kĩ thuật casio trắc nghiêm toán

thuật kiểm tra trắc nghiệm khách quan

Kĩ thuật kiểm tra trắc nghiệm khách quan
... Tự luận Trắc nghiệm có kết thúc mở Trắc nghiệm bán khách quan • • Trắc nghiệm trả lời ngắn Trắc nghiệm kiểu điền chỗ trống Các dạng TNKQ Đúng/ sai Đa lựa chọn Tương ứng cặp Bán khách quan Điền ... Trắc nghiệm khách quan gì? Định nghĩa Các dạng TNKQ Ưu điểm Nhược điểm Định nghĩa khách quan hóa sản phẩm KT&ĐG kết không phụ thuộc vào chủ quan người đánh giá  Trắc nghiệm chủ quan • ... chỗ trống (bán khách quan) • Điền dấu thích hợp để tiếng sau có nghĩa choan • Điền từ thích hợp để câu sau có nghĩa: ăn cỏ đồng ta Ưu điểm Vùng quét nội dung KT&KN Kết khách quan KT & ĐG sở...
 • 46
 • 270
 • 0

Trắc nghiệm thuật lập trình C++

Trắc nghiệm kĩ thuật lập trình C++
... biên dịch – thực thi đoạn chương trình sau: class Test { }; void main() { Test t; } Lỗi thực thi Chương trình thực thi mà không xuất hết Lỗi biên dịch Chương trình chạy vô tận Câu 11: Mức độ ... Lỗi thực thi Chương trình thực thi xuất hình số âm Lỗi biên dịch Chương trình thực thi mà không xuất hình Câu 13: Mức độ Không xáo trộn câu Kết biên dịch – thực thi chương trình sau: class Point ... thực thi Lỗi biên dịch Chương trình thực thi xuất hình : Chương trình thực thi mà không xuất hình Câu 16: Mức độ Không xáo trộn câu Kết biên dịch - thực thi chương trình sau: class Test { int t;...
 • 13
 • 778
 • 4

Các thuật của Visual C++.pdf

Các kĩ thuật của Visual C++.pdf
... khung modal, khung đối thoại modeless cho phép ứng tiếp tục nhận giải thông điệp III Các tập tin : (2) v Như cách tạo ta có tập tin sau: Ø File.H : h viết tắt chữ header.tập tin tiêu đề chương ... dialog với biến thành viên lớp IV Các hàm có liên quan: (2) • Hàm OnCommand() : v CWnd:: OnCommand() v Virtual BOOL OnCommand(WPARAM wParam,LPARAM lParam) Ø Các thông số giải thích sau : _ wParam ... lớp CWnd , cung cấp chức cho tiến triển windows Thanh tiến triển thường có khoảng cách (range) vò trí hành Khoảng cách cho biết toàn thời gian công tác , vò trí hành cho biết việc 'thi công' đến...
 • 10
 • 585
 • 1

thuật soạn đề trắc nghiệm Solo ở TH

Kĩ thuật soạn đề trắc nghiệm Solo ở TH
... Tự luận trắc nghiệm có kết th c mở TNKQ Chúng trắc nghiệm chủ quan • Trắc nghiệm trả lời - ngắn soạn thuật đạt độ khách quan khâu đánh giá Đó trẳc nghiệm bán - khách quan TRẮC NGHIỆM KHÁCH ... cấu trúc, Liên hệ mở rộng TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN SOLO Lê Phước Tâm – TH Phong Mỹ KĨ THUẬT SOẠN TNKQ SOLO Tiêu chuẩn nội dung Tiêu chuẩn hình th c 1: Câu hỏi Tiêu chuẩn hình th c 2: Câu trả lời ... trưng có TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN SOLO Lê Phước Tâm – TH Phong Mỹ Hoạt động học viên • Phân tích câu hỏi TNKQ soạn Th xem chúng th c đạt chuẩn theo Th ng tin chưa? • Chuẩn bị đề TNKQ SOLO theo môn...
 • 38
 • 508
 • 0

Các phương pháp và thuật kiểm tra không phá hủy mối hàn

Các phương pháp và kĩ thuật kiểm tra không phá hủy mối hàn
... từ hai đầu mút bất liên tục Phương pháp TOFD thể vời hình ảnh hình bên Phương pháp nhiễu xạ xử lý trình bày liệu Phương pháp nhiễu xạ Phương pháp xung dội Các kỹ thuật  Nhúng  Tiếp xúc  Tia ... FSH Phương pháp Truyền qua Kiểm tra vật liệu kích thước lớn, suy giảm âm cao  Không cho biết vị trí bất liên tục  Phụ thuộc vào thẳng hàng hai đầu dò  Phương pháp xung dội Đầu dò-bộ phận phát ... tượng kiểm tra 1 T R T R Phương pháp Truyền qua • tồn bất liên tục thể suy giảm thị tín hiệu thu hình 1 T 1 R R T 2 10 Phương pháp Truyền qua Không có bất liên tục, thị cao 100%FSH Phương pháp Truyền...
 • 47
 • 495
 • 6

THUẬT LẬP TRÌNH C/C++

KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++
... liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 4: Lập trình tổng quát Mục đích thực hành Cho học viên luyện tập phương pháp lập trình tổng quát, qua nắm vững kỹ thuật như: 1) Khuôn mẫu ... ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp chồng toán tử Mục đích thực hành Học viên biết cách ... Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 3: Dẫn xuất lớp chế đa xạ Mục đích thực hành Học viên hiểu sâu chế thừa kế đa...
 • 6
 • 269
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình cơ sở doc

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình cơ sở doc
... khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 4: Lập trình tổng quát Mục đích thực hành Cho học viên luyện tập phương pháp lập trình tổng quát, qua nắm vững kỹ thuật như: ... khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp chồng toán tử Mục đích thực hành Học viên biết cách xây dựng cấu trúc liệu tiêu biểu ... Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ Bài 3: Dẫn xuất lớp chế đa xạ Mục đích thực hành Học viên hiểu sâu chế thừa kế đa xạ dẫn xuất lớp, qua nắm vững...
 • 6
 • 435
 • 2

thuật lập trình C/C++

Kĩ thuật lập trình C/C++
... m b n c a m t chương trình C++ N i dung Vi t biên d ch chương trình C++ Bi n, h ng, thích, ki u d li u B nh , nh p xu t Cách t tên Chương Trình C++ Hello.cpp S d ng b t kỳ trình so n th o Lưu ... phát tri n ph n m m d a ki n trúc l p i tư ng Quá trình ti n hóa c a OOP L L S L p trình n tính p trình có c u trúc tr u tư ng hóa d li u p trình hư ng i tư ng 45 T Ti p C n Hư i Sao ng i Tư ... j ...
 • 138
 • 280
 • 4

MỘT số CÔNG THỨC để GIẢI NHANH BÀI tập TRẮC NGHIÊM HÓA HỌC

MỘT số CÔNG THỨC để GIẢI NHANH BÀI tập TRẮC NGHIÊM HÓA HỌC
... t l khụng nh vi khong thi gian tng i ngn: trung bỡnh 1,5 n phỳt/cõu Do ú vic tỡm nhanh cỏc phng phỏp giỳp gii nhanh bi toỏn húa hc cú ý ngha ht sc quan trng giỳp cỏc bn hc sinh cng nh cỏc thy ... ban biờn tp san YP2 Chỳc cỏc bn cú mt thi thnh cụng! iu 1: 32 cụng thc gii nhanh Vic nm cỏc cụng thc ny s giỳp gii nhanh cỏc bi toỏn nh lng thng gp cỏc k thi, m nu gii theo cỏch thong thng s ... s sau) BBT: Trờn õy l mt s cụng thc tớnh nhanh m qua rt nhiu nm luyn thi thy hiu trng ca chỳng ta ó ỳc kt li H thng cụng thc ny rt hu ớch cho vic gii nhanh cỏc cõu bi cỏc thi quc gia BBT s tip...
 • 29
 • 343
 • 1

Đề thi trắc nghiêm Y học cơ sở 1

Đề thi trắc nghiêm Y học cơ sở 1
... lumbricoides Mycobacterium Treponema palidum 18 Vi khuẩn l y qua đường hô hấp: A Salmonella B Shigela C Vibrio cholera Mycobacterium 19 Vi khuẩn g y bệnh giang mai A Shigela B Vibrio cholera C Mycobacterium ... Không ăn uống chung với bệnh nhân HIV 41 Thời gian virus HIV thường ủ bệnh: A 15 - 30 ng y B 2- tháng C < tháng D tháng- 10 năm 42 Virus g y hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải A B C D HIV Viêm ... muỗi truyền A B C D Anophen Aedes aegypti Culex Mansonia 46 Virus sốt rét loài muỗi truyền A B C D Anophen Aedes aegypti Culex Mansonia 47 Giun loài muỗi truyền A Anophen B Aedes aegypti C Culex...
 • 8
 • 9,321
 • 151

skkn ứng dụng một số thuật kiểm tra - đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5

skkn ứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra - đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5
... học Chính mà chất lượng môn lịch sử không cao 1.2 Khi vận dụng số kỹ thuật kiểm tra đánh giá dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GIA Khi tiến hành vận dụng số kỹ thuật Kiểm tra Đánh giá dạy học ... pháp dạy học, đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá Tôi thấy việc ứng dụng số kỹ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GIA quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học Trong ... nghiên cứu Sau áp dụng số kỹ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GAI Tôi tiến hành khảo sát lại nội dung số kỹ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử, đối tượng khảo sát...
 • 21
 • 706
 • 2

87 câu trắc nghiêm môn tài chính quốc tế

87 câu trắc nghiêm môn tài chính quốc tế
... ch p nhìn ñáp án c mà hi u :) ko có time ch nh s a ðÁP ÁN CH MANG TÍNH CH T THAM KH O Câu ðáp án Câu ðáp án Câu ðáp án C 30 B 59 B A 31 A,B,C 60 B B,E,G,I 32 B 61 C A 33 B 62 B B 34 B 63 A A 35 ... ti n ai? a Ngư i nh p kh u b Ngân hang thong báo c Ngân hang xác nh n d Ngân hang phát hành L/C 87 N u anh / ch ngư i ñi vay ng n h n, ngân hang thương m i ñ ngh toán hang nh p kh u có c n ph ... C,E 54 A,B,C 83 B1 26 A 55 A1,B1 84 B,C 27 B 56 C,D,E 85 B,C 28 A 57 A,B,C,E,F 86 C,D 29 B 58 B 87 B,C,D ...
 • 13
 • 284
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiêm chương 1 sự điẹn lythực trạng công tác hach toán kế toán tại công ty cổ phần fordtrắc nghiêm kinh tế vĩ môđề thi học kì 1 lớp 11 môn toánđề thi trắc nghiêm y học cơ sở 1thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao độngthực trạng công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tâythực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp hapulicothực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty tnhh xd amp sxvlxd bình minh2 thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cp hưng phúthực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tythực hành trên máy tính casio để giải toán thông kê lớp 1othực hiện công tác kế toánkỹ thuật quan trắctài liệu học kế toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm