Luận án cấp khoa học được chứng nhận về viêm tử cung lơn tổng hợp qua các năm

LUẬN ÁN TS. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG docx

LUẬN ÁN TS. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG docx
... dụng hợp lý tài nguyên nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình : Luận án TS Khoa học môi trường bảo vệ môi trường: 62 85 15 01/ Phan Văn Trường ; ghd : GS.TS guyễn Cao Huần, PGS.TS guyễn Xuân Tặng ... có điều kiện tương tự Cơ sở tài liệu cấu trúc luận án Luận án xây dựng sở nguồn tài liệu báo cáo điều tra tài nguyên nước, đề tài, dự án nghiên cứu đánh giá tài nguyên N DĐ hợp phần tài nguyên ... 2005, 2007 công trình nghiên cứu khoa học tác giả lĩnh vực N DĐ từ năm 2005 đến N goài phần Mở đầu Kết luận, cấu trúc luận án gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu nước...
 • 33
 • 283
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những ghi nhận về chim ăn thịt ở khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Tóm tắt Những ghi nhận chim ăn thịt khu Bảo tồn Thiên nhiên Huống, tỉnh Nghệ An Khu Bảo tồn Thiên nhiên Huống nằm phía Tây tỉnh Nghệ An Những nghiên cứu khu hệ chim khu BTTN Huống đợc ... loài chim ăn thịt Những dẫn liệu nhóm chim ăn thịt đợc thực dựa kết đợt khảo sát nghiên cứu chim khu bảo tồn từ năm 2004 - 2007 Có tổng số 21 loài (bao gồm nhóm chim ăn thịt đêm chim ăn thịt ... thịt đêm chim ăn thịt ngày) đợc ghi nhận Bài viết phân bố loài chim ăn thịt dạng sinh cảnh khác nhau, tình trạng bảo tồn, nh mối đe doạ đến loài chim ăn thịt khu BTTN Huống (a) Faculty of Biology,...
 • 6
 • 319
 • 0

Xã hội Việt nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua bộ liệu kỹ thuật người An nam của Henri Oger phụ lục luận án PTS khoa học Lịch sử

Xã hội Việt nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua bộ tư liệu kỹ thuật người An nam của Henri Oger phụ lục luận án PTS khoa học Lịch sử
... trinh bang nhang bàn ve bang nhang phàc hoa Nhung dac dièm ca bàn cUa Ioai sach eó tinh ly luàn eó mach lac Nò khóng ,phài kèt qua cUa mot su tinh eò Nhang tài liéu bang hình sé vuat qua sd ... tàc già cang duac vièt theo phuang phàp khàeh quan chat che dò : truòe hèt m(3i bàn ve dèu duac mò tà tang net mot, ròi tièp theo nhang nhàn xét tdng hap Khóng mot danh ta ky thuàt bi bò qua mot ... làm tranh ành dàn gian Viét Nam, ta sé thày nói ve cài phuang thUe tài tinh dò THO KHÀM TRAI • chung ta dang dUng truòc mot cóng nghé dà mang lai giàu eó nhanh chóng cho cho nhièu nguòi Viét Nam, ...
 • 64
 • 407
 • 0

TIỂU LUẬN bản CHẤT KHOA học, CÁCH MẠNG, NHÂN văn và sức SỐNG của CHỦ NGHĨA mác lê NIN

TIỂU LUẬN  bản CHẤT KHOA học, CÁCH MẠNG, NHÂN văn và sức SỐNG của CHỦ NGHĨA mác  lê NIN
... học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin Từ bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin phân tích xã hội hiện đại Vận dụng thế giới ... ở Trung Quốc, Việt Nam và lòng nhân loại tiến bộ thế giới Bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác – L nin – đường đưa nhân loại đến cuộc sống ấm no, ... trôi qua, với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của minh, chủ nghĩa Mác – L nin đã trở thành ngọn cờ cách mạng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chỉ đường...
 • 9
 • 231
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đăng ký nhãn hiệu quốc tế - bước đi quan trọng của các doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ hội nhập" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Các cách để doanh nghiệp Việt Nam đăng nhãn hiệu nước Hiện nay, có cách để doanh nghiệp Việt Nam đăng nhãn hiệu nước ngoài: - Đăng quốc gia: đăng quan SHTT quốc gia cách nộp đơn soạn ... Madrid) đăng quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Trong cách thức đăng quốc tế nhãn hiệu, có cách đăng phổ biến đăng theo Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid (Thỏa ước Madrid đăng quốc tế nhãn ... cấp Văn bảo hộ Việt Nam; - Người nộp đơn nộp đơn đăng nhãn hiệu quốc gia nước định để chuyển đổi đăng quốc tế thành đăng quốc gia thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng quốc tế theo Nghị...
 • 9
 • 262
 • 3

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC LDAP VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC LDAP VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... I GIỚI THIỆU BỐI CẢNH CHUNG Phương pháp luận sáng tạo khoa học (viết tắt PPLSTKH) phần ứng dụng khoa học phần sáng tạo, bao gồm hệ thống phương pháp kỹ cụ thể giúp nâng cao suất hiệu ... Sử dụng chuyển pha 37 Sử dụng nở nhiệt 38 Sử dụng chất ôxy hóa mạnh 39 Thay đổi độ trơ 40 Sử dụng vật liệu hợp thành (composite) III NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ LDAP VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Sử dụng LDAP ... tương ứng URI cung cấp – Nguyên tắc sử dụng trung gian 1.2 Sử dụng LDAP việc tích hợp thương mại điện tử với toán ngân hàng a Vấn đề Vấn đề nảy sinh việc toán đơn hàng cho bên doanh nghiệp điện tử, ...
 • 14
 • 138
 • 0

Chuyên đề luận án tiến sĩ: ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN CỦA ĐỘNG TỪ TRI GIÁC TIẾNG VIỆT (SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)

Chuyên đề luận án tiến sĩ: ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN CỦA ĐỘNG TỪ TRI GIÁC TIẾNG VIỆT (SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG ANH)
... nghĩa chúng tiếng Việt so sánh đối chiếu với tiếng Anh tương ứng 4.3.3 So sánh đối chiếu động từ tri giác tiếng Việt với động từ tri giác tiếng Anh khảo sát lỗi thường gặp người Việt học tiếng Anh ... 41 Tên đề tài: ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN CỦA ĐỘNG TỪ TRI GIÁC TIẾNG VIỆT (So sánh đối chiếu với tiếng Anh) Chuyên đề : TỔNG QUAN DẪN NHẬP Lí chọn đề tài Ngôn ngữ học tri nhận tiến hành nghiên ... sáng tỏ tiếng Việt phương diện ngôn ngữ học tri nhận góp phần chứng minh, bổ sung thêm giàu đẹp sáng tiếng Việt Khảo sát so sánh đối chiếu đặc điểm tri nhận động từ tri giác tiếng Anh tiếng Việt...
 • 50
 • 337
 • 0

báo cáo khoa học ' một số công cụ phục vụ quản lý tổng hợp nuôi trồng thuỷ sản bền vững ở đồng bằng sông cửu long'

báo cáo khoa học ' một số công cụ phục vụ quản lý tổng hợp nuôi trồng thuỷ sản bền vững ở đồng bằng sông cửu long'
... định với công cụ hỗ trợ gồm: phần mềm phục vụ định quản lý, sở liệu đặc điểm môi trường, kỹ thuật tương ứng với thông số hiệu kinh tế trại nuôi nhằm góp phần giúp quản nghề nuôi tôm bền vững khu ... nhuận nuôi (không thay nước cao Không có cạnh tranh mặt (f) Công cụ hỗ trợ hệ thống định (DSS) phục vụ cho nuôi tôm bền vững Đồng sông Cửu Long Bằng việc đo đạc thông số “điển hình” vừa nêu kết hợp ... để góp phần phục vụ quy hoạch nuôi tôm bền vững địa bàn nghiên cứu thuộc ĐBSCL Hình 3: Công cụ hỗ trợ quản quy hoạch nuôi tôm bền vững ĐBSCL KẾT LUẬN Bài viết trình bày kết hợp nhiều phương...
 • 12
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÁC LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ NÔNG HỘ PHÙ HỢP VỚI CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI CẢNH QUAN LÃNH THỔ ĐỒI NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Có hình kinh tế nông hộ đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội bảo vệ môi trường 3.2 Đề xuất xây dựng hình kinh tế nông hộ phù hợp với điều kiện sinh thái Xây dựng hình kinh tế sinh thái hợp ... hóa đa dạng Trong lãnh thổ tỉnh Quảng Bình phân hóa thành vùng địa lý tự nhiên (núi, đồi đồng bằng), vùng núi tiểu vùng vùng đồi tiểu vùng sinh thái - Lãnh thổ nghiên cứu có điều kiện tự ... xuất hình kinh tế nông hộ đặc trưng cho tiểu vùng sinh thái cảnh quan cần đánh giá mức độ thích nghi hiệu kinh tế hình đó, đồng thời cần quan tâm đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội...
 • 7
 • 256
 • 6

Luận văn: "Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α- glucosidase và tối ưu điều kiện nuôi cấy để thu chất ức chế α-glucosidase cao" doc

Luận văn:
... lạc chủng T13 Đường kính vòng thủy phân chủng T13 3.4 Khảo sát định lượng khả sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 30oC 3.5 Tối ưu điều kiện nhiệt độ 35oC 3.5 Tối ... sinh trưởng phát triển khả sinh tổng hợp chất ức chế α -glucosidase từ canh trường nuôi cấy chủng Natto - Thu, tách tinh chất kìm hãm để ứng dụng điều trị bệnh tiểu đường Khảo sát định tính khả ... tương IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận - Phân lập 13 chủng từ tương Nam Đàn - Chủng T13 đường kính vòng thủy phân nhỏ 12mm - Chủng Natto khả sinh tổng hợp chất ức chế α-glucosidase...
 • 32
 • 897
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MẤY VẤN ĐỀ VỀ DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lập doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn hình thức pháp lý qui định luật thực định mà Về Luật điều chỉnh loại hình doanh nghiệp vài hạn chế chủ yếu lĩnh vực pháp luật 2.1 Việt Nam chưa có văn luật ... để điều chỉnh loại hình doanh nghiệp Luật điều chỉnh loại hình doanh nghiệp nước ta bao gồm nhiều văn Luật khác nhau, loại doanh nghiệp hoạt động theo Luật riêng , cụ thể là: - Luật doanh nghiệp ... lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp Trong chưa có Luật chung để điều chỉnh loại hình doanh nghiệp mà lại ban hành nhiều Luật điều chỉnh loại doanh nghiệp với nhiều khác biệt chưa tạo môi trường pháp...
 • 21
 • 211
 • 0

Luận án tiến sĩ thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam

Luận án tiến sĩ thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam
... thiện thể chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Luận án góp phần khắc phục hạn chế, bất cập thể chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước ... động chế kiểm soát quyền lực nhà nước Không chế pháp chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước - Thứ hai thể chế pháp KSQLNN công cụ phương tiện có hiệu lực hiệu việc kiểm soát quyền lực nhà ... từ bên nhà nước kiểm soát bên nhà nước Kiểm soát quyền lực nhà nước thực tự kiểm soát kiểm soát thể chế * Các quan niệm thể chế, thể chế pháp Theo từ điển Hán Việt Đào Duy Anh, thể chế “cách...
 • 166
 • 241
 • 2

Luận án tiến sĩ thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam (TT)

Luận án tiến sĩ thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở việt nam (TT)
... chế kiểm soát quyền lực nhà nước gồm chủ thể, đối tượng thể chế kiểm soát quyền lực nhà nước; thể chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước phận cấu thành chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước, ... CỦA THỂ CHẾ PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC 2.1.1 Khái niệm thể chế pháp kiểm soát quyền lực nhà nước: Tham khảo quan niệm kiểm soát quyền lực nhà nước chế kiểm soát quyền lực nhà nước ... thiện sở pháp kiểm soát quyền lực nhà nước 3.2 THỰC TRẠNG THỂ CHẾ PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Thể chế pháp kiểm soát quyền lực bên máy nhà nước: Về nguy...
 • 24
 • 197
 • 0

Luận văn giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy

Luận văn giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tổng hợp thành uy
... University Libraty 1.5.1.4 1.5.1.5 gia 1.5.1.6 td 15 1.5.1.7 1.5 c 1.5.2.1 16 Thang Long University Libraty 1.5.2.2 1.5.2.3 17 1.5.2.4 1.6 QUY TR TRONG DOANH 18 Thang Long University Libraty 1.6 ... University Libraty - so - h 1.6.7hn 29 b r 30 Thang Long University Libraty - BHXH -N - - - - - - qua computer - XH, 2007), trang 373 31 32 Thang Long University Libraty : 2.1 28 x THANH HUY SYNTHESIS ... Thang Long University Libraty 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 B 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 -2012 2.7 iii NL NNL NCKH PT NNL LHQ TNHH UNESCO iv Thang Long University Libraty Formatted: Font:...
 • 105
 • 106
 • 0

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp
... cực cao, hiệu ức chế mẫu ức chế tăng Nh thép CT-3, dẫn xuất amit khả ức chế ăn mòn tiếp xúc (Galvani) Điều cho phép sử dụng chất ức chế n y hệ thống công nghiệp phức hợp xuất ăn mòn tiếp xúc ... khảo sát khả ức chế ăn mòn thép CT-3 bốn dẫn xuất amit (A4, A5, 6b, 7c) axit béo tổng hợp từ parafin dầu thô Việt Nam, dung dịch muối NaCl 3% ph ơng pháp điện hóa: đo điện ăn mòn Ecor, dòng ăn ... l dòng ăn mòn đo dung dịch có chất ức chế amit Biến động hiệu ức chế ăn mòn H đ ợc trình b y với dòng ăn mòn hình Kết cho thấy mẫu amit ức chế ăn mòn mẫu thép CT3 mức độ khác nhau, phù hợp với...
 • 4
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 3 dựa trên cơ sở khoa học công bố của codex quốc tế và các công trình nghiên cứu khoa học được thừa nhậnluận án ts y học nghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoincảm nhận về thiên nhiên đất nước con người qua các truyên kí đã họcluận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp học việnluận án chuyên khoa cấp iimẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm thức ăn chăn nuôithủ tục cấp giấy chứng nhận về an toàn lao độngđiều kiện cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmphí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmcấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmnhững bí ẩn mà khoa học chưa giải thích đượccấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmluận điểm khoa học và chứng minhngưng cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmnơi cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm