Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống Dong Riềng tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ HIÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG DONG RIỀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN ... giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ban chủ nhiệm khoa Nông học, em tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống dong riềng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” ... sinh trưởng giống dong riềng thí nghiệm năm 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 22 4.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống dong riềng thí nghiệm năm 2013 trường Đại học Nông Lâm...
 • 63
 • 217
 • 0

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen gus của một số giống bưởi việt nam

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen gus của một số giống bưởi việt nam
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam 1.2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam 1.3 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu ảnh ... đích Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam Nội dung - Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu cắt mẫu đến khả tiếp nhận gen gus - Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức biến nạp đến khả tiếp nhận gen ... đích Nghiên cứu khả tiếp nhận gen gus số giống bưởi Việt Nam Nội dung - Nghiên cứu ảnh hưởng kiểu cắt mẫu đến khả tiếp nhận gen gus - Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức biến nạp đến khả tiếp nhận gen...
 • 62
 • 60
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởngphát triển của một số giống đậu tương, tại huyện bắc hà tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
... Lựng Phỡn, cỏc hng dc dn sụng chy theo hng Bc Nam [14] Khí hậu huyện Bắc chia thành tiểu vùng đặc tr-ng, c th: - Vùng th-ợng huyện: Có độ cao từ 1.200 đến 1.800 m so với mực n-ớc biển, có ... nng ca chỳng Sinh trng v phỏt trin l hai quỏ trỡnh phỏt trin khụng tỏch ri nhau, Sinh trng l c s cho s phỏt trin v quỏ trỡnh phỏt trin li to iu kin cho sinh trng i vi cõy u tng thỡ sinh trng phỏt ... cõy bt u hoa l thi k cõy u tng bc vo giai on sinh trng sinh thc, tc l giai on phỏt trin ca cỏc c quan sinh sn nh: hoa, qu, ht Tuy vy, cỏc c quan sinh trng tip tc phỏt trin mnh, vỡ vy cõy u tng...
 • 108
 • 223
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm thực vật họckhả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đào tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đào tại gia lâm, hà nội
... gi ng hoa ñào nghiên c u 43 4.2 N hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 48 4.3 ðài hoa c a gi ng ñào nghiên c u 50 4.4 Cánh hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 52 4.5 Hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 60 ... 3.4.3 Ch tiêu ñánh giá v hoa + Th i gian hoa (30%) + Th i gian n hoa (30%) T ng s hoa + S hoa/ cành mang hoa = S cành mang hoa theo dõi S hoa mù + T hoa mù (%) = x 100 T ng s hoa theo dõi T ng ñư ... thái c a gi ng hoa ñào nghiên c u 45 4.4 ð c ñi m m m hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 47 4.5 ð c ñi m n hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 47 4.6 ð c ñi m ñài hoa c a gi ng hoa ñào nghiên c u 49...
 • 135
 • 403
 • 0

luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố hà giang

luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố hà giang
... có khả sinh trưởng, phát triển tốt, suất cao cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai thành phố Giang Số ... Vì giống trước mở rộng sản xuất cần đánh giá khả sinh trưởng, phát triển khả thích nghi giống với điều kiện sinh thái vùng Đề tài nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai thành phố ... bội thể tái sinh lưỡng bội (Wiliam Wan, 1993) Bên cạnh việc nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai cho suất cao nhà chọn tạo giống ngô lai CIMMYT nghiên cứu phát triển giống ngô QPM, nghiên cứu phương...
 • 100
 • 338
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố hà giang

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố hà giang
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai thành phố Giang Mục đích Xác định giống ngô lai khả cho suất cao, chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh ... dựng, phát triển cải thiện hoạt động vốn gen, quần thể giống ngô cho 80 quốc gia giới Bên cạnh việc tạo giống ngô lai cho suất cao, nhà chọn tạo giống ngô CIMMYT nghiên cứu phát triển giống ngô hàm ... lai cao trình sản xuất hạt giống cho suất thấp nên giá thành hạt giống lai đơn cao Vì vậy, người ta tiến hành tạo giống ngô lai 3, lai kép cho suất hạt giống cao, giá thành hạt giống rẻ, ưu lai...
 • 101
 • 237
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Xuất phát từ lý tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc giống ngô lai khả sinh trƣởng tốt, ... - ĐẶNG ANH TUẤN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10 LUẬN VĂN ... bảo tồn giống ngô địa phƣơng Thu thập, nghiên cứu giống ngô nhập nội Nghiên cứu phục tráng giống ngô địa phƣơng Nghiên cứu chọn tạo giống ngô thụ phấn tự Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai Ứng...
 • 101
 • 277
 • 2

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triểnkhả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ging ngụ lai mi a vo sn xut, t tỳc c mt phn ht ging ngụ lai, tit kim ngun ngoi t cho t nc Cỏc ging ngụ lai cú nng sut cao hn cỏc ging ngụ a phng, nu ch tớnh li nhun mc tng sn lng ca ngụ lai ó em ... vi vic khụng ngng m rng din tớch ngụ lai, cỏc bin phỏp k thut canh tỏc tiờn tin ó c ỏp dng sn xut Nm 1991, din tớch trng ngụ lai ch t 1%, nhng nm 2007 ngụ lai ó chim khong 95% tng din tớch Nng ... ti: Nghiờn cu kh nng sinh trng, phỏt trin v kh nng chi hn ca mt s ging ngụ lai ti trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn 1.2 MC CH V YấU CU CA TI 1.2.1 Mc ớch Chn c ging cú kh nng sinh trng , phỏt trin...
 • 121
 • 304
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởngphát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn
... triển số giống ớt cay Thành phố Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Đánh giá khẳ sinh trƣởng phát triển số giống ớt cay thành phố Lạng Sơn nhằm giới thiệu bổ sung thêm giống ớt phục vụ ... sản xuất ớt thành phố Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định đƣợc thời kỳ sinh trƣởng phát triển giống ớt nghiên cứu - Đánh giá đƣợc khả sinh trƣởng giống - Đánh giá khả chống chịu với số loại ... có nghiên cứu xác định giống ớt phù hợp với điều kiện canh tác, đất đai khí hậu tỉnh Lạng Sơn Để đáp ứng phần yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số...
 • 126
 • 707
 • 8

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh tuyên quang
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai tỉnh Tuyên Quang xuất ngô Tuyên Quang - , phát triển giống ngô lai thí nghiệm - Đánh giá đặc điểm hình thái sinh giống ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... trình nghiên cứu phát triển ngô chất lượng protein cao (Quaility Protein Maize) Viện nghiên cứu ngô hợp tác với CIMMYT chương trình nghiên cứu phát triển ngô QPM, tháng năm 2001 giống ngô lai chất...
 • 89
 • 175
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giốngtriển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... thứ giới sau Thái Lan Vì sản xuất nông nghiệp điều kiện phát triển trồng giá trị kinh tế cao đậu t-ơng mũi nhọn chiến l-ợc phát triển kinh tế thực phẩm vừa dễ trồng lại vừa hiệu kinh ... Trong sinh hc hin i thỡ sinh trng v phỏt trin l mt ca quỏ trỡnh khụng th tỏch ri Khi phỏt trin thỡ sinh trng cng th hin v sinh trng thỡ phỏt trin cng th hin cho nờn phõn lm giai on chớnh l sinh ... lại vừa hiệu kinh tế cao Sản phẩm đậu t-ơng đ-ợc sử dụng đa dạng: làm thực phẩm cho ng-ời, thức ăn gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp để tăng nguồn xuất nông sản, vị thuốc để chữa bệnh góp...
 • 82
 • 154
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– BÙI CÔNG ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN ... suất trung bình Mỹ Để Xuất phát nhu cầu thực tế nay, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số tổ hợp ngô lai Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Mục đích, yêu cầu đề ... học Nông Lâm Thái Nguyên - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh tổ hợp ngô lai thí nghiệm - Đánh giá số khả chống chịu tổ hợp ngô lai thí nghiệm nhƣ: chống chịu sâu, bệnh, chống đổ gãy… - Nghiên...
 • 111
 • 290
 • 1

tóm tắt luận văn thạc ssi Nghiên cứu khả năng sinh trưởngphát triển của một số giống đậu tương, tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai”.

