Nghiên cứu đánh giá một số tổ hợp ngô lai tại vụ xuân hè 2014 huyện tam đường tỉnh lai châu

Nghiên cứu đánh giá một số tổ hợp ngô lai tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu đánh giá một số tổ hợp ngô lai tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
... chiều cao đóng bắp tổ hợp ngô lai thí nghiệm năm 2014 huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 40 Bảng 3.3 Số số diện tích tổ hợp ngô lai thí nghiệm năm 2014 Huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 43 Bảng ... phát từ lý tiến hành đề tài: Nghiên cứu đánh giá số tổ hợp ngô lai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Xác định đƣợc tổ hợp ngô lai có suất cao, khả chống chịu ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm nông sinh học tổ hợp ngô lai thí nghiệm vụ Xuân Hè Thu Đông năm 2014 huyện Tam Đƣờng, tỉnh Lai Châu 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng tổ hợp ngô lai...
 • 93
 • 97
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai mới có triển vọng tại tỉnh gia lai

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai mới có triển vọng tại tỉnh gia lai
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số tổ hợp lúa lai triển vọng tỉnh Gia Lai. ’’ 1.2 Mục đích đề tài Tuyển chọn số tổ hợp lúa suất cao, chất lượng tốt, khả chống chịu với điều ... nghiên cứu 46 4.1.2 Số thân tổ hợp lai nghiên cứu 48 4.1.2 Số thân tổ hợp lai nghiên cứu 49 4.1.3 Động thái tăng trưởng số nhánh tổ hợp lai nghiên cứu 51 4.1.4 Động thái tăng trưởng chiều cao tổ hợp ... 58 Một số yếu tố cấu thành suất tổ hợp lúa lai Gia Lai vụ Đông Xuân Hè Thu năm 2011 4.12 57 Mức độ nhiễm bệnh tổ hợp lúa lai Gia Lai vụ Đông Xuân Hè Thu năm 2011 4.11 56 Mức độ sâu hại tổ hợp lúa...
 • 114
 • 115
 • 0

KếT QUả ĐáNH GIá MộT Số Tổ HợP LúA LAI MớI

KếT QUả ĐáNH GIá MộT Số Tổ HợP LúA LAI MớI
... Hiền (1996) v IRRISTAT KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Kết đánh giá số đặc điểm nông học tổ hợp lai 3.2 Mức độ nhiễm sâu bệnh đồng ruộng tổ hợp lai Trong điều kiện vụ xuân, tổ hợp lai bị sâu hại mức độ ... tiêu đánh giá sinh trởng, phát triển, suất v khả chống chịu theo phơng pháp đánh giá lúa lai Yuan v cộng (1995) v hệ thống tiêu chuẩn đánh giá lúa Viện Nghiên cứu lúa quốc tế - IRRI (2002) Đánh giá ... thnh suất v suất tổ hợp lai Trong điều kiện vụ xuân 2008, số khóm tổ hợp lai biến động từ 4,9 đến 6,6 bông/khóm, số khóm giống đối chứng Nhị u 838 l 5,1 v TH3-3 l 5,5 Số hạt tổ hợp lai biến động...
 • 9
 • 197
 • 1

Luận văn đánh giá một số tổ hợp lúa lai ba dòng thích hợp với điều kiện phía bắc việt nam

Luận văn đánh giá một số tổ hợp lúa lai ba dòng thích hợp với điều kiện phía bắc việt nam
... lo i lúa S n xu t h t lai h th ng lúa lai dòng b nh hư ng b i ñi u ki n môi trư ng nên lúa lai ba dòng ñư c s d ng ph bi n chi m di n tích ch y u c u lúa lai qu c gia tr ng lúa th gi i Vi t Nam ... u phát tri n lúa lai t i Vi t Nam * Nh p n i, làm thu n ch n t o dòng b m m i ð i v i lúa lai ba dòng, nhà nghiên c u ñã thu th p ñánh giá s thích ng c a 77 dòng m b t d c CMS, 77 dòng trì tương ... ng hi u qu nh t ch n t o gi ng lúa ưu th lai h ba dòng Lúa lai h ba dòng s d ng ba dòng v t li u có b n ch t di truy n khác bi t làm b m ñ lai Trong ngân hàng gen lúa qu c t ñ t t i Philippin,...
 • 115
 • 294
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Kết quả đánh giá một số tổ hợp lúa lai mới" pot

Tài liệu Báo cáo
... Hiền (1996) v IRRISTAT KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Kết đánh giá số đặc điểm nông học tổ hợp lai 3.2 Mức độ nhiễm sâu bệnh đồng ruộng tổ hợp lai Trong điều kiện vụ xuân, tổ hợp lai bị sâu hại mức độ ... Đa số tổ hợp lai có chiều di trung bình, vụ xuân di vụ mùa v trỗ thoát, chiều di cổ từ 0,8 - 4,7 cm (Bảng 1) 2.1 Vật liệu Vật liệu gồm 13 tổ hợp lúa lai chọn tạo có triển vọng, 10 tổ hợp lai ... tiêu đánh giá sinh trởng, phát triển, suất v khả chống chịu theo phơng pháp đánh giá lúa lai Yuan v cộng (1995) v hệ thống tiêu chuẩn đánh giá lúa Viện Nghiên cứu lúa quốc tế - IRRI (2002) Đánh giá...
 • 9
 • 259
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp dâu lai F1 trồng hạt mới chọn tạo pdf

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp dâu lai F1 trồng hạt mới chọn tạo pdf
... Ging dõu i chng l ging dõu lai F1 trng ht VH13 ó c cụng nhn l ging quc gia nm 2006 v xuõn, v thu v v hố vi ging tm lai a h (VK x TQ) v ging dõu lai lng h kộn trng (GQ2218) ỏnh giỏ cht ... lai IA x Qu cú h s tiờu hao dõu IA x Qu cú h s tiờu hao dõu cao hn khong 5%, s t hp lai cũn li u cho kt qu chờnh lch khụng nhiu so vi ging i chng Trong t hp dõu lai ó thớ nghim thỡ t hp dõu lai ... phNm cht lỏ dõu Ging dõu lai F1 VH13 l ging dõu cú cht lng lỏ tt ó c thc t sn xut khng nh cao hn khụng ỏng k V hố ngoi t hp lai K9 x Qu cú nng sut kộn thp hn 3% s t hp lai cũn li cao hn khụng...
 • 7
 • 254
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai có triển vọng tại tỉnh hà giang

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai có triển vọng tại tỉnh hà giang
... Hi n t i hai h th ng lúa lai ñang ñư c phát tri n, ñó lúa lai h ba dòng lúa lai h hai dòng 2.2.1 Lúa lai h ba dòng Lúa lai h ba dòng h lúa lai s n xu t h t lai F1 ph i s d ng ba dòng b n ... ng lúa lai nư c ph i chi m t i thi u 40% di n tích lúa lai toàn t nh Năng su t lúa lai c a t nh Giang giai ño n 2002-2012 ñư c trình bày b ng 2.11 B ng 2.11 Năng su t lúa lai c a t nh Giang ... n b ng 2.6 B ng 2.6 Di n tích, su t lúa lai so v i lúa thư ng c a Vi t Nam Năm Lúa Di n tích ((ha) T l lúa Lúa lai lai /lúa (%) Năng su t t /ha Chênh Lúa Lúa lai l ch (%) thư ng 1995 6.765.000...
 • 136
 • 191
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng tại tỉnh hoà bình

Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng tại tỉnh hoà bình
... n t i hai h th ng lúa lai ñang ñư c phát tri n, ñó lúa lai h ba dòng lúa lai h hai dòng: 2.2.1 Lúa lai h ba dòng Lúa lai h ba dòng h lúa lai s n xu t h t lai F1 ph i s d ng ba dòng b n ... p lúa lai hai dòng v Xuân 2011 64 B ng 4.10 ð ng thái ñ nhánh c a t h p lúa lai hai dòng v Mùa 2011 67 B ng 4.11 ð c ñi m hình thái c a t h p lúa lai hai dòng tham gia nghiên ... c a t h p lúa lai hai dòng 42 4.2 Th i gian qua giai ño n sinh trư ng c a t h p lúa lai hai dòng nghiên c u 42 4.3 M t s ñ c ñi m nông sinh h c c a t h p lúa lai hai dòng 45 4.3.1...
 • 115
 • 134
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng tại hải phòng

nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai hai dòng có triển vọng tại hải phòng
... Một số tiêu chất lượng tổ hợp lúa lai hai dòng 107 4.2 Kết trình diễn tổ hợp lúa lai hai dòng triển vọng vụ Xuân 2011 .112 4.2.1 Một số ñặc ñiểm suất tổ hợp lúa lai hai dòng ... Việc tuyển chọn số giống lúa lai ñược lai tạo nước suất cao, chất lượng tốt phù hợp với ñiều kiện canh tác Hải Phòng cần thiết Do vậy, thực ñề tài: Nghiên cứu tuyển chọn số tổ hợp lúa lai hai ... cứu 65 4.1.2 Một số ñặc ñiểm nông sinh học tổ hợp lúa lai hai dòng nghiên cứu 70 4.1.3 ðặc ñiểm sinh trưởng tổ hợp lúa lai nghiên cứu 73 4.1.4 ðặc ñiểm hình thái tổ hợp...
 • 162
 • 150
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... TH4 khả hoa - đậu cao đồng thời tỷ lệ thương phNm lớn tổ hợp lai Chứng tỏ tổ hợp lai khả thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Thừa Thiên Huế Bảng 4: Một số loại sâu bệnh hại tổ hợp lai ... chứng cao tổ hợp lai TH3 TH4 - Các tổ hợp lai đạt chất lượng hàng hoá, đó, tổ hợp lai TH2 TH4 người tiêu dùng ưa chuộng - Kết luận chung: Tổ hợp lai chua TH4 (♀CH154 x ♂CHT1050SE) nhiều ... Tất tổ hợp lai chua triển vọng ưu lai chuNn dương tiêu khối lượng quả, suất lý thuyết suất thực thu cao so với đối chứng, đặc biệt tổ hợp lai TH4 ưu lai chuNn dương về tiêu tổng số quả/cây...
 • 7
 • 236
 • 0

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng melatonin từ viên giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng melatonin từ viên giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
... khả giải phóng melatonin từ viên giải phóng kéo dài theo chê' bơm thẩm thấu Các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến giải phóng dược chất từ viên bơm thẩm thấu gốm tá dược tạo áp suất thẩm thấu, độ dày màng ... hình giải phóng dược chất tuyến tính với thời gian) thích hợp để mô tả giải phóng dược chất từ viên bơm thẩm thấu nghiên cứu Kết luận Đã nghiên cứu đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến khả giải phóng ... giải phóng dược chất từ viên BTT melatonin chủ yếu theo chế BTT qua miệng giải phóng, có phẩn melatonin giải phóng qua màng bán thấm theo chế khuếch tán, nhiên giải phóng không đáng kể Vai Viên...
 • 4
 • 221
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá một số chất ô nhiễm chủ yếu trong sông cầu bây – hà nội, đề xuất giải pháp xử lý nước thải phù hợp

Nghiên cứu, đánh giá một số chất ô nhiễm chủ yếu trong sông cầu bây – hà nội, đề xuất giải pháp xử lý nước thải phù hợp
... vậy, giải pháp công nghệ phù hợp cho nước thải lưu vực sông Cầu Bây phù hợp cho nhiều ô thị khác Việt Nam Luận án Nghiên cứu, đánh giá số chất ô nhiễm chủ yếu sông Cầu Bây Nội, đề xuất giải ... đặc tính chủ yếu nước sông Cầu Bây làm sở cho việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử phù hợp - Đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải phù hợp cho xử nước thải lưu vực sông Cầu Bây 3 Đối ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN PHƯƠNG QUÝ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM CHỦ YẾU TRONG SÔNG CẦU BÂY HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC...
 • 167
 • 117
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá một số chất ô nhiễm chủ yếu trong sông cầu bây – hà nội, đề xuất giải pháp xử lý nước thải phù hợp

Nghiên cứu, đánh giá một số chất ô nhiễm chủ yếu trong sông cầu bây – hà nội, đề xuất giải pháp xử lý nước thải phù hợp
... Do đánh giá đặc tính nước thải lưu vực sông Cầu Bây để đề xuất giải pháp công nghệ xử phù hợp có ý nghĩa quan trọng Luận án Nghiên cứu, đánh giá số chất ô nhiễm chủ yếu sông Cầu Bây Nội, ... giá xác định đặc tính chủ yếu nước thải lưu vực sông Cầu Bây làm sở cho việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử phù hợp - Đề xuất giải pháp công nghệ xử nước thải phù hợp cho xử nước thải ... Nội, đề xuất giải pháp xử nước thải phù hợp đáp ứng tính cần thiết vấn đề nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ ô nhiễm số chất ô nhiễm chủ yếu nước trầ m tić h sông Cầu Bây - Đánh...
 • 27
 • 73
 • 0

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc campuchia giai đoạn 1998 2002

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc campuchia giai đoạn 1998  2002
... dân sô' yếu tố tác động đến thị trường thuốc Campuchỉa, chứng tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu đánh giá số yếu tố6 ảnh hưởng đến thị trường thuốc Campuchia giai đoạn (1998 - 2002) " ĐẶT ... tích, đánh giá hoạt đông cùa thị trường thuốc Campuchia giai đơạn (1998- 2002) Nghiên cứu, phan tích số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc Campuehia giai đoạn (1998 - 2002) Từ thực trạng kết nghiên ... lượng thuốc cùa Campuchia Viêt Nam năm 2002 75 Sơ dồ khái quát yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thuốc Campuchia 76 79 8Ỉ 83 84 88 88 92 95 98 101 NGHIÊN CỨU OANH GIÁ MỘT SỐ YÊU TỐ ẢNH...
 • 142
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6 công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD lớp 12)Chương III. §1. Phương pháp quy nạp toán họcDàn ý chung văn thuyết minhMột số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới biển, hải đảo tổ quốc cho học sinh qua bài 14 GDCD 10 THPTMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TRONG THẾ KỶ 21 CÔNG CỤ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNXU HƢỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SẤY NÔNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾTích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức trong chương trình GDCD lớp 10Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iGiáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho các em nữ sinh lớp 10 trường THPT bắc sơn thông qua buổi thảo luận ngoại khóaGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líKinh nghiệm dạy hiệu quả tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ở trường THPT cẩm thủy 2Ảnh hưởng đô thị hóa đến đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 – 2015Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại một số phường trung tâm thành phố thái nguyên giai đoạn 2014 2015Đánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường cẩm thủy, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2004 2015Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh bậc THPTMột số giải pháp năng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh trường PT nguyễn mộng tuânđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)Một số kinh nghiệm trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở trường THPT nguyễn trãi