Đề cương bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII của đảng

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
... hoá, đại hoá hội nhập quốc tế Trong hoạt động kinh tế, trị, xã hội phải đề cao nhân tố văn hoá, người Về quản lý phát triển xã hội; thực tiến bộ, công xã hội, Đại hội XII xác định: Nhận thức ... vững Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế Đại hội XII xác định: Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn ... nước Mọi người dân có hội điều kiện phát triển toàn diện Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, Đại hội XII xác định: Tài nguyên tài sản quốc gia, nguồn lực...
 • 4
 • 4,085
 • 26

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
... trị rộng lớn, từ góp phần thực đắn, sáng tạo Nghị Đại hội XII Đảng, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế địa phương, sớm đưa Nghị Đại hội XII Đảng vào sống./ ... mạnh đại đoàn kết dân tộc, so với Nghị Đại hội XI, điểm Văn kiện Đại hội XII có nêu: "Phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân"; "Tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc ... kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến tư lý luận Đảng trở thành định hướng trị quan trọng mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước năm tới Việc làm rõ vấn đề Văn kiện Đại hội XII giúp cán bộ, đảng...
 • 3
 • 3,094
 • 14

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
... biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội; Quy định việc Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền; Quy định giám sát đảng viên cán thu c diện ... thành công đổi Đoàn kết Đảng hạt nhân, sở vững để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Các cấp uỷ đảng quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải khó khăn, ... chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa sở giải hài hoà quan hệ lợi ích thành viên xã hội; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp,...
 • 3
 • 2,993
 • 14

bài phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng

bài phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng
... quát, tiêu chủ yếu phát triển đất nước năm tới Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII xác định; mục tiêu, nhiệm vụ Nghị Đại hội đảng tỉnh lần thứ XIV, Nghị Đại hội Đảng lần thứ XXI, đề để lựa ... quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị Đại hội XII Đảng đến cán bộ, đảng viên nhân dân Việc đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị Đại hội cần kế hợp với việc xây dựng ... vụ đảng ủy xã tập trung đạo xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực văn kiện Đại hội XII Đảng; xây dựng hoàn chỉnh Chương trình hành động thực Nghị Đại...
 • 3
 • 1,317
 • 7

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI
... a/ Bối cảnh quốc tế (có nhóm vấn đề) Thứ đặc điểm, xu chung thời đại ngày Thứ hai nhận định, đánh giá CNXH trước Thứ ba nhận định, đánh giá chủ nghĩa tư đại Thứ tư đánh giá tình hình nước phát ... nước nhà định trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc - Đảng kêu gọi tất đảng viên Đảng, toàn thể đồng bào Việt Nam nước nước mang hết tinh thần nghị lực phấn đấu thực thắng lợi ... bước tiến hành tổ chức trị, Đảng * V.I.Lênin: Cương lĩnh tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng xác nói lên tất điều mà Đảng muốn đạt mục đích mà Đảng đấu tranh * Theo quan niệm Đảng ta: Cương lĩnh trị văn...
 • 15
 • 6,595
 • 79

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ xã Trường Xuân nhiệm kỳ 2015 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ xã Trường Xuân nhiệm kỳ 2015 2020
... hành Đảng x "Về thực Nghị Đại hội Đại biểu Đảng x Trường Xuân lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 2020 (2) Kế hoạch Ủy ban nhân dân x "Phát triển nông nghiệp theo quy hoạch, sản xuất gắn với liên kết ... tính thực tiễn Trên kế hoạch Ban Châp hành Đảng x thực Nghị Đại hội lần thứ X Đảng x , nhiệm kỳ 2015- 2020 Nơi nhận: - Đảng ủy, - Ủy ban nhân x , - Lưu Văn phòng Đảng uỷ T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ Lê Văn ... năm 2020 (4) Kế hoạch Ủy ban nhân dân x X y dựng phát triển đô thị Trường Xuân đến năm 2020 (5) Kế hoạch Ủy ban nhân dân x "Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 (6) Kế hoạch...
 • 3
 • 3,358
 • 7

Bài thu hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội TW đảng lần thứ XII của đảng

Bài thu hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội TW đảng lần thứ XII của đảng
... làm để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII Đảng đề ra, thực thắng lợi nghị Đại Hội Đảng tỉnh lần thứ XIX Nghị Đại hội Đảng Bộ thị xã lần thứ XVII ... hạn chế, khuyết điển chủ yếu trình thực nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIX nghị đại hội Đảng Bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVII Hạn chế, khuyết điểm * Về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh - Tốc ... Những thành tích, kết chủ yếu trình thực nghị đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị đại hội Đảng Bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015 Về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh - Tốc...
 • 11
 • 4,625
 • 6

Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị

Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị
... ương khóa XI Chỉ thị 0 5CT/ TW Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới? HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Câu ... yếu thực Nghị Trung ương khóa XI Chỉ thị 03 -CT/ TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh * Về thực Nghị Trung ương (khóa XI) Nêu giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực ... nhiệm tập thể cá nhân * Về thực Chỉ thị 05- CT/ TW Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới: + Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức,...
 • 11
 • 7,987
 • 49

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng 2016

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng 2016
... tháng năm 2016 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG Họ tên: Ngày vào Đảng: Chính thức: Sinh hoạt tại: Sau học tập Nghị Đại hội Đại biểu ... đề bản, điểm chuyên đề nêu Nghị quyết: Qua nội dung học tập Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII Đảng, thân tiếp thu nội dung sau: Về kết cấu, Nghị Đại hội XII gồm phần: 1- Tán thành ... từ góp phần thực đắn, sáng tạo Nghị Đại hội XII Đảng, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế tỉnh ta, sớm đưa Nghị Đại hội XII Đảng vào sống Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao...
 • 10
 • 18,586
 • 13

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức đạo, triển khai thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng Chương trình hành động thực Nghị Tổng Liên đoàn hệ ... triệt Nghị Chương trình hành động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng đến đội ngũ cán chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn ... công đoàn - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Chương trình hành động Tổng Liên đoàn cấp ủy cấp xây dựng chương trình...
 • 7
 • 1,256
 • 1

Đề cương và kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp

Đề cương và kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp
... Nơi Học sinh thực tập ) Cuối đợt thực tập mong quí quan vui lòng nhận xét đánh giá Học sinh thực tập cách điền vào Phiếu nhận xét Học sinh thực tập đính kèm cho vào phong bì, dán kín yêu cầu Học ... viên hướng dẫn, sau thực nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp đơn vị thực tập đăng ký - Thời gian thực tập thức sở thực tập từ ngày: 04/6/2012 đến 16/07/2012 - Sau học sinh nhận nơi thực tập, phải thường ... phân công quan, đơn vị thực tập Học sinh phải lập kế hoạch cụ thể công việc quan, đơn vị thực tập phải thường xuyên liên hệ với GVHD tuần lần, trường hợp Học sinh thực tập xa liên hệ với GVHD...
 • 2
 • 1,596
 • 17

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC KHOA HỌC QUẢN LÝ docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC KHOA HỌC QUẢN LÝ docx
... CẤU BÀI GIẢNG Quản sơ sở khoa học quản Chức quản Phương pháp quản Một số mô hình công cụ quản www.thmemgallery.com Company Logo CHƯƠNG I QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ www.thmemgallery.com ... động Quản có nhiều chức phận như: quản nhân sự, quản phận, quản tài chính, quản khoa học công nghệ Theo phương hướng tác động Quản có chức a Chức đối nội Là chức quản nội hệ ... phân loại chức quản Chức quản Thu tập, xử thông tin, định Theo nội dung tác động Quản nhân Tổ chức Quản tài Điều khiển Quản khoa học công nghệ Kiểm tra Quản quan hệ đối ngoại...
 • 103
 • 1,062
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT, KHOA HỌC CÂY TRỒNG)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT, KHOA HỌC CÂY TRỒNG)
... vụ cho dự án Kết luận đề nghị C) TÀI LIỆU HỌC TẬP [1] Hà Thị Thanh Đoàn (2012), Bài giảng Xây dựng quản dự án Trường Đại học Hùng Vương [2] Từ Quang Hiển (2007) Giáo trình Xây dựng quản dự ... dư án - Ban quản dự án phải người có quyền, trách nhiệm hiểu biết lĩnh vực hoạt động dự án - Nếu dự án lớn thành lập ban quản chung ban quản dự án cấp sở tiểu dự án Trong ban quản dự ... là: Đặt vấn đề Cơ sở dự án (luận dự án) Mục tiêu dự án Nội dung dự án, Các hoạt động dự án, Kinh phí dự án - Kế hoạch (thời gian biểu) cho hoạt động dự án Tổ chức nhân cho việc thực dự án Các sách...
 • 38
 • 285
 • 0

Đề cương bài giảng môn học quản lý nhà nước trong công tác lưu trữ

Đề cương bài giảng môn học quản lý nhà nước trong công tác lưu trữ
... trò quản nhà nước công tác lưu trữ 1.2 Tổ chức máy quản nhà nước công tác lưu trữ 1.3 Nguyên tắc, nội dung phương thức quản nhà nước công tác lưu trữ Chương Những thành tựu hạn chế quản ... thức: Học viên nắm nội dung quản nhà nước công tác lưu trữ trạng quản nhà nước công tác lưu trữ Việt Nam; - Mục tiêu kỹ năng: Biết thực số giải pháp để nâng cao hiệu quản nhà nước công tác ... Chuyên đề khẳng định vai trò tất yếu nhà nước việc quản tài liệu lưu trữ công tác lưu trữ, đồng thời giúp học viên vận dụng vào công tác quản công tác lưu trữ quan Nội dung môn học, hình...
 • 5
 • 262
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi cao học môn quản trị họcđề cương bài giảng tin học đại cươngđề cương bài giảng tin học văn phòngđề cương môn tâm lý học trong quản lý nhà nướcđề cương bài giảng quang họcđề cương bài giảng logic họcđề cương bài giảng cơ học lượng tửđề cương bài giảng môn học điện ô tôđề cương bài giảng xây dựng và quản lý dự ánđề cương bài giảng môn học đo lường điệnđề cương bài giảng lý thuyết tập hợpứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiđề cương ôn thi cao học luật môn triết họchệ giải pháp học tập quán triệt chính sách của đảng pháp luật của nhà nướctổng quan tình hình nghiên cứu về áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của tòa ánUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014BAI 10 SINH SAN o SINH VATMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOGRAMMAR because và because ofGRAMMAR because because of despite in spite of