Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật

Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật

Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật
... đề tài “ Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian phương pháp thống đa biến để nâng cao độ xác phân loại lớp phủ thực vật Nghiên cứu tiến hành xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh ... - Xác định cập nhập biến động loại thực phủ vùng nghiên cứu phản xạ phổ chúng theo thời gian - Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ đa thời gian phương pháp thống xác định biến động thực ... thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian phương pháp thống đa biến để nâng cao độ xác phân loại lớp phủ thực vật PP nghiên cứu Điều tra thu thập liệu, số liệu Sử dụng phương pháp RRA (đánh...
 • 18
 • 668
 • 0

Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý để nâng cao độ chính xác kết quả phân loại lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc

Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý để nâng cao độ chính xác kết quả phân loại lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc
... Nội - 2009 BÁO CÁO TÓ M TẮT a Tên đề tài: ứ n g dụng viễn thám hệ thông tin địa để nâng cao độ xác kết phân loại lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc Mã số: QT-08-35 b C h ủ trì đề tài: c C ác ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN Đ ề tà i ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THỎNG TIN ĐỊA LÝ ĐẺ NÂNG CAO Đ ộ CHÍNH XÁC KÉT QUẢ PHÂN LOẠI LỚP PHỦ THựC VẬT KHƯ vực TÂY BẮC • • • • M Ã SỐ Q T-08-35 CHỦ TRÌ ĐÈ ... 71 Kết luận chung 73 Tài liêu tham khảo 75 ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ • • • ĐỂ NÂNG CAO Đ ộ CHÍNH XÁC KÉT QUẢ PHẦN LOẠI LỚP PHỦ THỰC VẬT KHƯ vực...
 • 147
 • 362
 • 0

Kỹ thuật xử lý dữ liệu để nâng cao độ chính xác định vị trong hệ thống GPS

Kỹ thuật xử lý dữ liệu để nâng cao độ chính xác định vị trong hệ thống GPS
... THU T X Đ LÝ D LI U Đ NÂNG CAO CHÍNH XÁC Đ NH V TRONG H TH NG GPS C U TRÚC LU N VĂN Lu n văn ñư c t ch c sau : M ñ u Chương T ng quan v h th ng GPS Chương Nguyên ño, ñ nh v GPS nguyên ho t ... ng v t… Đ xác y u t quan tr ng hàng ñ u h th ng GPS Đ ñ t ñư c ñ xác cao c n ph i có b máy thu GPS ñư c thi t k c c kỳ xác v i nh ng thu t toán x d li u t i ưu Các máy thu GPS có ñ xác trung ... nguyên ho t ñ ng c a máy thu GPS Chương K thu t x d li u phương pháp nâng cao ñ xác ñ nh v Chương Thu t toán chương trình mô ph ng k thu t x d li u ñ nâng cao ñ xác ñ nh v K t lu n hư ng phát...
 • 26
 • 434
 • 1

Kết hợp phương pháp dạy học truyền thốngphương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD lớp 11 (qua thực tế ở một số trường THPT tỉnh nghệ an)

Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn GDCD lớp 11 (qua thực tế ở một số trường THPT tỉnh nghệ an)
... cứu kết hợp phơng pháp dạy học truyền thống phơng pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu dạy học môn GDCD lớp 11 (Qua thực tế số trờng THPT tỉnh Nghệ An) Tình hình nghiên cứu Vấn đề dạy học ... kết hợp phơng pháp dạy học truyền thống phơng pháp dạy học tích cực dạy học môn GDCD lớp 11 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu việc kết hợp phơng pháp dạy học truyền thống phơng pháp dạy học tích cực ... Theo kết điều tra việc kết hợp phơng pháp dạy học vào dạy học môn GDCD GV cho số liệu nh sau: Bảng1.3: Mức độ GVkết hợp phơng pháp dạy học truyền thống phơng pháp dạy học tích cực dạy học môn GDCD...
 • 90
 • 1,465
 • 2

đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ công tác hiện chỉnh bản đồ tỷ lệ nhỏ và trung bình luận văn ths. địa lý tự nhiên

đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ công tác hiện chỉnh bản đồ tỷ lệ nhỏ và trung bình  luận văn ths. địa lý tự nhiên
... nh v tinh Cú th núi thnh lp bỡnh nh v tinh l quỏ trỡnh x lý, hiu chnh hỡnh hc nh v tinh cp cao nht, nhm hiu chnh hoc kh nh hng ca cỏc ngun sai s i vi d liu nh v hiu chnh nh hng ca chờnh cao ... bng t liu nh v tinh 2.3.4.1 Mt s v tinh - V tinh Landsat c phúng nờn qu o ln u vo nm 1972, cho n ó cú th h v tinh c phúng Mi v tinh c trang b mt mỏy quột a ph MSS, mt b chp nh vụ tuyn truyn hỡnh ... v tinh SPOT v QUICKBIRD 2.4.1 nh SPOT H thng v tinh SPOT bt u hot ng trờn qu o t 1986 gm v tinh Trung tõm Nghiờn cu Khụng gian (CNES) ca Phỏp hnh Hin ch cũn v tinh ang hot ng l SPOT2, v 5, v tinh...
 • 118
 • 499
 • 1

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao
... hình nghiên cứu Chương Ảnh vệ tinh độ phân giải cao Chương Bình đồ ảnh vệ tinh độ phân giải cao quy trình thành lập Chương Các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ xác bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh ... điểm ảnh vệ tinh độ phân giải cao; quy trình nguồn sai số ảnh hưởng đến độ xác trình thành lập bình đồ ảnh vệ tinh độ phân giải cao để từ đưa giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ xác bình đồ ảnh tỷ ... lập đồ tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao 38 2.3.1 Khả chiết tách thông tin từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao 38 2.3.2 Yêu cầu độ xác ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho việc thành lập đồ...
 • 185
 • 220
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BÌNH ĐỒ ẢNH TỶ LỆ LỚN TỪ ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BÌNH ĐỒ ẢNH TỶ LỆ LỚN TỪ ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
... độ phân giải cao; quy trình nguồn sai số ảnh hưởng đến độ xác trình thành lập bình đồ ảnh vệ tinh độ phân giải cao để từ đưa giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ xác bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh ... chỉnh đồ địa hình tỷ lệ lớn 7 Chương ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO 2.1 Các đặc tính kỹ thuật vệ tinh độ phân giải cao 2.1.1 Các đặc tính kỹ thuật ảnh vệ tinh độ phân giải cao ... ảnh vệ tinh độ phân giải cao giải pháp kỹ thuật nâng cao độ xác bình đồ ảnh thành lập từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Do vậy, luận án tập trung giải vấn đề sau: Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật vệ...
 • 27
 • 399
 • 0

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ công tác hiện chỉnh bản đồ tỷ lệ nhỏ và trung bình

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ công tác hiện chỉnh bản đồ tỷ lệ nhỏ và trung bình
... thành lập bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ tốt cho công tác chỉnh đồ tỷ lệ nhỏ trung bình nhằm giảm bớt công sức chi phí công tác chỉnh đồ Chương 1: Tổng quan ảnh vệ tinh bình đồ ảnh vệ tinh Viễn ... thám, bình đồ ảnh, bình đồ ảnh vệ tinh, bước thành lập bình đồ ảnh tư liệu ảnh vệ tinh, chủ yếu công đoạn nắn ảnh từ lựa chọn, đề xuất giải pháp kỹ thuật tối ưu nhằm nâng cao độ xác công tác thành ... nắn ảnh vệ tinh Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chọn đề tài nghiên cứu: "Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao độ xác bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ công tác chỉnh đồ tỷ lệ nhỏ trung bình" Mục đích...
 • 22
 • 375
 • 0

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt
... TRANG BỊ ĐIỆN Đề tài: tổng quan hệ thống gia nhiệt cho điện công suất lớn Thiết kế điều khiển nâng cao độ xác gia nhiệt Chương Trang bị điện thiết bị gia nhiệt điện thiết bị biến đổi điện thành ... rằng: để điều chỉnh nhiệt độ điện trở thực cách điều chỉnh công suất cấp cho điện trở Điều chỉnh công suất cấp cho điện trở thực phương pháp sau: - Hạn chế công suất cấp cho dây điện trở ... độ Để nâng cao độ xác khống chế ổn đinh nhiệt độ điện trở, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ điện trở hệ thống kín (có mạch vòng phản hồi) Việc điều chỉnh ổn đinh nhiệt độ thực thông qua...
 • 40
 • 884
 • 0

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

SO SÁNH THẨM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TRONG BÁO CÁO TỰ NGUYỆN VỀ TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỦA NARANJO VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
... thẩm định mối quan hệ nhân phản ứng hại thuốc báo cáo tự nguyện Trung tâm DI & ADR Quốc gia bằng phương pháp Naranjo phương pháp Tổ chức Y tế Thế giới với hai mục tiêu: Đánh gia độ tương ... người báo cáo (tên, địa chỉ, chuyên môn, ng y báo cáo, đơn vị báo cáo, …) ADR báo cáo tự nguyện gửi về trung tâm DI & ADR Quốc gia Hội đồng chuyên gia phân tích, đánh giá mối quan hệ nhân thuốc ... giám sát ADR phù hợp với những mục tiêu khác Năm 1972, Tổ chức y tế giới (WHO) đưa định nghĩa thức phản ứng hại thuốc (ADR) sau: Phản ứng hại thuốc phản ứng độc hại, không định trước...
 • 54
 • 754
 • 0

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt

tổng quan về hệ thống gia nhiệt cho lò điện công suất lớn. thiết kế điều khiển nâng cao độ chính xác gia nhiệt
... + Cảm biến nhiệt độ 4, có chức gia công tín hiệu điện tỷ lệ với nhiệt độ Để nâng cao độ xác khống chế ổn đinh nhiệt độ điện trở, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ điện trở hệ thống kín (có ... vậy, điều chỉnh dịch điện cực tức điều chỉnh chiều dài lửa hồ quang, điều chỉnh công suất hồ quang Đó nhiệm vụ điều chỉnh tự động hồ quang - Các yêu cầu đề cho điều chỉnh công suất hồ quang ... công suất điều chỉnh điện áp tải cuộn sơ cấp biến áp hệ số công suất (cosφ) thấp (0,6 ÷ 0,7) nên dùng tụ điện tĩnh C để bù công suất phản kháng nhằm nâng cao hệ số công suất Điều...
 • 42
 • 1,049
 • 5

luận án nghiên cứu chế tạo hợp kim từ cứng nền nd-fe-b cấu trúc nanomet bằng phương pháp nguội nhanh và nghiền cơ năng lượng cao

luận án nghiên cứu chế tạo hợp kim từ cứng nền nd-fe-b cấu trúc nanomet bằng phương pháp nguội nhanh và nghiền cơ năng lượng cao
... [70], [91] Từ lý chọn đề tài nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu chế tạo hợp kim từ cứng Nd-Fe-B cấu trúc nanomet phương pháp nguội nhanh nghiền lượng cao Đối tượng nghiên cứu luận án: VLTC nanocomposite ... bước đầu nghiên cứu công chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite Nd-Fe-B phương pháp nghiền lượng cao Bằng phương pháp nghiền lượng cao chế tạo hợp kim với hợp phần Nd12Fe82B6 có tích lượng cực ... độ cao Các hợp kim khối dùng để tạo mẫu băng mẫu bột phương pháp phun băng nguội nhanh nghiền lượng cao 2.1.2 Chế tạo băng hợp kim Nd-Fe-B phương pháp nguội nhanh Hợp kim nấu nóng chảy lò cao...
 • 26
 • 304
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ TÍNH CHẤT SỢI DỨA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG DUNG DỊCH SODIUM HYDROXIDE" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Hình 4 .Sợi dứa thơ có khơng có xử 18% NaOH, 30 phút , 100oC; (a) chưa xử lý, (b) phần mặt cắt sợi xử lý; (c) phần dọc theo sợi xử 3.2 Tỷ trọng sợi dứa thơ xử Phương pháp đo tỷ trọng sợi ... (c) Sợi dứa xử 18% NaOH, 80oC 30 phút KẾT LUẬN Các số liệu đặc trưng sợi dứa Việt Nam nghiên cứu kích thước sợi, độ phân bố kích thước trung bình dọc chiều dài sợi dứa, hình thái thơ sợi trước ... phổ sợi xử Như vậy, qua phổ sợi xử lý, chứng tỏ có chuyển tiếp phần từ cellulose I sang cellulose II (a) (b) (c) Hình 6.Phổ IR (a) Sợi dứa thơ, (b) Sợi dứa xử 18% NaOH, 100oC 30 phút (c) Sợi...
 • 7
 • 279
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp phân loại lớp phủ thực vật trên ảnh envisatphân loại lớp phủ thực vật trên ảnh radarđánh giá độ chính xác trong phân loại ảnh sốnghien cứu phuong pháp dự phòng cấu trúc và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chucó số liệu về tình hình sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất xây dựng tại một xí nghiệp trong 2 quý đầu năm 2005 như sausơ đồ mối quan hệ phương pháp kiểm toán chi phí kiểm toán và độ chính xác thông tin rủi ro kiểm toánmột số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ ứng dụng để gia công tinh các loại khuôn trong ngành dược phẩmnghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyểnthường xuyên tự bồi dưỡng đổi mới phương pháp học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho người khuyết tậtxuất thông tin 3d từ ảnh vệ tinh đơn và hệ thống vẽ ảnh đơndự phòng giải pháp hữu hiệu để nâng cao độ tin cậy của hệ thống bảo vệsử dụng ảnh viễn thám đa thời gian landsat nghiên cứu biến động lớp phủ thực vậtứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoárèn luyện năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian bằng phương pháp hình học tổng hợpsõ đồ mối quan hệ phýõng pháp kiểm toán chi phí kiểm toán và độ chính xác thông tin rủi ro kiểm toánTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcTuyến nước bọt tụy gantúi mậtbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngnhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samSố 0 trong phép cộng