đề ôn tập kiểm tra giữ kì điện tử y sinh

Đề ôn tập kiểm tra học 1-191 câu(Số 01)

Đề ôn tập kiểm tra học kì 1-191 câu(Số 01)
... gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép intrôn B gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép êxôn C gen, tách êxôn, ghép intrôn, mARN sơ khai D gen, tách êxôn, mARN sơ khai, ghép intrôn C©u 68: Cơ chế hình thành ... C©u 63: Bộ môn khoa học chuyên chẩn đoán đưa lời khuyên để phòng tránh bệnh tật di truyền người gọi A di truyền y học tư vấn B di truyền y học C di truyền học người D chẩn đoán bệnh học C©u 64: ... C©u 20: Bệnh máu khó đông gen lặn h X gây ra, H gen trội hoàn toàn quy định khả máu đông bình thường Bố, mẹ, trai gái không biểu bệnh, trai út mắc bệnh, sơ đồ là: A P: XX × XYh...
 • 11
 • 307
 • 2

đề ôn tập, kiểm tra học 2

đề ôn tập, kiểm tra học kì 2
... -Giám thị coi thi không giải thích thêm! ðÁP ÁN ð THI H C KỲ II – S 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D ð THI H C KỲ II – S MÔN: V t Lý 11 Thời gian ... 4cm - HẾT -Good luck your best! ðÁP ÁN ð THI TH S 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D ... D 2, 6.10 − 12 N Câu 2: Một hệ quang gồm hai thấu kính mỏng có tiêu cự f1và f2 đặt đồng trục ghép sát Tiêu cự f quang hệ xác định công thức : A f = f1f2 ; B 1 = + f f1 f2 C f = f1 f2 D f = f1+f2...
 • 12
 • 370
 • 0

đề ôn tập, kiểm tra học 1 vật lí 11

đề ôn tập, kiểm tra học kì 1 vật lí 11
... S 1C 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10 D 11 B 12 A 13 D 14 B 15 C 16 D 17 A 18 A 19 C 20B 21B 22B 23C 24C 25B 26C 27A 28D 29A 30A 31A 32B 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46C 47B 48D 49A 50B - T: 016 89.996 .18 7 ... l - 1, 6 .10 -19 (C), in lng chuyn qua tit din thng ca dõy dn 30 (s) l 15 (C) S ờlectron chuyn qua tit din thng ca dõy dn thi gian mt giõy l A 3 ,12 5 .10 18 B 9,375 .10 19 C 7,895 .10 19 D 2,632 .10 18 32 ... vuhoangbg@gmail.com A q1 = q2 = 2,67 .10 -7 (àC) B q1 = q2 = 2,67 .10 -9 (àC) C q1 = q2 = 2,67 .10 -9 (C) D q1 = q2 = 2,67 .10 -7 (C) Cõu 16 : Phát biểu sau không đúng? A Hạt êlectron hạt có khối lợng m = 9 ,1. 10- 31 (kg)...
 • 20
 • 336
 • 0

12 đề ôn tập kiểm tra học 2 toán 11

12 đề ôn tập kiểm tra học kì 2 toán 11
... + - n3 Bài 2: Xét tính liên t b) lim x®1 x+3 -2 x2 - c) lim x®+¥ x -3 2- 3 x x2 + x - x -2 d) lim x ®+¥ àm s ì x2 + x + , x ¹ -2 ï f ( x) = í x + t ï3 , x = -2 î x0 = -2 ? àm: a) y = 2sin x + cos ... x2 - x + 2x + b y = y= c y = x2 + x + Ch b Tìm u1 công sai d c th àm s ình ti c sin x + cos x sin x - cos x d y = sin(cosx) – =y 2 ìu1 + u2 + u3 = 27 í 2 îu1 + u2 + u3 = 27 5 àm s y = x3 - x2 ... + 20 11 www.MATHVN.com Bài 4: àm: b y = (2 - x2 )cos x + x sin x a y = x + x2 Bài 5: a Cho y = x3- 3x2 + Tìm x b Cho y = x3 x2 + - 2x V c ì y’(x) = -2 Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông...
 • 8
 • 281
 • 4

đề ôn tập kiểm tra học 1 ngữ văn 11 thpt quang trung

đề ôn tập kiểm tra học kì 1 ngữ văn 11 thpt quang trung
... tạo hình ảnh, ngôn ngữ văn học dân gian (hình ảnh thân cò lặn lội sử dụng nhiều thành ngữ) , ngôn ngữ đời sống (cách nói ngữ, sử dụng tiếng chửi) Biểu điểm + Điểm 7: Đáp ứng yêu cầu Văn viết có cảm ... toàn ĐỀ SỐ Câu 1: (3 điểm) Phong cách ngôn ngữ báo chí ? Đặc trưng ngôn ngữ báo chí ? Câu 2: ( điểm ) Em phân tích thơ “Tự Tình II” Hồ Xuân Hương ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM Đáp án Câu 1: - Ngôn ngữ báo ... đây: + Khái niệm ngôn ngữ báo chí: Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời nước quốc tế, phản ánh kiến tờ báo dư luận quần chúng, nhằm thúc đẩy tiến xã hội Ngôn ngữ báo chí sử dụng...
 • 9
 • 213
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC 1 MÔN TOÁN LỚP 7

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7
... ĐỀ Bài 1: (1, 5 điểm) Thực phép tính: A = 14 4 − 12 1 − 400  11   5 B = 1 −  − − − −  18 12   6 2. 27 C= 3. 81 a) b) Bài 2: (1, 5 điểm) Tìm x, biết: 7 11  − x − = −  18 12 x 1 ... hàng Bài 1: (1 điểm) Điền kí hiệu Z a) Q c) − 212 N 0 ,13 I Bài 2: (3,5 điểm) Tìm x biết: x= b) 2 013 ∈,∉, ⊂ R ĐỀ thích hợp vào ô trống: 10 2.5 3 .15 36.5 10 1 − x = 3 x + 1, 3x = 3,8 − 15 ,3 d) 2−x ... x− = 3 b) 3x + c) − =1 32x +1 = 81 Bài 3: (2 điểm) Khối lớp trường THCS quận có 336 học sinh Sau kiểm tra học 1, số học sinh xếp thành loại giỏi, khá, trung bình Biết số học sinh giỏi, khá,...
 • 7
 • 810
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra học 1 môn toán lớp 11 ppsx

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 11 ppsx
... www.VNMATH.com Bài 11 Trong môn học , thầy giáo có 35 câu hỏi khác gồm 10 câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung bình , 10 câu hỏi dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác , cho đề thiết phải ... hỏi dễ không 12 Bài 12 Tìm hệ số số hạng chứa x14 khai triển nhị thức  x  3 Bài 13 Khai triển P( x )   x     x     x     x     x   viết lại thành đa thứa 10 11 12 13 P ( ...  a0  a1 x  a2 x   a13 x13 Tính a 11 Bài 14 Tìm hệ số số hạng chứa x10 khai triển nhị thức niutơn   x  , biết n n 3n Cn  3n 1 Cn  3n  Cn  3n 3 Cn   ( 1) n Cn  2048 Bài 15 Một...
 • 5
 • 486
 • 5

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SINH HỌC 11 NÂNG CAO HỌC II

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SINH HỌC 11 NÂNG CAO HỌC KÌ II
... mồi cóc, tập tính sinh sản động vật, tập tính di cư, ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản + Tập tính học loại tập tính hình thành trình sống, thông qua học tập rút kinh nghiệm, ... nhiều tập tính học được? TL: Động vật có hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm .Tập tính ngày hoàn thiện phần học tập bổ xung ngày nhiều chiếm ưu so với bẩm sinh Ngoài ... giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hoàn thiện tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống biến đổi Trang Ôn tập sinh học 11- NC THPT...
 • 8
 • 3,554
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA 2(2014-2015)CHƯƠNG: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2(2014-2015)CHƯƠNG: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
... mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 10 m/s Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua sức cản Áp dụng định luật bảo tồn , tính : a) Độ cao lớn mà vật đạt tới b) Độ cao so với mặt đất WĐ = 2WT c) Vận tốc ... cứng lò xo b) Xác định đàn hồi lò xo bị nén lại cm c) Tính cơng lực đàn hồi lò xo dãn từ cm đến cm ĐS: Câu 61: Một lò xo nhẹ có độ cứng 250 N/m đặt nằm ngang Một đầu gắn cố định , đầu gắn vật ... tơ có khối lượng chạy với vận tốc 36km/h lái xe thấy có chướng ngại cách 10m đạp phanh a Đường khơ, lực hãm 22000N Xe dừng cách vật chướng ngại ? b Đường ướt lực hãm 8000N Tính động vận tốc xe...
 • 10
 • 935
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa 1 môn Sinh lớp 8

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Sinh lớp 8
... trường trình trao đổi chất 11 Miễn dịch gì? Thế miễn dịch tự nhiên miễn dịch nhân tạo? • Miễn dịch khả thể không bị mắc bệnh • Miễn dịch tự nhiên: tượng thể không mắc số bệnh không mắc lại bệnh ... dục, thể thao 19 .Trình bày cách sơ cứu người bị gảy xương cẳng tay ( tự làm) 20.Huyết áp ? Huyết áp 80 /12 0mHg người nói lên điều ? ( tự làm) 21. Đông máu ? Cho biết vai trò tiểu cầu đông máu ? ý ... thất co tối thiểu tâm thất dãn) vận tốc máu mạch 18 .Vệ sinh tim mạch: • • • • Cần khắc phục hạn chế nguyên nhân làm tăng nhịp tim huyết áp không mong muốn Tiêm phòng bệnh có hại cho tim Hạn chế...
 • 5
 • 270
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra học 1 môn Lý lớp 6 năm 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 6 năm 2015
... Trọng lực – khối lượng – khối lượng riêng –trọng lượng riêng Tham khảo số câu hỏi tập Ôn tập học 1môn lớp LÝ THUYẾT: Lực gì? Thế hai lực cân bằng? Vật chịu tác dụng hai lực cân nào? Cho ví ... đồ trang sức hình hộp chữ nhật có kích thước 5cm x 7cm x 10 cm Kích thước thành hộp 4cm x 6cm x 9cm Khối lượng hộp 10 7,2g Hpo65 làm từ chất liệu gì? Xem thêm Đề cương, hướng dẫn ôn tập kiểm tra, ... chất liệu gì? Xem thêm Đề cương, hướng dẫn ôn tập kiểm tra, thi môn khác đây: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on-thi-hoc-ki -1- lop -6 ...
 • 3
 • 285
 • 4

Đề cương ôn tập kiểm tra học 1 môn Công nghệ, Tin học lớp 6 năm 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ, Tin học lớp 6 năm 2015
... cao h =10 cm, đường kính lớn của bình D =35cm Hãy tính chiều dài của cành bình cắm hoa ? B Đề cương ôn tập học môn Tin học lớp ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TIN HỌC 1) Cấu trúc đề kiểm tra: • ... VungTau………………………………………………………………… Đến tệp HaiDang.JPG…………………………………………………………… Bấm để Xem thêm: Đề cương ôn tập học lớp môn khác Dethikiemtra.com ... diện cho người dùng Tổ chức quản lí thông tin máy tính Tệp tin gì? Nêu dạng tệp tin Tệp tin đơn vị bản để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ Tệp tin là: văn bản, hình ảnh, âm thanh, chương...
 • 5
 • 299
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I, MÔN HÓA HỌC LỚP 12
... ure-fomandehit) - Pin điện hóa cách tính suất điện động chuẩn pin điện hóa D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN CHUNG CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT Câu 1: Để chuyển hóa số dầu ăn thành mỡ rắn ... thức học Biết cách liên hệ kiến thức học lớp 12 vào thực tiễn sống Biết cách giải số dạng tập: nhận biết, tính theo phương trình hoá học, xác định công thức chất hữu cơ, xác định kim lo i, tính ... hợp Giải thành thạo câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (có SGK sách tập hoá học 12) C NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI ÔN TẬP Học sinh học theo chương trình nâng cao cần ý thêm - Phản ứng khử este LiAlH4...
 • 15
 • 1,389
 • 6

Một số đề ôn tập kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Một số đề ôn tập kiểm tra Toán 8 học kỳ II
... CEF vuông d/ Chứng minh : CE.CA= CF.CB Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm : Hãy chọn kết 1/ Tập xác ... với ∆EBK ;tính tỉ số k? DK? c/ Chứng minh AD2 =KC.AE d/ Tính SCDK? Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm ... Phòng GD-DT thành phố Vũng Tàu Trường THCS Phước Thắng Kiểm tra học II Môn : Toán Thời gian : 90 phút Đề số : I.Trắc nghiệm : Hãy chọn kết 1/ Tập xác định phương trình : A/ x≠3 B/ x≠ x−2 + = :...
 • 4
 • 371
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiểm tra học kì ii tự nhiênde on tap kiem tra giua hoc ki 1 lopde on tap kiem tra 1 tiet dia lop 6 hoc ki 2de on tap kiem tra 1 tiet phan tieng viet hoc ki 2de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungôn tập kiểm tra học kì 1 môn toán họcôn tập kiểm tra học kì 1 toán 8hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 12đề ôn luyện kiểm tra giữa kì 1 phần đọc hiểude on tap kiem tra ngu van 7 hk1đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1 năm học 2010 2011de on tap kiem tra dia 1 tiet lop 6ôn tập kiểm tra học kì i và ii kiểm tra đánh giá xếp loại thể lựctiet on tap kiem tra de th hoc ki 1 mon dia li 6 7 8 9on tap kiem tra 1tiet dia li 6 hoc ki 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả