Luật doanh nghiệp mới nhất

Góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất) 2005

Góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất) 2005
... thỏa đáng Bởi doanh nghiệp có đặc thù riêng, điều chỉnh hết Luật doanh nghiệp chung, Dự thảo nên quy định dẫn chiếu đến luật chuyên ngành Vì vậy, nên sửa lại Điều Dự thảo sau: Luật quy định ... góp vốn thành viên (xã viên) - Từ “cấm” khoản Điều 11 Dự thảo cần thay câu “Các hành vi bị cấm, bao gồm:…” Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Quyền doanh nghiệp: Một số quyền doanh nghiệp Điều Dự thảo ... ty Xử lý phần vốn góp Khoản 1, Điều 44 Dự thảo xử lý phần vốn góp quy định chưa hợp lý khả thi, Luật doanh nghiệp năm 1999 quy định tương tự, thực tế, chủ yếu trường hợp phần vốn góp thành viên...
 • 6
 • 134
 • 0

Hướng dẫn khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2013

Hướng dẫn khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2013
... Tổng thu nhập chịu thu thu nhập doanh nghiệp: Căn Tờ khai toán thu thu nhập doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp xác định tổng thu nhập chịu thu thu nhập doanh nghiệp tổng thu nhập chịu thu thu ... 10 Luật thu thu nhập doanh nghiệp hành, thu suất thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp áp dụng mức thu suất thu thu nhập doanh nghiệp 25% Thu suất hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác ... I/ Thu nhập chịu thu , người nộp thu : Thu nhập chịu thu : Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập khác quy định khoản Điều Luật thu thu...
 • 29
 • 237
 • 0

Luật Doanh nghiệp mới có gì mới

Luật Doanh nghiệp mới có gì mới
... khác liên quan đến doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp vốn nước nên xem kỹ Luật Doanh nghiệp mới? : Kỳ 2: Hy vọng hiệu lực triển khai Công ty TNHH thành viên Một nội dung Luật Doanh nghiệp ... định công ty cổ phần Nhưng loại tổ chức doanh nghiệp “độ phức tạp cao”, để môi trường đủ tốt, khả tạo “rừng lâu năm” cho kinh tế, điều không dễ thể điều 79 “quyền cổ đông phổ thông”, ... 2005) phần công ty TNHH thành viên Nếu luật cũ, điều khoản dùng để chuyển tải loại hình doanh nghiệp gói gọn chừng trang, luật tăng lên gấp năm lần, nội dung nhiều điểm Nếu trước công ty TNHH...
 • 4
 • 146
 • 0

Tài liệu Luật Doanh nghiệp mới có gì mới? doc

Tài liệu Luật Doanh nghiệp mới có gì mới? doc
... số nội dung khác liên quan đến doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp vốn nước nên xem kỹ Kỳ 2: Hy vọng hiệu lực triển khai Công ty TNHH thành viên Một nội dung Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN ... sở ” luật định hẳn hoi Đã doanh nghiệp coi chừng, tùy tiện bị kiện chơi Bên cạnh quy định văn phòng đại diện chi nhánh, chi tiết “địa điểm kinh doanh bổ sung vào luật Điều nghe chẳng gì, quên ... định công ty cổ phần Nhưng loại tổ chức doanh nghiệp “độ phức tạp cao”, để môi trường đủ tốt, khả tạo “rừng lâu năm” cho kinh tế, điều không dễ thể điều 79 “quyền cổ đông phổ thông”,...
 • 5
 • 261
 • 0

Thống nhất luật doanh nghiệp Việt Nam sự cần thiết và một số đề xuất nhằm xây dựng luật doanh nghiệp thống nhất

Thống nhất luật doanh nghiệp Việt Nam sự cần thiết và một số đề xuất nhằm xây dựng luật doanh nghiệp thống nhất
... chung doanh nghiệp V i ệ t N a m • Chương li: Những vấn đề pháp luật doanh nghiệp Việt Nam thống cần thiết văn Luật Doanh nghiệp thống • Chương IU: M ộ t số đề xuất nhằm xây dựng Luật Doanh nghiệp ... FOREIGN T R A DE UNIVERSITY KHOA LUẬN T Ó T NGHIỆP CĐLtàL: THỐNG NHẤT LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Sự CẦN THIẾT VÀ MỘT số ĐỂ XUẤT NHẰM XÂY DỤNG LUẬT DOANH NGHIỆP THỐNG NHÁT ỉ'••Hi; v i g i i l li.;:" ... nhiều nguịn luật điề chỉnh doanh nghiệp u 34 Hệ hệ thống pháp luật doanh nghiệp hành kinh tế Việt Nam 35 4.1 Nhận xét chung Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003, Luật Doanh nghiệp 1999 Luật Đầu tư...
 • 74
 • 246
 • 0

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp mới nhất năm 2015

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho doanh nghiệp mới nhất năm 2015
... hợp đăng tham gia việc ng y có hiệu lực định tuyển BHYT cho thân nhân: nộp hồ sơ cho đơn vị dụng: sử dụng lao động  Trường hợp giao dịch hồ sơ điện tử, thực kê khai chuyển hồ sơ theo quy định ... Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN BHYT theo thời hạn phương thức đăng với quan BHXH Hàng năm, người lao động tham gia BHXH nhận thông báo kết đóng BHXH, BHYT Quá thời hạn mà chưa đóng hay đóng ... động di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN Thay đổi lao động, mức đóng xác nhận sổ BHXH đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu,...
 • 4
 • 181
 • 0

Bài giảng TCDN (Tài chính doanh nghiệp) mới nhất

Bài giảng TCDN (Tài chính doanh nghiệp) mới nhất
... vận tải Tài doanh nghiệp Chương VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tài sản cố định vốn cố định doanh nghiệp 2.1.1 Tài sản cố định doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... động doanh nghiệp loại ngành Trên sở xem xét quy mô kinh doanh dự kiến theo doanh thu doanh nghiệp để tính nhu cầu vốn lưu động cần thiết Ví dụ, theo kinh nghiệm nhiều doanh nghiệp kinh doanh ... Tài doanh nghiệp có vai trò to lớn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vai trò thể nội dung chủ yếu sau: - Huy động đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh...
 • 137
 • 416
 • 0

Những điểm mới về đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2005 Thực tiễn áp dụng tại Tp Hải Phòng

Những điểm mới về đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2005 Thực tiễn áp dụng tại Tp Hải Phòng
... doanh nghiệp địa điểm kinh doanh hộ Kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rõ ràng trụ sở doanh nghiệp Luật, Điều 35 - Luật Doanh nghiệp: trụ sở doanh nghiệp địa điểm liên lạc giao dịch doanh ... 37 - Luật Doanh nghiệp 2005: địa điểm kinh doanh nơi hoạt động kinh doanh cụ thể doanh nghiệp đợc tổ chức thực Địa điểm kinh doanh địa đăng trụ sở Khoản - Điều 37 - Luật Doanh nghiệp 2005: ... kinh tế nớc ta với giới I Cơ quan chức chịu trách nhiệm ĐKKD Đăng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2005 đợc quy định dự thảo Nghị định Chính phủ về; đăng kinh doanh quan đăng kinh doanh...
 • 97
 • 379
 • 1

Những nội dung mới trong luật doanh nghiệp

Những nội dung mới trong luật doanh nghiệp
... 2/2000 TS Trần Ngọc Dũng Những quy định công ty luật doanh nghiệp Luật học số 5/2000 10 Phạm Chi Lan Một số ý kiến luật doanh nghiệp số việc thi hành luật doanh nghiệp Pháp luật số chuyên đề tháng ... giai đoạn mới, giai đoạn Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc So với pháp luật kinh doanh trớc luật doanh Nghiệp nội dung sau đây: 2.1 Luật DN bỏ thủ tục xin giấy phép thành lập Trong thời ... Những nội dung luật doanh nghiệp Pháp lý số 10/1999 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời nói đầu Nội dung Luật doanh nghiệp...
 • 13
 • 149
 • 1

Những nội dung mới trong Luật Doanh nghiệp

Những nội dung mới trong Luật Doanh nghiệp
... Pháp luật số chuyên đề tháng 12 11 Đặng Ngọc Huy Những nội dung luật doanh nghiệp Pháp lý số 10/1999 13 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐỔI MỚI ... kinh doanh Pháp luật số 2/2000 TS Trần Ngọc Dũng Những quy định công ty luật doanh nghiệp Luật học số 5/2000 10 Phạm Chi Lan Một số ý kiến luật doanh nghiệp số việc thi hành luật doanh nghiệp ... doanh" 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp 1992 Luật doanh nghiệp tư nhân, luật công ty 21/12/1990 Luật doanh nghiệp 12/6/1999 Luật đầu tư nước Việt Nam Luật ban hành văn qui phạm pháp luật...
 • 14
 • 188
 • 0

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.
... ty chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) sau: - Tóm tắt nội dung việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: - Lý chia, tách, sáp ... nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm PHỤ LỤC - MẪU ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số ... sáp nhập tổ chức sáp nhập, hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ báo cáo tài gần đến thời điểm nộp hồ sơ xin hợp...
 • 3
 • 245
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ppt

Tài liệu Mẫu đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ppt
... nghị Bộ Tài chấp thuận cho công ty chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) sau: - Tóm tắt nội dung việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, ... nhập, hợp nhất, chuyển đổi: - Lý chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: Công ty hoàn tất thủ tục liên quan cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực Đơn hồ sơ kèm theo Hồ...
 • 2
 • 405
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Tính thống nhất của các quy định về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2005 và luật chứng khoán năm 2006 " docx

Tài liệu Báo cáo
... u 87 quy nh: C ụng cú quy n chuy n quy n u tiờn mua c ph n c a mỡnh cho ng i khỏc õy l quy nh m b o quy n l i cho c ụng Cú th nh n th y r ng c ụng ph thụng cú hai quy n song song: quy n "mua ... th c cho bỏn thờm c ph n riờng l theo quy nh c a Lu t doanh nghi p nm 2005 tu thu c vo tạp chí luật học số 8 /2006 nhu c u v n v kh nng c a doanh nghi p Th ba, doanh nghi p mu n cho bỏn ch ng khoỏn ... Lu t doanh nghi p nm 2005 Lu t ny ó quy nh r t chi ti t v c th tr ng h p cụng ti phỏt hnh thờm c ph n ph thụng Kho n i u 87 Lu t doanh nghi p nm 2005 quy nh: Tr ng h p cụng ti phỏt tạp chí luật...
 • 6
 • 269
 • 1

Báo cáo "Ban hành Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư - một bước tiến mới trong hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam " pptx

Báo cáo
... dangky kinh th~ doanh dOlvOititng IOlili inh doanh' nghi~p h - Quy dinh' C1,1h~ hdn, ro hdn n-aeh nhi~m t cua cd quan dang ky kinh doanh; di~u ki~n ca'p gia'y chung nh~n dang ky kinh doanh - B6 ... cua doanh nghiep; phl;lm vi kinh doanh va quan ly nha nuClc dOl vOi cac doanh nghi~p So vOi Lu~t Doanh nghi~p 1999, Lu~t Doanh nghi~p nam 2005 co nhung nQidung d6i moi cd ban sau day: QUAN L YKINHE ... Lu~t Doanh nghi~p 3.2 Deln gidn va ro rang hcJn Uj,p va dang ky kinh doanh V~ I~p va dang ky kinh doanh co mQt so' di~m moi sau day: - Rut ngAn hdn thdi hliln ea'p gia'y chung nh~n dang ky kinh doanh; ...
 • 4
 • 204
 • 0

Báo cáo " Một số so sánh về công ty cổ phần theo Luật công ty Nhật Bản và Luật doanh nghiệp Việt Nam " docx

Báo cáo
... đông tổ chức nội CTCP từ góc độ so sánh, đối chiếu LCT Nhật Bản LDN Việt Nam 2.1 Công ty cổ phần Luật công ty Nhật Bản Luật doanh nghiệp Việt Nam CTCP loại hình công ty huy động vốn từ nhiều tổ chức ... kinh tế xã hội Nhật Bản Một số so sánh quyền cổ đông tổ chức nội theo Luật công ty Nhật Bản Luật doanh nghiệp Việt Nam Trong phần này, tác giả tập trung làm rõ số vấn đề quyền cổ đông tổ chức ... việc bán lại cho Hội nắm cổ phần Sự khác biệt tổ chức nội công ty cổ phần Nhật Bản Việt Nam 3.1 Mô hình tổ chức nội công ty cổ phần truyền thống Nhật Bản so sánh với Việt Nam Mô hình tổ chức nội...
 • 7
 • 219
 • 2

Xem thêm