GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

Chương 3: Giáo thực định tuyến OSPF

Chương 3: Giáo thực định tuyến OSPF
... Hình 3.2 - Area vùng stub OSPF  Cấu hình vùng OSPF vùng Stub RouterF# router ospf area stub RouterG# router ospf area stub RouterH# router ospf area stub RouterI# router ospf area stub 3.4.3 Totally ... route đánh dấu O bảng định tuyến) route mặc định (default route) chấp nhận ABR (các route đánh dấu O IA bảng định tuyến) Chú ý khác vùng stubby vùng totally stubby việc OSPF không tạo summary ... Propagation Router ABR định dựa giá trị bit  Cấu hình NSSA RouterF# router ospf area nssa RouterG# router ospf area nssa RouterH# router ospf area nssa RouterI# router ospf area nssa Sau định nghĩa vùng...
 • 18
 • 671
 • 1

Giao thức định tuyến OSPF

Giao thức định tuyến OSPF
... khớp OSPF Hello hay Dead timers không khớp OSPF network type không khớp Cấu hình thiếu OSPF network  Các câu lệnh nên sử dụng để khắc phục cố OSPF: show ip protocols show ip ospf show ip ospf ... định tuyến đường hiệu tới mạng Giao thức OSPF thuộc nhóm classless • Hỗ trợ công nghệ VLSM CIDR © 2008 Cisco Systems, Inc All rights reserved Cisco Confidential BKACAD Tổng quan hoạt động OSPF ... Confidential BKACAD OSPF Router Types Presentation_ID © 2008 Cisco Systems, Inc All rights reserved Cisco Confidential BKACAD Review of OSPF operation  Định dạng mào đầu gói tin OSPF (OSPF Packet Header...
 • 88
 • 401
 • 1

Giao thức định tuyến OSPF

Giao thức định tuyến OSPF
... thiệu, ưu điểm Các loại gói tin OSPF Vùng, loại router DR BDR Thiết lập mối quan hệ Chi phí, Bảng định tuyến Khái niệm  OSPF (Open Shortest Path First) giao thức định tuyến dạng link-state, sử dụng ... Backbone routers: Thực OSPF routing vùng backbone  Internal Router: Thực OSPF bên vùng 7 Chi phí(Metric OSPF)  Metric OSPF gọi cost OSPF sử dụng cost metric để xác định đường tốt Giá trị cost ... Sử dụng chi phí (cost) làm thông số định tuyến để chọn đường mạng  Thực cập nhật mạng có thay đổi 3 Đóng gói tin OSPF Các loại gói tin OSPF 4.Các môi trường OSPF  BroadCast – Multi Access: Mạng...
 • 29
 • 418
 • 3

Giao thức định tuyến OSPF cho IPv6

Giao thức định tuyến OSPF cho IPv6
... trỳc ca gúi IPv6 .37 2.2.4.1 IPv6 Header .38 2.2.4.2 Cỏc header m rng ca IPv6 40 CHNG III: GIAO THC NH TUYN CHO IPv6 .47 3.1 Gii thiu v OSPF cho IPv6 (OSPFv3) ... ca OSPF, ú l OSPF version (OSPFv3) cho IPv6 Nh vy, vic nghiờn cu OSPFv3 cú ý ngha to ln cho vic nh tuyn tng lai Di s hng dn ca TS D ỡnh Viờn, em ó mnh dn tỡm hiu v giao thc nh tuyn OSPFv3 t c ... gm: ỏn tt nghip i hc Li núi u Chng I: Tng quan v giao thc nh tuyn OSPF cho IPv4 Chng II: Gii thiu v IPv6 Chng III: Giao thc nh tuyn OSPF cho IPv6 Do hn ch v kin thc cng nh thi gian nờn chc chn...
 • 98
 • 851
 • 15

Giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng ppt

Giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng ppt
... lục Định tuyến 1.1 Khái niệm định tuyến 1.2.Các kiểu định tuyến Giao thức định tuyến OSPF: 2.1 Khái niệm OSPF 2.2 .OSPF Message 2.3 OSPF Packet Header 2.4 Thiết lập Neighbour 2.5 Thuật toán OSPF ... State 1 .OSPF IS-IS RIP (ver &2) IGRP EIGRP Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 10/5/2009 Khái niệm OSPF: OSPF giao thức định tuyến ... only 10/5/2009 Lịch sử phát triển giao thức OSPF: Quá trình phát triển OSPF (bắt đầu nghiên cứu từ 1987) .OSPF tả chuẩn IETF (Internet Engineering Task Force) OSPF có tính mở (công cộng), không...
 • 27
 • 742
 • 14

Đề tài giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng packet tracer của CISCO

Đề tài giao thức định tuyến OSPF và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng packet tracer của CISCO
... IP cho biết lớp địa ♦♦ Các giao thức định tuyến: đưa giao thức truyền mạng, ♦ đặc điểm, nhược điểm, ưu điểm giao thức ♦♦ Giao thức định tuyến OSPF: Hiểu rỗ giao thức OSPF tìm ♦ hiếu câu lệnh đế ... tin cập nhật định tuyến Vũ Trí Cường - Lớp H09VT10 BẢO CẢO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP GIAO THÚC ĐỊNH TUYÊN OSPF CHƯƠNG III: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF 3.1 Khái Niệm OSPF giao thức định tuyến dạng Link-State ... kỳ hội tụ Chu kỳ hội tụ OSPF ngắn tốn lun lượng đường truyền Chính lý em lựa chọn giao thức định tuyến OSPF đưa hình trực quan sinh động phần mềm Packet tracer CISCO Em xin gửi lời cảm...
 • 31
 • 780
 • 3

Giao Thức định tuyến OSPF

Giao Thức định tuyến OSPF
... Hình 3.2 - Area vùng stub OSPF  Cấu hình vùng OSPF vùng Stub RouterF# router ospf area stub RouterG# router ospf area stub RouterH# router ospf area stub RouterI# router ospf area stub 3.4.3 Totally ... route đánh dấu O bảng định tuyến) route mặc định (default route) chấp nhận ABR (các route đánh dấu O IA bảng định tuyến) Chú ý khác vùng stubby vùng totally stubby việc OSPF không tạo summary ... Router F RouterF# router ospf area nssa no-summary RouterG# router ospf area nssa RouterH# router ospf area nssa RouterI# router ospf area nssa Default Summary Route Khi định nghĩa vùng NSSA làm...
 • 14
 • 154
 • 0

Thiết kế và cấu hình mạng thông tin sử dụng giao thức định tuyến OSPF

Thiết kế và cấu hình mạng thông tin sử dụng giao thức định tuyến OSPF
... Tổng quan mạng máy tính Phần II: Định tuyến giao thức định tuyến Phần III: Thiết kế cấu hình mạng sử dụng giao thức OSPF Phần IV: Kiểm tra gỡ rối mạng sử dụng giao thức OSPF Thiết kế mạng đề tài ... sâu giao thức thiết kế loại giao thức định tuyến khác Chính lý mà đồ án em nghiên cứu vấn đề thiết kế mạng với đề tài “ Thiết kế cấu hình mạng thông tin sử dụng giao thức định tuyến OSPF ” Đồ ... đặt vào bảng định tuyến Router Có thể Router hoạt động nhiều giao thức nhận thông tin định tuyến cho tuyến qua giao thức khác Router định lựa chọn sử dụng giao thức dựa vào trọng số Mỗi giao thức...
 • 105
 • 374
 • 0

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)
... tính laịi SPF OSPF Metric  Giá triị cờ sờả đếả OSPF tính toán đứờờng (OSPF metric) cost Link-State Update (LSA)  Khi OSPF đứờịc khờải taịo hoắịc có thay độải maịng, Router Ospf seễtruyếờn LSA trến maịng ... đếả chaịy tộứt Khái niếịm OSPF OSPF giao thứức điịnh tuyếứn daịng Link-State dứịa trến chuậản mờả đứờịcphát triếản đếả thay thếứ phứờng thứức Distance Vector (RIP)  OSPF phù hờịp vờứi maịng ... Acknowledgement (LSAck) đếả xác nhậịn LSU Giao thứức Hello  Gói OSPF loaịi gói OSPF Hello.Các gói Hello đứờịc sứả duịng đếả : + Khám phá hàng xóm OSPF thiếứt lậịp hàng xóm gậờn kếờ + Quaảng...
 • 23
 • 568
 • 0

tìm hiểu giao thức định tuyến ospf

tìm hiểu giao thức định tuyến ospf
... cố định có thay đổi mạng phải cấu hình lại Chỉ phù hợp với mạng nhỏ B .Giao thức định tuyến OSPF GIỚI THIỆU VỀ OSPF: OSPF( Open Shortest Path First) :giao thức đường ngắn OSPF giao thức định tuyến ... CHUNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA OSPF TỔNG KẾT A.GIỚI THIỆU CHUNG 1: Định tuyến gì?:  Định tuyến trình lựa chọn đường mạng để gửi liệu 2: Chức Năng Định Tuyến: Định tuyến ... loại: Định tuyến động : định tuyến mà có trạng thái đường (link State) thay đổi liên tục, router cập nhật liên tục mang tính linh động cao OSPF( Open Shortest Path First) định tuyến động Định tuyến...
 • 22
 • 294
 • 0

BÀI THỰC HÀNH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

BÀI THỰC HÀNH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF
... bảng định tuyến giống RIP/IGRP thay vào đó, OSPF dùng trình để khám phá láng giềng (neighbor) Các láng giềng định nghĩa tĩnh Router láng giềng router khác, chạy OSPF, có chung subnet với router hành ... công thức 10 exp / BW Băng thông công thức băng thông interface băng thông lệnh bandwidth Định dạng gói tin OSPF OSPF packet đóng gói IP packet tương ứng với trường Protocol number 89, maximum OSPF ... The Packet Header Tất OSPF packet có chung dạng sau: Trong đó: Version: phiên OSPF, phiên gần Type: xác định loại OSPF packet Có loại OSPF packet sau: Packet length: độ dài OSPF packet gồm header...
 • 11
 • 405
 • 0

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF và ứng dụng trong mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu giao thức định tuyến OSPF và ứng dụng trong mạng doanh nghiệp
... bày số giao thức định tuyến IGP thông dụng 2.6.2.2 Một số giao thức định tuyến IGP thông dụng a Giao thức thông tin định tuyến (RIP) Giao thức định tuyến RIP phiên nhận từ giao thức định tuyến ... vấn đề OSPF Đọc xong chương bạn có kiến thức đầy đủ sâu rộng giao thức định tuyến OSPF Chương 4: Nêu số ứng dung OSPF mạng IP cỡ lớn đồng thời trình bày ứng dụng giao thức định tuyến OSPF mạng ... giao thức IGP 33 2.6.2.1 Khái niệm giao thức IGP 33 2.6.2.2 Một giao thức IGP thông dụng 33 a Giao thức thông tin định tuyến RIP 34 b Giao thức thông tin định tuyến...
 • 67
 • 446
 • 0

Xem thêm