Biên mục mô tả Bài 4. Phuơng pháp mô tả tài liệu

Tài liệu Bài 4: Phương pháp và quy trình học E-Learning docx

Tài liệu Bài 4: Phương pháp và quy trình học E-Learning docx
... Bài Phương pháp quy trình học E-Learning Nội dung Chào mừng bạn đến với Bài Phương pháp Quy trình học E-Learning Trong trước bạn hiểu khái niệm E-Learning, bạn biết cách ... tiêu học • Làm tập trắc nghiệm trang chủ lớp học • Trao đổi với thành viên nhóm vấn đề bạn chưa nắm vững Bài Phương pháp quy trình học E-Learning 4.1 Các bước quy trình học E-Learning Quy trình ... bạn vào danh sách học viên lớp học Từ bạn truy cập vào trang lớp học Ngay sau bạn chuyển sang bước quan trọng “Tìm hiểu thông tin quan trọng lớp học E-Learning Bài Phương pháp quy trình học E-Learning...
 • 12
 • 523
 • 2

Bài Giảng và Đề Ôn Luyện - Bài 4: Phương pháp tìm CTPT khi biết công thức nguyên pdf

Bài Giảng và Đề Ôn Luyện - Bài 4: Phương pháp tìm CTPT khi biết công thức nguyên pdf
... nhóm (-OH) Axit A: ? C2H2 (COOH)2 (OH)2 ⇒ CTCT A: HOOC-CH-CH-COOH OH OH Trong gốc H–C: SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) Tìm CTPT ... Bài NGuyên tắc: Tìm số công thức nguyên tìm Chỉ số CTNG từ : Khối lượng phân tử (M) Gợi ý đề Điều kiện hoá trò Một hướng đặc biệt khác p dụng 1: (Câu III 1- ĐH,CD khối B – 2002) ... nhóm (-OH) Axit A: ? Ta có A: C2n-xH3n–(x+y) Trong gốc H–C: SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C (COOH)x (OH)y 3n -( x+y) =2(2n –x) + 2-( x+y) y ≤ 2n - x SốOxi bảo toàn: 3n = 2x + y p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM...
 • 21
 • 215
 • 0

Chương I BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - Bài 4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH docx

Chương I BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - Bài 4. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH docx
... f(x) -1 4/3 -3 5/3 5/3 1/3 5/3 -1 /3 0 -5 -1 0 1/3 -1 /3 -1 /3 0 f(x) -7 -5 -1 -4 -2 -1 1 1 0 1/5 -3 /5 19/5 0 2/5 -1 /5 -1 /5 3/5 -2 /5 1/5 f(x) -8 0 -2 2/5 -4 /5 A2 A1 A4 -3 /5 Ví dụ 3: Gi i toán f ( x) ... minh phương án cực biên, phương án t i ưu tóan (P) Hãy xây dựng phương án cực biên tốt phương án x n i trên, kiểm tra tính t i ưu Thuật toán đơn hình cho toán tắc sẵn ma trận đơn vị: Giả sử toán ... -1 /4 -3 /4 1/4 f(x) -5 -3 1/2 0 -1 /2 0 -1 40 10 -3 11 -5 0 1 0 -1 f(x) -1 0 -2 -3 0 -1 A4 A5 A3 Đ i v i toán max ta có kết qủa sau: Định lý 1’.( Dấu hiệu t i ưu) Nếu x = ( x ; x ; ; x ;0;0; ;0) phương...
 • 61
 • 569
 • 1

bài giảng nguyên lý kế toán chương 4 -Phương pháp Đối ứng tài khoản

bài giảng nguyên lý kế toán chương 4 -Phương pháp Đối ứng tài khoản
... phương pháp đối ứng tài khoản Tài khoản kế toán Quan hệ đối ứng tài khoản phương pháp ghi số kép Định khoản kế toán Kế toán tổng hợp kế toán phân tích Hệ thống tài khoản kế toán Phân loại tài khoản ... Phương pháp tài khoản kế toán cấu thành phận tài khoản kế toán quan hệ đối ứng tài khoản 4. 1.2 Vị trí tác dụng phương pháp đối ứng tài khoản • Xét góc độ phương pháp hạch toán kế toán đối ứng tài khoản ... khoản kế toán 4. 1 Khái quát phương pháp đối ứng TK 4. 1.1 Khái niệm đối ứng tài khoản • Phương pháp đối ứng tài khoản phương pháp dùng để phân loại đối tượng kế toán chung thành đối tượng kế toán...
 • 64
 • 626
 • 2

BÀI BÁO CÁO-BÀI 4-PHƯƠNG PHÁP CHUẨN CỦA ĐỘ TẠO TỦA

BÀI BÁO CÁO-BÀI 4-PHƯƠNG PHÁP CHUẨN CỦA ĐỘ TẠO TỦA
... chất chuẩn PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO TỦA Burette (C) Erlen (X) 3.1 PP MOHR: Chuẩn độ DD NaCl DD AgNO3 (chuẩn độ trực tiếp) 3.1: PHƯƠNG PHÁP MOHR Burette (C) + Ag Định lượng trực tiếp Cl-, Br- dd chuẩn ... định Cl-, Br-, I-, SCN-, CN- Các phương pháp phép chuẩn độ AgNO3 Phương pháp Mohr Phương pháp Volhard Phương pháp Fajans PHÉP CHUẨN ĐỘ BẠC NITRAT ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ Đường biểu diễn biến đổi pAg+ (= –logCAg+) ... CHUẨN ĐỘ TẠO TỦA Burette (C) Erlen (X) 3.2 PP VOLHARD: Chuẩn độ DD NaCl DD AgNO3 (chuẩn độ ngược) 3.2 PP VOLHARD: Định lượng halogen Cl-, Br-, I- kỹ thuật chuẩn độ ngược với dung dịch chuẩn AgNO3...
 • 20
 • 374
 • 0

Bài giảng bài 4 phương pháp phân tích chính sách công (2015) huỳnh thế du

Bài giảng bài 4 phương pháp phân tích chính sách công (2015)  huỳnh thế du
... Phương pháp phân tích sách công Phân tích định lượng Phân tích định tính Phân tích kết hợp định lượng – định tính Phân tích định lượng Xây dựng giả thuyết ... NUMBIDS^2 (Bình phương NUMBIDS) NUMBIDS =4 (Dum) NUMBIDS=5 (Dum) NUMBIDS=6 (Dum) NUMBIDS=7 (Dum) NUMBIDS=8 (Dum) NUMBIDS=9 (Dum) NUMBIDS=10 (Dum) NUMBIDS=11 (Dum) NUMBIDS=12 (Dum) NUMBIDS= 14 (Dum) Biến ... -0.0201 -0. 045 1 -0.0683 -0.0703 -0.0 741 -0.0 149 -0.0901 -0.11 24 -0.1368 -0.0727 0.00 94 ** 0.0112 *** 0.0106 *** 0.0 144 *** 0.0113 *** 0.0178 0.0128 *** 0.01 84 *** 0.0186 *** 0.0167 *** -0.0238...
 • 16
 • 165
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO TÀI LIỆU BÀI GIẢNG pptx

PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO TÀI LIỆU BÀI GIẢNG pptx
... phƣơng pháp đƣờng chéo cho hỗn hợp nhiều chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Phương pháp đường chéo *Dạng ... học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Phương pháp đường chéo - Chất rắn ngậm nước coi dung dịch có C% % khối lượng chất tan - Oxit/quặng thường ... Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Phương pháp đường chéo A 39,83% B 11% C 73% D 28,83% *Dạng 2: Tính toán pha chế dung dịch có chất tan Đối...
 • 4
 • 287
 • 0

Bài giảng phương pháp đối ứng tài khoản

Bài giảng phương pháp đối ứng tài khoản
... Chương V PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN  5.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN  5.2 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  5.3 QUAN HỆ ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN  5.4 PHƯƠNG PHÁP GHI ... CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH) 5.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN  5.1.1 Cơ sở hình thành  5.1.2 Ý nghĩa Nội dung phương pháp đối ứng tài khoản ... tài khoản kế toán  Có nhiều loại tài khoản để phản ánh tài sản, nguồn vốn, tài khoản điều chỉnh cho tài khoản  Kết cấu tài khoản tài sản ngược với kết cấu tài khoản nguồn vốn, kết cấu tài khoản...
 • 44
 • 1,192
 • 0

Bài giảng phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm

Bài giảng phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm
... nghĩa thống kê xác suất (1-6) 1.6 Định nghĩa phân loại đại lượng ngẫu nhiên * Thí dụ 3: Trong vật hạt nhân phân rã hạt nhân phóng xạ đại lượng ngẫu nhỉên với xác suất phân rã đơn vị thời gian ... hàm f(x) định nghĩa cho f(xi) xác suất để đại lượng ngẫu nhiên x nhận giá trị xi, i=1, 2, …, N, N số giá trị x Bởi x nhận giá trị xi nên phép thử kiện biểu diễn xác suất f(xi) kiện loại trừ Σ f(xi)...
 • 32
 • 308
 • 0

TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG (TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI GIẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG DÙNG CHO CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG TỈNH, HUYỆN)

TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG (TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI GIẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG DÙNG CHO CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG TỈNH, HUYỆN)
... thực tiễn khuyến nông tỉnh miền núi Tây Bắc, Đông Bắc nước ta Nội dung sách dùng làm tài liệu tham khảo cho “Đề cương giảng tập huấn phương pháp khuyến nông dùng cho giảng viên làm tài liệu nâng ... lực cho khuyến nông viên cấp tỉnh, huyện Cuốn sách gồm ba phần chính: T  Những khái niệm khuyến nông;  Một số phương pháp khuyến nông;  Một số phương pháp tiếp cận khuyến nông Nhóm tác giả tham ... BẢN VỀ KHUYẾN NÔNG Lịch sử khuyến nông giới Việt Nam 1.1 Lịch sử trình hình thành khuyến nông giới 1.2 Lịch sử khuyến nông Việt Nam 12 Khái niệm khuyến nông 17 Nguyên tắc hoạt động khuyến nông...
 • 10
 • 301
 • 3

Đề cương bài giảng môn học lý luận và phương pháp lưu trữ tài liệu KHCN

Đề cương bài giảng môn học lý luận và phương pháp lưu trữ tài liệu KHCN
... dung môn học: Với việc cung cấp cho học viên vấn đề mang tính luận lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ, môn học tổng kết tình hình nghiên cứu vấn đề thực tiễn đặt lĩnh vực Kiến thức môn học ... hình tài liệu KH-CN 1.2 Nội dung tài liệu KH-CN 1.3 Đặc điểm tài liệu KH - CN 1.4 Giá trị tài liệu Kh - CN Chương 2: Cơ sở, phương pháp thu thập quản tài liệu KHCN 2.1 Cơ sở, phương pháp thu ... cứu nhằm đề xuất giải pháp khả thi); Nắm vững luận tổ chức lưu trữ TL KH-CN (của Việt Nam nước ngoài); Nắm vững phương pháp lưu trữ TL KH-CN (đặc biệt phương pháp phân loại, phương pháp xác...
 • 5
 • 333
 • 3

Phương pháp phân cụm tài liệu web và áp dụng vào máy tìm kiếm

Phương pháp phân cụm tài liệu web và áp dụng vào máy tìm kiếm
... yếu vào nội dung “khai phá phá nội dung trang Web định hướng vào phân cụm tập trang web kết tìm kiếm máy tìm kiếm 1.1.5 Nhu cầu phân cụm tài liệu Web Một toán quan trọng lĩnh vực khai phá Web ... thống đưa tài liệu theo tập hợp, cụm, tập hợp chứa tài liệu tương tự Phân cụm Web – hiểu cách đơn giản - phân cụm tập tài liệu lấy từ Web Có hai tình phân cụm tài liệu Tình thứ việc phân cụm toàn ... Chương – Thuật toán phân cụm hậu tố thuật toán phân cụm tài liệu Chương sâu vào phân tích thuật toán phân cụm Web có tính chất tăng Luận văn tập trung vào hai thuật toán phân cụm Web có tính “tăng”...
 • 74
 • 456
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 4 phương pháp choleskibài 4 phương pháp điều tra lấy mẫu lập hồ sơ kdtvbài 4 phương pháp oxi hóa khử phép đo pemanganatbài 4 phương pháp chiết và điều chế axit phenoxyaxeticphân tích hình thái thực vật mô tả đặc điểm hình thái theo phương pháp ghi trong tài liệu 7bài tập phương pháp giá trị tài sản thuần4 phương pháp khấu hao tài sản cố địnhcâu 17 trình bày phương pháp trích dẫn tài liệu theo cách harvard trích dẫn trực tiếp trích dẫn gián tiếp cách ghi danh mục tài liệu tham khảo và các vấn đề trích dẫn khác4 phương pháp phân tích dữ liệu3 3 4 phương pháp phân tích số liệusử dụng phương pháp phân tích tài liệu phân tích tài liệu thực chất là cải biến những thông tin có sẵn trong tài liệu để rút ra những thông tin cần thiết cho một vấn đề nhất địnhbài 11 phương pháp châm loa tai nhĩ châmphương pháp chỉnh sửa tài liệu pdfphương pháp thu thập tài liệuphương pháp tìm kiếm tài liệu trên internetPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây