Thông tư 29/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Luận văn tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án

Luận văn tốt nghiệp Thiết kế kỹ thuật và thi công kè bảo vệ bờ sông Cân Thơ đoạn từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu theo 2 phương án
... đoạn bờ sông Cần Thơ: + Đoạn 1: Bắt đầu từ cầu Cái Sơn đến Chợ An Bình + Đoạn 2: Bắt đầu từ cầu Cái Răng đến rạch Đầu Sấu Hình – Vị trí công trình LVTN – THI T KẾ KÈ CẦN THƠ 13 CHƢƠNG II - ... đáy sông có vị trí sâu, có nơi sâu đến 26 m Đƣờng bờ sông có biến đổi cao độ lớn không đồng khu vực Đoạn bờ sông từ cầu Cái Sơn đến rạch Đầu Sấu, mái bờ sông dốc Đoạn thƣợng lƣu rạch Đầu Sấu đến ... đoạn từ cầu Cái đến gốc tim 800 Hai đoạn ngã ba sông (sông Cần Thơ Rạch Cái Sơn Sông Cần Thơ Rạch Đầu Sấu) có thay đổi dòng chảy, tốc độ dòng chảy tăng làm cho đoạn bờ dễ bị sói lở Đoạn từ...
 • 138
 • 229
 • 0

Thiết kế công trình bảo vệ bờ biển tuy hoà – phú yên (bản vẽ + thuyết minh)

Thiết kế công trình bảo vệ bờ biển tuy hoà – phú yên (bản vẽ + thuyết minh)
... phớa Tõy cỏc huyn sụng Cu, Tuy An, Tuy Hũa L vựng nỳi non trựng ip, song khụng cao lm, cú nh Vng Phu cao nht Vựng ng bng: gm cỏc vựng th xó Tuy Ho, huyn Tuy An, sụng Cu, Tuy Hũa vi cỏnh ng lỳa ln ... (l khoan tha v nụng) + Cụng ngh thi cụng n gin cú th kt hp hin i v th cụng Nhc im: + Tn vt liu gp 2, ln so vi tng ng cựng mt sõu + Khụng th s dng mộp ngoi neo cp tu thuyn + Khi mun lm ng giao ... 562 mm v th xó Tuy Hũa l 567 mm gõy ỳng lt ln th xó Tuy Hũa v mt vựng rng ln c bit t ma lt lch s t ngy n ngy thỏng X nm 1993 cha tng cú Phỳ Yờn: Lng ma hai ngy v thỏng 10 Tuy Hũa l 629 mm...
 • 81
 • 307
 • 0

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam quy định kỹ thuật về công trình trên đê

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ quảng ninh đến quảng nam  quy định kỹ thuật về công trình trên đê
... mô, kết cấu công trình : a- Tuyến công trình : b- Quy mô, kết cấu công trình : 6- Tính toán cao trình : - Cao trình đáy cống - Cao trình đỉnh cống - Cao trình cầu giao thông - Cao trình cầu thả ... mô, kết cấu công trình : a- Tuyến công trình : b- Quy mô, kết cấu công trình : 6- Tính toán cao trình : - Cao trình đáy cống - Cao trình đỉnh cống - Cao trình cầu giao thông - Cao trình cầu thả ... dạng đợc xác định dựa vào thí nghiệm Các phơng pháp đợc nhiều tác giả nghiên cứu giải có xét đến biến dạng nằm diện tích đáy móng Các phơng pháp đợc ứng dụng phổ biến : - Phơng pháp B.N.Jemôskin...
 • 105
 • 204
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP
... CỤC LÂM NGHIỆP VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG ... xuất thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Nội dung báo cáo gồm phần: - Phần I: Tổng quan nghiên cứu - Phần II: Nội ... 68 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Thời gian thực hiện: 02 năm (Từ...
 • 73
 • 385
 • 0

Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 và 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh

Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 và 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh
... kỳ chỉnh đồ quy đinh sau: Từ đến 10 năm đồ tỷ lệ 1: 10.000 Từ đến 12 năm đồ tỷ lệ 1: 25.000 Từ đến 15 năm đồ tỷ lệ 1: 50.000 Điều Quy định chỉnh theo mức độ thay đổi nội dung đồ Bản đồ địa hình ... dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải mặt đất nhỏ m; b) Hiện chỉnh đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000 sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải mặt đất nhỏ 10 m; c) Hiện chỉnh đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 sử dụng ảnh ... Tài nguyên Môi trường Quy định kỹ thuật chỉnh đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000, 1: 25.000 1: 50.000 ảnh vệ tinh) Công thức chung 1.1 Tỷ lệ đồ địa hình thích hợp để lập DEM xác định thông qua sai số...
 • 27
 • 1,397
 • 4

Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

Quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển
... c) Khảo sát điều tra môi trường nước biển d) Khảo sát điều tra môi trường không khí đ) Khảo sát điều tra địa chất biển e) Khảo sát điều tra địa hình đáy biển g) Khảo sát điều tra sinh thái biển ... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH KỸ THUẬT KHẢO SÁT ĐIỀU TRA TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN BẰNG TÀU BIỂN (Ban hành ... dự án) khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên môi trường biển tàu biển, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát điều tra tài nguyên môi trường biển tàu biển lãnh...
 • 62
 • 517
 • 0

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI - 22TCN 257-2000
... BỊ THI CÔNG A CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI : 2.1 Khi thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra thu thập tài liệu sau : Bản vẽ thi t kế móng cọc khoan nhồi, ... pháp, thi t bị máy móc xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có trình độ có kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi Các cán bộ, kỹ www.nhacdo org -2 - thu t viên, công nhân v.v tham gia thi công cọc ... yêu cầu kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 2.2 Công tác thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực hạng mục sau : Lập bảng vẽ mặt thi công tổng thể bao gồm vị trí cọc, bố...
 • 23
 • 2,028
 • 14

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi 22TCN

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi 22TCN
... cho thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi CHƯƠNG : CHUẨN BỊ THI CÔNG A CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI : 2.1 Khi thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra thu ... độ công nghệ kỹ đơn vị thi công Các yêu cầu kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 2.2 Công tác thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực hạng mục sau : Lập bảng vẽ mặt thi ... pháp, thi t bị máy móc xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có trình độ có kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi Các cán bộ, kỹ thu t viên, công nhân v.v tham gia thi công cọc khoan nhồi cần...
 • 22
 • 1,003
 • 4

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi-22TCN

Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi-22TCN
... cho thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi CHƯƠNG : CHUẨN BỊ THI CÔNG A CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI : 2.1 Khi thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra thu ... độ công nghệ kỹ đơn vị thi công Các yêu cầu kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 2.2 Công tác thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực hạng mục sau : Lập bảng vẽ mặt thi ... biện pháp, thi t bị máy móc xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có trình độ có kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi Các cán bộ, kỹ thu t viên, công nhân v.v tham gia thi công cọc khoan nhồi...
 • 22
 • 632
 • 8

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI
... cho thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi CHƯƠNG : CHUẨN BỊ THI CÔNG A CÔNG TÁC THI T KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI : 2.1 Khi thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải điều tra thu ... độ công nghệ kỹ đơn vị thi công Các yêu cầu kỹ thu t thi công kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi 2.2 Công tác thi t kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực hạng mục sau : Lập bảng vẽ mặt thi ... pháp, thi t bị máy móc xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có trình độ có kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi Các cán bộ, kỹ thu t viên, công nhân v.v tham gia thi công cọc khoan nhồi cần...
 • 22
 • 637
 • 0

Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và mô trường vùng ven bờ và hải đảo

Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và mô trường vùng ven bờ và hải đảo
... điều tra, khảo sát hải văn, hóa học môi trường vùng ven bờ hải đảo Các tổ chức, cá nhân tham gia điều tra, khảo sát hải văn, hóa học môi trường vùng ven bờ hải đảo lãnh thổ Việt Nam phải tuân ... trường vùng ven bờ hải đảo có độ sâu từ đến 20 mét nước vùng biển Viêt Nam cho dạng công việc: ̣ a) Điều tra, khảo sát khí tượng biển; b) Điều tra, khảo sát hải văn; c) Điều tra, khảo sát hóa học môi ... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR ƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KHAO SAT HẢI VĂN, HÓA HỌC ̉ ́ VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO (Ban hành...
 • 46
 • 234
 • 0

Thông 23 Quy định chế độ công tác phí...

Thông tư 23 Quy định chế độ công tác phí...
... chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá mức chi quy định Thông Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chế độ công tác phí, chế ... cấp quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị địa phương làm thực không vượt mức chi tối đa quy định Thông Căn vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm quy n giao quy định Thông ... Thông này, Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quan cho phù hợp, không vượt mức chi tối đa quy định Thông Đối...
 • 10
 • 436
 • 1

thông 28 quy định chế độ làm việc của giáo viên

thông tư 28 quy định chế độ làm việc của giáo viên
... Nam giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng sở giáo dục phổ thông Chương II NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC Điều Nhiệm vụ giáo viên Nhiệm vụ giáo viên thực theo quy định ... Bộ Giáo dục Đào tạo) ——————————— Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Văn quy định chế độ làm việc giáo viên giảng dạy sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ giáo viên; thời gian làm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ QUY ĐỊNH Chế độ làm việc giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông số 28 /2009/TT-BGDĐT...
 • 6
 • 6,474
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1 10000 1 25000 và 1 50000 bằng công nghệ ảnh số docxcác kỹ thuật thiết lập chính sách bảo dưỡngcác loại rơle kỹ thuật số sử dụng cho bảo vệ máy biến ápưu việt của các rơle kỹ thuật số sử dụng cho bảo vệ máy biến ápquy dinh ky thuat dien nong thonquy phạm kỹ thuật thiết kế đường phốquy định kỹ thuật điệnquy định kỹ thuật thi côngquy định kỹ thuật lưới điện nông thônquy định kỹ thuật số hóa bản đồquy định kỹ thuật số hoá bản đồ địa hìnhqđktđnt 2006 quy định kỹ thuật điện nông thônquy định kỹ thuật lưới điện nông thôn năm 2006quy định kỹ thuật điện nông thôn ký hiệu qđkt đnt2006quy định kỹ thuật điện nông thôn năm 2006đơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phíĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpĐề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamBài giảng hệ thống nhúngBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô (chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô)