Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh NTT đến sinh trưởng và năng suất của khoai lang vụ Đông năm 2014 tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÔNG THỦY PHÂN TRONG KHẨU PHẦN TỚI SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦALƯƠNG PHƯỢNG NUÔI TẠI VIỆN CHĂN NUÔI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÔNG VŨ THỦY PHÂN TRONG KHẨU PHẦN TỚI SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI TẠI VIỆN CHĂN NUÔI
... phần tới sức sản xuất thịt Lương Phượng nuôi Viện Chăn Nuôi Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ thích hợp sử dụng chế phẩm bột lông thay phần thức ăn giàu đạm (bột cá) phần nuôi thịt Lương ... thịt Lương Phượng - Xác định khả cho thịt Lương Phượng nuôi thịt cho ăn phần bổ sung chế phẩm bột lông với tỉ lệ khác - So sánh tỉ lệ tiêu hóa protein bột lông bột lông thủy phân mức ... bột lông phần - Xác định tỷ lệ thích hợp chế phẩm bột lông để thay phần thức ăn giàu đạm phần nuôi thịt Lương Phượng - Khảo sát, đánh giá khả cho thịt tính hiệu kinh tế nuôi Lương...
 • 101
 • 549
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lạnh đông đến chất lượng thịt gia cầm xuất khẩu

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lạnh đông đến chất lượng thịt gia cầm xuất khẩu
... th t gia c m 2.6.1 Qui trình công ngh l nh ñông ð i v i lo i gia c m khác có th ti n hành l nh ñông theo quy trình công ngh khác Dư i ñây gi i thi u quy trình công ngh l nh ñông m t s lo i gia ... ……………………… 39 3.4.3 Phương pháp nghiên c u t i ưu t ng quát Phương pháp t i ưu t ng quát ñư c áp d ng có hi u qu ñ gi i toán t i ưu t ng quát ñ i v i nh ng công trình nghiên c u có nhi u hàm m c ... tiêu chu n ñư c ñem ñi gi t m dây truy n công nghi p Quá trình gi t m ñư c b t ñ u t treo gia c m lên băng t i ñ gia công sơ b ñ u tiên K p ch t gia c m b ng móc treo băng t i , quy ñ nh v trí nh...
 • 92
 • 343
 • 0

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHỐI TRỘN PHÂN HỮU VI SINH ĐA CHỨC NĂNG (KC04-04) VỚI PHÂN HÓA HỌC ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU " pot

BÁO CÁO
... tra chất lợng phân hữu vi sinh đa chức (KC04-04) Trớc thí nghiệm, phân hữu vi sinh đa chức đợc kiểm tra chất lợng (Bảng 1) Nguyn Th Bỡnh, Nguyn Xuõn Thnh Bảng Chất lợng phân hữu vi sinh đa chức ... trởng thuốc lá, l tiền đề để tăng suất sau ny 3.2 ảnh hởng phân hữu vi sinh tới sinh trởng, phát triển v suất, chất lợng thuốc 3.2.2 ảnh hởng phân hữu vi sinh đến số đặc điểm sinh học thuốc 3.2.1 ... nghĩa so với công thức 1; suất khô tăng từ 11,2% - 20,6% so với công thức Kết ny l phù hợp với ảnh hởng phân hữu vi sinh đa chức đến yếu tố cấu thnh suất thuốc 3.2.4 ảnh hởng phân hữu vi sinh đến...
 • 7
 • 623
 • 1

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính hội đồng quản trị cấu trúc sở hữu đến thành quả tài chính của các công ty cổ phận Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính hội đồng quản trị và cấu trúc sở hữu đến thành quả tài chính của các công ty cổ phận Việt Nam
... tượng nghiên cứu luận văn mối liên hệ ảnh hưởng đặc tính hội đồng quản trị cấu trúc sở hữuvới thành tài công ty cổ phần Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: luận văn nghiên cứu công ty cổ ... lý quản trị công ty vào hoạt động công ty cổ phần Chính vậy, cần có nghiên cứu khoa học ảnh hưởng khía cạnh chủ yếu quản trị công ty (như đặc tính hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu ) đến thành ... vọng nghiên cứu mối quan hệ đặc tính hội đồng quản trị cấu trúc sở hữu đến thành tài công ty thể bảng 3.2 Bảng 3.2: Tóm tắt giả thiết nghiên cứu Đặc tính Hội đồng quản trị Biến Cấu trúc sở hữu...
 • 123
 • 481
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của người dân đến dịch vụ công cấp sở ở huyện yên phong tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách huy động sự đóng góp của người dân đến dịch vụ công cấp cơ sở ở huyện yên phong tỉnh bắc ninh
... p CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V NH HƯ NG C A CHÍNH SÁCH HUY ð NG S ðÓNG GÓP C A DÂN ð N D CH V CÔNG 2.1 s lý lu n 2.1.1 Lý lu n v sách huy ñ ng s ñóng góp c a dân 2.1.1.1 Khái ni m v sách ... a huy n Yên Phong 4.4.2 M t s nh hư ng tiêu c c c a sách huy ñ ng s ñóng góp c a dân ñ n d ch v công 4.5 64 71 ð xu t m t s gi i pháp tăng cư ng huy ñ ng s ñóng góp c a ngư i dân ñ n d ch v công ... không gian: ð tài ti n hành nghiên c u ñ a bàn huy n Yên Phong – t nh B c Ninh - V th i gian: ð tài nghiên c u nh hư ng c a sách huy ñ ng s ñóng góp c a dân ñ n d ch v công huy n ba năm g n nh t Trư...
 • 100
 • 211
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khe hở khớp động tới quá trình làm việc của máy tự động

Nghiên cứu ảnh hưởng của khe hở khớp động tới quá trình làm việc của máy tự động
... khe hở Khảo sát ảnh hởng khe hở buồng khí, khe hở đờng trợt khe hở tiếp đạn tới trình làm việc máy tự động Kết khảo sát đa đánh giá định lợng ảnh hởng khe hở nêu tới tham số đặc trng máy tự động ... theo mô hình có kể tới khe hở so với bỏ qua khe hở thể bảng 2.1 Chơng III: Nghiên cứu ảnh hởng khe hở khớp động tới trình làm việc máy tự động 3.1 Đặt vấn đề 3.2 ảnh hởng khe hở buồng khí Kết ... tự động kể tới ảnh hởng khe hở khớp động - Làm sáng tỏ đa kết luận đánh giá có tính định lợng mức độ ảnh hởng khe hở khớp động tới trình làm việc máy tự động Những vấn đề tiếp tục cần nghiên cứu...
 • 27
 • 264
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số sở đóng mới sửa chữa phương tiện thủy

Đề tài : Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy
... nâng cao điều kiện sức khoẻ người lao động Chính thực đề án: Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện lao động đến sức khoẻ thợ hàn điện số sở đóng sửa chữa phương tiện thủy ngành Giao thông vận tải đề xuất ... thiện điều kiện lao động chăm sóc sức khỏe thợ hàn điện Mục tiêu cụ th : Khảo sát thực trạng điều kiện lao động thợ hàn điện số sở đóng sửa chữa phương tiện thủy Đánh giá thực trạng sức khỏe, ... bảo vệ sức khỏe người lao động sở đóng sửa chữa phương tiện thủy.   20        CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm nhóm đối tượng: - Nhóm 1: Thợ hàn điện – nhóm...
 • 126
 • 469
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
... Xét môi trường bệnh viện: bệnh viện có đa dạng thiết bị điện ta cung cấp môi trường tưởng tượng để nghiên cứu tương thích điện từ Các đặc điểm tương thích điện từ môi trường : Sự đa dạng thiết ... phòng Các bệnh viện nhận thấy có tương thích điện từ Ở UK phá vỡ thiết bị y tế từ ảnh hưởng thiết bị di động chứng nhận từ quan thiết bị y tế (MDA) vào năm 1994, bắt buộc nhiều bệnh viện hạn chế ... tự Khoảng cách thiết bị di động từ EUT tăng lên số lượng thiết bị di động tăng lên để đảm bảo tính thực tế Bởi hoàn toàn đặt 10 điện thoại di động vòng 1m gần thiết bị chịu ảnh hưởng, không phù...
 • 36
 • 174
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt đến sự hình thành nano tinh thể Ba2In2O5

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt đến sự hình thành nano tinh thể Ba2In2O5
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN KHẮC ĐỊNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NANO TINH THỂ Ba2In2O5 Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60440113 LUẬN ... khiển hình thái, kích thước tinh th Ba2In2O5) nghiên cứu ảnh hưởng thông số chế tạo đến tính chất hóa lý vật liệu Ba2In2O5 2.1.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp loại vật liệu nano tinh thể ... tiềm tính chất điện loại vật liệu này.Đây lý lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất hoạt động bề mặt đến hình thành nano tinh thể Ba2In2O5 cho luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành hóa vô...
 • 70
 • 104
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của di cư lao động nữ xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đến nông hộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của di cư lao động nữ xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đến nông hộ
... tiễn di lao động, di lao động nữ ảnh hưởng di lao động - Tìm hiểu thực trạng di lao động nữ Yên Phương- huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc - Ánh hưởng di lao động Yên Phương - huyện ... triến nông nghiệp Đế tìm hiếu vấn đề di lao động nữ Yên Phương ảnh hưởng việc di lao động nữ đến nông hộ tiến hành điều tra, thu thập số liệu 40 đối tượng nông hộ lao động nữ di 3.2 ... huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc đến nông hộ - Đe xuất giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực lao động nữ di đến nông hộ 1,.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu...
 • 67
 • 93
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt đến sự hình thành nano tinh thể ba2in2o5

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất hoạt động bề mặt đến sự hình thành nano tinh thể ba2in2o5
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN KHẮC ĐỊNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NANO TINH THỂ Ba2In2O5 Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60440113 LUẬN ... tiềm tính chất điện loại vật liệu này.Đây lý lựa chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng chất hoạt động bề mặt đến hình thành nano tinh thể Ba2In2O5 cho luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành hóa vô ... 2.6 Hóa chất để chế tạo Ba2In2O5, dùng chất tạo đồng kết tủa AO .20 Bảng 3.1 Kích thƣớc tinh thể Ba2In2O5, chế tạo chất tạo gel với AC…30 Bảng 3.2 Kích thƣớc tinh thể Ba2In2O5, chế tạo chất tạo...
 • 13
 • 52
 • 0

Nghiên cứu khả năng tổ hợp của các chủng vi sinh vật để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức năng cho chè pptx

Nghiên cứu khả năng tổ hợp của các chủng vi sinh vật để sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng cho chè pptx
... nng sinh trng v phỏt trin ca cỏc t hp chng vi sinh vt cht mang Cht lng ca phõn bún vi sinh vt ph thuc vo kh nng sinh trng, phỏt trin v hot tớnh sinh hc ca cỏc chng vi sinh vt phõn bún Do ú, vic ... cht mang cỏc chng vi sinh vt hu ớch ó cú s kớch thớch sinh trng ln nhau, iu ny s rt cú li cho vic sn xut phõn bún vi sinh vt a chc nng sau ny T nhng kt qu trờn cho thy, t hp vi sinh vt tuyn chn ... chng vi sinh vt tuyn chn dng n chng v hn hp hu nh khụng cú s khỏc bit N h vy, cú th s dng hn hp cỏc chng vi sinh vt ny sn xuõt phõn bún hu c vi sinh a chc nng Hot tớnh sinh hc ca cỏc chng vi sinh...
 • 8
 • 249
 • 4

Luận văn nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng phân hữu vi sinh vật chức năng sản xuất từ phế thải nông nghiệp trên cây cà phê tại các hộ nông dân huyện cư M'GAR tỉnh đăklăk

Luận văn nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng phân hữu cơ vi sinh vật chức năng sản xuất từ phế thải nông nghiệp trên cây cà phê tại các hộ nông dân huyện cư M'GAR tỉnh đăklăk
... n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………… 27 Phân h u vi sinh KOMIX, Phân bón sinh t ng h p BIOMIX, Phân lân vi sinh HUMIX, Phân vi sinh Phytohoocmon, HUDAVIL, Phân vi sinh v t ch c ) (Nguy n ... huy n M'gar t năm 2008 – 2010 36 Dân s m t ñ dân s huy n M'gar năm 2010 38 Dân s huy n M'gar phân theo dân t c năm 2010 39 Tình hình dân s huy n M'gar t năm 2008 - 2010 39 s v ... tri n phân HCVSVCN vi c Nghiên c u hi u qu kinh t s d ng phân h u vi sinh v t ch c s n xu t t ph th i nông nghi p phê t i h nông dân huy n M’gar t nh ðăk Lăk” r t có ý nghĩa K t qu nghiên...
 • 160
 • 689
 • 3

Xem thêm