜ TRÊN CƠ SỞ CÁC LUẬT MỜ41 3.2 ... cục hệ thống xem xét Các luật IF - THEN mờ hình thành phần hệ suy diễn mờ đƣợc giới thiệu sau 2.1.2 Định nghĩa hệ mờ sở luật mờ Hệ suy diễn mờ đƣợc xem nhƣ hệ mờ dựa sở luật mờ, mô hình mờ, nhớ ... luật mờ hệ mờ sở luật mờ Giới thiệu kiến thức kiến trúc, bƣớc suy diễn hệ suy diễn mờ tìm hiểu số phƣơng pháp suy diễn hệ mờ Chƣơng III sâu vào nghiên cứu kỹ phƣơng pháp lập lập xấp xỉ hệ mờ Tìm...
 • 82
 • 353
 • 0

LUẬN VĂN NHẬN DẠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG KỸ THUẬT WAVELETS

LUẬN VĂN NHẬN DẠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG KỸ THUẬT WAVELETS
... tổng hợp lý thuyết q trình q độ (QTQĐ) B Giới thiệu phần mềm mơ q độ ATP kết mơ C Kỹ thuật Wavelets – phân tích liệu q độ Kết việc nhận dạng D Kết hợp mạng Neuron để tự động hóa việc phân loại ... 0.26 0.28 [s] 0.30 Trong q trình cắt tiếp điểm, độ chênh lệch điện áp áp tụ (giữ giá trị áp trước cắt) áp hệ thống lên đến p.u Điện trường tiếp điểm tăng mạnh độ bền cách điện lớp điện mơi máy cắt ... v :U Trong q trình đóng tiếp điểm, điện trường tiếp điểm tăng mạnh độ bền cách điện lớp điện mơi máy cắt khơng chịu nổi, dẫn đến tượng phóng điện trước tiếp điểm thực đóng giàn tụ vào hệ thống...
 • 90
 • 176
 • 1

Nhóm sinh kế CPO tiếp tục sưu tầm, biên soạn và gửi đến các anh, chị, em cán bộ dự án một số quy trình kỹ thuật trồng trọt các loại rau

Nhóm sinh kế CPO tiếp tục sưu tầm, biên soạn và gửi đến các anh, chị, em cán bộ dự án một số quy trình kỹ thuật trồng trọt các loại rau
... PHỤ LỤC KỸ THUẬT TRỒNG RAU PHẦN 1: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RAU CẢI I Kỹ thuật trồng cải II Kỹ thuật trồng cải thảo IV Kỹ thuật trồng cải xà lách ... 54 III Kỹ thuật trồng đậu Hà Lan 56 IV Kỹ thuật trồng đậu đũa an toàn 59 PHẦN 4: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ 61 PHẦN 5: KỸ THUẬT TRỒNG CÁC LOẠI CÂY RAU LÀM ... vụ gieo trồng Thời gian gieo trồng: có vụ * Vụ sớm: Gieo cuối tháng đầu tháng Trồng cuối tháng tháng Thu hoạch vào tháng 11 12 * Vụ chính: Gieo tháng tháng 10 Trồng từ tháng 10 đến hết tháng 11...
 • 79
 • 433
 • 10

Một số quy trình xử lý thông tin mờ ứng dụng vào bài toán ra quyết định tập thể

Một số quy trình xử lý thông tin mờ ứng dụng vào bài toán ra quyết định tập thể
... có trọng số, LWC, LWA, LWD để xử với thông tin ngôn ngữ có trọng số Trong sống ngày, ngƣời phải liên tục xử thông tin để đƣa định hợp trƣớc tình cụ thể Vì việc nghiên cứu trình định lĩnh ... ngôn ngữ dựa vào OWA bắt đầu ứng dụng toán định tập thể 2.1 Định nghĩa số tính chất Quá trình tích hợp thông tin xuất nhiều ứng dụng hệ tri thức, ví dụ tích hợp mạng nơron, điều khiển mờ, hệ chuyên ... 1.4.1 Tập mờ: 14 1.4.1.1 Định nghĩa tập mờ: 14 1.4.1.2 Các phép toán đại số tập mờ 15 1.4.1.3 Số mờ 15 1.4.2 Logic mờ số phép toán 16 1.4.2.1 Logic mờ...
 • 78
 • 287
 • 1

Cải tiến một số quy trình trong hệ thống quản trị chất lượng ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng vĩnh phúc

Cải tiến một số quy trình trong hệ thống quản trị chất lượng ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng vĩnh phúc
... hoạt động hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ vấn Công ty CP vấn xây dựng Vĩnh Phúc Chương III: Giải pháp cải thiện số quy trình quản trị chất lượng Công ty CP vấn xây dựng Vĩnh Phúc Tôi ... PHÁP CẢI THIỆN MỘT SỐ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Công ty 3.2.1.1 Xây ... LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 2.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY 2.1.1 Hoạt động quản trị chất lượng Công ty trước áp...
 • 65
 • 459
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phuc vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp

Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phuc vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp
... lý luận xây dựng quy trình thử nghiệm điện áp xoay chiều, điện áp xung thiết bị điện cao áp, làm sở biên soạn quy trình chi tiết phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp Do đó, ... biên soạn quy trình chi tiết phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp Do đó, việc xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống thử nghiệm điện áp xoay chiều thay hệ thống dòng điện xung ... dung nghiên cứu ban đầu bao gồm: Tổng quan lý luận thử nghiệm điện cao áp Đặc tính kỹ thuật thiết bị thử nghiệm điện áp xoay chiều, điện áp xung phòng thí nghiệm Xây dựng quy trình thử nghiệm điện...
 • 179
 • 292
 • 1

xây dựng một phân hệ hỗ trợ một số quy trình phân loại và sắp xếp các phương án cần lựa chọn

xây dựng một phân hệ hỗ trợ một số quy trình phân loại và sắp xếp các phương án cần lựa chọn
... - Xây dựng phân hệ hỗ trợ số quy trình phân loại xếp phơng án - Trợ giúp chơng trình: * Kết thử nghiệm chơng trình: Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Thành Huy 00B3 - 44 - Xây dựng phân hệ hỗ trợ số quy ... lấy định phân loại phơng án lựa chọn dựa lý thuyết tập mờ Do em xin mạnh dạn lựa chọn đề tài : Xây dựng phân hệ hỗ trợ số quy trình phân loại xếp phơng án cần lựa chọn làm đề tài đồ án tốt nghiệp ... định quy chuẩn Trong toán định, có tập phơng án đợc phân tích theo mục tiêu khác để chọn Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Thành Huy 00B3 - 26 - Xây dựng phân hệ hỗ trợ số quy trình phân loại xếp phơng án...
 • 50
 • 305
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu một số toán tử suy diễn đối với hệ tri thức F-luật. pptx

Tài liệu Nghiên cứu một số toán tử suy diễn đối với hệ tri thức F-luật. pptx
... ung cac plnrong d VU 46 NHtJ LAN, VU CHAN HUNG, DANG THANH PHU phap suy lu%n mo' v6i phirong ph ap giai m...
 • 7
 • 383
 • 1

Tìm hiểu một số quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng chế biến thủy sản tại công ty cổ phần thuỷ sản vạn phần diễn châu tỉnh nghệ an

Tìm hiểu một số quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng chế biến thủy sản tại công ty cổ phần thuỷ sản vạn phần diễn châu tỉnh nghệ an
... học Công nghệ Nghệ An, công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu ứng dụng công nghệ sản xuất số mặt hàng tỉnh nhà 1.2 Lịch sử hình thành phát triển nhà máy Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn ... 43 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thực đề tài Tìm hiểu số quy trình công nghệ sản xuất mặt hàng chế biến thủy sản công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu tỉnh Nghệ An rút số ... Thành tỉnh Nghệ An vừa sản xuất vừa chiến đấu Năm 1972 chuyển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Năm 1983 trạm giao cho công ty thủy sản Nghệ Tĩnh gọi trạm chế biến thủy sản Diễn Châu...
 • 45
 • 382
 • 0

Báo cáo khoa học: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊNH LƯỢNG TRONG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN" pot

Báo cáo khoa học:
... III KẾT LUẬN Hệ phương trình vi phân phi tuyến (1) có ứng dụng rộng rãi nhiều toán hệ động lực, điều khiển, vật lý, … Nghiệm nhận có độ xác cao & & nghiên cứu đầy đủ ảnh hưởng hàm phi tuyến f1 ... ∂2 ∂2 1 ⎪ + γ2 l = β 2 + βγ ⎨ ∂a∂ϕ ∂α 2 ∂a ⎪ ⎪ ∂ ∂ +γ ⎪l3 = β ∂a ∂α ⎩ (6) Phương trình (1) xét hệ sau phương trình vi phân ngẫu nhiên : ⎧ ∂u1 ∂u ⎞ ⎛ & + ε 2 ⎟dt ⎪dx = xdt = ⎜ − aω sin ϕ + ε ∂t ... ⎩dθ = μ (a, ϕ )dt + γ (a, ϕ )dξ (t ) (3) với α , β , μ γ hàm cần tìm a ϕ Vi phân (2) theo t cách sử dụng quy tắc vi phân Ito, ta nhận được: ∂u ∂u ⎤ ⎡ dx = ⎢− aω sin ϕ + ε + ε 2 + (l1 + l )(a...
 • 5
 • 157
 • 0

xây dựng tiến trình dạy học một số bài chương “dòng điện trong các môi trường” (vật lí 11 - cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh

xây dựng tiến trình dạy học một số bài chương “dòng điện trong các môi trường” (vật lí 11 - cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh
... tích hợp nội dung giáo dục thuật tổng hợp xây dựng tiến trình dạy học kiến thức vật “Dòng điện môi trường” góp phần nâng cao chất lượng dạy học giáo dục thuật tổng hợp cho học sinh Nhiệm ... thức vật cách hợp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục thuật tổng hợp cho học sinh Các phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu luận luận dạy học vật giáo dục thuật tổng hợp - Nghiên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -  - VŨ HẢI YẾN XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG” (VẬT LÍ 11 - CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...
 • 115
 • 506
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số quy trình cụ thể trong kế toán giao dịchmở rộng các quy tắc suy diễn trong logic đa trị ngôn ngữmở rộng quy các quy tắc suy diễn trong logic đa trị ngôn ngữkhảo nghiệm bộ tiêu chí và các quy trình thủ tục trong hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường cao đẳngquy trình kỹ thuật trồng nấm mộc nhĩquy trình kỹ thuật trồng nấm mỡquy trình kỹ thuật trồng khoai mônquá trình quá độ trong hệ momen có tính biến đổicác thủ tục suy diễn trong logic mô tả elbài toán suy diễn trong logic mô tả elmột số quy trình quản trị chất lượng chủ yếu trong công tysơ đồ luồng thông tin trong hệ thống thông tin quản lý quy trình bảo trì bảo dưỡng ifdmột số quy trình ứng dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử phân tích kim loại nặng trong thực phẩmmột số quy trình công nghệ xi mạ điển hình ở việt nammột số cơ chế phát sinh sự kiện quy tắc suy diễnTuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiểnTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật ăng tenĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngBài giảng kỹ thuật vi xử lýBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 1Bài giảng thông tin vệ tinhBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng thực tập máy điệnBài giảng tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơ