Tài liệu thi công chức môn kiến thức chung tỉnh hà tĩnh

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2014
... thỡ phi kp thi bỏo cỏo bng bn vi ngi quyt nh; trng hp ngi quyt nh quyt nh vic thi hnh thỡ phi cú bn v ngi thi hnh phi chp hnh nhng khụng chu trỏch nhim v hu qu ca vic thi hnh, ng thi bỏo cỏo ... v l hot ng cụng v v cỏc iu kin cn thit tin hnh hot ng cụng v Nn cụng v bao gm: - H thng phỏp lut quy nh cỏc hot ng ca cỏc c quan thc thi cụng v (c quan thc thi quyn hnh phỏp): Hin phỏp; cỏc ... cú quy nh ca phỏp lut nhng ó tr lờn lc hu - Yờu cu chung i vi s linh hot v sỏng to l khuụn kh ca phỏp lut; ng thi ũi hi phi cú s thay i kp thi cỏc quy nh ca phỏp lut t cỏc c quan cú thm quyn...
 • 20
 • 5,757
 • 23

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 1,043
 • 3

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2015
... công chức Điều 56 Nội dung đánh giá công chức Điều 57 Trách nhiệm đánh giá công chức Điều 58 Phân loại đánh giá công chức Mục Thôi việc, nghỉ hưu công chức (gồm điều) Điều 59 Thôi việc công chức ... chức Điều 51 Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Điều 52 Luân chuyển công chức Điều 53 Biệt phái công chức Điều 54 Từ chức miễn nhiệm công chức Mục Đánh giá công chức (gồm điều) Điều ... nhân viên Căn vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Điều 34 Luật Cán công chức) Việc phân loại...
 • 50
 • 1,192
 • 10

Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung

Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung
... hi n nhi m v , công ch c không c tùy ti n r i b công s , không c t ý ng ng thi hành công v chưa c s ng ý c a ngư i có th m quy n Công ch c thi hành công v ph i eo th công ch c Th công ch c c qui ... cán b , công ch c th c thi công v , th c thi công v , cán b , công ch c ph i t i ch p hành N u quan ni m công v m t ngh , o c công v m t d ng o c ngh nghi p Giá tr c t lõi c a công v mà công ch ... II CÔNG V VÀ NGUYÊN T C CƠ B N TH C THI CÔNG V Quan ni m chung v công v Công v c hi u theo nhi u nghĩa khác nhau, theo nghĩa r ng, công v công vi c ngư i c a nhà nư c m nh n; theo nghĩa h p, công...
 • 175
 • 3,912
 • 15

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung.doc

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung.doc
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; - Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan nhà nước, tổ chức trò - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vò vũ trang nhân dân công dân; tổ chức ... hội khác; - Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ công chức, viên chức nhà nước cán cấp xã theo phân cấp Chính phủ; - Tổ chức đạo công tác thi hành án đòa phương ... ban hành luật Nguyên tắc công khai, minh bạch Công khai việc quan, tổ chức, đơn vò thông tin thức văn bản, hoạt động nội dung đònh Tất thông tin hành nhà nước phải công khai cho người dân trừ...
 • 136
 • 488
 • 0

quản lý nhà nước về kinh tế (tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung)

quản lý nhà nước về kinh tế (tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung)
... dùng vào công tác quản Nhà nước Nhóm công cụ để sử dụng công cụ nói Chủ thể sử dụng công cụ quản Nhà nước kinh tế trình bày quan quản Nhà nước kinh tế Đó quan hành Nhà nước, công sở phương ... ý kiến bên Phân định kết hợp quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất, kinh doanh 3.1 Sự cần thi t việc phân biệt quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất, kinh doanh Quản nhà nước ... tiêu quản Nhà nước đề VII CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Công cụ quản nói chung tất phương tiện mà chủ thể quản sử dụng để tác động lên đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu quản lý...
 • 66
 • 513
 • 1

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL

TUYỂN TẬP bộ câu hỏi CÓ LỜI GIẢI thi công chức môn kiến thức chung mới nhất FULL
... tyài sản , quyền lợi ích hợp pháp khác công dân Lĩnh vực thi hành pháp luật Tổ chức đạo công tác tra nhà Tổ chức , đạo thực công tác thi nước, tổ chức tiếp dân ,giải khiếu nại, hành án theo quy định ... tố cáo, kiến nghị công dân theo quy đinh pháp luật Tổ chức , đạo công tác thi hành án địa Tổ chức đạo việc thực công tác phương theo quy định pháp luật kiểm tra, traNN, tổ chức tiếp dân, giải kịp ... để trình HĐND cấp xem xét định Dung VP 44 DungVP Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán công chức NN cán bộ, công chức cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu HĐNDcấp huyện cấp...
 • 78
 • 32,407
 • 224

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung full

Tuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung full
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... quy nh chung ca Nh nc iu 36 Bit phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 3,125
 • 11

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết
... đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ quan nhà nước thực thi công vụ, hình ảnh ... hoạt động công sở đưa nhăm fbảo đảm cho công sở dựa vào để tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc ... minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công...
 • 59
 • 8,272
 • 22

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; Bảo đảm việc thi hành HP PL quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác ... LLVTND; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê NN; công tác tra kiểm tra nhà nước, chống ... khiếu nại, tố cáo công dân ; Thống quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Thực...
 • 11
 • 2,051
 • 2

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước
... lược) (2) Chức quản : - Được thể chỗ công cụ, phương tiện để tổ chức có hiệu công việc (trong quan q HCNN công cụ tổ chức hoạt động quản lý, thí dụ : Thông tư, thi, QĐ, điều lệ, thông báo ... cầu chung kỷ thuật soạn thảo văn cần đảm bảo yêu cầu sau : - Nắm vững đường lối, CS đảng XD ban hành văn - VB ban hành phải phù hợp với chức năng, nh vụ, q hạn phạm vi hoạt động quan (VB ban hành ... thể thức, văn phong - Người soạn thảo VB cần nắm vững ng vụ kỹ thuật soạn thảo VB dựa kiến thức hiểu biết QLHC PL (2) Những yêu cầu nội dung a- VB phải có tính mục đích rõ ràng + Trước soạn...
 • 12
 • 1,315
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước
... CB,CC hành bao gồm người thực thi công vụ máy hành công quyền + Nguồn tài NN để đảm bảo thực thi công vụ máy thực mục tiêu, n vụ NN Các yếu tố có mối quan hệ gắn bó hữu với Để hoàn thi n hành ... lệnh chờ NĐ, TT HD thi hành ; Ban hành qui định đảm bảo tham gia có hiệu n dân vào q trình XD P luật; Các VB QPPL phải công báo, công khai rên phương tiện thong tin để công dân tổ chức tìm hiểu thực ... tổ chức trực thuộc để ham mưu thực thi p luật; tách tổ chức hành với tổ chức nghiệp công để hoạt động theo chế riêng, phù hợp có hiẹu quả; - Cải cách tỏ chức máy c quyền ĐP : Xac định rõ chức...
 • 10
 • 1,583
 • 3

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị
... đạo hệ thống ch trị XHCN Sự lãnh đạo Đảng CS đ với hệ thống ch trị ĐK cần thi t tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc n dân - NN CHXHCN VN hệ thống ch trị tổ chức ... Bản chất Trong hệ thống ch trị XHCN quyền lực NN thuộc nhân dân lãnh đạo g cấp công nhân thông qua Đảng CS Hệ thống ch trị XHCN mang chất : + Bản chất g cấp : Thể chất giai cấp công nhân, g cấp ... ch trị g cấp công nhân, thực đường lối trị g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích cộng đồng XH khác tham gia vào hệ thống...
 • 13
 • 1,793
 • 4

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010
... nghiệp, tôn vinh nghề nghiệp, danh dự CB + Ban hành qui chế công vụ, gắn với thực quy chế dân chủ HCNN, thực công khai hoật động công vụ, bảo đảm kỷ cương máy, nâng cao trách nhiệm ý thức tổ chức ... lại công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC XD triển khai kế hoạch đào tạo nhiều hình thức, đào tạo chuyên môn, đào tạo trị +Đổi nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng, ý nâng cao kiến thức, ... nhiệm vụ thường xuyên làm việc tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Những người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức giao giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước...
 • 11
 • 552
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước
... công khai, : công khai thẩm quyền trách nhiệm quan hành chính; quy định, quy trình giải công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc; công khai ngân sách, tài chính; công ... toán; công khai tài sản cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật 10- Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác cải cách hành Tăng cường công ... nhận thức ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương tổ chức đảng đảng viên hệ thống trị cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành Xây dựng chương trình hành động thi t thực, cụ thể cải cách hành...
 • 14
 • 1,016
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thi công chức môn kiến thức chungtài liệu thi công chức môn kiến thức chung 2013tai lieu thi con chuc mon kien thuc chungtai lieu on thi cong chuc mon kien thuc chungthi cong chuc mon kien thuc chung tai thanh hoađáp án thi công chức môn kiến thức chungtuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung nganh thue mới nhất full 2014đề thi công chức môn kiến thức chungtuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất full 2cau hoi on thi cong chuc mon kien thuc chungnhững câu hỏi thi công chức môn kiến thức chungmẫu đề thi công chức môn kiến thức chungcác đề thi công chức môn kiến thức chungmột số đề thi công chức môn kiến thức chungtổng hợp đề thi công chức môn kiến thức chungbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm