Tiểu luận tính toán động học tính toán các bộ truyền

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON Tính chất các chất tinh khiết

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON Tính chất các chất tinh khiết
... ĐỒ ENTHALPY VÀ NHIỆT HÓA HƠI   Sư phu thuộc Entanpi vào nhiệt đô áp suất Tính toán đặc tính nhiệt động học 14 Sự phu thuộc Entanpi vào nhiệt đô áp suất * Đoạn AB: thay đổi chất lỏng từ 285 ... Quan hệ nhiệt dung Cv,σ; Cp,σ tại trạng thái bão hòa với nhiệt dung đẳng áp: 16 2.3.2 .Nhiệt hóa (Nhiệt hóa giảm nhiệt độ tăng và bị giới hạn tại nhiệt độ tới hạn ) 17 Tính toán nhiệt ... thuộc áp suất chất vào nhiệt độ P(T) bị giới hạn hệ chất nhiệt độ thấp điểm kép ba, điểm mà pha R,L,H tồn Ví dụ: đường P(T) hydrocarbon (mạch tăng dần): Mạch tăng lên, Tc tăng Pc giảm Chất có Phân...
 • 35
 • 425
 • 0

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động
... nguyên lý vận hành Trọng tâm tập lớn Phân tích động học cấu hành tinh kiểu Simpson hộp số tự động việc đánh giá so sánh mặt động học hộp số hành tinh kiểu Simpson kiểu Ravigneaux Trong đề cập ... phận chức hộp số tự động, điều khiển hộp số tự động có nhìn tổng quan hộp số tự động Ngoài nêu cấu tạo, sơ đồ, nguyên lý làm việc hộp số hành tinh Điều giúp biết dạng cấu tạo hộp số hành tinh ôtô ... lắp phía hộp số để ngăn không cho áp suất vỏ tăng lên cao 1.5, Chức hộp số tự động: Về hộp số tự động có chức hộp số thường, nhiên hộp số tự động cho phép đơn giản hóa việc điều khiến hộp số, trình...
 • 48
 • 234
 • 0

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Wilson độc lập trong hộp số tự động

Bài tiểu luận: Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Wilson độc lập trong hộp số tự động
... kế môn học • Ngăn chặn tăng số xe chạy đoạn đường vòng đường vênh b Ứng dụng cấu hành tinh hộp số tự động Bánh hành tinh hộp số tự động gồm hệ bánh hành tinh nhỏ bánh hành tinh lớn tương tự hệ ... Nó tạo thành từ cấu hành tinh (CCHT) từ cấu hành tinh tổ hợp Trên ôtô, ôtô du lịch thường dùng dạng CCHT điển hình sau 4.1.1 cấu hành tinh kiểu Wilson a cấu hành tinh kiểu Wilson kiểu đơn ... cấp; cần dẫn bánh hành tinh nó; bánh mặt trời gồm bánh lớn bánh nhỏ tạo nên hộp số hành tinh Khả làm việc hộp số hành tinh ứng với số hôp số: cấu hành tinh hoạt động số số 1, đầu vào bánh...
 • 58
 • 147
 • 0

Bài tiểu luận Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động

Bài tiểu luận Phân tích động học cơ cấu hành tinh kiểu Simpson trong hộp số tự động
... tốc độ (kiểu Simpson) : 28 Đánh giá so sánh mặt động học hộp số hành tinh kiểu Simpson kiểu Ravigneaux: 29 4.1 Quan hệ động học dãy hành tinh 29 4.2 cấu hành tinh kiểu Wilson ... nêu cấu tạo, sơ đồ, nguyên lý làm việc hộp số hành tinh Điều giúp biết dạng cấu tạo hộp số hành tinh ôtô con, hiểu nguyên lý vận hành Trọng tâm tập lớn Phân tích động học cấu hành tinh kiểu Simpson ... Chức hộp số tự động: 1.6, Điều kiện làm việc hộp số tự động 1.7, Ưu , nhược điểm hộp số tự động 2, Điều khiển hộp số tự động 10 2.1, Điều khiển tự động trình sang số...
 • 50
 • 198
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Tình hình các hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Tình hình các hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh pptx
... Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch Biểu thể kết hoạt động ... hợp với thực tế Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh hoạt động lĩnh vực dịch vụ Thương mại chủ yếu Đặc điểm sở vật chất Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh công ty kinh doanh hàng ... Bắc Ninh “V/v cổ phần hóa công ty Thương mại Bắc Ninh thành công ty cổ phần định số 552/QĐ-CT ngày 22/4/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh “V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Thương mại...
 • 22
 • 292
 • 0

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác
... toán khoản phải trả phải nộp khác 1.4 Các quy định kế toán phải trả khác Kế toán khoản phải trả khác phải tuân thủ qui định chung kế toán khoản phải trả khác: Kế toán nhận ký quỹ ký cược kế toán ... dự phòng phải trả, phải trả dài hạn khác 1.3 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nợ phải trả Theo dõi, ghi chép, phản ánh cách kịp thời đầy đủ xác khoản nợ phải trả ,phải nộp khác tình hình toán khoản ... nợ phải trả khác, nắm chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ số nghiệp vụ chủ yếu sổ sách kế toán liên quan đến khoản nợ phải trả khác doanh nghiệp nhóm định chọn đề tài: kế toán khản phải trả khác ...
 • 10
 • 645
 • 1

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác
... hao mòn luỹ kế 4.Chi phi XDCB d dang Tổng TS(270=100+200) Nguồn vốn A.Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn 2 .Phải trả ngời bán 4.Thuế khoản phải nộp NN 5 .Phải trả ngời lao ... cân đối kế toán Ngày 25/ 12/ 2010 ĐVT: ng Ti sn A.TSngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I.Tin v cỏc khon tng ng tin 1.Tin 2.Cỏc khon tng ng tin III .Các khoản phải thu ngắn hạn 1 .Phải thu khách hàng ... 2.Cỏc khon tng ng tin III .Các khoản phải thu ngắn hạn 1 .Phải thu khách hàng 5 .Các khoản phải thu khác 6.Dự phòng phải thu NH khó đòi IV.Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ B.TS...
 • 31
 • 497
 • 5

Tiểu luận môn quản trị học Trình bày các thuyết nhận thức, Người quản trị vận dụng như thế nào trong việc tạo động lực cho nhân viên?

Tiểu luận môn quản trị học Trình bày các thuyết nhận thức, Người quản trị vận dụng như thế nào trong việc tạo động lực cho nhân viên?
... Nội dung trình bày  Vị trí, vai trò thuyết nhận thức  Thuyết mong đợi Victor.H.Vroom – vận dụng Thuyết cơng J.Stacey Adams – vận dụng  Thảo luận Vị trí – vai trò thuyết nhận thức Vị ... chu trình động viên – nỗ lực – hiệu công việc – khen thưởng” cần phải xem xét Thuyết kỳ vọng Victor.H.Vroom NQT ứng dụng tạo động lực cho NV:  Giao cho NV cơng việc hợp khả Có đủ nguồn lực, ... cơng việc  Xây dựng tiêu chuẩn cho người giỏi THANK YOU Thảo luận Ứng dụng thuyết kỳ vọng, để nhân viên nỗ lực thực cơng việc đạt hiệu NQT cần thực giải pháp nào? NQT thực giải pháp để tạo cơng...
 • 24
 • 811
 • 7

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN NHIỆT ĐÔNG HỌC HYDROCACBON: Ứng dụng phương trình trạng thái cho hỗn hợp

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN NHIỆT ĐÔNG HỌC HYDROCACBON: Ứng dụng phương trình trạng thái cho hỗn hợp
... dung trình bày Ứng dụng phương trình trạng thái cho hỗn hợp khí thực 1.1.Sự mở rộng nguyên lí trạng thái tương ứng 1.2 .Phương trình trạng thái Virial với số hạng đầu 1.3.Các phương trình trạng thái ... chọn phương trình nhiệt động cho trình lọc dầu chế biến khí 3.3.Lựa chọn phương trình nhiệt động cho trình hóa dầu Áp dụng phương trình trạng thái cho hỗn hợp khí thực 1.1.Sự mở rộng nguyên lí trạng ... phần hỗn hợp xác định: 1.3.Các phương trình trạng thái suy từ thuyết Van der Waals  Phương trình trạng thái suy từ thuyết Van der Waals: tham số đặc trưng phương trình Phương trình ứng dụng...
 • 60
 • 485
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÂN BẰNG LỎNG HƠI

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÂN BẰNG LỎNG HƠI
... KIỆN ĐẲNG NHIỆT CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CỦA BA CẤU TỬ CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI NỘI ... CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở ĐIỀU KIỆN ĐẲNG ÁP CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở ĐIỀU KIỆN ĐẲNG NHIỆT CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CỦA BA CẤU TỬ CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CỦA BA CẤU TỬ CÂN BẰNG ... pha CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở ĐIỀU KIỆN ĐẲNG ÁP CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH MỞ ĐẦU CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở ĐIỀU KIỆN ĐẲNG ÁP CÂN BẰNG LỎNG-LỎNG-HƠI Ở...
 • 14
 • 297
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON Các nguyên lý và hàm nhiệt động

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON Các nguyên lý và hàm nhiệt động
... U + PV – TS gọi phương trình Gibbs Hàm nhiệt động lực học Khí tưởng Phương trình trạng thái N mol khí tưởng viết dạng : PV# = NRT , V# : thể tích khí tưởng R = 8.314 J.mol-1 K-1 = 1.987 ... atm.cm3 mol-1 K-1 Nhiệt dung • Nhiệt dung hàm phức tạp nhiệt độ áp suất, song ảnh hưởng áp suất không đáng kể thường bỏ qua • Nhiệt dung đẳng áp : • Nhiệt dung đẳng tích : • Ở vùng nhiệt độ trung ... = ∆(U + PV)P U+ PV hàm trạng thái, gọi enthanpy, kí hiệu H => H = U + PV Ta viết : QP = ∆HP Tính theo nhiệt dung riêng đẳng áp : dHP = CP dT Nguyên lí thứ hai nhiệt động lực học Entropy đại lượng...
 • 14
 • 405
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÁC PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
... 4.1 Các phương trình trạng thái dựa khai triển Virial 4.1.1 Phương trình trạng thái rút gọn thể tích Virial thứ hai 4.1.2 Phương trình trạng thái rút gọn thể tích Virial thứ ba 4.1.3 Phương trình ... Phương trình trạng thái rút gọn Virial thứ hai cho áp suất 4.1.4 Phương trình Benedict, Webb Rubin 4.2 Các phương trình trạng thái dựa thuyết Van Der Waal 4.2.1 Phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong ... thái cho khối cầu chuỗi rắn 4.3 Phương trình trạng thái đặc trưng cho đơn chất 4.4 Phương trình Tait Tổng quan Các phương trình trạng thái biểu diễn biểu thức toán học:  E(T,P,V,N)=0 (4.1) PT thường...
 • 36
 • 413
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON HỖN HỢP CÂN BẰNG LỎNG HƠI

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON HỖN HỢP CÂN BẰNG LỎNG HƠI
... 6.2 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG LỎNGHƠI CỦA HỖN HỢP  Ta biết điều kiện cân pha biểu thị cân chất hoá học 26 6.2 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG LỎNGHƠI CỦA HỖN HỢP  Theo tính chất hỗn hợp điều kiện nhiệt độ, áp suất, ... 6.2 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG LỎNGHƠI CỦA HỖN HỢP  Trong điều kiện cân viết cách sử dụng ”hệ số cân bằng , tỉ lệ phần mole pha pha lỏng:  Do đó, 29 6.2 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG LỎNGHƠI CỦA HỖN HỢP  Tuy nhiên, ... HIỆN TƯỢNG BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG LỎNG HƠI CỦA HỖN HỢP THAY ĐỔI CÂN BẰNG HỖN HỢP THEO NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT, THÀNH PHẦN 6.1.HIỆN TƯỢNG BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ  Để mô tả hỗn hợp đòi hỏi...
 • 55
 • 532
 • 0

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÂN BẰNG LỎNG HƠI

Báo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học HYDROCACBON CÂN BẰNG LỎNG HƠI
... toán cân lỏng 6.5- Giải thuật tính toán 6.6- Độ hoà tan thành phần pha lỏng 6.4- Các dạng toán cân lỏng 6.4- Các dạng toán cân lỏng Xác định đại lượng mô tả đặc tính hỗn hợp sau tách thành pha: lỏng ... tính chất nhiệt động 6.4- Các dạng toán cân lỏng Cân vật chất cho cấu tử: Ni = NLxi + NVyi (6.1) • Điều kiện cân dựa theo hoá hoạt áp: μiV = μiL hay fiV = fiL (6.2) hay theo hệ số cân bằng: • ... khí hoá lỏng biết thành phần, điều kiện nhiệt độ cho trước 10 6.5- Một số phương pháp tính toán • Hệ số cân viết dạng hàm số nhiệt độ, áp suất, tính chất cấu tử, thành phần pha lỏng pha hơi: •...
 • 25
 • 350
 • 0

TIỂU LUẬN CUỘC vận ĐỘNG học tập và làm THEO tư TƯỞNG hồ CHI MINH

TIỂU LUẬN  CUỘC vận ĐỘNG học tập và làm THEO tư TƯỞNG hồ CHI MINH
... chặn đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống Đảng xã hội II HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống tốt đẹp dân tộc ta tinh hoa ... thể, gần gũi mà người noi theo Nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn nay, cán bộ, đảng viên cần làm tốt mặt sau đây: Một ... ương Đảng Chỉ thị Số 06CT/TW tổ chức Cuộc vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn Đảng toàn xã hội Thực tốt Cuộc vận động góp phần quan trọng vào đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy...
 • 12
 • 454
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận kiểm toán nội bộ ngân hàngtiểu luận kiểm toán nội bộbáo cáo tiểu luận môn nhiệt đông học hydrocacbonbai tieu luan ket thuc khoa hoc boi duong can bo doantiểu luận tính toán tin họctieu luận tình huống trong đơn vị kế toán nhà nướctiểu luận tính toán khung ngangtiểu luận tình huống về vệ sinh an toàn thực phẩmtiểu luận tính toán khắp nơitiểu luận tình huống lớp chuyên viên chínhthực trạng và giải pháp chủ yếu trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện thanh bình tỉnh đồng tháptiểu luận phương pháp dạy học toáncác bài tiểu luận về toán họctiểu luận môn toán tiểu họctiểu luận kế toán trường họctiểu luận tình yêu học tròBảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt NamTHÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Prepare 5 teacher bookPrepare 6 student bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbauchutichhdqtcongtydoivoionglevannga signedThe bieu quyet DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016BCTC hop nhat quy 4 nam 2012 (truoc kiem toan) Cong ty CP o to TMTBCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC rieng quy IV nam 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC hop nhat quy 4 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Công bố thông tin số 689 TB-TMT-HĐQT ngày 29 6 2017Công bố thông tin số 697 TB-TMT-HĐQT ngày 30 6 2017Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 addCông bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 116 TMT-TCKTCông bố thông tin số 157 TB-TMT-HĐQT ngày 18 02 2016 .