tóm tắt luận văn thạc ssi Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai”.
... kinh tế cho người dân tỉnh Lào Cai nói chung toàn huyện Bắc nói riêng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống đậu tương, huyện Bắc tỉnh Lào Cai” Mục đích, yêu ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển giống đậu tương thí nghiệm 3.1.1 Một số đặc điểm thực vật học giống đậu tương thí nghiệm Một số đặc điểm sinh vật học 10 giống ... Xác định giống đậu tương có khả sinh trưởng, phát triển tốt, cho suất cao, chất lượng tốt để bổ sung vào cấu giống huyện 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng khả chống chịu giống đậu tương...
 • 23
 • 290
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp tại vị xuyên hà giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp tại vị xuyên  hà giang
... chọn trì giống lúa nếp chất lợng cao, phẩm chất tốt Với đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trởng - Phát triển số giống lúa nếp Vị Xuyên - Giang" Địa điểm thực Trung tâm khoa học kỹ thuật giống trồng ... nghiên cứu * Các giống lúa nếp địa phơng giống lúa nếp nghiên cứu - Gồm giống lúa nếp đợc trồng lâu đời địa phơng nh nếp Vẻ Rồng, Nếp địa phơng, Nếp Cẩm, Nếp Râu, nếp Nàng Hơng, giống nếp Nàng Hơng ... - Nghiên cứu xác định đợc sinh trởng, phát triển khả thích ứng khả cho suất giống lúa nếp Giang - Đóng góp t liệu phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu lúa nếp - Là sở cho việc xây dựng dự án phát...
 • 106
 • 94
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởngphát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ớt cay tại thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
... sinh trưởng phát triển số giống ớt cay Thành phố Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Đánh giá khẳ sinh trưởng phát triển số giống ớt cay thành phố Lạng Sơn nhằm giới thiệu bổ sung thêm giống ... thêm giống ớt phục vụ cho sản xuất ớt thành phố Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định thời kỳ sinh trưởng phát triển giống ớt nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng giống - Đánh giá khả chống ... thành phố Lạng Sơn 48 Bảng 3.5 Một số đặc điểm hình thái thực vật học giống ớt cay thí nghiệm thành phố Lạng Sơn 51 Bảng 3.6 Đặc điểm hình thái giống ớt thí nghiệm thành phố...
 • 122
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênuận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênđề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu xử lý nước thải sinh học bằng bóng sinh học của thầy và trò khoa môi trường trường đại học nông lâm thái nguyên năm 2013 2014nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc cho giống sắn km987 tại trường đại học nông lâm thái nguyênbài báo cáo thực tập xuất sắc nhất của sinh viên ngành chăn nuôi thú y trường đại học nông lâm thái nguyênđánh giá tình hình sinh trưởng của rừng giống keo tai tượng tại trường đại học nông lâm thái nguyêntrường đại học nông lâm thái nguyên tuyển sinh 2014trường đại học nông lâm thái nguyên tuyển dụngthiết kế chương trình quan trắc môi trường nướctại ki túc xá trường đại học nông lâm thái nguyêntìm hiểu kỹ thuật gieo ươm cây móc caryota mitis lour tại vườm ươm trường đại học nông lâm thái nguyêntrường đại học nông lâm thái nguyên khoa cnsh cntpBTNMT TT 48 2014 Quy chuan QG ve Duong dia gioi hanh chinhVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBài 38. eo, aoĐề kiểm tra hkI lớp 2Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn Vật Lý lớp 10 - FIle word có đáp ánkiểm tra 1 tiết vật lý 7Ôn luyện vật lý 12 -Quang phổ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia xBài tập trắc nghiệm Toán 11 - 87 CÂU TỔ HỢP - XÁC SUẤT - File wordNghiên cứu hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước tại khu vực mỏ than phấn mễ tỉnh thái nguyênTHI GIUA KÌ 1 2018chan leGửi bạn Nguyễn Hồng Tâm (22-10)Đề thi thử THPT QG - LƯU HOẰNG TRÍ - File wordCONDITIONAL SENTENCES Iđe kiem traĐề thi văn 9 học kì 1 năm 2016-2017Kiểm tra chương 1 - Đại số 8Đề cương ôn tập giữa kì 1 (CT mới)Written test E11-(including listening)