Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất của cây cẩm nhuộm màu đỏ năm 2014 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng các loại acid đến khả năng thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm bằng phương pháp ủ xi lô

Nghiên cứu ảnh hưởng các loại acid đến khả năng thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm bằng phương pháp ủ xi lô
... CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM o0o LÊ THÁI DUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC LOẠI ACID ĐẾN KHẢ NĂNG THU HỒI HỖN HỢP CAROTEN- PROTEIN TỪ ĐẦU TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP XI LÔ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành ... ảnh hưởng đến trình thu nhận hỗn hợp carotenprotein 2 Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng loại acid đến khả thu hồi hỗn hợp carotenprotein từ đầu tôm phương pháp xilô” đề xuất nhằm góp phần nâng cao ... trình thu hồi hỗn hợp caroten- protein tối ưu từ acid HCl acid lactic 44 3.4.1 Quy trình thu hồi hỗn hợp caroten- protein acid HCl 44 3.4.2 Quy trình thu hồi hỗn hợp caroten- protein...
 • 70
 • 243
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng phát triển của giống sắn mới HL2004-28 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống sắn mới HL2004-28 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN THỊ TÌNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỬA CÂY TRỒNG XEN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỬA GIỐNG SẮN MỚI HL2004-28 TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 75
 • 273
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Ảnh hưởng trồng xen đến giai đoạn sinh trưởng giống khoai lang Hoàng Long 19 4.2 Ảnh hưởng trồng xen đến sinh trưởng giống khoai lang Hoàng Long ... LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến khả sinh trưởng phát triển giống khoai lang Hoàng Long trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sơ rút số kết luận sau: - Về khả sinh ... người nông dân 1.3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống khoai lang Hoàng Long - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 55
 • 294
 • 1

luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt đến mòn tuổi bền của dao phay hợp kim cứng phủ tialn khi phay thép hợp

luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt đến mòn và tuổi bền của dao phay hợp kim cứng phủ tialn khi phay thép hợp
... gia dao v chi tit D2 t O D2 O /2 t t t n s n s l a) b) Hỡnh 1-6: Gúc tip xỳc phay: (a) Bng dao phay tr; (b) Bng dao phay mt u Khi phay bng dao phay tr, dao phay ngún, dao phay a v dao phay ... Chiu sõu phay t L kớch thc lp kim loi c ct i, o theo phng vuụng gúc vi lc ca dao phay ng vi gúc tip xỳc Khi phay bng dao phay hỡnh tr rng thng v xon, dao phay a, dao phay nh hỡnh, dao phay gúc ... chiu rng phay bng chiu rng chi tit, phay rónh bng dao phay a thỡ chiu rng phay bng chiu dy dao phay (hay chiu rng rónh); Khi phay rónh bng dao phay ngún thỡ chiu rng phay bng chiu sõu rónh, phay...
 • 69
 • 177
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt đến mòn tuổi bền của dao phay hợp kim cứng phủ tialn khi phay thép hợp kim đã qua tôi

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt đến mòn và tuổi bền của dao phay hợp kim cứng phủ tialn khi phay thép hợp kim đã qua tôi
... gia dao v chi tit D2 t O D2 O /2 t t t n s n s l a) b) Hỡnh 1-6: Gúc tip xỳc phay: (a) Bng dao phay tr; (b) Bng dao phay mt u Khi phay bng dao phay tr, dao phay ngún, dao phay a v dao phay ... Chiu sõu phay t L kớch thc lp kim loi c ct i, o theo phng vuụng gúc vi lc ca dao phay ng vi gúc tip xỳc Khi phay bng dao phay hỡnh tr rng thng v xon, dao phay a, dao phay nh hỡnh, dao phay gúc ... chiu rng phay bng chiu rng chi tit, phay rónh bng dao phay a thỡ chiu rng phay bng chiu dy dao phay (hay chiu rng rónh); Khi phay rónh bng dao phay ngún thỡ chiu rng phay bng chiu sõu rónh, phay...
 • 68
 • 206
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa” 1.2 Mục đích-Yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định thành phần bệnh nấm hại hạt giống lúa ... Kết nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích kháng đến bệnh cháy lúa Alternaria padwickii 4.3.1 Ảnh hưởng nấm Alternaria padwickii đến tỷ lệ nảy mầm giống lúa Q5 Chúng tối tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng ... đề tài nghiên cứu, đưa số kết luận sau: Thành phần nấm bệnh hại hạt giống hai giống Q5 Khang dân thấy có xuất chủ yếu loài nấm Trong nhiều loài nấm gây hại hạt giống mức cao loài nấm gây bệnh Alternaria...
 • 71
 • 806
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích kháng phòng trừ nấm gây bệnh hại hạt giống lúa 1.2 Mục đích-Yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định thành phần bệnh nấm hại hạt giống ... tiết chất kháng bệnh Nhờ chất kháng bệnh mà trồng từ nhiễm bệnh trở thành kháng bệnh (Phạm Văn Kim, 2002) 2.2.3 Các loại kích kháng Kích kháng chỗ (local induced restance) Hiệu kích thích tính kháng ... (16.2%, 18.0% 19.1%) 4.4 Ảnh hưởng chất kích kháng đến khả phát triển mạ Muốn đánh giá xác ảnh hưởng chất kích kháng đến khả sống mầm tiến hành xác định tiêu ảnh hưởng chất kích kháng đến sức sống...
 • 71
 • 380
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất chống đông trong bảo quản tinh hầu Thái Bình Dương pdf

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất chống đông trong bảo quản tinh hầu Thái Bình Dương pdf
... Nghiên cứu bảo quản tinh đối tượng đuợc thực góp phần nhân chọn tạo giống hầu cách hiệu Mục đích nghiên cứu xác định chất chống đông phù hợp bảo quản tinh hầu Thái Bình Dương Thu mẫu tinh hầu Ảnh ... chuẩn trước phân tích Bảng: Ảnh hưởng chất chống đông đến chất lượng tinh hầu Thái Bình Dương sau bảo quản Chất chống đông/ Nồng Hoạt lực tinh sau bảo quản Tỷ lệ thụ tinh độ (%) (%) DMSO/5% 33,51 ... ấp bình lít, mật độ 30 trứng/ml Hoạt lực tinh sau bảo quản, tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở tiêu theo d i làm sở cho việc lựa chọn chất chống đông nồng độ chất chống đông phù hợp bảo quản tinh hầu Thái...
 • 6
 • 227
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng li tới độ dẫn ion li+ của màng mỏng lalitio chế tạo bằng phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử (LV01446)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng li tới độ dẫn ion li+ của màng mỏng lalitio chế tạo bằng phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử (LV01446)
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Li tới độ dẫn ion Li+ màng mỏng LaLiTiO chế tạo phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử Mục đích nghiên cứu - Xây dựng phát triển công nghệ chế tạo vật li u dẫn ... eV) [22] chế tạo màng LLTO lắng đọng xung laser C.L Li (0,32 eV) [30] chế tạo màng 42 lắng đọng chùm tia điện tử Vậy, phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử, màng mỏng LLTO chế tạo Màng mỏng LLTO ... ion liti màng mỏng LLTO - Ảnh hưởng hàm lượng Li tới độ dẫn ion màng mỏng LLTO Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng mỏng LLTO phương pháp lắng đọng chùm tia điện tử - Khảo sát...
 • 54
 • 172
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC LANDAU LÊN ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC LANDAU LÊN ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... tài nghiên cứu là: Nghiên cứu ảnh hưởng mức Landau lên độ dẫn điện vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Trong luận văn nghiên cứu định lượng đóng góp mức Landau bao gồm bậc thấp bậc cao lên độ dẫn điện ... năm nghiên cứu, nhiệt độ tới hạn vật liệu siêu dẫn ngày tăng lên, kết ngành vật siêu dẫn nhiệt độ cao đời Sau phát siêu dẫn nhiệt độ cao chủ đề nghiên cứu ảnh hưởng thăng giáng nhiệt lên tính ... siêu dẫn người ta cố gắng tìm vật liệu có Tc cao Những vật liệu siêu dẫn mà có nhiệt độ tới hạn Tc từ vài chục Kelvin trở lên gọi vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao Các chất siêu dẫn nhiệt độ cao...
 • 54
 • 209
 • 0

Nghiên cứu thành phần, diễn biến rệp muội trên cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản vụ xuân năm 2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu thành phần, diễn biến rệp muội trên cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản vụ xuân năm 2014 tại Thái Nguyên.
... Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thành phần, diễn biến rệp muội cao lương nhập nội từ Nhật Bản vụ xuân năm 2014 Thái Nguyên” Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành báo cáo nỗ lực ... hình thái rệp hại cao lương (Rhopalosiphum maidis) 27 4.3 Diễn biến mật độ rệp muội cao lương Thái Nguyên vụ xuân 2014 Kết điều tra diễn biến mật độ rệp muội hại cao lương vụ xuân năm 2014 Thái ... xuất rệp cao lương Thái Nguyên vụ xuân năm 2014 Thành phần tần suất xuất rệp hại cao lương trồng vụ xuân 2014 Thái Nguyên thể bảng 4.2 25 TT Bảng 4.2: Thành phần, mức độ loài rệp hại cao lương Thái...
 • 52
 • 187
 • 0

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất lúa d ưu 527 vụ xuân năm 2011 tại cồn thoi, kim sơn, ninh bình

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật làm tăng năng suất lúa d ưu 527 vụ xuân năm 2011 tại cồn thoi, kim sơn, ninh bình
... phát t th c ti n ñ a phương, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u bi n pháp k thu t làm tăng su t lúa D. ưu 527 v xuân năm 2011 t i C n Thoi – Kim Sơn – Ninh Bình Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà ... tài - Nghiên c u lư ng phân bón, m t ñ c y, ch ñ tư i nư c h p lý làm tăng hi u qu kinh t c a gi ng lúa D. ưu 527 Kim Sơn – Ninh Bình - B sung k thu t vào quy trình tr ng lúa D. ưu 527 vùng Kim Sơn ... kỳ năm 2008 Tính khu v c, di n tích lúa năm 2009 tăng ch y u nh tăng di n tích v ðông Xuân v Mùa di n khu v c ðBSCL Năng su t, di n tích lúa ðông Xuân so kỳ 2008 ñã tăng h u h t khu v c, ñó tăng...
 • 167
 • 216
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè
... Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển da Kim Nơng trồng nhà kính thu đợc số liệu trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 ảnh hởng phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển ... hởng lớn đến suất hiệu kinh tế ngời trồng trọt Trong trình thực đề tài nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học đến sinh trởng phát triển suất da Kim Nơng trồng nhà kính vụ xuân năm ... da Kim Nơng trồng Hải phòng đề xuất loại phân bón thích hợp cho da Kim Nơng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến...
 • 62
 • 969
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ Xuân

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ Xuân
... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa cúc vụ Xuân Hè " 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng phát triển hoa cúc, ... ảnh hưởng phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển cúc vàng hè CN01 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng số phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển hoa cúc vàng hè CN01 Công thức 1: Phân bón Đầu ... - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC VỤ XUÂN HÈ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Sinh viên : Vũ Thị...
 • 99
 • 1,957
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: 3 2 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng phân cành của cây cẩm nhuộm màu đỏ3 4 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất cá thể của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 5 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất lý thuyết của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 6 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thực thu của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 8 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thu hoạch lần 2 của cây cẩm nhuộm màu đỏ và cây cẩm nhuộm màu tímnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúanghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hèluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộiluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà phê vối trong điều kiện có che bóng và không che bóng tại daklaknghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm