[Biên mục mô tả] Bài 1. Khái niệm về mô tả tài liệu

Bài 1.Khái niệm về khối đa diện

Bài 1.Khái niệm về khối đa diện
... (H2) hai khối đa diện H1 H2 (H),(H1);(H2) +(H1)và (H2) điểm chung điểm chung nào ta nói chia khối đa diện H thành hai khối đa diện H1 H2 hay lắp ghép hai khối đa diện H1 H2 với để khối đa diện H ... diện trong, điểm khối đa diện giống cách gọi khối lăng trụ khối chóp H/s thảo luận + Giới thiệu cách nhận dạng hình ví dụ khối đgl khối đa diện, khối đa diện khối khối đa diện (VD SGK – +Thảo luận ... tạo niệm hình đa diện hữu hạn đa giác +Tương tự khối chóp khối lăng thoả mãn hai tính chất trụ.Hãy phát biểu khái niệm khối đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK 2/Khái nệm khối đa để nắm khái niệm...
 • 5
 • 827
 • 3

Bài 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế

Bài 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế
... hệ pháp quốc tế Khái niệm cá nhân pháp quốc tế thực thể tự nhiên xã hội, cá nhân người cụ thể người mang quốc tịch nước, người không mang quốc tịch nước Khái niệm tổ chức pháp quốc tế ... phòng đại diện pháp nhân nước phải tôn trọng hiếp pháp, pháp luật Việt Nam… Câu 13 Khái niệm chủ thể pháp quốc tế điều kiện để trở thành chủ thể pháp quốc tế Chủ thể pháp quốc tế cá nhân ... thừa kế pháp quốc tế Câu 15 Quyền sở hữu pháp quốc tế giải xung đột quyền sở hữu pháp quốc tế a Khái niệm Là quyền sở hữu có yếu tố nước Quyền sở hữu tổng hợp quyền chủ thể pháp luật...
 • 84
 • 828
 • 8

Bai 1 Khai niem ve khoi da dien

Bai 1 Khai niem ve khoi da dien
... Hình 1. 13 SGK trang 11 phát biểu phân chia hay lắp ghép khối đa diện lại với Hoạt động cuả Thầy Hoạt động Trò Ghi bảng Cho h/s quan sát hình +(H) hợp (H1)và (H2) hai khối đa diện H1 H2 (H),(H1);(H2) ... điểm CBC’D, D’C DA DA BC’ Hoạt động 3: Giải BT trang 12 SGK: “Cm đa diện có mặt tam giác tổng số mặt số chẵn Cho ví dụ” Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng - Hướng dẫn HS giải: Bài 1/ 12 SGK: + Giả ... 2 010 - GV nhận xét cho điểm Bài mới: Hoạt động 1: Giải BT trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành khối tứ diện nhau” Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng D C - GV treo bảng phụ có chứa Bài 4 /12 ...
 • 8
 • 338
 • 0

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
... THÀNH MẶT TRÒN XOAY II NỘI DUNG BÀI Đònh nghóa Hình nón tròn xoay khối nón tròn xoay MẶT NÓN TRÒN XOAY Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay Thể tích khối nón tròn xoay I SỰ TẠO THÀNH MẶT TRÒN XOAY ... sinh mặt tròn xoay Quan sát hình vẽ + Đường thẳng ∆ : trục mặt tròn xoay nhận xét mặt tròn xoay tạo thành nào? Cho ví dụ số đồ vật mà mặt ngồi có hình dạng mặt tròn xoay? C • M Một số đồ vật mà mặt ... tròn xoay, gọi tắt là hình nón b,Khối nón tròn xoay Khối nón tròn xoay phần khơng gian giới hạn hình nón tròn xoay kể hình nón Chiều cao Đường sinh Mặt đáy Mặt xung quanh II MẶT NÓN TRÒN XOAY...
 • 15
 • 635
 • 9

Bài 1 Khái niệm về phần mềm

Bài 1 Khái niệm về phần mềm
... Cụng ngh ph n m m fần mềm1 Thiết kế HCN Kiểm thử fần mềm2 12 Đặc tr ng phần mềm Nguyễn Văn Vỵ Phức tạp, khó hiểu, vô hình Phần mềm l hệ thống logic khó hiểu Nhiều khái niệm khác nhau, khó hiểu ... phách lạc bất tỉnh Vai trò phần mềm Nguyễn Văn Vỵ Mọi kinh tế phụ thuộc lớn v o phần mềm Thu, chi từ phần mềm chiếm đáng kể GNP 2006 ấn độ xuất gần 30 tỉ USD phần mềm Thế giới có >7 triệu k ... n m m HCN Khái niệm phần mềm Nguyễn Văn Vỵ Tạo sinh th nh phần Các th nh phần vận h nh đ ợc Mã nguồn, mã máy, cấu trúc liệu: tự động hóa đ ợc Các th nh phần không vận h nh Các phần lại: hầu...
 • 39
 • 270
 • 0

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN doc

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN doc
... nhóm thảo luận, vấn đề soạn thảo văn trình bày ý kiến cho HS thảo luận Các chức chung H Nêu số công việc liên Đ Làm thông báo, báo hệ soạn thảo văn quan đến soạn thảo văn bản? Hệ soạn thảo văn ... So sánh việc soạn thảo thực thao tác liên quan máy tính với việc soạn thảo Đ PP truyền thống: đến công việc soạn thảo văn phương tiện truyền thống? – gắn liền soạn thảo bản: văn bản, sửa đổi, ... soạn thảo trình bày văn – Khả lưu trữ để sau sửa chữa sử dụng lại BÀI TẬP VỀ NHÀ: – Bài SGK – Đọc tiếp bài: Khái niệm soạn thảo văn bản ...
 • 5
 • 510
 • 1

Bài 1. Khái niệm về ngôn ngữ LT và LT bậc cao

Bài 1. Khái niệm về ngôn ngữ LT và LT bậc cao
... halt 1101111010 end Ngôn ngữ máy: ngôn ngữ máy trực tiếp hiểu thực Hợp ngữ: gần với ngôn ngữ máy, nhng mã lệnh đợc thay tên viết tắt thao tác (thờng tiếng Anh) Ngôn ngữ bậc cao: gần với ngôn ngữ ... thuật toán Phân loại ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ dùng để viết ch ơng trình máy tính gọi ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình đợc chia thành ba loại: input a 11 Ngôn b1 1lập ngữ input load trình ... tính độc lập cao, phụ thuộc vào loại máy chơng trình phải dịch sang ngôn ngữ máy thực đợc 2 Chơng trình dịch Chơng trình có chức chuyển đổi chơng trình viết ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chơng...
 • 9
 • 304
 • 0

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY doc

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY doc
... động 1: - Học sinh Bài 1: Cho hình nón tròn động Giải tập theo dõi xoay đỉnh S đáy hình tròn nghiên cứu (O;r) Biết r=a; chiều cao SO=2a tìm lời giải (a>0) - Học sinh: a Tính diện tích toàn phần 1: ... Học sinh: 2a 8 a 81 Nội dung phiếu học tập 1: Thiết diện qua trục hình nón - Chia nhóm theo động - GV: Chuẩn bị hướng dẫn 2: sẵn phiếu học GV phút tròn xoay tam giác vuông cân có diện tích 2a (đvdt) ... Nhận xét: Thiết diện (C) hình tròn tâm O' bán kính r'=O'A'= (2ax) Vậy diện tích thiết diện là: S (C ) =  r' =  (2a-x) c Gọi V (C ) thể tích hình nón đỉnh O đáy hình tròn C(O';r')  V (C ) = ...
 • 10
 • 190
 • 0

giáo án tin học 11 bài 1 khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

giáo án tin học 11 bài 1 khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
... lại bài: Những nội dung học: - Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình - Có loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngữ bậc cao - Khái niệm chương trình dịch - Có loại chương trình ... sang ngôn ngữ máy? ngôn ngữ tự nhiên Lập trình ngôn - Hỏi: Vì không lập trình ngôn ngữ máy khó, thường chuyên gia ngữ máy để khỏi phải công chuyển lập trình lập trình đổi mà người ta thường lập trình ... cầu học sinh cho biết loại - Ngôn ngữ máy ngôn ngữ lập trình - Hợp ngữ - Ngôn ngữ bậc cao - Ngôn ngữ máy: lệnh mã hóa kí hiệu -1 Chương trình - Hỏi: Các em hiểu viết ngôn ngữ máy nạp ngôn ngữ...
 • 7
 • 1,262
 • 8

Giáo án hình học 12 chương 1 bài 1 khái niệm về khối đa diện

Giáo án hình học 12 chương 1 bài 1 khái niệm về khối đa diện
... 2: ( SGK) GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG Bảng phụ 2: Hoạt động 3: kiểm tra khái niệm làm tập 1, 2 Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 15 ’ + Đặt ... + Đặt câu hỏi: khái niệm khối đa diện, hình đa diện? cho khối đa diện có mặt tam giác, tìm số cạnh khối đa diện đó? cho khối đa diện có đỉnh đỉnh chung cạnh, tìm số cạnh khối đa diện đó? _ Gợi ... làm tập 1, sgk/7 yêu cầu học sinh tự vẽ khối đa diện thỏa ycbt 1, sgk -Trả lời khái niệm hình đa diện, khối đa diện -Gọi M số mặt khối đa diện số cạnh là: 3M/2 -Gọi Đ số đỉnh khối đa diện thí...
 • 6
 • 778
 • 1

Giáo án hình học 12 chương 2 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay

Giáo án hình học 12 chương 2 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay
... khái niệm hình trụ khối trụ Hs thảo luận nhóm trình bày khái niệm + l đường sinh + r bán kính mặt trụ 2/ Hình trụ tròn xoay khối trụ tròn xoay a/ Hình trụ tròn xoay Hình vẽ 2. 9 GIÁO ÁN HÌNH HỌC ... GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG tạo mặt tròn xoay không? mặt β tròn xoay giống hình vật thể ( nao? Hình thành khái niệm -Đỉnh O Trục ∆ d : đường sinh , góc đỉnh β - Vẽ hình 2. 4 Học sinh ... tích V phần đó? ⇒ = Gọi V1 thể tích khối nón V2 O V2 thể tích khối lại V1 =?; V2 =? Hoạt động GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bt9/40:Cắt hình nón đỉnh S mp Hs...
 • 8
 • 758
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 1 khái niệm về biểu thức đại số

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 1 khái niệm về biểu thức đại số
... gọi biểu thức b.(b+2) thừa đại số BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ 1) Nhắc lại biểu thức Em cho thêm vài ví dụ a) 12 :6.2 b) 15 3. 47 biểu thức đại số? ?3 Viết biểu thức đại số biểu c) 4. 32-5.6 ... lại biểu thức Ví dụ: a) 5+3-2 b) 12 :6.2 c) 15 3. 47 d) 4. 32-5.6 e) 12 (2+5) Là biểu thức số 2) Khái niệm biểu thức đại số ( + ).2 Là biểu thức đại số Những biểu thức đại số mà b(cm) + 2(cm) số, ... viết 4x ngườibộ? ô tô? nhiêu? Đi Đi ô tô Hãy viết biểu thức? 5.x 35y + 30x BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ BiỂU THỨC ĐẠI SỐ 1) Nhắc lại biểu thức a) 12 :6.2 b) 15 3. 47 biểu thức số c) 4. 3 -5.6 d) 12 (2+5)...
 • 8
 • 296
 • 0

slike bài giảng toán hình học 12 toán 12 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay

slike bài giảng toán hình học 12 toán 12 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay
... Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay( tiết 1) Hình dạng mặt tròn xoay thường gặp đời sống: Cốc nước Chi tiết máy Nón Viên đạn Bài 1. Khái niệm mặt tròn xoay( tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay ... Làm lạilại Làm BÀI 1: Khái niệm mặt tròn xoay( tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay II Mặt nón tròn xoay Định nghĩa: Hình nón tròn xoay khối nón tròn xoay a Hình nón: b Khối nón tròn xoay: đỉnh ... Mặt đáy A B Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay (tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay II Mặt nón tròn xoay Định nghĩa: Hình nón tròn xoay khối nón tròn xoay a Hình nón: b Khối nón tròn xoay: Diện tích...
 • 30
 • 547
 • 0

Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
... biến Biểu thức đại số Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CHƯƠNG :IV I Nhắc lại biểu thức Ví dụ :1 + – , 12 : , 15 3.42 ,4.32 – 5.6, 13 (4 + 3) là những biểu thức số ?1 hãy viết biểu thức số ... IV: BiỂU THỨC ĐẠI SỐ - Khái niệm biểu thức đại số - Giá trị biểu thức đại số - Đơn thức , đơn thức đồng dạng - Đa thức , cộng, trừ đa thức - Đa thức biến - Cộng, trừ đa thức biến - Nhgiệm đa thức ... tích ê hình chữ nhựt là 3.(3+2) Biểu thức đại số Tiết :52 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CHƯƠNG :IV II Khái niệm biểu thức đại số Bài toán Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhâ t ê...
 • 11
 • 243
 • 0

tóan 12 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay tiết 1 _H.T Liễu

tóan 12 bài 1 khái niệm về mặt tròn xoay tiết 1 _H.T Liễu
... Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay( tiết 1) Hình dạng mặt tròn xoay thường gặp đời sống: Cốc nước Chi tiết máy Nón Viên đạn Bài 1. Khái niệm mặt tròn xoay( tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay ... điểm Mặt đáy A B Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay (tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay II Mặt nón tròn xoay Định nghĩa: Hình nón tròn xoay khối nón tròn xoay a Hình nón: b Khối nón tròn xoay: ... gọi hình nón tròn xoay, gọi tắt hình nón Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay (tiết 1) I Sự tạo thành mặt tròn xoay II Mặt nón tròn xoay Định nghĩa: Hình nón tròn xoay khối nón tròn xoay a Hình nón:...
 • 30
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài 4 bài 1 khái niệm về biểu thức đại sốbài 1 khái niệm về khối đa diệnbài 1 khái niệm về thuốcbài 1 khái niệm về dạy và họcii tính ổn định tàu bài 1 khái niệm về ổn định tàu1 quan niệm về bảo hiểm tài liệu lưu trữbài 1 khái quát về kinh tế vĩ mô và đo lường các biến số kinh tế vĩ môbài 1 khái niệm đạo hàmbài 1 khái niệm khối đa diệnbai 7 khai niem ve may bien ap2 1 khái niệm về mô hình workgroup và domainbài 3 1 khái niệm về mã tách đượcbài 1 khái niệm cơ bản về mạng máy tínhcảm biến tiệm cận điện dung 1 khái niệmbài 1 khái niệm chung về đồ gábai t3Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếHoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và phát triển các tổ hợp lúa lai có bố mẹ được sản xuất trong nước (Nhị ưu 63, HYT 83, TH 3-3)Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bìnhchuyen truong2dia chiFirst paragraphshoc 2Mầm bệnh từ nito oxitMGTA 50ML newedition intermediatenhac tru tinhPP GIẢI bài tập bài 16Previous chapterEbook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN xây lắp THỪA THIÊN HUẾCác trang trong thể loại “luật quốc tế”Các trang trong thể loại “thuật ngữ pháp lý”HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại KHÁCH sạn hữu NGHỊ QUẢNG BÌNHMỐI QUAN hệ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH đạo của NHÀ QUẢN lý dự án, TƯƠNG tác TRONG NHÓM dự án và sự THÀNH CÔNG của QUẢN lý dự án một NGHIÊN cứu TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại VIỆT NAM