WINISIS. Bài 1 Giới thiệu phần mềm

Bài 1 giới thiệu phần mềm mapinfo

Bài 1  giới thiệu phần mềm mapinfo
... Reports 1. 4.5 Các công cụ MapInfo Thanh công cụ thống Menu Mapinfo Hướng dẫn thực tập GIS Bài - Giới thiệu phần mềm MapInfo Màn hình Hướng dẫn thực tập GIS Bài - Giới thiệu phần mềm MapInfo 1. 4.6 ... Area)”, 16 , 62, 7, “New Zealand Map Grid”, 18 , 31, 7, 17 3, - 41, 2 510 000, 602 315 0 Có thể cung cấp hệ tọa ñộ cho phần mềm, cách thêm thông số vào file Xác ñịnh giới hạn hệ thống tọa ñộ Xác ñịnh giới ... parameters, unitnum, A, B, C, D, E, F, x1, y1, x2, y2 I.4 PHẦN THỰC HÀNH 1. 4 .1 Khởi ñộng MapInfo Khởi ñộng MapInfo, nhấn kép vào biểu tượng Trong giây, hộp hội thoại MapInfo' s Quick Start” Có thể chọn...
 • 7
 • 283
 • 0

slike bài giảng linux và phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 1 giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và linux

slike bài giảng linux và phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 1 giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và linux
... phân phối phần mềm Phần mềm sở hữu – Phần mềm miễn phí /phần mềm chia sẻ • Bản quyền phần mềm sở hữu • Bản quyền phần mềm tự nguồn mở Phần mềm tự – Phần mềm nguồn mở Phần mềm sở hữu ... Nội dung • • • • Phần mềm nguồn mở Linux Các phần mềm nguồn mở khác Các kho phần mềm nguồn mở Các thao tác phần mềm • Sử dụng phần mềm • Thay đổi, nâng cấp, cải tiến phần mềm – Reverse ... không nhà phát triển • Không có liệu tính phần mềm • Sản phẩm khó thương mại hóa • 5 0-5 0 với hacker Nội dung • • • • Phần mềm nguồn mở Linux Các phần mềm nguồn mở khác Các kho phần mềm nguồn...
 • 27
 • 702
 • 0

CHUONG 1 GIOI THIEU PHAN MEM CX SUPERVISOR

CHUONG 1 GIOI THIEU PHAN MEM CX SUPERVISOR
... trang hình thiết kế CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX- SUPERVISOR 11 Hướng dẫn sử dụng CX- Supervisor 3.0 Hình 1. 13: Graphic Library Editor 1. 4 Thanh công cụ Text: Hình 1. 14: Thanh công cụ Text Thanh ... tượng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX- SUPERVISOR 12 Hướng dẫn sử dụng CX- Supervisor 3.0 Hình 1. 15: Thanh công cụ Palette 1. 6 Thanh công cụ Graphic Objects: Hình 1. 16: Thanh công cụ Graphic Objects ... Hướng dẫn sử dụng CX- Supervisor 3.0 1. 2.Giao diện chính: Hình 1. 1: Giao diện phần mềm CX- Supervisor Giao diện CX- Supervisor gồm phần: - Workspace: nơi quản lý trang...
 • 23
 • 568
 • 10

Phần 1: Giới thiệu phần mềm Aegisub ppt

Phần 1: Giới thiệu phần mềm Aegisub ppt
... code nhóm tiếng post Aegisub ========== Phần 3: Làm karaoke với Aegisub Yêu cầu Đã đọc toàn hướng dẫn cách làm sub với Aegisub tớ bên biết cách làm sub với Aegis Đã cài Aegisub Phải vừa đọc vừa ... dif: phần hướng dẫn cách làm sub cho chữ xuất film, ví dụ bảng hiệu, chữ bảng Chú ý: phần liên quan đến thể hình ảnh nên cách tốt xem clip hướng dẫn Aegisub, trực quan dễ hiểu Clip down đây, phần ... file film làm sub Còn cậu muốn film mở đằng, audio mở nẻo phần open audio hòan toàn tách biệt với phần open viedo phía Chú ý: Tương tự phần ý bên Step: _Trên menu, chọn Audio>>open audio >>chọn...
 • 40
 • 325
 • 1

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SAP2000 pptx

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SAP2000 pptx
... c th l: - Dựng cỏc cụng thc TCVN 5573 -19 91 thit k kt cu gch ỏ - Dựng cỏc cụng thc TCVN 5574 -19 91 thit k kt cu BTCT - Dựng cỏc cụng thc TCVN 5575 -19 91 thit k kt cu Thộp Bắt đầu Bư ớc 1: ưChọn ... nộn lch tõm phng ): T hp Mmax: gm Mmax, NT , QT T hp Mmin: gm Mmin, NT , QT T hp Nmax: gm MT , Nmax, , QT S S S PHN : KH NNG V YấU CU CA PHN MM SAP2000 Kh nng : -V giao din : Hon ton bng ho ... bc sau õy : - Bc 1: Tr s ti trng tỏc dng lờn cụng trỡnh c ly theo TCVN 2737 : 19 95 - Bc 2: Chia cỏc ti trng tỏc dng lờn cụng trỡnh thnh cỏc trng hp ti trng (Loadcase) riờng l - Bc 3: Khai bỏo...
 • 12
 • 303
 • 0

Bài 4. GIỚI THIÊU PHẦN MỀM TỰ ĐIỂN PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT (ICD-10), TS. THẨM CHÍ DŨNG

Bài 4. GIỚI THIÊU PHẦN MỀM TỰ ĐIỂN PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT (ICD-10), TS. THẨM CHÍ DŨNG
... tiêu Giới thiệu phần mềm phân loại quốc tế bệnh tật (ICD) Phạm vi áp dụng chức phần mềm Cài đặt sử dụng để mã hoá ICD10 Giới thiệu  Tự điển ICD-10 là phần mềm miễn phí dùng để tra cứu mã  bệnh theo phân loại quốc tế ICD-10.  ... 2003. Sử dụng bảng mã Unicode  Chức phần mềm  Tìm kiếm tên bệnh tiếng Việt và tiếng Anh theo mã ICD-10  Tìm kiếm mã ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt hoặc tên bệnh tiếng Anh  Tự điển được biên soạn theo hướng mở. Người sử dụng có thể  ... Nhấn đúp chuột trái vào "Shortcut to ICD10.exe" sẽ xuất  hiện tự điển ICD-10 như hình dưới  (H1)   Trong khung ''4" của H1 là mã bệnh ICD-10, trong khung  "5" H1 là tên bệnh tiếng Việt.   Khi nhấn các nút ký tự ("3") ở H1 thì tự điển sẽ lật đến ...
 • 20
 • 242
 • 0

Bài 4. GIỚI THIÊU PHẦN MỀM TỰ ĐIỂN PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT (ICD-10), TS. THẨM CHÍ DŨNG

Bài 4. GIỚI THIÊU PHẦN MỀM TỰ ĐIỂN PHÂN LOẠI QUỐC TẾ BỆNH TẬT (ICD-10), TS. THẨM CHÍ DŨNG
... tiêu Giới thiệu phần mềm phân loại quốc tế bệnh tật (ICD) Phạm vi áp dụng chức phần mềm Cài đặt sử dụng để mã hoá ICD10 Giới thiệu  Tự điển ICD-10 là phần mềm miễn phí dùng để tra cứu mã  bệnh theo phân loại quốc tế ICD-10.  ... 2003. Sử dụng bảng mã Unicode  Chức phần mềm  Tìm kiếm tên bệnh tiếng Việt và tiếng Anh theo mã ICD-10  Tìm kiếm mã ICD-10 theo tên bệnh tiếng Việt hoặc tên bệnh tiếng Anh  Tự điển được biên soạn theo hướng mở. Người sử dụng có thể  ... Nhấn đúp chuột trái vào "Shortcut to ICD10.exe" sẽ xuất  hiện tự điển ICD-10 như hình dưới  (H1)   Trong khung ''4" của H1 là mã bệnh ICD-10, trong khung  "5" H1 là tên bệnh tiếng Việt.   Khi nhấn các nút ký tự ("3") ở H1 thì tự điển sẽ lật đến ...
 • 20
 • 287
 • 0

Bài giảng giới thiệu phần mềm microsoft powerpoint CĐSP nha trang

Bài giảng giới thiệu phần mềm microsoft powerpoint  CĐSP nha trang
... Hieu Khởi động MS PowerPoint Làm việc với tập tin Làm việc với Slide Bài thực hành Truong CĐSP Nha Trang 1.I KHỞI ĐỘNG MS POWERPOINT Click chuột vào nút Start, chọn Programs, chọn Microsoft Office ... View \ Haeder and Footer để định dạng ngày tháng số trang Th.sĩ Nguyen Van Hieu Truong CĐSP Nha Trang Th.sĩ Nguyen Van Hieu Truong CĐSP Nha Trang Mở tập tin có sẵn: • Chọn File / Open clik biểu ... Hieu Truong CĐSP Nha Trang Cách lưu file trình chiếu Vào menu File, chọn Save Chế độ mặc định tên file Presentation1, bạn sử dụng đặt tên khác Th.sĩ Nguyen Van Hieu Truong CĐSP Nha Trang 1.3 LÀM...
 • 21
 • 116
 • 0

Chương 1 GIỚI THIỆU PHẦN mềm ACCESS tạo BẢNG

Chương 1 GIỚI THIỆU PHẦN mềm ACCESS tạo BẢNG
... Nam 21/ 12/77 05Q1N 005 Trần Thanh Nam Nam 03/04/80 05Q1T 011 Vũ thị Bích Nữ 11 /08/78 05Q1T 024 Lê Duy Nam 31/ 07/79 05Q1N 11 2 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 16 / 01/ 80 05Q1N CHƯƠNG 21 2.2 TỔ CHỨC BẢNG ... khác CHƯƠNG 11 3 .1 TẠO CSDL   Chỉ tạo bảng có CSDL Nếu chưa có CSDL phải tạo CSDL trước tạo bảng Với ACCESS 2003 • • • • Khởi động Access Chọn File-New Chọn Blank Database Bấm Ok CHƯƠNG 12 Chọn ... 03/04/80 05Q1T Vũ thị Bích Nữ 11 /08/78 05Q1T Lê Duy Nam 31/ 07/79 05Q1N Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 16 / 01/ 80 05Q1N CHƯƠNG 20 2.2 TỔ CHỨC BẢNG Khóa bảng Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp 0 01 Nguyễn Văn...
 • 41
 • 117
 • 0

Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 1: Công nghệ phần mềm- giới thiệu về SE_TS.Nguyễn Mạnh Hùng
... kỹ nghệ phần mềm Software process: tiến trình phần mềm Software development: phát triển phần mềm Software life-cycle models: mô hình vòng đời phần mềm Phase: pha, bước, giai đoạn phát triển phần ... người phát triển phần mềm Development team: đội phát triển phần mềm Quality Assurance (QA): đội đảm bảo chất lượng phần mềm User: người sử dụng phần mềm Client: người đặt hàng phần mềm Các khái ... 2007 Công cụ hỗ trợ Visual Paradigm (VP) for UML: download free tại: http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/ Các khái niệm liên quan (1) Software : phần mềm Software engineering: công nghệ...
 • 13
 • 933
 • 0

bài 1 giới thiệu về công nghệ phần mềm

bài 1 giới thiệu về công nghệ phần mềm
... Nội dung  Phần mềm Công nghệ phần mềm  Tiến trình phần mềm © 2008 by Vinh Trong Le 2/ 41 I Phần mềm (PM)  Các nội dung  Phần mềm  Các thành phần PM  Vai trò PM  Đặc trưng ... Office Phần mềm công cụ: Trợ giúp trình phát triển phần mềm (ngôn ngữ lập trình, quản lý dự án …) © 2008 by Vinh Trong Le 9/ 41 Phân loại phần mềm  Phân loại theo lĩnh vực ứng dụng:   Phần mềm ... nghiệp vụ  Phần mềm khoa học kỹ thuật: Mô vật lý…  Phần mềm nhúng: phụ thuộc vào thiết bị thực chức bị hạn chế © 2008 by Vinh Trong Le 10 / 41 Sự tiến hóa PM  Phần mềm tiến hóa theo phần cứng...
 • 41
 • 1,269
 • 0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0 pptx

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0 pptx
... Adobe Presenter so với Powerpoint Qui trình tạo giảng điện tử Adobe Presenter Sử dụng tính Presenter • • • • • • • • Môi trường làm việc Chèn quản lý Flash lên giảng Ghi âm giảng đưa âm vào giảng ... vào giảng Ghi hình giảng đưa video vào giảng Tạo câu hỏi tương tác (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm) Thiết lập tùy chọn cho giảng Xuất giảng Sử dụng giảng để giảng Nổi bật Adobe Presenter so với Powerpoint ... Cách thức tạo giảng Presenter Xây dựng nội dung giảng • Thiết kế soạn Powerpoint sử dụng giảng soạn Powerpoint • Sử dụng tính nâng cao Presenter để chèn thêm nội dung vào giảng là: Flash, câu...
 • 28
 • 364
 • 0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử adobe presenter 7 0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử adobe presenter 7 0
... Adobe Presenter so với Powerpoint Qui trình tạo giảng điện tử Adobe Presenter Sử dụng tính Presenter • • • • • • • • Môi trường làm việc Chèn quản lý Flash lên giảng Ghi âm giảng đưa âm vào giảng ... vào giảng Ghi hình giảng đưa video vào giảng Tạo câu hỏi tương tác (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm) Thiết lập tùy chọn cho giảng Xuất giảng Sử dụng giảng để giảng Nổi bật Adobe Presenter so với Powerpoint ... Cách thức tạo giảng Presenter Xây dựng nội dung giảng • Thiết kế soạn Powerpoint sử dụng giảng soạn Powerpoint • Sử dụng tính nâng cao Presenter để chèn thêm nội dung vào giảng là: Flash, câu...
 • 10
 • 266
 • 0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0
... Adobe Presenter so với Powerpoint Qui trình tạo giảng điện tử Adobe Presenter Sử dụng tính Presenter • • • • • • • • Môi trường làm việc Chèn quản lý Flash lên giảng Ghi âm giảng đưa âm vào giảng ... vào giảng Ghi hình giảng đưa video vào giảng Tạo câu hỏi tương tác (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm) Thiết lập tùy chọn cho giảng Xuất giảng Sử dụng giảng để giảng Nổi bật Adobe Presenter so với Powerpoint ... Cách thức tạo giảng Presenter Xây dựng nội dung giảng • Thiết kế soạn Powerpoint sử dụng giảng soạn Powerpoint • Sử dụng tính nâng cao Presenter để chèn thêm nội dung vào giảng là: Flash, câu...
 • 28
 • 836
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục 1 giới thiệu phần mềm mô phòng wwer 1000 pdfhoạt động 1 giới thiệu phần mềmphần 1 giới thiệu phần mềm mô phỏng proteusbài 1 giới thiệu về phần cứng máy tínhgiới thiệu phần mềm bài giảng toángiới thiệu phần mềm mathematicagiới thiệu phần mềm crocodile physicsgiới thiệu phần mềmgiới thiệu phần mềm sap2000giới thiệu phần mềm microsoft visiogiới thiệu phần mềm mapinfobài 1 giới thiệu nhân viêngiới thiệu phần mềm microsoft projectgiới thiệu phần mềm kế toángiới thiệu phần mềm powerpoint09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)ANH XA VA GIAI TICH TO HOPsuy niệm năm sự thương2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)Tuyen tap cac bai toan hinh khong gianBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 8. Nước MĩBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng