Đề kiểm tra kiến thức giáo viên môn toán bậc THCS

đề kiểm tra kiến thức cơ bản môn toán lớp 4

đề kiểm tra kiến thức cơ bản môn toán lớp 4
... 5: Tính diện tích hình sau biết: a , AC= 4cm A BD= 5cm D B b, C A 6cm B 4cm C D K Bài 6: Tính diện tích miếng bìa có kích thước sau đây: 16cm 8cm 6cm 4cm 4cm ...
 • 3
 • 1,642
 • 0

DE CUONG ON KIEM TRA KIEN THUC GIAO VIEN

DE CUONG ON KIEM TRA KIEN THUC GIAO VIEN
... soạn chương trình thay sách Tiếng Việt bậc tiểu học: a) Quan điểm dạy học tích hợp giao tiếp b) Quan điểm dạy học giao tiếp c) Quan điểm dạy học tích hợp d) Quan điểm đổi phương pháp theo hướng ... chương trình giáo dục 7/ Tất ý Trên số câu hỏi hướng dẫn ôn tập kiểm tra kiến thức Chúc đ/c tích cực ôn luyện để đạt kết cao kỳ kiểm tra tới! HT ... trưởng cấp quản lí giáo dục Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục 7/ Tất...
 • 6
 • 968
 • 10

de thi kiem tra kien thuc giao vien

de thi kiem tra kien thuc giao vien
... A practical B designer C minority Câu 37 A consist B fashion C design Câu 38 A enjoyment B pagoda C collection Câu 39 A economical B federation C itinerary Câu 40 A advertise B deposit C candidate ... in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest Câu 41 A team B appeal C ease D already Câu 42 A engaged B decided C expected D attracted Câu 43 A thought B eight ... ways of travelling so you are more cheerful after a ride, even through the rush hour The first thing a non-cyclist says to you is: "But isn't it (78) dangerous?" It would be foolish to deny the...
 • 5
 • 417
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN II Môn: Hoá học khối A - MÃ ĐỀ THI 504 pdf

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN II Môn: Hoá học khối A - MÃ ĐỀ THI 504 pdf
... theo danh pháp thay hợp chất cho CH3 CH3-C - CH-CH CH3 OH CH3 A 1, 3, 3-trimetyl -1 -phenylbutan-2-ol B 1-neobutan-2-metyl-2phenyletanol C 2, 2, 4-trimetyl-4-phenylbutan-3-ol D 2, 2- imetyl-4-phenylpentan-3-ol ... chất sau: p-metyl anilin, p-etyl anilin, p-nitro anilin, anilin Thứ tự tăng dần lực bazơ amin A p-metyl anilin < p-etyl anilin < p-nitro anilin ...
 • 4
 • 138
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn tiếng anh lớp 10 trường THPT việt yên số 2, bắc giang

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn tiếng anh lớp 10 trường THPT việt yên số 2, bắc giang
... arrived  When I arrived, THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 lần – 2014-2015 Tổng số điểm :100 /60 câu PHẦN A- TRẮC NGHIỆM ( 1,5 pt for each) Mark the ... true(T) or false(F) Da Lat lies on Lam Vien plateau, in the central highland province of Lam Dong Da Lat is a wellknown city attracting all the people who have been there once DaLat is known ... seaside? A it was bad B It was rainy C it was snowy D It was good 34 How did they travel to the seaside? A by car B By train C by bus D By air 35 When did they reach the seaside? A at a.m B at 12...
 • 6
 • 413
 • 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN II Môn: Địa lí

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN II Môn: Địa lí
... lớn nhấ t nước ta - Lao đô ̣ng có chuyên môn ki ̃ thuâ ̣t cao , thị trường rộng lớn, sở ̣ tầ ng thuô ̣c loại tốt nước 0,5 0,5 0,5 1,0 đ 0,25 0,75 2 III - Gầ n các vùng nguyên liê ̣u: ... vấn đề môi trường công trình thủy điện lớn vùng này? Vì: - Việc phát triển công trình thủy điện làm thay đổi môi trường vùng: cạn kiệt tài nguyên rừng, đất, đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường ... đất, đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường ) - Tác động mạnh mẽ đến môi trường vùng hạ lưu sông đồng Bắc Bộ TỔNG CÂU I + II + III +IV 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 đ 0,5 0,25 0,25 0,5 10,0 Đ...
 • 4
 • 265
 • 0

TUYỂN TẬP CÁC BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MÔN TOÁNMÔN TIẾNG VIỆT THI GIÁO VIÊN GIỎI.

TUYỂN TẬP CÁC BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THI GIÁO VIÊN GIỎI.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TUYỂN TẬP CÁC BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THI GIÁO VIÊN GIỎI BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THÁNG 11 - NĂM HỌC 2015 - 2016 Hiểu biết chung – Tiếng Việt, ... luyeenjkieemr tra lực giáo viên môn toán Tiếng Việt giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện Trân trọng giới thi u với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: TUYỂN TẬP CÁC BÀI KIỂM TRA ... BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT THI GIÁO VIÊN GIỎI Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025...
 • 206
 • 1,858
 • 1

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Bi 1: Tớnh: + + + + + + Bi 2: Tớnh: + + 1= 3 +1+ 1 2+0 +1= Bi 3: + .5 > < .4 = + 2 .1 + 1+ +1 ? + + 1. 1 + + + Bi 4: Số ? + = 1 + + = + = = http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65836 ... 19 l s no ? A 20 B 18 C 17 Cõu : S lin trc 14 l s no ? A 15 B 12 C 13 B Cõu : im hỡnh trũn l: A A.im A v im C D B.im B v im D C C.im A v im B Cõu : S 16 < A 19 < 18 ? B 17 C 20 Cõu : M mua ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65836 b 81, 61, 47, 45, 29 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 c 81, 47, 45, 29, 61 d 29, 45, 47, 61, 81 Cõu 2(0.5): S cn in vo ch cú du chm l s no? 45 + 12 ...
 • 65
 • 438
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁNMÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN CUỐI NĂM MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VÀ THEO THÔNG TƯ 302014.
... .4 = + .5 +1 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65836 + 2 .1 + 1+ https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ? + + 1. 1 + + + Bi 4: Số ? + = 1 + + = + ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id =19 65836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 KIM TRA S MễN THI: TON Thi gian lm bi 60 phỳt Bi 1: Tớnh: + + + + + + Bi 2: Tớnh: + + 1= 3 +1+ 1 2+0 +1= Bi 3: ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Bi Tớnh ( 2) 30cm + 4cm = 96cm 25 cm = 50cm 20 cm + 10 cm = 2cm + 16 cm 18 cm = Bi : in du = ? ( ) 36 72 87 25.60 20 30 10 90 70 .40 20 Bi 4: Lp 1B trng c 23 cõy, lp 1A...
 • 124
 • 416
 • 0

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô
... Nhật bản? Điều xảy kinh tế VN mà đồng đô la Mỹ giảm? Kinh tế dài hạn a Sử dụng hình Solow để giải thích tượng sau chiến tranh giới lần thứ tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức Nhật nhanh so ... luận lập luận c Gần số nhà kinh tế lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tái xuất mà kinh tế giới vào suy thoái Anh chị cho biết nhà kinh tế lại lo ngại vấn đề (HD: sử dụng hình số nhân sách tài ... suất bối cảnh kinh tế suy thoái nay? b Trong bối cảnh suy thoái kinh tế Mỹ, số nhà kinh tế cho cần phải kích thích kinh tế thông qua khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo hình số nhân Trong...
 • 3
 • 883
 • 4

De kiem tra kien thuc, chuyen mon GV tieu hoc

De kiem tra kien thuc, chuyen mon GV tieu hoc
... tuổi năm sau tuổi tuổi bố Tính tuổi người - HẾT Họ tên người kiểm tra: Số báo danh: Giám thị (Họ tên, chữ ký): ...
 • 2
 • 1,082
 • 9

Bài giảng DE THI KIEN THUC GIAO VIEN MON VAN

Bài giảng DE THI KIEN THUC GIAO VIEN MON VAN
... cầu đề nêu bật đợc thành công nghệ thuật thi hào Nguyễn Du qua trích đoạn Truyện Kiều học, cụ thể là: + Nghệ thuật miêu tả thi n nhiên - Trực tiếp miêu tả thi n nhiên (phân tích, chứng minh qua ... tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi phơng pháp giảng dạy, nêu gơng tốt cho ngời học; (0,5 đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật (0,25đ) ... từ, cụm từ vế câu HS KTKN có yêu cầu để tìm kết nối yếu tố tập hợp với (0,5đ) a) Kĩ thuật viết Thi t kế thành hai cột: cột trái gồm hai hay nhiều ý, ý câu cha hoàn chỉnh câu hỏi; cột phải gồm...
 • 5
 • 457
 • 2

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN – KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2013 MÔN HÓA-Đề 6 ppt

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN – KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2013 MÔN HÓA-Đề 6 ppt
... kết tủa Giá trị m A 23,3 B 46, 6 C 54,4 D 58,3 18 Cho 46, 6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 30,9% khối lượng) tan hết vào nước thu dung dịch Y 8, 96 lít H2 (đktc) Cho 3,1 lít ... nước dư thu dung dịch X 3,36lít H (đktc) Thể tích dung dịch axit H2SO42 M cần dùng để trung hòa dung dịch X là? A 150ml B 75ml C 60 ml D 30ml 16. A11 Hấp thụ hoàn toàn 0 ,67 2 lít khí CO2 (đktc) vào ... kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Y, thổi CO dư qua Y thu hỗn hợp rắn Z Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng Z là: A 30 gam B 40 gam C 26 gam D 36 gam 28 Cho dãy...
 • 3
 • 228
 • 0

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN – KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2013 MÔN HÓA-Đề 5 pdf

Tài liệu ĐỀ ÔN LUYỆN – KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2013 MÔN HÓA-Đề 5 pdf
... cha m g mui Giỏ tr ca m l: A 33 ,50 B 44, 65 C 50 , 65 D 22, 35 40 Este X c iu ch t mt ancol Y v mt amino axit Z T hi ca X so vi H2 l 44 ,5 Cho 17,8 gam X phn ng ht vi 250 ml dung dch NaOH 1M, thu c ... cú pH bng A B C D 25 Cho t t 150 ml dd HCl 1M vo 50 0 ml dd A gm Na2CO3 v NaHCO3 thỡ thu c 1.008 lớt khớ (iu kin chun) v dd B Cho dd B tỏc dng vi dd Ba(OH)2 d thỡ thu c 29 .55 gam kt ta Nng mol ... sau C6H5NH2; CH3NH2, H2N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH , H2N-(CH2)4- COOH S dung dch khụng lm qu tỡm chuyn mu l A2 B C .5 D 38 Cho cỏc hp cht hu c sau: C6H5NH2 (1); C2H5 NH2 (2); (C2H5)2NH...
 • 3
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra kiến thức giáo viên môn âm nhạcđề kiểm tra kiến thức giáo viên thcs môn toánđề kiểm tra kiến thức giáo viên thcs môn toán năm 2102 của phòng giáo dục và đào tạo thuận thànhđề kiểm tra kiến thức giáo viên thcsđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiếng anhđề kiểm tra kiến thức giáo viênđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họckiểm tra kiến thức giáo viên môn tiếng anhđề kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu học tỉnh bắc giangđề kiểm tra kiến thức giáo viên mầm nonđề kiểm tra kiến thức giáo viên thptđề thi kiểm tra kiến thức giáo viên thcsđề thi kiểm tra kiến thức giáo viênđề thi kiểm tra kiến thức giáo viên mầm nonđề thi kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcLuyện tập chung Trang 42Phép cộng trong phạm vi 3Tiết học đầu tiênFOR ALL YOU TEACHbài ôn tập giữa học kì Itest 1Đề kiểm tra 1 tiếtĐề kiểm tra 1 tiếtFOR ALL YOU TEACH111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bao cao thuong nien nam 2016111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học