thuyết trình tư tưởng HỒ CHÍ MINH, cuộc đời và sựu nghiệp của Người

Giáo trình tưởng hồ chí minh

Giáo trình tư tưởng hồ chí minh
... theo tưởng Hồ Chí Minh Chương 6: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, nhân văn, văn hóa 6.1 I tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 6.2 II tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 6.3 III tưởng Hồ Chí ... phóng dân tộc 2.1 I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề về dân tộc 2.2 II tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 2.3 III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân ... 3: tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 3.1 I tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội 3.2 II tưởng Hồ Chí Minh...
 • 147
 • 360
 • 0

Bài tiểu luận Ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến sự hình thành tưởng Hồ Chí Minh

Bài tiểu luận Ảnh hưởng của truyền thống dân tộc đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
... tưởng Hồ Chí Minh vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại có hiệu quan điểm sai trái chống phá tưởng Hồ Chí Minh lực thù địch nay./ 22 KẾT LUẬN tưởng Hồ Chí Minh giá trị truyền thống dân ... đắn cho dân tộc 1.2 Ảnh hưởng truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết cộng đồng, ng thân, ng dân tộc Việt Nam hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh Nhân nghĩa, đoàn kết, ng thân, ng ... giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam nguồn gốc tưởng lý luận quan trọng hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh; hành trang Người tìm đường cứu nước; tưởng Hồ Chí Minh kế thừa phát triển...
 • 26
 • 59
 • 0

Ôn thi tốt nghiệp chính trị tưởng Hồ Chí Minh

Ôn thi tốt nghiệp chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh
... khách quan - Vai trò ngôn ngữ việc hình thành YT : ngôn ngữ công cụ, phương tiện để giao tiếp, trao đổi thông tin từ trình lao động sáng tạo Ngôn ngữ vỏ VC thực trực tiếp tưởng * Khái niệm YT ... Đảng nhân dân ta qn triệt tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sức bồi dưỡng phNm chất đạo đức, vận dụng ngun tắc xây dựng đạo đức mà Người nêu - Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước tiếp ... phanquangthoai@yh ơn thi trị triết – tưởng HCM ÔN THI CHÍNH TRỊ Triết Câu : Triết học ? Trình bày nội dung chủ yếu vấn đề triết học...
 • 8
 • 346
 • 0

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tưởng hồ chí minh

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng hồ chí minh
... I Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tưởng Hồ Chí Minh II Định nghĩa, đối ̣ng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và nghĩa học tập tưởng Hồ Chí Minh ... Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển đối ̣ng, nhiệm vụ và nghĩa học tập tưởng Hồ Chí Minh Biên tập bởi: PGS Lê Mậu Hãn Các ... Định nghĩa, đối ̣ng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và nghĩa học tập tưởng Hồ Chí Minh ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG...
 • 19
 • 378
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Tỉnh Khánh Hòa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Tỉnh Khánh Hòa
... văn hoá dân tộc Raglai tỉnh Khánh Hòa” 9 CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1.1 NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1.1.1 Giá trị tưởng văn hóa truyền thống Vệt Nam ... Chí Minh văn hóa sâu phân tích văn hóa trị, văn hóa đạo đức, tưởng văn hóa pháp luật, tưởng văn hóa – nghệ thuật Hồ Chí Minh Một công trình khác GS Đỗ Huy (chủ biên) “Cơ sở triết học văn ... dung tưởng Hồ Chí Minh văn hoá; trình bày thực trạng văn hoá dân tộc Raglai tỉnh Khánh Hòa; đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hoá dân tộc Raglai tỉnh Khánh Hòa Đối ng...
 • 26
 • 209
 • 0

Luận văn thạc sĩ tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Tỉnh Khánh Hòa (full)

Luận văn thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Raglai ở Tỉnh Khánh Hòa (full)
... NGUYỄN THỊ ANH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VỚI VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC RAGLAI Ở TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh văn hoá việc vận dụng tưởng Người vào việc bảo tồn phát huy giá trị văn hoá dân tộc Có thể chia thành nhóm sau: Nghiên cứu tưởng văn hoá Hồ Chí Minh kể đến ... tồn phát huy giá trị giai đoạn 9 CHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1.1 NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 1.1.1 Giá trị tưởng văn hóa truyền thống Vệt Nam Dân tộc Việt...
 • 136
 • 151
 • 0

làm rõ quan điểm tưởng hồ chí minh về xây dựng đcsvn trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển đcsvn ngang tầm cách mạng mới

làm rõ quan điểm tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đcsvn trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển đcsvn ngang tầm cách mạng mới
... PHÁT TRIỂN ĐCSVN NGANG TẦM CÁCH MẠNG MỚI I.Học tập làm theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, văn minh giai đoạn nay .Tư tưởng xây dựng Đảng ... Đảng Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi phải quán triệt tưởng Hồ Chí Minh “Đảng… phải có chủ nghĩa làm cốt” Đảng phải kiên định tảng tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ... tốt mối quan hệ với dân – tưởng Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp người yêu nước vào nghiệp cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt Đảng với dân có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn công tác xây dựng...
 • 16
 • 364
 • 0

Đề cương Chính trị tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương Chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
... • • tưởng HCM dân tộc Cách Mạng giải phóng dân tộc tưởng HCM CNXH đường lên CNXH Việt Nam tưởng HCM Đảng Cộng Sản Việt Nam tưởng HCM Đại Đoàn Kết dân tộc tưởng HCM Quân tưởng ... Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh 38 TTHCM đạo đức 38 TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH 38 I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... 41 TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt) 41 II tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 41 TTHCM văn hoá 43 TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN...
 • 10
 • 246
 • 0

Làm rõ quan điểm tưởng hồ chí minh về xây dựng ĐCSVN trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mớ

Làm rõ quan điểm tư tưởng hồ chí minh về xây dựng ĐCSVN trong sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mớ
... theo tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Làm rõ quan điểm tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mới ... nhiệm Làm rõ quan điểm tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mới Vận dụng tốt tưởng, gương ... trị Làm rõ quan điểm tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN sạch vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tầm cách mạng mới – xã hội nguy lớn Chăm lo xây...
 • 16
 • 264
 • 0

Bản chất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Bản chất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... “ Bản chất giữa vấn đề dân tộc và giai cấp tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh không vận dụng mà phát triển cách sáng tạo học thuyết Marx-Lenin Luận điểm mối quan hệ vấn đề dân ... vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp tưởng Hồ Chí Minh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân ... ích giai cấp lợi ích dân tộc, đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc 3.2 Sự vận dụng sáng tạo quan hệ giai cấp dân tộc tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, nhà cách mạng tiêu biểu dân...
 • 17
 • 239
 • 0

MƯỜI NĂM Ở HUẾ VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MƯỜI NĂM Ở HUẾ VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... nạn” Sự ảnh hưởng của tưởng đạo đức Phật giáo ở Hồ Chí Minh là rất nhiên, và vì thế không thể không kể đến tầm quan trọng của mười năm sống, học tập tại Huế ... của tưởng Hồ Chí Minh cũng có thời gian hình thành, phát triển quan trọng là mười năm sống tại Huế: 1895-1901 và 1906-1909 Khoảng thời gian này, đã trình bày ở trên, ... tưởng Hồ Chí Minh2 Từ đó, sở liệu thu thập Người, từ kết nghiên cứu năm qua nhiều ngành khoa học, đặc biệt ngành lý luận, khái niệm tưởng Hồ Chí Minh bước đầu định nghĩa sau: tưởng...
 • 5
 • 153
 • 0

ĐẠO PHẬT MỘT CỘI NGUỒN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐẠO PHẬT MỘT CỘI NGUỒN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... chính, lo lắng văn minh cho cả nhân loại mà không quên văn minh của người Trong tưởng của Người có cái uyên thâm của Nho - Phật - Lão, có cái tinh túy cao siêu của chủ nghĩa ... Nha, ) là một sáu tiêu chí mà tổ chức văn hóa Liên hợp quốc UNESCO đã phong tặng “Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam” năm 1990 23 Hồ Chí Minh toàn ... tháng năm 1996 – Trang 60 Đó là một sáu tiêu chí mà tổ chức văn hóa Liên hợp quốc UNESC đã phong tặng “Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam” vào năm...
 • 5
 • 209
 • 0

Tiểu luận: tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc pot

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết dân tộc pot
... LỤC Phần Mở Đầu tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là nền tảng chính trị đường lối đổi mới Đảng ta Thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện ... toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đại đoàn kết dân tộc tưởng đại đoàn kết dân tộc phải thể chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước lĩnh vực chính ... công nhânthực sự) mới thực đại đoàn kết toàn dân tộc Đứng lập trường khác không th đại đoàn kết toàn dân tộc thực Ngược lại, thực đại đoàn kết dân tộc chính là thựchiện quan điểm...
 • 17
 • 312
 • 0

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO NƯỚC TA HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO NƯỚC TA HIỆN NAY
... ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công bảo vệ chủ quyền biển đảo biển đông Ý nghĩa tưởng đại đoàn kết hồ chí minh Lời kết MỞ ĐẦU: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, ... quan bảo tàng Hồ Chí Minh NỘI DUNG TRÌNH BÀY Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh Những quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Nguyên tắc đại đoàn kết Hồ Chí Minh Đảng nhà nước ta vận dụng ... xuất dân tộc ta nhân loại, để lại cho di sản tinh thần vô giá, hệ thống tưởng nhiều mặt Trong tưởng đại đoàn kết dân tộc tưởng bật, có giá trị trường tồn trình phát triển, giải phóng dân...
 • 21
 • 742
 • 2

Tóm tắt tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí Minh
... Theo Hồ Chí Minh dân chủ Đảng vấn đề Đảng người ng bày tỏ ý kiến để tìm chân lý Tập trung ? Theo Hồ Chí Minh người tự tưởng, tìm chân lý phải thống lại, lúc quyền tự tưởng hóa quyền ... tồn vong chủ nghĩa xã hội V tưởng Hồ Chí Minh nội dung xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh a Xây dựng Đảng tưởng, lý luận: _ Theo Hồ Chí Minh tảng tưởng, lý luận Đảng phải chủ ... có tưởng xã hội chủ nghĩa  Phải coi văn hóa gốc, cách mạng văn hóa tưởng trước mở đường cho cách mạng công nghiệp, văn hóa phải soi đường cho quốc dân  Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, ...
 • 25
 • 976
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguồn gốc lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minhđịnh nghĩa đối tượng nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng hồ chí minhkhái niệm và vai trò của đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trong tư tưởng hồ chí minhnguyên tắc đoàn kết các dân tộc thiểu số trong tư tưởng hồ chí minhtư tưởng hồ chí minhphân tích quan điểm của mác leenin và tư tưởng hồ chí minh về chiến tranhtiể luận tư tưởng hồ chí minh về giáo dụctư tưởng hồ chí minh trong giáo dụcđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xa ̃ hội là tư tưởng cốt lõi xuyên suốt toàn bô ̣ tư tưở ng hồ chí minhnhững sáng tạo về lý luận và phương pháp tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộccau hoi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp ántư tưởng hồ chí minh vấn đề về dân tộcvận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộ̣c và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện naythuyết trình môn đất nước học anh mỹkhái quát trình tự lập luận của đoạn trích nước đại việt ta bằng môt sơ đồVan ban sao luc 292 (TT13 BCT)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUVan ban sao luc 346 (QD 749)Van ban sao luc 369 (TT 09)Van ban sao luc 371 (CT 922)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUVan ban sao luc 350 (QD 2979)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 365 (GP 1127)Bài 4. Thực hành: Giâm cànhVan ban sao luc 322 (CV 7380 BTC)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 341 (TT 74)Bài tập học kỳ môn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề 14Van ban sao luc 298 (CV4728 BCT)Van ban sao luc 300 (NQ 80 CP)Van ban sao luc 302 (CV 862)Van ban sao luc 308 (CV 1840 BNV)BM03.DV3 17.01 Uy nhiem chi đã sửaBM14.DV3 Giay xac nhan TGTT