đề cương, câu hỏi kiến trúc máy tính và TBNV

Bài giảng kiến trúc máy tính TS lê thế vinh

Bài giảng kiến trúc máy tính  TS lê thế vinh
... mỏy tớnh dng s bự (vi s õm) On ON bits are said to be in a state OFF bits are said to be in a state August 2010 L.T .Vinh Off 53 August 2010 54 H S phm K thut Vinh August 2010 Vỡ bự l biu din s ... Queue) August 2010 L.T .Vinh 119 August 2010 120 20 H S phm K thut Vinh August 2010 B vi x lý K thut pipelining 2.3 Mỏy tớnh ln B x lý gm cỏc phn t x lý c lp Processing Elements/Stage c ng dng ... different versions and ran at speeds from 16 Mhz through to 40 Mhz August 2010 L.T .Vinh 34 35 August 2010 36 H S phm K thut Vinh August 2010 Gii thiu Gii thiu 1.2 Cỏc th h mỏy tớnh 1.2 Cỏc th h mỏy tớnh...
 • 34
 • 197
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 1 docx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 1 docx
... 11 0 Chương 6: LỚP MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH 11 2 I BỘ NHỚ ẢO 11 3 II CÁC LỆNH VÀO/RA ẢO 11 7 Các tập tin 11 7 Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên 11 9 ... trước Một đổi PDP -1 hiển thò khả vẽ nhiều điểm hình 512 x 512 Công nghiệp máy tính mini khai sinh Vài năm sau DEC giới thiệu PDP-8, máy 12 bit giá thành rẻ PDP -1 gần 10 lần PDP-8 có đổi chính, ... giờ) cho 224 byte nhớ (16 megabyte) Thế giới máy tính mini có bước tiến lớn hệ máy tính vi mạch DEC giới thiệu máy PDP -1 1 , kế thừa 16 -bit PDP-8 Trên nhiều khía cạnh xem PDP -1 1 người em họ 360 Chúng...
 • 13
 • 367
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 2 pptx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 2 pptx
... Hữu Lộc Khoa Vật Lý -2 6- Cấn Trúc Máy Tính Hình 2. 9 Kích thước từ Số bit kiểm tra Kích thước chung Phần trăm 12 50 16 21 31 32 38 19 64 71 11 128 136 25 6 26 5 5 12 10 522 Hình 2. 10: Số bit kiểm tra ... Little-endian (bậc thấp) Đòa Big Endian Đòa 0 12 Little Endian Byte Từ 32 bits 2 Byte Từ 32 bit (a) (b) Hình 2. 8 Điều quan trọng cần hiểu hệ thống Big-endian Little-endian máy tính muốn gửi hồ sơ từ máy ... sau: Bourroughs B 1700 bit /ô nhớ IBM-PC bit /ô nhớ DEC PDP-8 12 bit /ô nhớ IBM 1130 16 bit /ô nhớ Electrologica X8 27 bit /ô nhớ Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -2 4- Cấn Trúc Máy Tính Honeywell 6180...
 • 13
 • 398
 • 1

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 3 docx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 3 docx
... Máy Tính -3 5- trước Dung lượng liệu tính hàng GByte (~4,7GB) Tốc độ truy nhập 1x ổ DVD 1 ,32 1 MByte/sec (nhanh gấp lần tốc độ ổ điã CD thường Các ổ DVD 4X có khả đọc CD-ROM với vận tốc 32 X Sự phát ... dụng phương pháp mã hoá MFM đọc ghi liệu đóa mềm Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -3 3- Đóa quang Trong năm gần đây, đóa quang (optical disk) (khác với đóa từ) đưa vào sử dụng Các ... đầu từ cho từ trụ đợi cho cung quay trở lại Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -3 1- Hình 2. 13 : Khoảng cách đầu từ với mặt đóa Nếu đầu từ đònh vò từ trụ sai, trước tiên đầu từ phải...
 • 13
 • 196
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 4 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 4 doc
... bit ký tự Nếu sử dụng phương pháp điều chế hình Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 4- 2.20, ta cách phân biệt bit liệu Một ký tự gồm toàn bit nhìn thấy Hơn nữa, ký tự gồm toàn bit ... theo hướng Hình 2. 24: Chuột có bánh xe dùng để trỏ đến mục menu Một loại chuột khí khác đạt hiệu cách dùng cầu nhỏ nhô phía Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 7- Loại thứ hai chuột ... truyền Một tín hiệu sóng sin tần số khoảng từ 1000 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -4 2- đến 2000 Hz gọi sóng mang (carrier), truyền bò sái dạng Điều khai thác làm sở cho hầu hết hệ...
 • 13
 • 218
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 5 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 5 doc
... thành 25 chân Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -5 6- Cấn Trúc Máy Tính Chip 8 250 UART sử dụng máy tính IBM PC chuẩn ban đầu sử dụng board nối tiếp giá thành thấp Các PC AT 286 sử dụng chip 16 450 UART, ... đường liệu 50 ngiây trước xuất cạnh xuống xung clock T3 để liệu có thời gian ổn đònh trước CPU đọc Kết hợp ràng buộc TAD TDS, trường hợp xấu nhất, nhớ có 250 + 250 + 1 25 – 110 – 50 = 4 65 ngiây từ ... TRL, tín hiệu MREQ RD xác lập khoảng thời gian 85 ngiây kể từ cạnh xuống xung clock T1 Trong trường hợp xấu nhất, chip nhớ có 250 + 25085 50 = 3 65 ngiây sau MREQ RD xác lập để đưa liệu từ nhớ...
 • 13
 • 226
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 6 potx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 6 potx
... chức nhớ: - Một ma trận nhớ gồm ô nhớ, ô nhớ ứng với bit nhớ - Mạch logic giải mã đòa ô nhớ Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -7 8- Cấn Trúc Máy Tính - Mạch logic cho phép đọc nội dung ô nhớ - Mạch logic ... thiết bò đường dây có thiết bò nhận tín hiệu cấp bus tiếp quản bus Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -6 8- Cấn Trúc Máy Tính Sơ đồ gọi ràng buộc chuỗi (daisy chaining ) Sơ đồ có đặc tính thiết bò cấp ... ưu tiên cao hay không, có phép dùng bus chu kỳ hay Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -6 9- không So với phương pháp phân xử bus tập trung, phương pháp đòi hỏi nhiều đường bus hơn, giảm...
 • 13
 • 355
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 7 pps

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 7 pps
... với BUS S qua ALU DTS Nối BUS D với BUS S qua ALU S-MAR Nối BUS S với MAR Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý -8 9- Cấn Trúc Máy Tính S-MBR S-PC S-IR S-AC R W PLUS Nối BUS S với MBR Nối BUS S với PC Nối ... tối thiểu phép vi toán: Ký tự gợi nhớ Ghi MAR-M Nối MAR với BUS M MBR-M Nối MBR với BUS M PC-D Nối PC với BUS D IA-D Nối IA (của IR) với BUS D AC-D Nối Accumulator với BUS D MTS Nối BUS M với ... address decoding ) không sử dụng toàn đòa Bất lợi cách giải mã đòa việc đọc đòa 0-0 01000000000000 0-0 01 1-0 0000000000 0-0 10 0-0 0000000000 cho kết Thực tế, đòa nửa không gian đòa chọn EPROM Do ta không...
 • 13
 • 233
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 8 doc

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 8 doc
... Vật Lý -9 6- Cấn Trúc Máy Tính Hình 5.1:Cấu trúc nhớ 80 88 Ở lớp máy qui ước, 80 88 8 086 giống hệt nên điều nói 80 88 áp dụng cho 80 86 Chip 80 88 đòa hóa 220 byte, đánh số liên tục trình bày hình ... Trúc Máy Tính -1 0 2- cộng nhớ với ghi,nhưng không tồn lệnh cộng từ nhớ với từ nhớ kia, PDP-11 cho phép điều kết trực tiếp cảu tính trực giao Trên 80 88 opcode byte, với 80 386 opcodé-byte tận dụng ... Lý -1 0 4- Cấn Trúc Máy Tính opcode khác sử dụng kiểu đònh đòa đặc biệt cho loại toán hạng Hình 5.7: Đòa trực tiếp Các CPU Intel có đònh đòa trực tiếp 80 88 80 286 sử dụng đòa trực tiếp 16 bit 80 386 ...
 • 13
 • 209
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 9 pot

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 9 pot
... trình bày hình 6.1 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 1 5- Hình 6.1: Ánh xạ đòa từ 4 096 tới 8 191 ánh xạ lên đòa nhớ từ tới 4 095 Bằng hình vẽ này, hình vẽ ánh xạ đòa từ không gian đòa lên ... Cấn Trúc Máy Tính -1 0 9- sách chương trình Khi người lập chương trình gặp rắc rối việc theo dõi chuỗi lệnh mà xử lý thực thi, họ dễ gây lỗi Sự quan sát dẫn đường cho Dijkstra ( 196 8) viết thư gây ... trình lớp có nghóa phần thời gian máy tính có chức máy 3-lớp phần thời gian có chức Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 1 3- máy 2-lớp Trong thực thi lệnh OSML, chương trình chạy, chương...
 • 13
 • 139
 • 0

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 10 potx

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 10 potx
... điều chỉnh Thí dụ người lập trình chọn để tạo khuôn dạng cho track có 10 sector 600-byte, 12 sector 500-byte 15 sector 400-byte Trên đóa khác, kích thước sector cố đònh Một đặc tính việc thực ... tập tin chứa ghi logic cần đến, người lập trình Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Lý Cấn Trúc Máy Tính -1 2 0- không cần phải viết thủ tục tìm kiếm Tình tương tự lệnh nhân lớp 2, người lập trình không cần ... Cấn Trúc Máy Tính -1 1 9- Các tập tin truy xuất ngẫu nhiên Các tập tin bàn không đòa hóa Một lệnh ảo READ đơn giản đọc...
 • 9
 • 173
 • 0

Bộ câu hỏi kiến thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Bộ câu hỏi kiến thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
... ĐỢI TNTP HỜ CHÍ MINH HỢI ĐỜNG ĐỢI HỤN ĐỨC HÒA HỢI THI HỢI THI KIẾN THỨC ĐỢI, CHỈ HUY ĐỢI GIỎI NĂM 2010 Thời gian 08 02 03 ... Thời gian 08 02 03 07 10 00 01 04 05 06 09 Đội TNTP Hồ Chí Minh trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam ngồi nhà trường, ………… Đồn TNCS Hờ Chí Minh a/ Lực lượng dự bị b/ Lực lượng hậu ... Đoàn TNCS Hờ Chí Minh được lập ngày tháng năm nào ? a/ 26/3/1930 b/ 26/3/1931 c/ 26/3/1941 d/ 26/3/1940 Thời gian 08 02 03 07 10 00 01 04 05 06 09 Chủ tịch Hờ Chí Minh sinh tại...
 • 34
 • 395
 • 1

câu hỏi kiến thức hay

câu hỏi kiến thức hay
... cảm phó giao cảm Câu 67: Người lên ngựa câu Kiều “Người lên ngựa, kẻ chia bào” ai? Đáp án: Thúc Sinh Câu 68: Đáp án: Tuyến tuỵ Câu 69: Đáp án: Dây thần kinh toạ/ngồi/hông to Câu 70: Tiền đình, ... Bộ câu hỏi luyện thi “Ai triệu phú” Câu 31: Đáp án: ATP Câu 32:… trình nhờ xanh hấp thụ lượng ánh sáng Mặt Trời biến đổi thành lượng hoá học tích luỹ phân tử hydrat cacbon Đáp án: Quang hợp Câu ... án: Nguyên phân Câu 34: Sinh sản hữu tính đòi hỏi kiểu phân bào gọi … nhờ mà tạo tế bào sinh dục khác mặt di truyền hay giao tử Đáp án: Giảm phân Câu 35: Đáp án: Căn phải (Right) Câu 36: Cô gái...
 • 33
 • 390
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kiến trúc máy tínhlý thuyết kiến trúc máy tínhcác dạng câu hỏi cấu tạo máy tínhcấu trúc máy tính bài 46bài giảng cấu trúc máy tínhgiải toán bằng máy tínhcấu trúc máy tínhgiáo trình cấu trúc máy tínhcâu hỏi bán trắc nghiệm luậtkiến trúc mạng b isdncấu trúc mạng tính toánlịch sử phát triển của máy tínhhệ thống điều khiển dùng máy tính sốđồ học máy tínhphần cứng máy tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học