ỨNG DỤNG THƯ VIỆN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN CHỮ VIỆT, ANH TỪ ẢNH SỐ

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở KOHA tại phòng liệu viện địa lý

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện địa lý
... trình bày đây, kết hợp với công việc đơn vị công tác quản trị ILS chọn đề tài Nghiên cứu, thiết kế triển khai Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha Phòng liệu Viện Địa làm đề ... lượng ĐKCB tài liệu không lớn kết đánh dấu bước đầu thành công việc triển khai Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha cho Phòng liệu Viện Địa lý, mở lựa chọn cho thư viện Việt Nam Các ... đổi, mở rộng Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha Sử dụng thử nghiệm thư viện Viện Địa Lý, từ xem xét, đánh giá khả áp dụng rộng rãi cho thư viện Việt Nam Nhiệm vụ đề tài - Hệ thống lý...
 • 21
 • 413
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở KOHA tại phòng liệu viện Địa lý

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý
... VÀ NHÂN VĂN - LÊ BÁ LÂM NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP MÃ NGUỒN MỞ KOHA TẠI PHÒNG TƯ LIỆU VIỆN ĐỊA LÝ Chuyên ngành: Khoa học Thư viện ... Nghiên cứu, thiết kế triển khai Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha Phòng liệu Viện Địa làm đề tài cho luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Koha đƣợc nghiên cứu phát triển ... tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối ng nghiên cứu: Hệ quản trị thƣ viện tích hợp nguồn mở Koha Phạm vi nghiên cứu: Lê Bá Lâm 11 Nghiên cứu, thiết kế triển khai … Khoa Thông tin-Thƣ viện, ĐHKHXH&NV...
 • 102
 • 126
 • 0

Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam

Hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
... học Thông tin – Thư viện, cần sớm đưa môn học Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở vào chương trình giảng dạy cho sinh viên, quan chủ quản lĩnh vực thư viện Vụ thư viện, Thư viện quốc gia ... tiếng Việt thức V KIẾ GHN Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha ILS phần mềm thư viện đại, đầy đủ tính năng, áp dụng chuNn quốc tế, có nhiều tính trội, tiện ích hệ thống thư viện tích hợp ... thư viện tích hợp luôn hướng tới hoàn thiện giải pháp thư viện điện tử hoàn hảo cho tất thư viện hội lớn cho thư viện hệ thống thư viện Việt N am Tuy nhiên, để ứng dụng phần mềm Koha có hiệu...
 • 10
 • 237
 • 6

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng việt bộ từ vựng hạn chế ứng dụng điều khiển robot

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói tiếng việt bộ từ vựng hạn chế ứng dụng điều khiển robot
... loại nhận dạng tiếng nói 1.2.2.1 Nhận dạng từ liên tục nhận dạng từ cách biệt Một hệ nhận dạng tiếng nói hai dạng: nhận dạng liên tục nhận dạng từ Nhận dạng liên tục tức nhận dạng tiếng nói phát ... sử dụng kết 1.2 Nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói bao gồm nhận dạng âm tiết rời rạc, liên tục, nhận dạng người nói, ngôn ngữ nói cao cấp nhận dạng trạng thái tâm lý người nói Có nhiều ứng ... trưng nhận dạng tiếng nói 48 3.2 Nhận dạng âm sử dụng DTW 50 3.3 Thuật toán DTW chương trình nhận dạng tiếng nói .53 3.3.1 Thủ tục 53 3.3.2 Chương trình nhận dạng tiếng nói...
 • 61
 • 266
 • 0

Thuật toán K-Means và ứng dụng gom cụm tài liệu văn bản Tiếng Việt

Thuật toán K-Means và ứng dụng gom cụm tài liệu văn bản Tiếng Việt
... phân loại tài liệu thư viện v.v Để góp phần nghiên cứu giải vấn đề trên, tiểu luân dự thuật toán gom cụm K-means để cài đặt ứng dụng tự động gom cụm tài liệu viết ngôn ngữ Tiếng Việt, liệu cần ... Đánh giá ứng dụng demo Ứng dụng demo minh họa thành công thuật toán K-means toán gom cụm văn Tiếng Việt Với số lượng tài liệu 500 số cluster 10 cho tốt độ thực thi tốt Do giới hạn tập liệu test, ... toán khoảng cách lớn số cụm K liệu phân cụm lớn Ứng dụng demo thể thành công việc gom cụm tài liệu văn tiếng Việt thuật toán K-means dựa tập key words stop word Với tập liệu test 500 tập tin,...
 • 16
 • 964
 • 9

Một phương pháp nhận dạng văn bản tiếng việt nghiên cứu các phép xử lý và nhận dạng văn bản, ứng dụng hình markov ẩn trong nhận dạng cấu trúc chữ việt

Một phương pháp nhận dạng văn bản tiếng việt nghiên cứu các phép xử lý và nhận dạng văn bản, ứng dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng cấu trúc chữ việt
... quan • Trình bày sở thuyết toán học cho vấn đề cần nghiên cứu • Xây dụng hình nhận dạng cấu trúc chữ Việt • Xây dựng hình nhận dạng từ Tiếng Việt Xử văn nhận dạng văn • Ket cài đặt ... tham khảo số tài liệu nghiên cứu nước, mạnh dạn hoàn thành luận văn với đề tài: "Một phương pháp nhận dạng văn Tiếng Việt" sử dụng hình Markov ấn nhận dạng chữ in Luận văn tốt nghiệp cao học ... điều tra ví dụ ứng dụng cho phương pháp sử dụng hình chiếu Luận văn tốt nghiệp cao học Lê Minh Hoàng Một phương pháp nhận dạng văn tiéng Việt Phương pháp dụng hình chiếu tức sử dụng biểu đồ...
 • 86
 • 370
 • 0

Ứng dụng FPGA cho nhận dạng tiếng nói tiếng việt

Ứng dụng FPGA cho nhận dạng tiếng nói tiếng việt
... ti ng nói: Nh n d ng ti ng nói bao g m c nh n d ng âm ti t r i r c, liên t c, nh n d ng ng i nói, ngôn ng nói cao cấpăh năcóăth nh n d ngăđ ng i nói Có nhi u ng d ng c a nh n d ng ti ngă nói ... codebook 128 cho ba mô hình NIOS c a kit DE2 - Xây d ng thu t toán mô hình Markov n cho ba mô hình NIOS c a kit FPGA DE2 - Xây d ng thu t toán huấn luy n nh n d ng ti ng nói ti ng Vi t cho ba mô ... CăTR NGăTI NG NÓI TI NG VI T ngă2 Đ CăTR NGăTI NG NÓI TI NG VI T Tín hi u ti ng nói đ c xem tín hi u ng u nhiên không th xác đ nhăchínhăxácăbiênăđ t n s c a tín hi u ti ng nói đ c nói Tuy nhiên,...
 • 107
 • 173
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
... trường dạng đóng kín nên việc để phát triển thành phần mềm tự động cập nhật ảnh điều Vì nên chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng mạng Neural tối ưu cho kỹ thuật nhận dạng văn tiếng việt Hệ thống chữ Tiếng ... rộng rãi Tuy nhiên sản phẩm nhận dạng ký tự tiếng Anh, nhận dạng ký tự tiếng Việt có người Việt Nam phát triển Ở nước ta vài năm gần có số sản phẩm nhận dạng tiếng việt triển khai thị trường Nhưng ... đỉnh đồ thị số neural mạng, giá trị cạnh trọng số liên kết neural Ví dụ xây dựng mạng neural đơn giản: Đầu vào: Cho : Mạng neural có sô lớp (với sô lớp>1) Mỗi lớp có số neural lớp (số neural> =1)...
 • 45
 • 208
 • 0

xây dựng bộ thư viện lập trình joob lib ứng dụngxây dựng mạng xã hội địa điểm trên di động

xây dựng bộ thư viện lập trình joob lib ứng dụngxây dựng mạng xã hội địa điểm trên di động
... hiểu mô hình lập trình ứng dụng đa tầng, Joo framework, xây dựng Joob Lib hỗ trợ đơn giản hóa việc lập trình ứng dụng web • Xây dựng ứng dụng sử dụng Joob Lib: mạng hội địa điểm di động 1.4 Kết ... dụng mạng hội địa điểm di động Sau phân tích mô hình Joob Lib, để làm rừ tớnh hiệu Joob, chương sâu phân tích thiết kế kiến trúc chi tiết ứng dụng mạng hội địa điểm xây dựng Joob Lib Kết ... lập trình ứng dụng web framework lập trình • Xõy dưng phiên 1.0 thư viện Joob Lib Ứng dụng Joob Lib để xây dựng hệ thống cụ thể (mạng hội địa điểm di động Joob) Lời cam đoan sinh viên: Tôi...
 • 58
 • 166
 • 0

Ứng dụng nguồn mở xây dựng hệ thống chatbot trợ giúp phương pháp học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật

Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống chatbot trợ giúp phương pháp học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật
... c u tr giúp phương pháp h c t p c a sinh viên ngành k thu t kh ng d ng c a ngu n m 3.3.3 Thu th p tri th c cho h th ng chatbot AIML T ñó xây d ng chatbot tr giúp phương pháp h c t p cho Đ thi ... Các phương pháp nâng cao hi u qu h c t p c a sinh viên Ph m vi nghiên c u Phương pháp h c t p c a sinh viên ngành k thu t Chatbot ñư c xây d ng b ng AIML Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên ... NG MÃ NGU N M TH NG CHATBOT TR AIML XÂY D NG H - GIÚP PHƯƠNG PHÁP H C T P CHO SINH VIÊN NGÀNH K - M c ñích c a ñ tài - Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Ngôn ng AIML k thu t xây d ng chatbot - Các phương...
 • 13
 • 482
 • 1

Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng việt ABBYY ở trung tâm thông tin – thư viện đại học quốc gia hà nội

Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng việt ABBYY ở trung tâm thông tin – thư viện đại học quốc gia hà nội
... cao hiệu ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ tiếng việt ABBYY Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Nội a Khai thác tính phần mềm nhận dạng chữ tiếng Việt ABBYY: Tận dụng tính ưu việt, ... 18/12/2015 Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng Việt ABBYY Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Nội | NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN tài liệu + Thiết loại tài ... rộng hợp tác với thư viện trung tâm thông tin nước nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm trình ứng dụng công nghệ thông tin Kết luận Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Nội ngày phát...
 • 2
 • 168
 • 0

Quản lý thư viện (lập trình Access)

Quản lý thư viện (lập trình Access)
... chức Qua trình phân tích chức hệ thống quản th viện ta thu đợc mô hình chung trình quản th viện dới dạng biểu đồ phân cấp chức sau: Quản thư viện Quản sách Quản mươn trả Quản bạn ... loại gom tụ ta đợc hệ thống quản th viện với chức chính: - Chức quản sách - Chức quản mợn trả - Chức quản bạn đọc - Chức thống kê - Chức tra cứu a Chức quản sách gồm: - Nhập sách ... tác giả Phân tích hệ thống quản th viện cũ Một yếu tố quan trọng định đến hiệu việc quản sách quản bạn đọc Bất lúc ngời quản th viện biết đợc mợn sách th viện Việc nắm vững thông tin...
 • 48
 • 2,107
 • 11

Thư viện lập trình Windows

Thư viện lập trình Windows
... Bộ thư viện SDK – Software Developer Kit SDK thư viện lập trình tảng hệ điều hành Windows SDK cung cấp tất công cụ cần thiết để xây dựng ứng dụng Windows SDK sử dụng thư viện sở để tạo thư viện ... biệt lập trình Windows & DOS Một số khái niệm Lập trình kiện (Even driven programming) Các thành phần giao diện đồ họa GUI Tài nguyên ứng dụng (Resource) Thư viện lập trình Windows Mô hình lập trình ... dụng (Resource) Thư viện lập trình Windows Mô hình lập trình Windows Một chương trình tổng quát xây dựng Win API Mô hình lập trình Windows WinMain Window Procedure ...
 • 5
 • 201
 • 0

Lập trình C trên Windows - Thư viện lập trình Multi-Media

Lập trình C trên Windows - Thư viện lập trình Multi-Media
... MultiMedia - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Summer 2004 C c thư viện lập trình Multi-Media Windows (tt) Application c nhu c u sử dụng Multi-Media Yêu c u Playback đơn giản C c ứng dụng Recording ... PlaySound Thư viện MCI (Media Control Interface) MCIWnd Window class (MSDN / Platform SDK / Graphics and Multi-media services / Windows Multi-media / Multi-media Audio / MCIWnd Window class) Thư viện ... âm thư ng mại thư ng th c vi c hoà trộn waveform audio Midi file để tạo thành phẩm âm cuối C4 W - MultiMedia - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Summer 2004 C c thư viện lập trình Multi-Media Windows...
 • 17
 • 232
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thư viện lập trình mfcthư viện lập trình androidthư viện lập trình cthư viện lập trình mạngnghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềmcác thư viện lập trình của windowsc 6 0 và thư viện lập trình mfcmột số hệ thống thu thập số liệu giao t hông ứng dụng công nghệ nhận dạng ảnh trên thế giớiứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ việtứng dụng phương pháp nhận dạngứng dụng chương trình vnen trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu hocứng dụng excel để quản lý văn bản tại ubnd huyenđề tài ứng dụng mạng neural nhận dạng kí tự docxứng dụng công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến rfidđề tài ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong trường họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại