LX Thuy_Chuyên ngành Cơ học ứng dụng, Cơ kỹ thuật: Tính toán kết cấu tấm đồng nhất đẳng hướng chịu tác dụng của hệ sóng xung kích

LX Thuy_Chuyên ngành học ứng dụng, kỹ thuật: Tính toán kết cấu cần cẩu tháp chịu tác dụng của tải trọng động, sử dụng công cụ lập trình trong ANSYS

LX Thuy_Chuyên ngành Cơ học ứng dụng, Cơ kỹ thuật: Tính toán kết cấu cần cẩu tháp chịu tác dụng của tải trọng động, sử dụng công cụ lập trình trong ANSYS
... CANTRUC2=13 !m, CHIEU DAI CAN DOI TRONG LN1=NINT(CANTRUC1/XN0) !lần, số đoạn XN0 cần LN2=NINT(CANTRUC2/XN0)-1 !lần, số đoạn XN0 cần đối trọng H3=10 !m – tọa độ vị trí gá cần cẩu vào nhà H4=20 !m- !* ... số đoạn XN0 cần !LN2=6 !lần, số đoạn XN0 cần đối trọng !*********************************Vẽ đoạn cần chính******************************* *DIM,TAI1,ARRAY,8*LN1,1,, , , !VI TRI TAI TRONG TRAI *DIM,TAI2,ARRAY,8*LN1,1,, ... CHƯƠNG TRÌNH TÍNH, PHẦN: XÂY DỰNG MÔ HÌNH FINISH /CLEAR,NOSTART ! -CHUONG TRINH TINH TOAN CAN CAU THAP -/PREP7 /TITLE,TINH TOAN CAN CAU THAP CHIU TAI TRONG DONG !/TITLE,...
 • 12
 • 271
 • 2

LX Thuy_Chuyên ngành kỹ thuật, học ứng dụng: Tính toán hệ thanh không gian mô tả cột tháp truyền hình chịu tác dụng của tải trọng xung, sử dụng công cụ lập trình trong ANSYS

LX Thuy_Chuyên ngành Cơ kỹ thuật, cơ học ứng dụng: Tính toán hệ thanh không gian mô tả cột tháp truyền hình chịu tác dụng của tải trọng xung, sử dụng công cụ lập trình trong ANSYS
... TIME,1E-9 SOLVE ! -DAT TAI TRONG, GIAI P1=170 ![N] xung va cham teta=6 ! [s] Thoi gian tinh toan deltat=0.025 ! Buoc thoi gian (xung td buoc tgian) TIMINT,ON *DO,I,1,teta/deltat,1...
 • 7
 • 217
 • 1

Báo cáo khoa học: "MộT Số VấN Đề Về TíNH TOáN KếT CấU MặT ĐƯờNG MềM THEO KHốI PHI TUYếN TíNH" pptx

Báo cáo khoa học:
... hồi đẳng hớng, đàn hồi phi tuyến đàn hồi nhớt, điều kiện thời lợng báo, tác giả xin tập trung trình bày vấn đề đàn hồi phi tuyến thiết kế áo đờng mềm II KHốI PHI TUYếN TíNH Phơng pháp Boussinesq ... đợc tính theo lý thuyết phi tuyến lớn hay nhỏ n đợc tính theo lý thuyết tuyến tính, độ sâu định hai lý thuyết dẫn tới kết Điều giải thích mà phơng pháp Boussinesq tính ứng suất dựa lý thuyết tuyến ... kết chất Chính từ trớc tới nay, ngời ta tìm cách, tìm biện pháp, công cụ để tính toán mặt đờng cho gần với thực tế ? Về chất, phơng pháp tính toán đợc cải tiến (kèm theo hỗ trợ công cụ tính toán, ...
 • 7
 • 327
 • 2

Dạy học ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất và các bài toán liên quan cho học sinh lớp 12 trong chương trình nâng cao theo hướng phân loại phương pháp giải

Dạy học ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất và các bài toán có liên quan cho học sinh lớp 12 trong chương trình nâng cao theo hướng phân loại phương pháp giải
... học chương trình ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai bậc toán liên quan giáo viên học sinh CHƯƠNG II MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC HAI TRÊN BẬC ... học ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai bậc toán liên quan cho học sinh lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng phân loại phương pháp giải ” Mong tài liệu tham khảo để học sinh ... cho học sinh lớp 12 ban nâng cao Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách Dạy học ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai bậc toán liên quan cho học sinh lớp 12 chương trình nâng cao theo...
 • 74
 • 1,198
 • 2

BÀI BÁO CÁO ỨNG DỤNG NGUYÊN LÍ DIRICHLET TRONG TOÁN HỌC - ỨNG DỤNG CỦA CÁC NGUYÊN LÍ BẢN TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP

BÀI BÁO CÁO ỨNG DỤNG NGUYÊN LÍ DIRICHLET TRONG TOÁN HỌC - ỨNG DỤNG CỦA CÁC NGUYÊN LÍ CƠ BẢN TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP
... Ứng dụng nguyên giải toán hình học tổ hợp - I .Nguyên Dirichlet 1.1 Nội dung nguyên Dirichlet Nguyên Dirichlet - gọi nguyên ... Theo nguyên phƣơng pháp phản chứng, ta suy điều phải chứng minh III Bài tập áp dụng 3.1 Bài tập áp dụng nguyên Drichlet 3.1.1 Bài tập giáo viên giải cho học sinh: Bài toán1 : Trong hình ... Chí Thanh Page Ứng dụng nguyên giải toán hình học tổ hợp - Nguyên Dirichlet dạng tập hợp mở rộng Giả sử A,B hai tập hợp hữu hạn S...
 • 28
 • 174
 • 0

sở toánứng dụng của hệ mật RSA.DOC

cơ sở toán và ứng dụng của hệ mật RSA.DOC
... giải mã tơng ứng dK D Mỗi eK: P C dK: C P hàm mà: dK (eK(x))=x với rõ x P Phân loại hệ mật mã: Có thể phân hệ mật mã thành hai loại: - Hệ mật đối xứng : Hay gọi hệ mật cổ điển, hệ mật ta dùng ... áp dụng cho hệ thống Ngân hàng, nhằm xây dựng hệ sở liệu Ngân hàng thực hệ thông phân tán an toàn hiệu Nhiệm vụ đề tài: - Hệ thống hoá vấn đề liên quan đến đề tài nghiêm cứu: + sở toán hệ mật ... dùng khoá để mã hoá liệu giải mã liệu Do khoá phải đợc giữ bí mật tuyệt đối - Hệ mật mã bất đối xứng : Hay gọi hệ mật mã công khai, hệ mật dùng khoá để mã hoá sau dùng khoá khác để giải mã, nghĩa...
 • 25
 • 1,436
 • 4

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng tin học trong việc tính toán quỹ thu nhập của Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm
... chế tạo chi n lợc Tài chi n lợc Marketting chi n lợc Nhân lực chi n lợc Tài chi n thu t Marketting chi n thu t Nhân lực chi n thu t Sản xuất chế tạo chi n thu t Tài tác nghiệp Marketting tác ... viên * Tài khoản 854- Chi nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến: Gồm khoản chi nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao đề tài khoa học công nghệ Ngân hàng, chi thu dịch tài liệu ... ngời ,máy Tin học hóa hoàn toàn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39 chuyên ngành tin học kinh tế Kho lu trữ liệu Thủ công Tin học hóa Dòng thông tin Điều khiển Tài liệu Các phích vật lý mô tả chi tiết...
 • 85
 • 558
 • 2

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính
... quản công văn tài A Khảo sát toán quản công văn Bộ Tài Chính Công tác quản công văn Bộ Tài Chính đợc chia làm mô đun sau : + Quản Công Văn phòng hành văn phòng Bộ + Quản Công Văn ... Công Văn 1.0 Quản công văn PHC 2.0 2.0 Quản công Quản công 3.0 Quản văn phòng văn phòng tổng hợp văn tổng hợp văn công văn phòng Bộ phòng Bộ thư Vụ Văn Quản Công văn Phòng hành ... http://www.mof.gov.vn Ban quản ứng dụng tin học đơn vị thuộc máy quản Nhà Nớc Bộ Tài Chính, có nhiệm vụ giúp Bộ trởng Bộ Tài Chính thống quản hoạt động phát triển ứng dụng tin học lĩnh vực quản Tài Nhà...
 • 106
 • 861
 • 4

Ngành tin học ứng dụng (2)

Ngành tin học ứng dụng (2)
... quan, tác phong làm việc khoa học, Có khả tổ chức, quản lý công việc tinh thần làm việc theo nhóm Học sinh có trách nhiệm đóng góp cho phát triển Nhà trường từ lúc học tập tương lai IV Vị trí làm ... Các nhà máy sử dụng dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy tính linh kiện, thiết bị ngoại vi máy tính Các quan, công ty, sở sản xuất doanh nghiệp có sử dụng mạng máy tính Trong phận sử dụng nhân văn ... dụng mạng máy tính Trong phận sử dụng nhân văn phòng đơn vị sử dụng lao động Tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành trung tâm tin học, sở giáo dục trung tâm dạy nghề, trường phổ thông cấp Tự tổ...
 • 2
 • 262
 • 0

Ngành tin học ứng dụng

Ngành tin học ứng dụng
... thuộc hóa học để giải vấn đề công nghệ hóa học Đạt trình độ B tiếng Anh B tin học chứng quốc tế tương đương, khuyến khích đạt trình độ cao II Kỹ năng: Hiệu chỉnh sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết ... thức hiểu biết Khoa học Tự nhiên : Toán học, Hóa học Vật Lý Hiểu rõ nắm vững kiến thức sở ngành công nghệ hóa hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ, hóa lý, hóa phân tích, trình thiết bị ngành công nghệ ... Minh vận dụng vào công việc thực tế sống - Có kiến thức lĩnh vực khoa học tự nhiên (toán học, vật lý, hóa học ), xã hội để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Kiến thức sở ngành: nhớ, hiểu, vận dụng...
 • 28
 • 245
 • 0

Chương trình đào tạo tín chỉ ngành tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo tín chỉ ngành tin học ứng dụng
... KHXH: 17 tín - Khối kiến thức nhóm ngành: 13 tín - Khối kiến thức sở ngành: 29 tín - Khối kiến thức chuyên ngành: 17 tín Khung chương trình đào tạo Số tín (1) (2) I họcSố TC môn Môn học buộcMôn ... Tin học CN - Tin học ThS - Tin học 10 11 Tôn Long Phước Võ Nguyễn Đăng Quang Lê Đức Tài Tăng Mỹ Thảo Vũ Minh Trí 1979 1980 1984 1982 1985 ThS - Tin học CN - Tin học CN - Tin học KS - Tin học ... Toán ThS - Toán ThS - Tin học ThS - Tin học 15 Dương Thị Thùy Vân ThS - Tin học Môn học/ học phần giảng dạy Toán T1,2 Tin học văn phòng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản trị mạng Thiết...
 • 10
 • 513
 • 0

Đồ án thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng

Đồ án thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng
... (partition): tập hợp vùng ghi nhớ liệu cylinder gần với dung lượng theo thiết đặt người sử dụng để sử dụng cho mục đích sử dụng khác Ngô Minh Hiếu – K3B TIN - HN 21 Thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng ... mạch đồ họa (graphics adapter) Ngô Minh Hiếu – K3B TIN - HN 24 Thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng GVHD: Chu Văn Nguyên Bo mạch đồ họa (graphics adapter), card hình (graphics card), thiết bị đồ ... mạch âm sử dụng với loa 2.0 Ngô Minh Hiếu – K3B TIN - HN 26 Thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng GVHD: Chu Văn Nguyên - Bo mạch âm sử dụng với loa X.1: Chỉ hỗ trợ đến tối đa X loa vệ tinh (X hiểu...
 • 78
 • 335
 • 1

Slice Đồ án thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng

Slice Đồ án thực tập chuyên ngành tin học ứng dụng
... mainboard để thực nhiệm vụ lưu mật CMOS Ổ cứng ATA (IEDE) Nguồn điện cung cấp lượng cần thiết lập jumper Cách Set Jumper cho ổ cứng hoạt động, cáp 4-pin trước khithực công ổ cứng Molex gắn ... Jumper Master ổ cứng bạn gắnkhi cài đặt hệ Lưu ý quan trọng trống ổ đĩa, ổ • Để khoảng cắm cáp nguồn điều hànhcáp IDE vào cácchính Molex và ổ cứng ổ cứng hoặccứng buộc phải thực phát sinh nhiệt ... IDE, ta bắtnhất Slave ổ xác thao Trên thân cáp dòng ổ cứng với cứng tác ổ cứng bổ sung IDE động, đặc biệt (80-pin) Cable Select tuỳ thêm có nhánh rìa 7200 cáp cắm vào độ ảnh hưởng lớn rpm, nhiệt...
 • 14
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của hệ quản trị cơ sở dữ liệuứng dụng của hệ cơ sở dữ liệucác ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệubáo cáo thực tập chuyên ngành tin học ứng dụngbáo cáo thực tập ngành tin học ứng dụngtìm hiểu về ngành tin học ứng dụngchuyên ngành tin học ứng dụngcông nghệ thông tin chuyên ngành tin học ứng dụngngành tin học ứng dụng là gìngành tin học ứng dụng ra làm gìngành khoa học ứng dụng là gìtoán học ứng dụng trong đời sốngngành cơ kỹ thuậttin hoc ung dung cua microsoft office 2007đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng của cán bộ quản lý trường tiểu họcufma so kc 07 11 1522263ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22456uftai ve tai day22460bctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTài liệu xây dựng nông thôn mới