Tiểu luận môn Lập trình nâng cao: TÌM HIỂU CÁC CÔNG NGHỆ TRIỆU GỌI HÀM TỪ XA VÀ ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn lập trình nâng cao Thiết kế website thương mại điện tử

Tiểu luận môn lập trình nâng cao Thiết kế website thương mại điện tử
... CRC lớp Đơn đặt hàng Từ thẻ CRC ta lập biểu đồ lớp sau : Hình 3: Biểu đồ lớp II Lập trình theo mô hình lớp Khi bạn tiếp xúc với Windows Form ADO.NET, việc lập trình bắt đầu trở lên phức tạp dự ... sử dụng chúng III Kết Tạo tầng Data Access 1.1 Tạo Web Project kết nối với sở liệu Bước 1: tạo ASP.NET Web Site Bước tạo website với trang Default.aspx thư mục App_Data Bước 2: Kết nối với CSDL ... phần tử chịu trách nhiệm thu thập hiển thị thông tin cho người dùng cuối Trong ASP.NET thành phần TextBox, Button, DataGrid… UI Process Components: thành phần chịu trách nhiệm quản lý qui trình...
  • 38
  • 395
  • 1

Tiểu luận môn kế toán quốc tế tìm hiểu các nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài chính theo IAS 1

Tiểu luận môn kế toán quốc tế tìm hiểu các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo IAS 1
... MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ SỐ 01 “TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH”” Trang Tìm hiểu nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài theo IAS 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu trình phát triển IAS Trình ... BCTC lập trình bày Trang Tìm hiểu nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài theo IAS CHƯƠNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG ĐỊNH NGHĨA, NỘI DUNG CHÍNH CỦA IAS “TRÌNH BÀY BCTC” 2 .1 Tóm tắt trình ... Tìm hiểu nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài theo IAS 1 BCTC Financial Statement Báo cáo tài IASC International Accounting Standards Committee Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IASB International...
  • 15
  • 462
  • 0

Tiểu luận mạng máy tính nâng cao Tìm hiểu thuật toán quản lý hàng đợi tích cực BLUE

Tiểu luận mạng máy tính nâng cao Tìm hiểu thuật toán quản lý hàng đợi tích cực BLUE
... dụng BLUE thực tế Đồng thời nhóm muốn nghiên cứu giải thuật quản hàng đợi SFB (Stochastic Fair Blue) giải thuật quản hàng đợi phát triển dựa BLUE 12 Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích ... cổ chai Quan sát Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích cực BLUE Hình 1: Ví dụ RED I BLUE Để khắc phục thiếu sót RED, đề xuất, thực đánh giá thuật toán quản hàng đợi khác, BLUE Sử dụng mô ... cho thấy kết tương tự Tìm hiểu thuật toán quản hàng đợi tích cực BLUE Bảng Bảng Hình cho thấy tỷ lệ tổn thất quan sát kích cỡ khác hàng đợi cách sử dụng hai thuật toán BLUE RED với 1000 4.000...
  • 13
  • 405
  • 2

Tiểu luận môn tiền tệ ngân hàng tìm hiểu về Công ty tài chính

Tiểu luận môn tiền tệ ngân hàng tìm hiểu về Công ty tài chính
... Vai trò CTTC kinh tế 4 Phân loại Công ty tài CTTC Tìm hiểu Công ty tài Tìm hiểu Công ty tài 1 Phần I: Lý luận chung Công ty tài Phần I: Lý luận chung Công ty tài 2 Phần II: Thực trạng CTTC giới ... – NHA NHD 12 Nguyễn Thu Hằng – NHD - CĐ26 Tìm hiểu Công ty tài Tìm hiểu Công ty tài 1 Phần I: Lý luận chung Công ty tài Phần I: Lý luận chung Công ty tài 2 Phần II: Thực trạng CTTC giới Việt Nam ... giá trị tài sản tập đoàn vào đầu tháng 9000 tỷ đòng tổng số dư nợ tập đoàn lên tới số đáng báo động 8000 tỷ đồng Tìm hiểu Công ty tài Tìm hiểu Công ty tài 1 Phần I: Lý luận chung Công ty tài Phần...
  • 58
  • 371
  • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học CÁC PHƯƠNG PHÁP, NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO KHOA HỌC & ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ FIREWALL

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học CÁC PHƯƠNG PHÁP, NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO KHOA HỌC & ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ FIREWALL
... có phương pháp lập luận , suy diễn cách khoa học sáng tạo để vấn đề giải cách nhanh chóng triệt để Phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo không áp dụng toán học, tin học hay vấn đề khoa học ... thức môn Phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo để giải quyết, qua cho thấy tầm quan trọng việc làm việc có sáng tạo khoa học sống Phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo I KHÁI NIỆM : Khoa ... đèn • Trong y học, để bảo quản tốt thuốc, người ta thay không khí thường CO bao bì Phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo 25 III ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT...
  • 33
  • 277
  • 0

Tiểu luận môn phân tích kinh tế tìm hiểu về công ty cổ phần

Tiểu luận môn phân tích kinh tế tìm hiểu về công ty cổ phần
... vốn phân phối lợi nhuận loại hình doanh nghiệp đơn giản công ty cổ phần Quyết định tài công ty cổ phần tiêu biểu hơn, rộng hơn, bao quát phức tạp doanh nghiệp nói chung Vì loại hình công ty cổ phần ... sách cổ tức phải có tính ổn định, không thay đổi thất thường, phải đặc biệt thận trọng trước định thay đổi sách cổ tức sách cổ tức khác Một đặc điểm bật công ty cổ phần là: Vốn công ty cổ phần ... dụng để phân tích Không có đầy đủ thông tin tỷ số bình quân ngành để làm sở so sánh Hoạt động công ty cổ phần đa ngành đầu tư đan chéo lẫn làm cho báo cáo tài công ty cổ phần phức tạp, khó hiểu, ...
  • 15
  • 53
  • 0

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm tìm hiểu về pectin agar carrageenan nguồn gốc tách chiết chế tạo gel

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm tìm hiểu về pectin agar carrageenan nguồn gốc tách chiết và chế tạo gel
... Chế phẩm cô đặc pectin Chế tạo gel Hóa Sinh Thực Phẩm • Tùy loại pectin có mức độ methoxyl hoá khác mà chế tạo gel khác • HMP: Tạo gel theo chế Đường – Acid, kết hợp chuỗi pectin kết hai tương ... thêm vào locust bean gum Carrageenan có liên kết ion tăng lực Hóa Sinh Thực Phẩm liên kết tạo gel đàn hồi Carrageenan khả tạo gel Muối K+của tan nước • Dung dịch nóng kappa iota carrageenan tạo gel ... • Cấu trúc gel: phụ thuộc vào nồng độ Ca2+ số methoxyl Gel pectin có số methoxyl thấp thường có tính chất đàn hồi giống gel agar agar Agar • Nguồn gốc agar Agar phycocolloid có nguồn gố cổ...
  • 22
  • 212
  • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THIẾT KẾ BỘ LỌC & MÃ HÓA BĂNG CON BIẾN ĐỔI WAVELET MỘT CHIỀU ỨNG DỤNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THIẾT KẾ BỘ LỌC & MÃ HÓA BĂNG CON BIẾN ĐỔI WAVELET MỘT CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG
... cứu phát triển phép biến đổi Wavelet Biến đổi Daubechies phép biến đổi phức tạp biến đổi Wavelet Họ biến đổi ứng dụng rộng rãi, biến đổi ứng dụng JPEG2000 biến đổi họ biến đổi Wavelet Daubechies ... 1.5.1 Biến đổi Wavelet Haar Biến đổi Wavelet Haar biến đổi đơn giản phép biến đổi Wavelet Hình 1.13 cho thấy dạng hàm ψ (t ) với biến đổi Haar Do tính chất đơn giản biến đổi Haar mà ứng dụng tương ... phép phân tích Wavelet ứng dụng thực tế, nhóm em thực tiểu luận bao gồm phần lý thuyết Wavelet phần mơ ứng dụng Wavelet dùng phần mềm Matlab Tiểu luận gồm chương: Chương 1: Tổng quan Wavelet Chương...
  • 65
  • 467
  • 3

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính MÃ HÓA TRONG TIN HỌC LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính MÃ HÓA TRONG TIN HỌC  LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG
... truyền tin Báo cáo tập trung tìm hiểu khái niệm thuyết hóa đối xứng hóa bất đối xứng, chúng đóng vai trò quan trọng mật đại 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu thuyết hóa đối xứng hóa ... bit, byte liên tục Trong phần tiếp theo, báo cáo sâu vào hai loại hóa đối xứng hóa bất đối xứng 2.2 hóa đối xứng 2.2.1 Tổng quan Trong mật học, thuật toán khóa đối xứng (tiếng Anh: symmetric-key ... khóa số cố định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng rãi cho người dùng để hóa Những thông tin hóa khóa công khai giải khóa bí mật tương ứng Nói cách khác, người mã...
  • 23
  • 285
  • 0

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm phương pháp thu nhận tách chiết xác định hoạt hóa ứng dụng enzyme amylase trong ngành công nghệ thực phẩm

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm phương pháp thu nhận tách chiết xác định hoạt hóa và ứng dụng enzyme amylase trong ngành công nghệ thực phẩm
... enzyme công nghệ sản xuất bánh kẹo 6.3.4 Ứng dụng enzyme công nghệ sản xuất bột 6.3.5 Ứng dụng enzyme công nghệ sản xuất bia TÀI LIỆU THAM KHẢO: Thu nhận, tách chiết, xác định hoạt hóa Enzyme Amylase ... Điều kiện nuôi cấy ỨNG DỤNG ENZYME AMYLASE: 6.1 Ứng dụng Enzyme amylase y học dược phẩm : 6.2 Ứng dụng Enzyme amylase công nghiệp : 6.2.1 Ứng dụng công nghiệp dệt 6.2.2 Ứng dụng công nghiệp tẩy ... 6.2.3 Ứng dụng sản xuất cồn 6.3 Ứng dụng công nghiệp thực phẩm: 6.3.1 .Ứng dụng Enzyme amylase sản xuất siro sản phẩm chứa đường 6.3.2 Ứng dụng enzyme công nghệ sản xuất bánh mì 6.3.3 Ứng dụng enzyme...
  • 43
  • 280
  • 1

luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về mô hình Fama-French ba nhân tố ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải

luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về mô hình Fama-French ba nhân tố và ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải
... chọn đề tài tìm hiểu hình FamaFrench ba nhân tố ứng dụng hình Fama-French ba nhân tố cho số cổ phiếu ngành vận tải ” làm đề án Trong đề án em trình bày vấn đề sau:  Chương I: hình CAPM ... tố phần bù rủi ro danh mục cổ phiếu · si hệ số hồi quy cho nhân tố SMB 15 · hi hệ số hồi quy cho nhân tố HML Giải thích biến hình hình Fama French nhân tố tỷ suất sinh lợi vượt trội chứng ... hạn chế áp dụng hình  Chương II: hình Fama- French ba nhân tố khắc phục hạn chế hình CAPM  Chương III: Sử dụng hình Fama- French ba nhân tố để đánh giá ảnh hưởng nhân tố tới tỷ suất...
  • 48
  • 215
  • 1

Tìm hiểu các chiến lược song song hóa thuật toán ứng dụng song song bài toán tính tổng dãy số.

Tìm hiểu các chiến lược song song hóa thuật toán  và ứng dụng song song bài toán tính tổng dãy số.
... chúng em lựa chọn nghiên cứu vấn đề Tìm hiểu chiến lược song song hóa thuật toán ứng dụng song song toán tính tổng dãy số” Với phương thức truyền gói tin cách gọi hàm thư viện ngôn ngữ thường Với ... vấn đề song song hóa Kiến trúc máy tính song song Máy tính song song có hai kiến trúc bản: Bộ nhớ phân tán nhớ dùng chung Máy tính song song theo kiến trúc nhớ phân tán thực chất tập máy tính (gọi ... hình song song hóa Chiến lược phù hợp với giải thuật xử lý tính toán với phần liệu có kích thước lớn, trao đổi liệu thực với số lượng liệu nhỏ biên lần lặp 1.3.Phân tách công việc Chiến lược...
  • 17
  • 2,344
  • 0

tìm hiểu các phép biến đổi ma trận svd, qr ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân

tìm hiểu các phép biến đổi ma trận svd, qr và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân
... khác sử dụng phân tích QR kết hợp với phép biến đổi ma trận khác để xây dựng lược đồ thủy vân Các lược đồ [3] đề xuất sử dụng hàng đầu ma trận R để nhúng thủy vân Lược đồ thứ nhúng thủy vân vào ... ổn định cao, sử dụng chúng để xây dựng lược đồ thủy vân bền vững trước phép công 1.3.3 Phép biến đổi QR Phép biến đổi QR (QR Decomposition: A=Q×R) giống DCT, DWT phép biến đổi ma trận trực giao ... biến đổi ma trận Q, R ma trận A sau : (a )Ma trận Q (b) Ma trận R Hình 3.2 Kết phân tích QR ma trận A Hình 3.1 37 3.2 Lƣợc đồ thủy vân QR- 1 3.2.1 Ý tƣởng thuật toán Lược đồ thủy vân nhúng bít thủy...
  • 71
  • 447
  • 5

Tìm hiểu các kỹ thuật định tuyến trên mạng internet ứng dụng

Tìm hiểu các kỹ thuật định tuyến trên mạng internet và ứng dụng
... tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Intenet ứng dụng Chương CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN 6.1 Cấu hình định tuyến tĩnh Đối với mạng nhỏ cấu hình định tuyến tĩnh sử dụng thuận lợi định tuyến động ... mặc định 60s - 26 - Luận văn tốt nghiệp Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Intenet ứng dụng Chương BẢNG ĐỊNH TUYẾN 3.1 Cấu trúc bảng định tuyến Các router mạng Internet cần buộc phải có bảng định ... tài Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến mạng Internet ứng dụng Bố cục báo cáo gồm có: Chương 1, 2, 3, trình bày khái niệm mạng giao thức TCP/IP, địa IP, VLSM, kỹ thuật định tuyến, bảng định tuyến, ...
  • 70
  • 441
  • 0

Tìm hiểu các phép biến đổi ma trận SDV, QR ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân

Tìm hiểu các phép biến đổi ma trận SDV, QR và ứng dụng để xây dựng lược đồ thủy vân
... dụng phân tích QR kết hợp với phép biến đổi ma trận khác để xây dựng lược đồ thủy vân Các lược đồ [3] đề xuất sử dụng hàng đầu ma trận R để nhúng thủy vân Lược đồ thứ nhúng thủy vân vào phần tử ... CHƯƠNG : THỦY VÂN TRÊN MIỀN QR Giống phép biến đổi SVD, phép biến đổi QR thường sử dụng lược đồ thủy vân bán dễ vỡ Trong chương trình bay hai thuật toán thủy vân miền biến đổi QR [3], lược đồ QR- 1 ... ổn định cao, sử dụng chúng để xây dựng lược đồ thủy vân bền vững trước phép công 1.3.3 Phép biến đổi QR Phép biến đổi QR (QR Decomposition: A=Q×R) giống DCT, DWT phép biến đổi ma trận trực giao...
  • 69
  • 87
  • 0

Xem thêm