Bài giảng thi công đập đá đổ: CHƯƠNG 3. NỔ MÌN VÀ THI CÔNG ĐẬP ĐÁ ĐỔ

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 3: Hoạch định lập tiến độ dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT Chương 3: Hoạch định và lập tiến độ dự án
... khích động viên Huy động vốn Cung cấp dữ liệu • Hầu hết dự án gặp khó khăn khơng lập kế hoạch hay lập kế hoạch khơng Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Nội dung việc hoạch định & lập tiến ... dự án Ba cơng việc khơng song song Ba cơng việc song song Hoạch định & lập tiến đợ dự án Lập tiến đợ theo chuỗi giới hạn Hoạch định & lập tiến đợ dự án • Kế hoạch kiểm sốt tiến đợ dự án ... kế hoạch tiến đợ cho dự án – Kiểm sốt tiến đợ dự án Hoạch định & lập tiến đợ dự án Xác đònh mục tiêu Làm chi tiết thiết kế dự án Xác đònh công việc Tổ chức Kế hoạch nguồn lực& tài Lập tiến...
 • 41
 • 256
 • 0

Bài giảng mạng máy tính (đh FPT) chương 3 mạng ethernet mạng wi fi

Bài giảng mạng máy tính (đh FPT)  chương 3 mạng ethernet và mạng wi fi
... Mạng Ethernet mạng WiFi Card mạng cho máy tính xách tay  Máy tính xách tay cũ card mạng Bạn gắn card mạng cho máy tính xách tay thông qua khe PCMCIA Slide – Mạng Ethernet mạng WiFi Cài đặt chương ... – Mạng Ethernet mạng WiFi 43 Cấu hình Wireless NIC (tạo profile) Slide – Mạng Ethernet mạng WiFi 44 Tổng kết – Câu hỏi  Gắn thêm card mạng cài đặt trình điều khiển cho máy tính xách tay máy tính ... security Slide – Mạng Ethernet mạng WiFi 32 Cấu hình AP Slide – Mạng Ethernet mạng WiFi 33 Cấu hình AP  Network Mode - Nếu có thiết bị chuẩn Wireless-N, Wireless-G 802.11b mạng, nên dùng chế...
 • 45
 • 62
 • 0

Bài giảng lập trình hệ điều hành chương 3 tiến trình luồng

Bài giảng lập trình hệ điều hành  chương 3 tiến trình và luồng
... 8/22/20 13 40 Chương 3: Tiến Trình 41 8/22/20 13 Chương 3: Tiến Trình Giới thiệu Luồng (Thread) Lập trình vi xử lý đa nhân Mô hình đa luồng 8/22/20 13 42 Chương 3: Tiến Trình 43 8/22/20 13 Chương 3: Tiến ... trình chương trình 8/22/20 13 21 Chương 3: Tiến Trình 8/22/20 13 22 Chương 3: Tiến Trình 8/22/20 13 23 Chương 3: Tiến Trình • Quá trình thực câu lệnh cuối yêu cầu HĐH xóa (dùng exit) o Xuất liệu từ trình ... thời biểu tiến trình Các thao tác với tiến trình Giao tiếp tiến trình 8/22/20 13 Chương 3: Tiến Trình Hệ điều hành thực thi nhiều dạng chương trình: o Hệ thống bó (batch system) – jobs o Hệ thống...
 • 57
 • 215
 • 0

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ
...  CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M CH3COOH 0,3M CH3COONa 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,3M 3. 3 Dung dịch đệm  Để thấy rõ tác dụng đệm dung dịch, xét ví dụ:  Ví dụ 1: pH dung dịch CH3COOH ... dung chương sở nguyên tắc pp Đường cong chuẩn độ pH-V Dung dịch đệm Chuẩn độ đa axit Pha chế thiết lập nồng độ axit-bazo 3. 1 sở nguyên tắc pp  Dựa phản ứng: H+ + OH- ⇋ H2O  Trong trình chuẩn ... muốn sai số phép chuẩn độ thuộc khoảng pH cuối phép chuẩn phải thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 Chất thị sử dụng có pT thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 23 Chuẩn độ acid mạnh, baz mạnh 24 3. 2.2 .Chuẩn độ axit yếu...
 • 39
 • 1,824
 • 2

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng thị trường cạnh tranh độc quyền docx

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng thị trường cạnh tranh độc quyền docx
... 13.12.2010 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 14 Kinh tế Vi Cạnh tranh độc quyền hiệu kinh tế  Thế lực độc quyền tạo mức giá cao sản lượng thấp so với cạnh tranh hoàn hảo  Có ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 14 Kinh tế Vi Cạnh tranh độc quyền  Các đặc điểm thò trường cạnh tranh độc quyền 1) Có nhiều doanh nghiệp ngành ... tăng  Không có lợi nhuận kinh tế (P = AC)  P > MC có sức mạnh độc quyền mức độ So sánh cân dài hạn cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh độc quyền Cạnh tranh hoàn hảo $/Q $/Q MC...
 • 18
 • 189
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 cung, cầu giá cả thị trường Võ Hữu Phước

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 cung, cầu và giá cả thị trường Võ Hữu Phước
... (QB) Cầu thị trường P1 13 20 P2 10 15 ThS VO HUU PHUOC 25 Cầu cá nhân cầu thị trường P P P P2 P1 DA 57 DB Q Cầu cá nhân A 10 13 Q D 15 20 Cầu cá nhân B HUU PHUOC Cầu thị trường ThS VO Q 26 NHỚ ... QD= -2* P + 20 Đường cầu thay đổi nhân tố thay đổi? ThS VO HUU PHUOC GIÁ CẢ – LƯNG CẦU Giá lượng cầu => Cầu => đường cầu => luật cầu Phân biệt lượng cầu cầu - Lượng cầu số lượng muốn mua mức giá ...    Trên thị trường Giá hàng hóa định quan hệ cung & cầu Giá hàng hóa thị trường mức giá hình thành điểm cân cung & cầu (số lượng cung số lượng cầu) : Giá cân bằng” Trên đồ thị, Giá cân bằng”...
 • 45
 • 1,072
 • 5

Bài giảng điều tra xã hội học chương 3 ths nguyễn thị xuân mai

Bài giảng điều tra xã hội học chương 3  ths nguyễn thị xuân mai
... Trình độ học vấn cao mà ông/bà đạt được?  01 Không qua trường lớp đào tạo  02 Chưa học hết tiểu học 03 Học xong tiểu học  04 Chưa học hết cấp II  05 Tốt nghiệp cấp II  06 Chưa học hết cấp ... vi) Là câu hỏi nhằm thu thập thông tin thực tế gắn với đối tượng điều tra (như thông tin nhân thân) kiện xảy với đối tượng điều tra Ưu điểm, hạn chế, khắc phục Ưu điểm Những câu hỏi kiện thường ... Qui trình trả lời đối tượng điều tra Các loại câu hỏi Một vài kinh nghiệm đặt câu hỏi Vai trò câu hỏi xây dựng bảng hỏi “Thiết kế bảng hỏi không nêu từ sách vở, điều tra gặp vấn đề khác nhau” (Oppenheim...
 • 48
 • 331
 • 0

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 3 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 3 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... thành nên 1 .3 Các thành tố hội 1 .3. 1 Cá nhân Vị trí: vị trí cá nhân hội thiết lập nhóm hội định Vai trò: cá nhân phải ứng xử vị trí hội định 1 .3 Các thành tố hội 1 .3. 2 Nhóm:  ... theo hội học 1.2 .3 Mối tương quan văn hóa hội hội văn hóa có mối tương quan chặt chẽ Một hội tồn văn hóa Văn hóa hội hai thực thể không đồng II Văn hóa Ý nghĩa văn hóa 1 .3 Phân ... định I hội người 1.2 Dân cư hội  Có hình thái kinh tế hội theo Marx?       Công nguyên thủy Chiếm hữu nô lệ Phong kiến Tư chủ nghĩa hội chủ nghĩa Các loại hình hội: ...
 • 54
 • 730
 • 0

Bài giảng mô hình hóa môi trường chương 3 GV trương thị thu hương

Bài giảng mô hình hóa môi trường chương 3  GV trương thị thu hương
... Tr s ng vi ỏp sut v nhit khỏc nhau, oK/100m -30 ( o C) -20 ( o C) 1000 (mbar) 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 500 (mbar) 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0 ,3 0 ,3 w w w , t h e m e g a lle r y , com p sut -10 ... p , z 200m 10 iu k in t h nh ph iu k in nụng t hụn A ,1 ,0 B ,1 ,0 C ,2 0 ,1 D ,2 ,1 E ,3 0 ,3 F ,3 0 ,5 Company Logo Cỏc h s khuch tỏn y, z Cụng thc tớnh toỏn y, v z c Briggs G lp i vi khong ... nhi+t 23 00C r = 2500 kJ/kg, -es - ỏp su5t h)i n(c bóo hũa: e = 0,622 s kg/kg,K khụ p - es dp = g dz = w w w , t h e m e g a lle r y , com w w w , t h e m e g a lle r y , com e + 5, 418.1 03 s...
 • 22
 • 127
 • 0

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 3 tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam (24tr)

Bài giảng tư tưởng hồ chí minh  chương 3 tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam (24tr)
... I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM Tính tất yếu chủ nghĩa hội Việt Nam -“Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng vô sản” - “Chỉ có tiến lên CNXH ... ( đặcchủ nghĩa cá nhân): II CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM Con đường a) Loại hình đặc điểm thời kì độ - Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin thời kỳ độ lên CNXH Lênin: ... - Việt Nam, đường cách mạng vô sản là: “Làm sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới hội cộng sản” Đặc trưng hội hội chủ nghĩa Việt Nam a) Cách tiếp cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa...
 • 24
 • 209
 • 0

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3
... BB VCC R B ; R BB R B1 R B IB V BB V BE ; IC R BB (1 )RE R BB R B1 // R B 32 k // 6.8k V BB VCC R B R B1 R B 15 * 6,8 32 6,8 IB V BB R BB IC IB VCE VCC V BE (1 ) RE R B1 // R B I B ; VCE VCC I...
 • 7
 • 977
 • 49

Bài giảng xử lí tín hiệu số - Chương 3

Bài giảng xử lí tín hiệu số - Chương 3
... cos(nΩTs ) = A cos(ωn) ⇒ ω = ΩTs Trong đó: ω - tần số tín hiệu rời rạc Ω - tần số tín hiệu tương tự Ts - chu kỳ lấy mẫu Quan hệ phổ tín hiệu rời rạc phổ tín hiệu tương tự +∞ F X ( f ) = X   = Fs ... 12000πt Giải: Tín hiệu có tần số: F1=1 kHz, F2 =3 kHz, F3=6 kHz FM=max{F1, F2, F3}=6 kHz ⇒ FN =2FM = 12 kHz Khơi phục lại tín hiệu tương tự Để khơi phục lại tín hiệu tương tự xa(t) phổ tín hiệu khơi ... < argH(ω ) /H(ω )/ π/2 - - -2 π /3 /3 π ω ω -2 π /3 - /2 2π /3 π Đáp ứng số hệ thống ghép nối a Ghép nối tiếp h1(n) x(n) y(n) h2(n) h(n)=h1(n)*h2(n) ≡ x(n)  Miền n: Theo tính chất tổng chập: h1(n)*h2(n)...
 • 33
 • 456
 • 16

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 3

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 3
... - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 26  Dịch phải Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 27 Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 28  Dịch trái: Lê Thị Kim Loan - ... Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 20  Giản đồ thời gian Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 21  Bộ đếm lên/xuống: Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp ... Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 3. 2 CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ TUẦN TỰ ( FLIP-FLOP)  Flip-flop loại D ( D-FF)  Ký hiệu bảng trạng thái  Bảng kích thích D-FF:  Qn : trạng...
 • 31
 • 678
 • 4

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ " CHƯƠNG 3 VI XỬ LÝ 8088- INTEL"

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
... Chương Vi x 8088-Intel 3. 1 Ki n trúc ho t ng c a 8088 - Nguyên ho t ng - Sơ kh i ch c 3. 2 C u trúc ghi c a 8088 3. 3 Phương pháp qu n b nh 3. 4 Mô t t p l nh Assembly Nguyên ho ... 80286 8 038 6, 80486DX 80486SX 3. 3 Phương pháp qu n b nh - B nh c xem m t t p h p ô nh - M i ô nh c nh n d ng b ng m t a ch v t nh t 20-bit - Trong ho t ng truy c p m t ô nh , a ch v t c ... 01 OP MODE MOV AX, [BX + DI + 1 234 h] Move word in memory location DS:BX + DI + 1 234 h to AX register Base Rel Plus Index 8B 81 34 12 OP MODE MOV word [BX + DI + 1 234 h], 5678h Move immediate value...
 • 122
 • 522
 • 4

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 3

Bài Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 3
... 05 80 20 43 2042 2041 2040 203F 203E 203D 203C 203B 203A 2 039 2 038 SJMP 0107H Code memory (a) Nhảy ngắn tới F6 80 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0 SJMP 2 038 H Offset tương đối từ đòa 2042H -1 0” Code ... ngàn đến đơn vò là: 34 H _33 H _32 H _31 H _30 H 3. 27 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ thường 3. 28 Vi t chương trình đổi ký tự chữ hoa ô nhớ 30 H → 3FH RAM nội sang chữ ... dương - Ô nhớ 32 H: chứa số byte âm 3. 32 Vi t chương trình tên DELAY_500 tạo trễ 500μs, biết fOSC = 12 MHz 3. 33 Vi t chương trình tên DELAY_20ms tạo trễ 20ms, biết fOSC = 12 MHz 3. 34 Vi t chương...
 • 22
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng dinh dưỡng khoáng cây trồng chương 3slide bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 3bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 3bài giảng điện tử dap loi dong y quan sat tranh va tra loi cau hoibài giảng khai phá dữ liệu web chương 3 một số kiến thức toán học bổ trợ chương 4 một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảnggiải bài tập đại số 10 cơ bản chương 3 phương trình và hệ phương trình pdfbài giảng thi công đập đábài giảng đường tiệm cận của đồ thị hàm số giải tích 12 chương i ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốbài giảng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpbài giảng kỹ thuật chiếu sáng đô thịbài giảng thí nghiệm mô hình công trình thủybài giảng thi công dưới nướcbài giảng thi công nền mặt đườngbài giảng thi công đường bộbài giảng thi công hầmThu moi du Dai hoi Dai hoi DCDTN 201720130423 KSH Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 201320140123 20140123 KSH Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 201320140328 20140328 KSH KQKD Kiem Toan Nam 201320101026 KSH KQKD quy 3 201020120328 KSH Nghi Quyet DHCD Thuong Nien Nam 201220100330 KSH BCTC KT 200920100505 KSH Bang CDKT QI 20103 ttr vv sua doi dieu le ve nguoi dai dien theo phap luat1 chuong trinh dhcd bt 1208201120170816 BSC Vietnam Company Updates VN LAS20171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n Mi%e1%ba%bfng b%c3%a1nh m%c3%ac ch%c3%a1y7 du thao nq dhdcd bt 12082011Thông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amcbao cao quan tri 201201. chuong trinh du kien01. chuong trinh du kien03. hdqt bao cao su dung ns 2016 2017 tvietthong bao 06 2014 gui co dong tpbank 007. bos bao cao 2016 ke hoach 2017