100 câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong bài thi kết thúc học phần môn kiểm toán tài chính có lời giải p2

bài tập trắc nghiệm môn kế toán tài chính lời giải

bài tập trắc nghiệm môn kế toán tài chính có lời giải
... a Nợ TK 141/ TK 112 b Nợ TK 331/ TK 112 c Nợ TK 131/ TK 112 d Không đáp án 16 Kế toán phản ánh thuế xuất hàng hoá xuất sau: a Nợ TK 511/ TK 333(3) b Nợ TK 156/ TK 333(3) c ... 133(1)/ TK 333(12) d Nợ TK 641/ TK 333(3) 17 DN trả lại hàng(hàng mua tháng trước) cho người bán, người bán trả lại tiền mặt cho DN, kế toán ghi: a Nợ TK 111 TK 156 TK 133 b Nợ TK 632 ... chưa trả tiền người bán kế toán định khoản: a Nợ TK 641/ TK 331 b Nợ TK 156/ TK 331 c Nợ TK 635/ TK 331 d Nợ TK 811/ TK 331 22 Chênh lệch tỷ giá hối đoái hạch toán vào: a TK 515 b TK...
 • 3
 • 10,249
 • 234

câu hỏi trắc nghiệm thường gặp môn luật kinh tế

câu hỏi trắc nghiệm thường gặp môn luật kinh tế
... thực hồ sơ d a,b e a,b,c Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong cơng ty cổ phần, ... a,b,c Cõu Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế kí kết bên sau : a Cá nhân pháp nhân b Pháp nhân pháp nhân c Pháp nhân cá nhân có đăng kí kinh doanh d a,b e ... kí kinh doanh cứng nhận thay đổi trụ sở c Ngừng hoạt động kinh doanh năm liên tục mà khơng báo cáo quan đăng kí kinh doanh d Khơng báo cáo hoạt động kinh doanh doanh nghiệp với quan đăng kí kinh...
 • 95
 • 170
 • 0

Một số câu hỏi trắc nghiệm thường gặp và khó lựa chọn đáp án

Một số câu hỏi trắc nghiệm thường gặp và khó lựa chọn đáp án
... A.3 B.4 C.5 D.6 9.Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” Hồ Chí Minh xuất vào năm nào? A.1920 B.1922 C.1925 D.1927 10.Mặt trận dân tộc thống nước ta hình thành sáng kiến Hồ Chí Minh là? A.Hội ... D.Đảng phải quán triệt tư tưởng nghiệp cách mạng 29.Hồ Chí Minh xác định người cách mạng, đạo đức cách mạng có vai trò nào? A.Đặc biệt quan trọng B.Vô cần thiết C.Là tảng D.Nhân tố sống 30.Sau ... nhuyễn pháp luật đạo lý quản lý xã hội 16.Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào? A.6/5/1911 B.2/6/1911 C.4/6/1911 D.5/6/1911 www.svnhforum.com 17.Theo Hồ Chí...
 • 6
 • 100
 • 0

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)
... khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu B kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học D kim loại Fe bị ăn mòn điện hóa học Giải: A Đều có khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu => Sai có ... mặt kim loại Fe B Kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học => Sai Cu có tính khử yếu Fe nên Cu cực dương không bị ăn mòn điện hóa C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học=> Sai Fe bị ăn mòn điện hóa D kim loại ... %C ZnSO4 = 161y *100/ 1577 = 10,21% Câu 26:Đẻ hòa tan X mol kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2 Vậy M kim loại kim loại sau ? A Cu B Au C Fe D Ag Câu 27:Điện phân...
 • 75
 • 328
 • 1

Những câu hỏi dễ nhất thường gặp trong đề thi sinh học THPT quốc gia

Những câu hỏi dễ nhất thường gặp trong đề thi sinh học THPT quốc gia
... hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A) Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài giống B) Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh sinh vật C) Trong khoảng thuận lợi, sinh ... đơn hoàn chỉnh Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người xuất ở: A) đại Trung sinh B) đại Thái cổ C) đại Cổ sinh D) đại Tân sinh Khi nói đặc trưng quần thể sinh vật, phát ... mùa, theo năm B) Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống C) Tỉ lệ giới tính quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản quần thể D) Khi kích...
 • 3
 • 169
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp án tổng quát nhất ôn tập cuối kì môn thanh toán quốc tế

Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp án tổng quát nhất ôn tập cuối kì môn thanh toán quốc tế
... việc toán giấy tờ có giá trước đáo hạn Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền toán hợp đồng thương mại fải ngoại tệ tự chuyển đổi a)Đúng b)Sai B Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền toán ... đc chấp nhận toán giá trị L/C cam kết Câu 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp ... L/C đó, a)Đúng b)Sai A Vì toán tín dụng ctừ NHFH chịu trách nhiệm toán, nên rủi ro toán thuộc NHFH Vì NHFH người có quyền định sửa đổi bổ xung điều khoản L/C Câu 28: Thông báo sửa đổi thư tín dụng...
 • 34
 • 195
 • 0

Hệ thống câu hỏi thi kết thúc học phần môn toán cao cấp A 1, hệ cao đẳng doc

Hệ thống câu hỏi thi kết thúc học phần môn toán cao cấp A 1, hệ cao đẳng doc
... + đoạn A y = x − x + đoạn A y = 3x − x + A A A 32 C2 2 Tính tích phân: I = ∫ x( x + 2) dx A A 33 C3 Tính tích phân: I = ∫ x( x + 2) dx A A 34 C4 2 Tính tích phân: I = ∫ x( x − 1) dx A A 35 C5 ... số A A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=4 A8 A Cho hàm số: y = x3 − x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=2 A9 A ... − 3x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị © hoàng độ x=1 10 A A10 Cho hàm số: y = x3 − 3x + © a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số A b) Viết...
 • 6
 • 322
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢ LÝN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢ LÝN
... kiếm, in báo cáo thống kê liệu” mô tả hệ thống a Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) b Hệ thông tin điều hành (EIS) c Hệ thống hổ trợ định (DSS) d Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 37/ Hệ thống sau phản ... Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống thông tin quản lý (MIS) c Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) d Hệ thống hổ trợ định (DSS) 38/ Hệ thống sau giúp cho người quản lý thực chức đo lường a Hệ thống ... (DSS) b Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) c Hệ thống thông tin quản lý (MIS) d Hệ thông tin điều hành (EIS) 40/ Hệ thống thông tin sau phân tích diễn biến doanh thu loại hàng hóa theo tháng a Hệ thống...
 • 10
 • 167
 • 0

Bài thi kết thúc học phần - MỘT SỐ TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG XỬ TAI BIẾN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG pps

Bài thi kết thúc học phần - MỘT SỐ TAI BIẾN MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG XỬ TAI BIẾN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG pps
... môi trường Những nguy gây tai biến cho môi trường ngành gây chưa quan tâm cách mức, chưa có biện pháp ứng xử tai biến cần thi t Vì vậy, em xin đưa số tai biếnmôi trường biện pháp ứng xử tai biến ... kích thích… tai biến gây thi t hại lớn đến tính mạng người tài sản Gây tác động xấu tới môi trường III .ỨNG XỬ, GIẢM THI U ĐỐI VỚI NHỮNG THI T HẠI DO TAI BIẾN NHÂN SINH TRONG NGÀNH XÂY DỰNG Thực ... lược ứng xử, giảm thi u thi t hại tai biến nghành xây dựng gây nên việc cấp thi t có ý nghĩa lớn thi t thực 3.1 Với cấp quyền từ trung ương tới địa phương • Xây dựng, hoàn chỉnh sở pháp luật, pháp...
 • 11
 • 357
 • 0

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... hp dn nh i vi nhng thớ sinh cha nm rừ Vớ d: Hot ng ca mụ phõn sinh ngn lm cho cõy: a tng trng theo chiu ngang b c quan sinh dng di v to c phỏt sinh g v li be s cp d phỏt sinh g v li be th cp e ... chớnh v cỏc c im cu to ca cỏc c quan cõy cú hoa, hóy chn nhng mc tng ng gia chc nng v cu to ca mi c quan ri ghi vo s hỡnh 36.1 (trang 116) Chc nng chớnh ca mi c quan Bo v ht v gúp phn phỏt tỏn ... mi quan h ny, quỏ trỡnh dy hc, GV bit s dng kt hp cõu hi t lun v cõu hi TNKQ tớch cc hoỏ hot ng nhn thc cho HS 1.2 Mi quan h ca cỏc loi cõu hi TNKQ 1.2.1 Cỏc dng cõu hi TNKQ TN c gi l khỏch quan...
 • 12
 • 3,739
 • 15

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc
... thứ trình lựa chọn nguồn nhân lực là: a Nghiên cứu,thẩm tra lý lịch đơn xin việc b Kiểm tra cấp,giấy chứng nhận thông tin trình học hành,kinh nghiệm c Kiểm tra ,trắc nghiệm xem xét lại mẫu đơn ... nghiên cứu nhiều để phân tích công việc : a PAQ b DOT c KASO 35 Câu số câu gọi “khối làm sẵn để xây dựng” (building block) thứ mà nhân viên phải làm a Sắp đặt công việc có tính khoa học (Industrial ... nhiệm vụ 37 Theo thuyết hai nhân tố (two – factory theory) Herzberg cá nhân bị thúc đẩy nhiều chất công việc phần thưởng việc trả lương ? a Đúng b Sai 38 danh mục mà nhân viên làm việc ngày lựa...
 • 27
 • 1,248
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - đáp án

 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án
... Thơng mại điện tử UNCITRAL bang Trả lời: D Câu 184 UNCITRAL đ đa hai luật mẫu quan trọng thơng mại điện tử a Luật mẫu Thơng mại điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử b Luật mẫu Thơng mại điện tử v ... v khả ứng dụng thơng mại điện tử cho doanh nghiệp vừa v nhỏ c WTO - vấn đề r o cản thơng mại điện tử d AMA - vấn đề marketing điện tử quốc tế Thơng mại điện tử Trả lời: D Câu 183 Trên phạm vi ... Câu 160 Công ty ABC giúp ngời mua v ngời bán tiến h nh giao dịch qua mạng ABC sử dụng mô hình ? a Chợ điện tử ngời bán b Thơng mại điện tử phối hợp c Chợ điện tử nhiều - d Chợ điện tử nhiều -...
 • 27
 • 16,954
 • 175

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)
... máy bay (trong trường hợp máy bay tổn thất toàn bộ) hợp đồng bảo hiểm ký dựa trên: a Giá trị bảo hiểm b Số tiền bảo hiểm nhỏ giá trị bảo hiểm c Giá trị thoả thuận d Không câu Phần 6: Bảo hiểm xây ... 3/4 trách nhiệm đâm va d Tuỳ trường hợp Phần 4: Bảo hiểm hàng không Trong loại hình bảo hiểm sau, loại hình bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam? a Thân máy bay b TNDS ... 2: Bảo hiểm hàng hải Khi mua hàng theo điều kiện CIF Incoterms 2000, người lợi ích bảo hiểm là: a Người xuất b Người nhập c Tuỳ thời điểm d Không câu Bảo hiểm hàng hoá XNK loại hình bảo hiểm...
 • 6
 • 13,460
 • 513

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 thpt

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học không gian lớp 11 thpt
... kết học tập dạy học 1.4 Trắc nghiệm 1.5 Vấn đề sử dụng Trắc nghiệm dạy học Việt Nam 1.6 Kết luận chƣơng CHƢƠNG – BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TNKQ TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 THPT ... chọn là: Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạy hoc Hình học không gian lớp 11 THPT MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Biên soạn đƣợc hệ thống câu hỏi TNKQ ... dung Hình học không gian lớp 11 THPT giúp xây dựng câu hỏi TNKQ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN...
 • 127
 • 2,925
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộicấu trúc ngữ pháp thường gặp trong bài thi toeicxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môm sinh học phần di truyền biến dị sinh học lớp 9sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 5tai liêu thi kết thúc học phần môn cấu trúc máy tínhcâu hỏi trắc nghiệm thường biếncâu hỏi trắc nghiệm thương mại100 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử căn bảncâu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm thương mại quốc tếhệ thống câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử100 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 10Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại