Không khí

DIEU HOA KHONG KHI TREN O TO.doc

DIEU HOA KHONG KHI TREN O TO.doc
... cao SVTH: NGUYỄN THÀNH VŨ - Trang 35 Âäư ạn täút nghiãûp Kho sạt hãû thäúng âiãưu ho khäng khê trãn ätä  Kiãøu âéa ch o Mäüt säú càûp piston âỉåüc âàût trãn âéa ch o cạch mäüt khong 72 o cho ... nhỉỵng loải dáưu sau: * Dáưu nãn dng Galả nh Kiãøu mạy nẹn Loải âéa ch o Loải trủc khuu R-134a ND-OIL8 ND-OIL9 R-12 ND-OIL6 ND-OIL7 Dáưu mạy nẹn dng cho hãû thäúng R-134a khäng âỉåüc dng láùn cho hãû ... Piston nẹn; Ga ạp sút cao; Van chiãưu; Khoang âi tàõt cao ạp; Cün âiãûn tỉì; Van âiãûn tỉì; Piston; Van båm; V sau; 10 Âéa van; 11 L xo; 12 Ga ạp sút tháúp * Mạy nẹn hoảt âäüng 50% cäng sút Khi...
 • 94
 • 1,334
 • 19

Xây dựng bầu không khí thích hợp

 Xây dựng bầu không khí thích hợp
... lẻ, mà xây dựng theo thời gian qua việc tư vấn, huấn luyện tạo hội để nhân viên thăng tiến * Sự quán Sự tin tưởng xây dựng bạn thể quán lời nói hành động Luôn cam kết thực bạn hứa hẹn * Không ... viên bán hàng không thấy mối liên hệ lực thực mức lương không đón nhận nghiêm túc việc huấn luyện sếp Anh ta lịch lắng nghe gật đầu đồng tình: “Vâng, hiểu anh nói gì”, hành vi không thay đổi ... hiệu cao Hãy tin tưởng lẫn nhau, có trách nhiệm kết quả, có động lực học hỏi tiến Nếu tạo bầu không khí có diện phẩm chất này, công tác huấn luyện bạn – hoạt động quản lý khác – chắn hiệu Liệu...
 • 5
 • 1,103
 • 3

Tìm hiểu hệ thống điều hòa không khí

Tìm hiểu hệ thống điều hòa không khí
... khỏi hệ thống Kèm theo hệ thống điều hòa không khí công nghiệp công suất lớn, tạo môi trường mát lạnh, đảm bảo cho thiết bị mạng, máy chủ hoạt động với công suất lớn điều kiện tối ưu ... chạy phía hệ thống cabinets, ép khí lạnh từ xuống Bên trung tâm liệu, máy bơm nước với công suất lớn, hoạt động, đưa nước vào thiết bị làm lạnh nước, đồng thời, đẩy khối nước nóng khỏi hệ thống Kèm ... làm mát thổi khí lạnh sàn nâng lên làm mát thiết bị tủ Rack thông qua sàn lỗ Khí nóng đẩy lên cao đưa thiết bị làm lạnh Khả kiểm soát tự động điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm Các ống dẫn khí làm lạnh,...
 • 4
 • 1,080
 • 16

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

 Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
... chức trao đổi xử lý không khí nhằm tạo môi trường không khí mong muốn Hệ thống thông gió chung: Thông gió chung khái niệm rộng cấp không khí vào hút không khí khỏi khu vực, không gian định, phòng, ... thuốc trừ sâu bay vào không khí gây ô nhiễm môi trường khí Ngoài phải kể tới bụi dây chuyền sản xuất thuốc bột 10 hột bay vào môi trường không khí Tuy khối lượng không nhiều khí thải xí nghiệp độc ... ĐO ĐẠC CHẤT Ô NHIỄM TRONG ỐNG THẢI Việc xác định lượng phát thải chất gây ô nhiễm môi trường không khí ống thải nhằm mục đích kiểm toán môi trường, tính kiểm tra phát thải chất gây ô nhiễm tới...
 • 61
 • 2,300
 • 9

Báo cáo thực hành ô nhiễm không khí

Báo cáo thực hành ô nhiễm không khí
... việc kiểm tra bụi Thực hành ô nhiễm không khí Page 14 Báo cáo thực hành 2011 Kiểm tra chất lượng môi trường không khí xung quanh với nồng độ bụi đo Xác định nguồn gây bụi mức độ ô nhiễm 5.Ảnh hưởng ... hô hấp,viêm giác mạc mắt,bệnh gia liễu ,nhiễm bẩn thực phẩm 6.tiêu chuẩn bụi  Môi trường xung quanh  Môi trường làm việc  Khí thải công nghiệp Thực hành ô nhiễm không khí Page 15 Báo cáo thực ... lấy mẫu không khí với lưu lượng lớn 20 lít/phút Thực hành ô nhiễm không khí Page 13 Báo cáo thực hành 2011 III.TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM Giấy lọc trước lấy mẫu đánh dấu ghi tên nhóm tổ thực hành sau...
 • 16
 • 2,765
 • 11

Biện pháp xử lý ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp xử lý ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ô nhiễm không khí ô nhiễm chất có sẵn tự nhiên hành động người làm phát sinh chất ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường không khí vấn đề tổng hợp, xác định biến đổi môi trường ... vệ môi trường không khí ………… 27 Kết kuận 32 ………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo ………………………………………………………… 32 HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI THÀNH PHỐ ... CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI KHU VỰC 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỂ GIẢM MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GÂY RA, CÓ THỂ SỬ DỤNG NHIỀU BIỆN PHÁP KHÁC NHAU...
 • 61
 • 1,698
 • 11

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 1
... ] , ( 1- 1 3) T ⎣R k R h ⎦ T T B áp suất không khí ẩm: B = pk + ph - Nếu không khí khô hoàn toàn: 0,465 ( 1- 1 4) ρk = B T - Nếu không khí có ẩm: ϕ.p max p ( 1- 1 5) ρ = ρ k − 0 ,17 6 h = ρ k − 0 ,17 6 T ... phương trình: - Cân khối lượng LC = LA + LB ( 1- 2 6) - Cân ẩm dC.LC = dA.LA + dB.LB ( 1- 2 7) - Cân nhiệt IC.LC = IA.LA + IB.LB ( 1- 2 8) Thế ( 1- 2 5) vào ( 1- 2 6) ( 1- 2 7) chuyển vế ta có: (IA - IC).LA = (IC - ... ẩm không khí: Ph.V = Gh.Rh.T ( 1- 4 ) Gh - Khối lượng ẩm V (m3) hổn hợp, kg; Rh - Hằng số chất khí nước, Rh = 462 J/kg.K 1. 1.2 Các thông số vật lý không khí ẩm 1. 1.2 .1 Áp suất không khí Ap suất không...
 • 11
 • 836
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 2
... 18 - 20 Mùa Hè ϕ, % 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 ω, m/s 0, 1-0 ,3 0, 3-0 ,5 0, 3-0 ,5 0, 3-0 ,5 toC 24 - 27 24 - 27 23 - 26 22 - 25 Mùa Đông ϕ, % 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 ω, m/s 0, 3-0 ,5 0, 5-0 ,7 ... bóng - Phòng Giờ ngày - 22 22 - 6 - 22 22 Độ ồn cực đại cho phép, dB Cho phép Nên chọn 35 30 30 30 40 35 40 35 50 45 85 80 30 30 55 50 40 35 40 30 22 - 6 - 22 22 - - Khách sạn - Phòng ăn lớn, quán ... - Ủ chín - Các nơi khác - Nhào bột - Đóng gói - Lên men - Chế biến bơ - Mayonaise - Macaloni - Lắp ráp xác - Gia công khác - Chuẩn bị - Kéo sợi - Dệt 23 Nhiệt độ, oC 21 ÷ 24 24 ÷ 27 20 ÷ 33 21 ...
 • 16
 • 503
 • 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 3
... 189 35 38 35 38 252 101 511 451 448 501 88 227 35 38 35 38 30 6 38 5 38 38 38 34 1 514 34 1 38 38 4 13 38 38 38 227 501 451 101 38 38 5 35 35 35 88 448 511 252 35 30 6 28 28 28 28 35 6 495 33 1 28 189 13 ... 41 44 34 1 470 281 527 41 41 41 44 120 442 470 186 4 83 38 38 38 38 240 505 445 91 401 35 35 35 35 31 5 517 38 38 268 514 435 37 2 35 35 35 35 35 35 6 520 37 2 33 7 35 35 35 35 69 429 514 247 2 93 28 ... 565 38 38 38 32 8 501 32 8 38 38 457 79 30 9 35 6 151 44 637 41 41 41 148 438 429 136 41 538 38 38 38 202 486 451 110 38 429 41 259 445 32 5 47 565 38 38 38 47 38 2 501 296 38 451 35 35 35 73 432 511...
 • 29
 • 553
 • 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 4
... lm lnh khụng khớ ph thuc m ca nú v nhit ca nc Hỡnh 4. 3 Qut nc 1- Lp vt liu xp mao dn; 2- Qut giú; 3- Bm nc; 4, 5- Mt trc; Mỏng hng nc; 7- Van phao khng ch mc nc Hin th trng cú bỏn rt nhiu loi ... lnh khụng khớ trờn mỏy bay 1- Mỏy nộn tua bin; 2, 4- Thit b lm mỏt; 3- Mỏy nộn li tõm; 5- Tua bin gión n Quỏ trỡnh thay i trng thỏi ca khụng khớ c trỡnh by trờn hỡnh 4. 4 Quỏ trỡnh lm vic ca h thng ... giai on: Quỏ trỡnh lm lnh lm khụ AB dn lnh v quỏ trỡnh gia nhit ng dung m BC dn ngng (hỡnh 4- 1 5) 4. 2 .4. 4 Lm khụ bng húa cht Trong mt s trng hp nht nh ngi ta cú th s dng cỏc húa cht cú kh nng hỳt...
 • 13
 • 518
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 5
... -5 ,5 0, 65 -4 ,5 0,62 3,0 0,60 5, 0 0 ,58 8,0 0,68 0, 65 3,0 0,61 3,0 0 ,59 0,61 -3 ,0 0 ,59 0 ,56 2,0 0,67 -5 ,5 0,64 -3 ,5 0,60 -1 ,5 0 ,57 70 50 55 22 60 65 70 50 55 23 60 65 70 50 55 24 60 65 70 50 55 ... 0 ,59 7,0 0 ,55 8,0 0 ,52 1 ,5 0 ,54 3 ,5 0, 65 -5 ,0 0,62 -3 ,5 0 ,59 0 ,56 2,0 0 ,53 4 ,5 0,64 -4 ,0 0,61 -2 ,0 0 ,58 1,0 0 ,55 3 ,5 0 ,51 5, 0 0,63 -3 ,5 0,60 -1 ,0 0 ,57 2,0 0 ,54 4,0 0 ,50 6,0 0,62 -3 ,0 0 ,59 0 ,56 ... 7,0 0 ,55 7,0 0,66 -1 ,0 0,64 3,0 0,60 4,0 0 ,57 7,0 0 ,54 9,0 0, 65 0,62 4,0 0 ,59 5, 0 0 ,56 8,0 0 ,53 10,0 0,64 1,0 0,61 5, 0 0 ,58 6,0 0 ,55 9,0 0 ,51 10,0 0,63 3,0 0,60 5, 0 0 ,57 8,0 0 ,53 8,0 0 ,50 11,0...
 • 25
 • 409
 • 5

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 6
... Cu to 1- Ca iu chnh giú vo 2- Bung hũa trn 3- Lc bi 4- Caloriphe 5- H thng phun nc 6- Bung hũa trn 7- Caloriphe 8- ng giú 9- ng hi giú cp 1 0- ng hi giú cp 1 1- ng ng giú 1 2- Bm nc phun 1 3- Mỏng ... phun 1, 5- Vỏch chn nc; 2- Trn bung phun; 3- ng gúp phun; 4- Vũi phun; 6- Bm nc phun; 7- Mỏng hng nc; 8,9,1 1- ng nc; 1 0- Van ng 139 Hỡnh 7.9 Chi tit tm chn Cỏc c im ca bung phun kiu thng - Hiu ... Mi phun; 5- Np vũi phun 7.2.2 Bung ti Cu to 1- Qut ly tõm chuyn giú 2- Chn nc 3- Lp vt liu m: G, Kim loi, snh s 4- Ca ly giú 5- Bm nc 6- ng nc vo 7- Dn lm lnh nc 140 Hỡnh 7.11 Bung ti Nguyờn...
 • 15
 • 456
 • 6

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 7
... 391 479 41 47 50 53 55 56 - - - - - 10 11 12 13 17 17 25 22 45 27 63 31 86 34 112 138 173 380 38 42 43 53 - - - 15 22 10 23 14 26 23 32 35 38 50 41 68 47 86 49 110 132 289 416 53 57 66 72 - - 10 ... 60 70 80 - - - - - 90 100 150 200 250 300 400 500 600 70 0 800 900 100 150 180 0 11 20 31 46 62 82 104 128 278 480 - 11 14 18 21 24 26 29 34 40 - - - 13 20 27 11 14 35 17 43 19 94 26 162 175 336 ... 46 4 ,7 34 35 4,3 14 27 3 ,7 20 5,2 12 5,6 14 6,1 17 6,8 14 26 7, 5 79 65 6,4 35 33 10, 21 28 8,1 10 22 7, 3 13 25 7, 8 25 33 8,6 58 41 > 12 37 35 8,9 64 46 > 12 40 38 9,4 97 51 > 12 43 42 9,9 17 28...
 • 24
 • 390
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 8
... 26,67 26,67 28, 83 28, 83 42,164 42,164 48, 26 48, 26 60,325 60,325 73,025 73,025 88 ,9 88 ,9 114,3 114,3 1 68, 275 1 68, 275 219,07 219,07 219,07 273,05 273,05 273,05 323 ,85 323 ,85 323 ,85 323 ,85 355,6 355,6 ... 97,536 109,7 28 124,9 68 140,2 08 1 58, 496 185 ,9 28 2,4 38 2,743 3,353 4,572 6,096 7,315 9,144 10,6 68 13,106 15,240 17,6 78 21,641 26 ,88 2 35,052 44,196 50,292 56, 388 61,010 73,152 83 ,82 0 97,536 1 ,82 9 2,134 ... 0, 487 0,609 0,792 1,006 1,219 1,524 1 ,82 9 2, 286 2,743 3,0 48 3,692 4 ,87 7 6,096 10 12 14 16 18 20 24 7,620 4 ,87 7 9,1144 5,791 10,363 7,010 11, 582 7,925 12 ,80 0 8, 839 15,240 10,0 58 18, 288 12,192 -...
 • 17
 • 401
 • 4

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9
... nm khong 24 - 220 V Mt s h thng s dng h thng cú in ỏp v dũng thp : U < 10V, I= 4-5 0mA - H thng khớ nộn : Ngi ta cú th s dng h thng khớ nộn iu khin H thng ú cú ỏp sut P= - 20 lb/m2 - H thng thy ... bin kiu hp xp cú ng mao v bu cm bin Cm bin in tr Cm bin in tr cú cỏc loi sau õy: - Cun dõy in tr - in tr bỏn dn - Cp nhit 245 ỏử u ióỷ trồớ n Caớ bióỳ m n ỏử vaỡ u o Hỡnh 11.4 B cm bin kiu in ... m (NO- Normally Open) v loi thng ũng (NC- Normally Close) Hỡnh 11.12 Van in t ngó a) Loi thng m; bc) Loi thng úng * Van in t ngó: Gm cú ngó mụi cht vo Loi ngó cng c chia lm loi khỏc nhau: - Van...
 • 11
 • 510
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: không khí ẩmô nhiễm không khíđiều hoà không khíkhông khí xung quanhchất lượng không khímôi trường không khíbầu không khíđiều hòa không khíhệ thống điều hòa không khíđiều hòa không khíkhông khí khôkhông khí ướtáp suất không khíkhông khímáy điều hòa không khíQuyết định 25 2016 QĐ-UBND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia LaiQuyết định 62 2016 QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016Quyết định 467 QĐ-UBND năm 2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hànhQuyết định 2324 QĐ-UBND năm 2016 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt do tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 2813 QĐ-UBND năm 2016 thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 1042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumPhân tích các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các ngân hàng TMCP việt namQuyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3254 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2133 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà GiangQuyết định 2062 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang tại Điều 1, Quyết định 1997 QĐ-UBNDQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 38 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng NinhQuyết định 4988 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội