TS247 DT de thi thu dac sac thpt quoc gia chinh phuc diem 9 10 mon sinh so 1 co loi giai chi tiet 6906 1461060112

Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 chuyên ĐH Vinh Trắc nghiệm và Tự Luận KEY (Lần 1)

Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 chuyên ĐH Vinh Trắc nghiệm và Tự Luận có KEY (Lần 1)
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM : TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 64 (0,125 x 64 câu =8 điểm ) Mã đề Câu ... www.DeThiThu.Net - THE END Facebook.com/Dethithu.Net Trang 5/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThu.Net - Đề Thi Thử ĐH - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ... where B what C which D who www.DeThiThu.Net Facebook.com/Dethithu.Net Trang 4/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThu.Net - Đề Thi Thử ĐH - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật ngày! Question 55: Linda:...
 • 7
 • 4,082
 • 21

Đề Thi Thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 trường CÙ HUY CẬN – Hà Tĩnh (Lần 1)

Đề Thi Thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2015 trường CÙ HUY CẬN – Hà Tĩnh (Lần 1)
... I think so D Kelly is going to well in the talent contest Like Fanpage đ c p nh t thêm đ thi: http://facebook.com/dethithu.net Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm Trang 6/6 - Mã đề thi ... populated _ live in the northern part of the state Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Like Fanpage đ c p nh t thêm đ thi: http://facebook.com/dethithu.net et N hu hiT T De A a number of people B few people ... times, has just had her third baby A B C D Câu 72: It was suggested that Tom studied the document more thoroughly before attempting to pass A B C D Trang 5/6 - Mã đề thi 132 the exam Câu 73:...
 • 8
 • 273
 • 2

ĐỀ THI THỬ vật lý THPT QUỐC GIA SỐ 1 LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ

ĐỀ THI THỬ vật lý THPT QUỐC GIA SỐ 1 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ
... = 600 Chi u sâu nước bể h = 1m Biết chi t suất nước tia đỏ tia tím là: n d = 1, 33 , n t = 1, 34 Độ rộng chùm màu sắc chi u lên đáy bể A 12 ,15 mm B 14 ,15 mm C 11 ,15 mm D 13 ,15 mm Hướng dẫn giải: ... đèn 10 W, phát ánh sáng bước sóng 0,6μm Số photon phát 1s gần giá trị sau nhất? A 1, 2 .10 19 B 4,5 .10 19 C 6 .10 19 D 3 .10 19 Hướng dẫn giải: hc Pλ P = nλ ⇒ nλ = = 3 .10 19 λ hc 10 −4 F , biểu thức điện ... dẫn giải: Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng n – n1 = λ v l = n = n ⇒ nv = l f = 1, 5f 2f 1, 5 ( f − f1 ) n1v = 1, 5f1 ; n v = 1, 5f ⇒ ( n − n1 ) v = 1, 5 ( f − f1 ) ⇒ v = = 75m / s n − n1...
 • 9
 • 270
 • 0

50 đề thi thử THPT môn Sinh năm 2015 lời giải chi tiết Bản Word

50 đề thi thử THPT môn Sinh năm 2015 Có lời giải chi tiết Bản Word
... tầng giúp sinh vật tận dụng tốt nguồn sống giảm cạnh tranh loài A B C D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Lời giải: Các thông tin với quần thể giao phối ngẫu nhiên (1) (2) (3) Đáp án D Câu Lời giải: Phát ... định chi u hướng tiến hóa Câu 16.Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, phát biểu sau phát biểu đúng? (1) Thực vật hạt phát sinh kỉ Cacbon đại Trung Sinh (2) Chim thú phát sinh ... lợi giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái khác bị thu hẹp (2) Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật (3) Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh tất nhân...
 • 22
 • 831
 • 35

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 lời giải chi tiết đề 1

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 1
... nội dung giải thích A B C D Câu 19 Một quần thể động vật ban đầu 20000 cá thể Quần thể tỷ lệ sinh 10 % /năm, tỷ lệ tử vong 7% /năm, tỷ lệ xuất cư 1% /năm, tỷ lệ nhập cư 2% /năm Sau năm, số cá ... gen đồng hợp lặn F3 là: (16 / 81) (1/ 16) = 1/ 81 → Đáp án C Câu 4: B Trong tật hội chứng di truyền thì: (1) Hội chứng Etuôt: NST số 18 (2) Hội chứng Patau: NST số 13 (3) Hội chứng suy giảm ... : 1/ 3a Người số II .11 kiểu gen Aa; người số II .12 kiểu gen: 1/ 3AA : 2/3Aa Do đó: Người số III .16 kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa Vậy người số III .16 tạo giao tử tì tỷ lệ giao tử tạo là: 7 /10 A...
 • 26
 • 1,556
 • 0

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 lời giải chi tiết đề 2

Đề thi thử THPT QG môn sinh năm 2016 có lời giải chi tiết đề 2
... 66 – 12 12 B 26 25 22 C 36 – 25 – D 2612 22 Câu 37: Phương thức hình thành loài đường lai xa đa bội hóa, đa bội vai trò là: A tăng thêm vật chất di truyền B tạo thể quan sinh ... thuyết + 5C2 = 15 NST bị trùng 13 NST đáp án C Câu 2: Đáp án : C 4080 Tổng số nu ADN 3, x2 = 24 00 nu Do mạch gen A2 = T1 T2 = A1 => Tính mạch, A = T = 480 => Trên mạch, G = X = 720 ... mã Đáp án C Câu 22 : Đáp án : B A 39 NST => thê nhiễm 2n-1 B 38 NST => thể không nhiễm 2n -2 thể nhiễm kép 2n-1-1 C 60 NST => thể tam bội 3n=60 Các phát biểu sai : sai C dột biến dị...
 • 27
 • 1,533
 • 0

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn sinh năm 2016 (có lời giải chi tiết)

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn sinh năm 2016 (có lời giải chi tiết)
... 15/15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH NĂM 2016 – ĐỀ SỐ Họ tên: …………………………………………………… Thi sinh không sử dụng tài liệu làm Cán coi thi không giải thích thêm Câu 1: (ID:91203)Một gia đình: ... gen dị hợp tử 36 – = 32 Đáp án B 16/8 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN SINH ĐỀ SỐ Câu (ID: 100376) Trong phát biểu sau, có phát biểu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? (1) Trong mức cấu trúc ... bội B giống tam bội có khả chống chịu với điều kiện bất lợi ngoại cảnh cao giống tứ bội C giống tam bội thư ng bất thụ nên có th i gian sinh trư ng dài cho suất cao giống tứ bội D giống tam bội...
 • 171
 • 363
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 1 - LỜI GIẢI CHI TIẾT môn vật lý

ĐỀ THI THỬ SỐ 1 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT môn vật lý
... T = = = s lại T = 2π LC c 3 .10 T2 10 12 suy C = = = 1, 126 .10 -1 0 F = 11 2,6 pF 6 4 L 9.4 25 .10  = 1, 885 .10 7rad/s.; Q0 = C.U0 = 11 ,26 .10 -1 0 C LC Dựa vào hệ thức liên hệ ta có: i2 q2 q2 q2 ... 931MeV Năng lượng toả 1kmol He tạo thành vụ nổ A 1, 143 .10 12kJ B 1, 749 .10 12kJ C 1, 348 .10 12kJ D 1, 542 .10 12kJ Câu 44 Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm L = 50mH, tụ điện điện dung C = 5μF ... 1C Z1C Z1L Z1C Z1L HẾT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu D Ta có: Mặt khác:  T2  m2    m1  T1  T m 10 T1  5T2     (1) T1 m1 kT  5kg (2) 4 Giải hệ (1) , (2) suy ra: m1 =1kg, m2 = 4kg...
 • 11
 • 302
 • 0

Bộ đề thi THPT môn Sinh Học 2015 lời giải chi tiết

Bộ đề thi THPT môn Sinh Học 2015 có lời giải chi tiết
... đề thi 159 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... đề thi 268 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... đề thi 851 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề...
 • 50
 • 1,097
 • 1

Đề thi thử THPTQG ĐGNL tham khảo môn Hóa học năm 2017 Đề số 1 lời giải chi tiết File WORD

Đề thi thử THPTQG ĐGNL tham khảo môn Hóa học năm 2017 Đề số 1 Có lời giải chi tiết File WORD
... D 38,68 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY : http://dethithpt.com/document/a2 214 /de -thi- thu -thptqg- dgnl -tham- khao-mon-hoa-hocnam -2 017 - de-so -1- co-loi-giai -chi- tiet -file- word- mien-phi.html ... A 54y /17 B 27y /17 C 10 8y /17 D 432y /17 Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm chất sau: saccarozo,mantozơ,glucozơ fructozơ Hỗn hợp X khả tham gia phản ứng thủy phân môi trường nước, xúc tác axit, đun ... dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 19 ,04 lít khí CO2 (ở đktc) 14 ,76 gam H2O % số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 31, 25% B 30% C 62,5% D 60% Câu 39: Điện phân màng...
 • 8
 • 706
 • 5

Đề thi thử THPTQG ĐGNL tham khảo môn hóa học năm 2017 đề số 1 lời giải chi tiết file WORD

Đề thi thử THPTQG ĐGNL tham khảo môn hóa học năm 2017  đề số 1  có lời giải chi tiết  file WORD
... 38,68 Đáp án 1B 11 D 21C 31A 2B 12 B 22 B 32 D 3B 13 B 23C 33B 4B 14 B 24 D 34 D 5A 15 D 25 B 35 B 6D 16 C 26 C 36 A 7A 17 A 27 D 37 C 8C 18 D 28 D 38 D 9D 19 C 29 A 39 B HƯỚNG DẪN GIẢI Câu : Chọn ... đổi < a < 1, 5 → 19 ...
 • 16
 • 234
 • 1

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2015 LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... LIấU thi chớnh thc (Gm 01 trang) K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2015 2016 Mụn: Toỏn (Chuyờn) Ngy thi: 10/ 06 /2015 Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu (2,0 im) a Chng minh vi mi s n l thỡ n + 4n + khụng chia ... trong 3h20' ngi th nht lm c x 10h ngi th hai lm c 10 (cv) y 1 1 x y u v u 10 ta cú phng trỡnh t n ph ta cú (tha) 10 u 10v v 10 10 15 x y suy x = 10 ; y = 15 Tr li Cõu C/m ... GIO DC V O TO BèNH THUN K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc: 2015 2016 Khoỏ ngy: 15/06 /2015 Mụn thi: TON CHNH THC ( thi cú 01 trang) Thi gian lm bi:120 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Bi 1: (2...
 • 97
 • 492
 • 0

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 3

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 3
... 11B 21B 31 A 41D 2A 12A 22B 32 C 42A 3A 13A 23A 33 C 43D 4B 14D 24B 34 D 44D 5B 15C 25A 35 C 45C 6C 16B 26B 36 A 46D − Trang − 7C 17A 27A 37 C 47C 8B 18A 28A 38 A 48D 9A 19D 29A 39 D 49B 10B 20B 30 A 40D ... Cho dãy chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH )3, AlBr3, AlI3, AlF3 Số chất lưỡng tính có dãy là: A B C D − Cl − NO3 M n+ K+ Câu 7: Một dung dịch X gồm 0,10 mol ; 0 ,30 mol ; 0 ,35 mol 0,25 mol Cô M n+ ... AgNO3 NH3 đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 0,04 mol Ag Số đồng phân andehit tương ứng X là: A B C D Câu 28: Dãy kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường? − Trang − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015...
 • 8
 • 840
 • 4

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 4

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 4
... − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 A 23, 64 B 15,76 C 21,92 − Trang 11 − D 39 ,40 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 27: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành phần − Trang 12 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 ... 1, 344 lít H2 − Trang 13 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 - Phần nung không khí đến khối lượng không đổi thu 3, 04 gam chất rắn − Trang 14 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Giá trị m − Trang 15 − ÔN THI THPT ... hoàn toàn khí Z thu 2, 24 lít khí trị V − Trang 19 − CO2 (ở đktc) 4, 5 gam H 2O Giá ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 A 8,96 B 11,2 C 13 ,44 − Trang 20 − D 5,60 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 30: Cho hình...
 • 25
 • 756
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1
... peptit – Chúc bạn học tốt – 1A 2C 3D 4B 5A 6D 7A 8C 9A 10 C 11 C 12 B 13 B 14 C 15 C 16 B 17 D 18 B 19 A 20C 21B 22B 23A 24B 25B 26B 27A 28C 29D 30B 31D 32D 33D 34A 35B 36B 37D 38A 39D 40C 41B 42B 43B 44C 45D ... dùng 250ml Tổng số mol anion có dung dịch A là: A 0,25 B 0,75 C 0,5 D 1, 0 Câu 16 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức X 1, X2 (đều bậc I, số nguyên tử cacbon phân tử, X1 amin no mạch ... với sản phẩm trên? A 18 8 B 14 6 C 2 31 D 18 9 Câu 30: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO 0 ,1 mol KNO3 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa m gam muối; 0 ,12 5 mol hỗn hợp khí...
 • 7
 • 773
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: đè thi thử kỳ hi thpt quốc gia môn vật lý năm 2015đề thi thử tieng anh thpt quốc gia 2015 có đáp án chi tiếtde thi thu dai hoc mon hoa hoc 2015 co loi giai chi tietde thi thu dai hoc môn sinh giải chi tiếton sinh hoc 2015 co loi giai chi tiettong hop de thi thu dai hoc mon hoa hoc 2015 co loi giai chi tietde hthi thu dai hoc mon vat ly 2015 co loi giai chi tietđề thi thử đại học môn lý có lời giải chi tiếtđề thi thử vật lý có lời giải chi tiếtđề thi thử hóa 2013 có lời giải chi tiếtde thi thu dai hoc mon hoa 2015 co loi giai chi tietđề thi thử của đại học quốc gia hà nộiđề thi thử hóa 2014 có lời giải chi tiếtđề thi thử đại học có lời giải chi tiếtđề thi thử tiếng anh có lời giải chi tiếtđề thi thử môn sinh có lời giải chi tiếtTÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầubài tập tuần logic và cách học tốt logicGiáo án công nghệ 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA