Hướng dẫn chấm sáng kiến kinh nghiệm

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm

Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm
... 1.5 lines Số trang đánh đầu trang Xin xem mẫu bìa sáng kiến, kinh nghiệm phần phụ lục Quy trình thực Sáng kiến, kinh nghiệm: Sáng kiến, kinh nghiệm cần đăng ký đề tài trước theo mẫu phần phụ ... công nghiệm thu Kết luận Trong phần này, tác giả đúc kết lại nội dung trình bày; đề biện pháp để triển khai, áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm vào thực tiễn; nêu lên kiến nghị, đề xuất có hướng ... khảo dùng cho việc viết SK, KN Nói chung, phải biết xếp ý cho diễn đạt mạch lạc, thu hút, lôi cuốn, đặt biệt thuyết phục người đọc khả trình bày kết xuất sắc Sáng kiến, kinh nghiệm tốt với phương...
 • 2
 • 1,762
 • 4

HUONG DAN VIET SANG KIEN KINH NGHIEM

HUONG DAN VIET SANG KIEN KINH NGHIEM
... giảng dạy ( chương, bài, nội dung kiến thức cụ thể… ) - Kinh nghiệm việc giáo dục học sinh - Kinh nghiệm việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh - Kinh nghiệm việc tổ chức họat động giáo dục cụ thể cho ... kiến kinh nghiệm Các phần Ghi Bìa Trang phụ bìa Qua trang Mục lục Qua trang Danh mục chữ viết tắt ( có ) Qua trang 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) Qua trang 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh ... kinh nghiệm cần thiết Tuy nhiên cần tránh việc kể lể dài dòng, dàn trải biến SKKN thành báo cáo thành tích báo cáo tổng kết đơn Điều làm cho SKKN giá trị, thiếu tính thuyết phục + Phân tích kinh...
 • 4
 • 867
 • 2

Tham khảo "Hướng dẫn viết Sáng kiến kinh nghiệm"

Tham khảo
... 3 Hướng đúc kết kinh nghiệm III Các yêu cầu cần phải có Sáng kiến kinh nghiệm: Yêu cầu hình thức: • Theo mẫu • Đảm bảo số trang phù hợp (10 ... ràng trang phần sau SKKN, có đánh dấu (1), (2)…rõ ràng * Phải chuẩn tả, viết hoa đúng, viết tên tổ chức hành chính…(VD: Phải viết là”Sở Giáo dục đào tạo Đà Nẵng”, Phòng giáo dục đào tạo Liên Chiểu”…chứ ... cách làm mình, phần hạn chế, rút kinh nghiệm C Phần kết luận: Viết chung chung:…giúp tay nghề, giúp nhà trường… Rút học kinh nghiệm D Kiến nghị: Để đề tài thuận lợi: Tổ chuyên môn, nhà trường...
 • 4
 • 1,108
 • 1

Tài liệu MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ppt

Tài liệu MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ppt
... cấu sáng kiến kinh nghiệm Các phần sáng kiến kinh nghiệm Bìa Trang phụ bìa Mục lục Danh mục chữ viết tắt (nếu có) 1.Đặt vấn đề ( Lý chọn đề tài ) 2.Giải vấn đề ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ... thực đề tài: - Đọc tài liệu liên quan đến đề tài, ghi nhận công việc thực thực tiễn (biện pháp, bước tiến hành, kết cụ thể ), thu thập số liệu để dẫn chứng - Trong trình thu thập tài liệu cần ... nhà trường, đề tài xếp loại, áp dụng năm học ) Tài liệu tham khảo Phụ lục (nếu có) Chú ý: Trong bảng trên, phần in đậm nội dung cấu trúc đề tài Gợi ý nội dung phần sáng kiến kinh nghiệm: + Đặt...
 • 3
 • 14,040
 • 95

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm
... tế áp dụng 4.Tính phổ biến: Có thể áp dụng rộng rãi thực tế HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến- kinh nghiệm hiểu ý kiến mới, hiểu biết trải công việc, thấy kết quả, có tác dụng ... chuyển biến tích cực áp dụng SK - Tìm quy luật, học kinh nghiệm BƯỚC V: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ - Cơ sở khoa học vấn đề viết SK + Cơ sở lí luận: nêu lí luận chung vấn đề cần ... phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất hoạt động khoa học công nghệ” Đối với Ngành Giáo dục Đào tạo, Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến (SKKN) kết lao động sáng tạo...
 • 16
 • 423
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM doc

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM doc
... 1.5 lines Số trang đánh đầu trang Xin xem mẫu bìa sáng kiến, kinh nghiệm phần phụ lục Quy trình thực Sáng kiến, kinh nghiệm: Sáng kiến, kinh nghiệm cần đăng ký đề tài trước theo mẫu phần phụ ... công nghiệm thu Kết luận Trong phần này, tác giả đúc kết lại nội dung trình bày; đề biện pháp để triển khai, áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm vào thực tiễn; nêu lên kiến nghị, đề xuất có hướng ... khảo dùng cho việc viết SK, KN Nói chung, phải biết xếp ý cho diễn đạt mạch lạc, thu hút, lôi cuốn, đặt biệt thuyết phục người đọc khả trình bày kết xuất sắc Sáng kiến, kinh nghiệm tốt với phương...
 • 2
 • 1,131
 • 1

HƯớng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm rất chi tiết

HƯớng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm rất chi tiết
... dụng Kiến nghò với cấp điều kiện thực tế (nếu có) 07/17/14 Sáng kiến kinh nghiệm gì?   1/ Sáng kiến việc suy nghó mới, phương pháp làm việc mới, giải pháp để thực hoạt động thực tiễn người 2/ Kinh ... thành thò…) 2/ Đề tài 2: “Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn toán cấp tiểu học” Ưu điểm đề tài: Kinh nghiệm nói đến Một số kinh nghiệm không nêu tất kinh nghiệm Hạn chế: -Cụm từ “nâng cao ... muôn vẻ, chữ viết đúng, chữ viết chưa nhiều chữ viết cẩu thả, chữ viết chưa đẹp không Thậm chí có chữ viết đọc không Đây đáng quan tâm Trong “ Chữ viết biểu nết người chăm lo chữ viết cho học...
 • 65
 • 616
 • 0

HƯớng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

HƯớng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm
... VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I/ Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiêm Sáng kiên KN giáo dục kết LĐ sáng tạo qúa trình rút kết kinh nghiệm cán GV quản lý, dạy học, giáo ... dễ theo dõi Tóm tắt kết cấu sáng kiến kinh nghiệm Bìa Trang phụ bìa Danh mục chữ viết tắt (nếu có) Phần mở đầu I Bối cảnh đề tài II Lý chọn đề tài VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM III.Phạm vi đối tượng ... tài) để triển khai, ứng dụng SKKN có hiệu 15 VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Bìa: SKKN  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SA THẦY TRƯỜNG …………………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên...
 • 19
 • 252
 • 0

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm
... tên) Ngày tháng năm 2011 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến- kinh nghiệm hiểu ý kiến mới, hiểu biết trải công việc, thấy kết quả, có tác dụng ... SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TÊN ĐƠN VỊ……………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, trọng tâm SKKN đề câp, độ dài không 30 từ) ... chuyển biến tích cực áp dụng SK - Tìm quy luật, học kinh nghiệm BƯỚC V: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ - Cơ sở khoa học vấn đề viết SK + Cơ sở lí luận: nêu lí luận chung vấn đề cần...
 • 17
 • 364
 • 0

Huong dan ve Sang kien kinh nghiem cuoi nam

Huong dan ve Sang kien kinh nghiem cuoi nam
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG:………………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số / QĐ ……… , ngày tháng năm 20… QUYẾT ĐỊNH V/V thành lập Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm Năm học………… HIỆU ... GD-ĐT Cẩm Mỹ hướng dẫn tổ chức xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học ………… QUYẾT ĐỊNH Điều Thành lập Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm trường ……………gồm Ông bà có tên sau: - Ông (bà) ... viên - Ông (bà) ……………………………, chức vụ ………………… ….Thành viên Điều Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm ….……… năm học ……….có nhiệm vụ tổ chức chấm theo hướng dẫn số ……… ngày…………của Phòng GD-ĐT...
 • 5
 • 195
 • 0

Hương dẫn viết sang kiến kinh nghiệm

Hương dẫn viết sang kiến kinh nghiệm
... tận cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc cấp quản lý để thực việc viết chấm chọn xếp loại SKKN năm học quy định Các văn hướng dẫn viết chấm chọn SKKN trước trái với Công văn bãi bỏ Nơi nhận: GIÁM ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu SK1 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 20 - 20 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường Tên đề tài: ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu SK2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 20 - 20 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT (Trung tâm) Tên đề tài: ...
 • 9
 • 206
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2012-2013

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2012-2013
... tài không đạt loại C Trên hướng dẫn Sở GD&ĐT việc viết xét chọn sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chuyên đề bồi dưỡng đề năm học 2012-2013 năm Các sản phẩm phục vụ trực ... nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chuyên đề Thực theo Công văn số 675/SGDĐT, ngày 13/8/2008 việc Hướng dẫn viết đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 năm 5.2 Biểu điểm, ... viết SKKN (Xem Công văn số 675/SGDĐT, ngày 13/8/2008 việc Hướng dẫn viết đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 năm tiếp theo) 4.2 Về đề Việc biên soạn đề cần thực theo yêu...
 • 4
 • 1,087
 • 1

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Mầm non

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Mầm non
... I Khái niệm Sáng kiến kinh nghiệm: SÁNG KIẾN Theo từ điển tiếng Việt: Sáng kiến ý kiến có tác dụng làm cho công việc tiến hàng tốt Sáng kiến tạo ta,tìm ra, xây dựng nên ý kiến, ý tưởng, giải ... LỤC Người chấm (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng xét duyệt HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến- kinh nghiệm hiểu ý kiến mới, hiểu biết trải công việc, thấy kết quả, có tác dụng ... công sức người tham gia hoạt động ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHỆM Có nét mới; Đã áp dụng thực tế; Do người viết thực II Quy trình viết sáng kiến kinh nghiệm: Bước I Chọn đề tài Bước II.Trang bị...
 • 28
 • 683
 • 0

SKKN Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

SKKN Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm tiểu học
... Phong hướng dẫn đến GVCNV thực tốt số yêu cầu sau: I Mục đích, yêu cầu: - Việc viết, đánh giá xét duyệt để công nhận sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) , áp dụng SKKN nhằm phát huy tinh thần lao động sáng ... CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGIỆM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NĂM HỌC 2011 - 2012 PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến kinh nghiệm: …………………………………………………………… Bộ môn: ………………………………………………………………………………… ... tiễn, nghiên cứu khoa học khả tự học II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm: - Phạm vi đề tài SKKN rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực, từ công tác quản lý, công tác giáo dục, công tác dạy học công tác phục...
 • 15
 • 1,547
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
... thực sáng kiến kinh nghiệm giáo dục) như: thu thập thông tin, điều tra khảo sát, thử nghiệm, hội thảo - Những kết đạt được, kinh nghiệm rút ra, sản phẩm đề tài - Phương pháp thực sáng kiến kinh ... sáng kiến kinh nghiệm giáo dục để đạt kết nói - Khả ứng dụng, triển khai kết sáng kiến kinh nghiệm c, Kết luận: - Những kết luận trình nghiên cứu - Những kiến nghị, đề nghị Tổ chức viết xét chọn ... đề : - Nêu rõ sự cần thiết tiến hành đề tài, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đào tạo (Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục nhằm giải vấn đề gì, xuất phát từ yêu cầu thực tế giáo dục nào, vấn đề giải...
 • 10
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệmcông văn hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệmhuong dan viet sang kien kinh nghiemhướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm rất chi tiếtmẫu hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm phòng gdhướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm mầm non chuẩn nhấtbiên bản họp hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệmbiên bản họp chấm sáng kiến kinh nghiệmmẫu biên bản chấm sáng kiến kinh nghiệmphieu cham sang kien kinh nghiemphiếu chấm sáng kiến kinh nghiệmchấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trườngchấm sáng kiến kinh nghiệm cấp quậnchấm sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phốchấm sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện khoa họcBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Tìm số trung bình cộngBiểu đồ (tiếp theo)Phép trừ phân số (tiếp theo)Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân với số có hai chữ sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 64. Trao đổi chất ở động vậtBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànBài 16. Cố hươngTuần 5. Những hạt thóc giốngTuần 5. Những hạt thóc giốngThực hành Toán ( tiết 2) Buổi 2Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹTuần 21. Bè xuôi sông LaTuần 7. Trung thu độc lậpgiao trinh ky thuat dien tu