on tap hinh hoc lop 8 on tap hinh hoc lop 8

Nâng cao hiệu quả tiết ôn tập Hình học lớp 8

Nâng cao hiệu quả tiết ôn tập Hình học lớp 8
... phát vấn học sinh sơ đồ tóm lượt sau: Tên đề tài : Nâng cao hiệu tiết ôn tập Hình học Người viết :……………… Đơn vò : Trường THCS ……………………………… Tên đề tài : Nâng cao hiệu tiết ôn tập Hình học Người ... dạy học tơi thấy có Tên đề tài : Nâng cao hiệu tiết ôn tập Hình học Người viết :……………… Đơn vò : Trường THCS ……………………………… khoản 95% học sinh thích thú mơn hình học Trừ học sinh q yếu lại 95% học ... bước sang mơn hình học Tên đề tài : Nâng cao hiệu tiết ôn tập Hình học Người viết :……………… Đơn vò : Trường THCS ……………………………… mơn mà em phải tìm tòi, tưởng tượng, tính tư trừu tượng cao, mơn mà...
 • 11
 • 449
 • 4

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 69. ÔN TẬP CHƯƠNG IV docx

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 69. ÔN TẬP CHƯƠNG IV docx
... Hình Học Hoạt động 2: củng cố -Làm tập 51; 56 SGK Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà On tập lại tồn nội dung học chuẩn bị kiểm tra tiết -Hết - - 3- GV: VÕ THỊ KIM MAI Trường: THCS LÊ QUÝ ÔN Giáo án Hình ... tắt hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp -Cho Hs ơn lại kiến thức học qua hình thức bốc thăm câu hỏi trả lời Gv củng cốqua bảng phụ -2 - GV: VÕ THỊ KIM MAI Trường: THCS LÊ QUÝ ÔN Giáo án Hình ... QUÝ ÔN Giáo án Hình Học Hoạt động 1: On lại kiến thức cũ Học theo bảng SGK trang 126; 127 -Gv cho Hs trả lời -Hs trả lời câu hỏi câu hỏi 1; 2; SGK 1; 2; Kẻ vào tập khung -Treo bảng phụ ơn tập...
 • 4
 • 1,159
 • 3

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 54 & 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III pot

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 54 & 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III pot
... hoạt động Bài tập nhà: * Bài tập 56, 57, 58 (xem hướng dẫn SGK trang 92), 61 (hướng dẫn đưa tóan dựng tam giác biết ba cạnh) * Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra chương III Theo nội dung ôn tập) ... việc ôn tập (ví dụ phần hệ thống hoá lý thuyết nên chuẩn bị trước bảng phụ) III Nội dung (Tiết 54) Hoạt động 1: (Ôn tập lý thuyết, hệ thống kiến thức) Hãy điền ... giác ABC A'B’C' thì: h  h'   Liên hệ Đồng dạng: đồng dạng (c-c-c) Bằng nhau: (c-g-c) hai tam giác ABC A'B’C' (g-g) (Hai tam giác thường) Liên hệ Đồng dạng đồng dạng ...
 • 10
 • 1,620
 • 3

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP) pptx

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP) pptx
... tam giỏc ng lý Ta lột) dng v nh lý Bi 58 Ta lột) Hot ng 3: (SGK) Bi 58 (SGK) - Cõu a, b gi nguyờn - HS lm bi trờn phiu hc tp, cú thay i so vi SGK A - Cõu c: Cho BC cõu c, GV = Asean, AB = ... GV = Asean, AB = phỏt cho HS AC = b V ng cao AI Chng minh tam - Mt s HS K B H C np bi cho GV theo yờu cu giỏc BHC ng dng vi tam - Theo dừi bi Trang Trửụứng: THCS LE QUY ẹON GV: giỏc AIC, suy ... di an ca GV v sa thng HC, KH nhng ch sai theo a v b nu cú bi - GV thu, chm I lm ca mỡnh mt s bi lm a Hai tam giỏc vuụng BKC v CBH cú: - Cnh huyn BC ca HS, sa sai chung cho HS, sau ú chiu bi lm...
 • 7
 • 640
 • 2

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 8 doc

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 8 doc
... S = SCMKL = [CM , CK ] + [CK , CL ] ộổ ổ ổ ộổ a a ửự aử ổ 2a ự = ỗ ờỗ - ; - a; ữ , ỗ - a; - a; ữ ỳ + ờỗ - a; - a; ữ , ỗ - a; 0; ữỳ ữ ứ ố ỗ ởố ứỷ 3ứ ố ứỷ ữ ởố ố ứ ( ịS= ) a 14 Trang 70 Trn S ... uur uur uur uur ổ a -3 a 5a a2 / ổ 3a a -3 a / II = ỗ - ; ; (-1 ; 3; 2) ữ ; CI = ỗ ; ữ ị [II , CI ] = ố 4 ứ ố4 4 ứ ịr=a 14 19 Tớnh S: uuur uuu r a2 r n(CMN ) = [CM , CN ] = - (2; - 1; 3) ị Phng trỡnh ... gia x v y (SAM ) ^ (SMN ) c/ AH ^ (SMN ); MN ^ SH ; SM ^ AH ; S: a/ 4a - 4a3 ( x + y ) + 2axy ( x + y ) - x y = d/ b/ x - ax + ay = Baứi 17 Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD, cnh ỏy bng a , ng cao...
 • 10
 • 346
 • 2

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG I doc

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG I doc
... B i tập A + Vẽ hình ghi GT - KL toán B i tập 89/111 D HS vẽ hình C + để Chứng minh i m E đ i xứng v i phần ghi bảng M i m M qua AB ta chứng minh i u gì? HS: chứng minh + Các nhóm h/động gi i ... Trục tập T/c Hình ĐN đường đ i đ i góc chéo xứng xứng Tứ giác Hình thang Hình thoi Hình vuông Hình HS nhận xét đánh giá thang cân GV nhận xét cho i m Hoạt động ÔN TẬP (35PH) GV: Cho HS q/s I - ... giác góc Đưa dấu hiệu dạng bảng phụ để d ABCD hình thoi HS theo d i gócA = 1V e ABCD hình thoi AC Cho hình chữ nhật ABCD có thêm i u = BD kiện để ABCD hình vuông? HS theo d i dấu hiệu Cho hình...
 • 9
 • 1,938
 • 4

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG III doc

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG III doc
... cạnh tam giác đồng dạng? Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Ôn lại lý thuyết chương III - Ôn lí thuyết theo câu hỏi sgk - Xem lại tập chữa; Giải BT 61/92 - Tiết sau kiểm tra45 phút ... (góc nhau) + Nêu trường hợp đồng dạng đặc b) Tam giác vuông biệt hai tam giác vuông? HS : Cạnh huyền + cạnh góc + Đưa bảng phụ trường hợp vuông tỉ lệ đồng dạng tỉ số đường cao, diện tích hai tam ... dm ; A c) AB 45  3 AC 15 AB 2CD  5 CD CD GV: Nghiên cứu BT 58 BT 58/92 bảng phụ sau vẽ hình? HS vẽ hình phần ghi bảng K + Yêu cầu HS a) KH B1 = C1 hoạt động theo nhóm => phần a,b sau trình...
 • 8
 • 727
 • 2

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CHƯƠNG IV pps
... VỀ : - Ôn tập lí thuyết : khái niệm hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình HS làm theo hướng dẫn GV lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình chóp - Chuẩn bị : Làm đề cương ôn tập cuối năm *Bài tập Bài ... phẳng vuông góc HS : GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi a) Hình lập phương có mặt, 12 cạnh, đỉnh, mặt hình vuông b) Hình hộp chữ nhật có mặt, 12 cạnh, đỉnh, mặt hình chữ HS hoàn thành bảng nhật c) Hình ... giác, mặt bên hình chữ nhật HS làm bảng tổng kết Sxq Stp V Sxq = 2ph p : nửa chu vi h : chiều cao Lăng trụ đứng Chóp HOẠT ĐỘNG (25/) LUYỆN TẬP Bài tập 51 / SGK...
 • 6
 • 2,843
 • 13

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾT 2) ppsx

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾT 2) ppsx
... b) Đường thẳng vuông góc với mặt + Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng phẳng c) Hai mặt phẳng vuông góc ? + Hai mặt phẳng vuông góc V=a.b.c GV: Nêu cách tính diện tích xung 2) Hình lăng trụ quanh ... )Tìm câu sai câu sau : a) Hình chóp hình có đáy đa giác b) Các mặt bên hình chóp tam giác cân c) Diện tích toàn phần hình chóp diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy 2) Cho tam giác ABC có ... diện tích xung 2) Hình lăng trụ quanh thể tích V = S.h a) Hình lăng trụ Sxq = 2p.h b) Hình chóp 3) Hình chóp Gọi HS páht biểu thành lời sau Hình chóp ghi theo kí hiệu để HS dễ thuộc + Đặcđiểm + Thể...
 • 5
 • 436
 • 1

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM ppt

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM ppt
... ĐỘNG (2/) HƯỚNG DẪN VỀ : - Ôn tập kiểm tra học kì - Làm tập : 1, 2, 4, / SGK HS làm theo hướng dẫn B ài tập1 : Cho hình thang cân ABCD : AB // DC AB < DC, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC ... ACC/A/ hình bình hành Có AA/  (A/B/C/D/) => AA/  A/C/ => góc AA/C/ = 900 => ACC/A/ hình chữ nhật Tương tự : CM BDB/D/ hình chữ nhật Bài 11/SGK : GV đưa đề lên b) Trong tgvuông ABC có : hình AC2 ... Hình lăng trụ đứng, , hình chóp * Tam giác vuông : (g.g ) ; (chgn) 1- Khái niệm, 2- Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích HS trình bày HOẠT ĐỘNG (27/) LUYỆN TẬP...
 • 9
 • 2,535
 • 8

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I docx

Giáo án Hình Học lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I docx
... chiều cao) => S ADF = S ADC + S ABC = S ABCD Trình bày l i gi i? GV chữa chốt phương pháp D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) - Ôn l i kiến thức Chương II, học I - Tiết sau kiểm tra học I (2 tiết) ... tích hình tứ giác GV : Nêu công thức tình diện tích HS nêu công thức gi i thích hình tứ giác? đ i lượng công thức + Chốt l i phương pháp tính diện S tam giác = 1/2 a.h tích hình tứ giác đa giác ... g i HS nhận xét cho i m Hoạt động 2: ÔN TẬP (38 PHÚT) I - Lý thuyết Đa giác l i GV: Đưa câu h i sau (Bảng phụ ) HS : Những hình vẽ sau, hình vẽ H4;5;6 đa giác l i chọn bất đa giác l i, sao? kì...
 • 6
 • 337
 • 0

tài liệu ôn tập hình học - đại số lớp 10 tham khảo hay (8)

tài liệu ôn tập hình học - đại số lớp 10 tham khảo hay (8)
... 3P )   Hệ thức nghiệm độc lập tham số Để tìm hệ thức nghiệm độc lập tham số ta tìm: b c (S, P có chứa tham số m) S = x1 + x2 = − ; P = x1 x2 = a a Khử tham số m S P ta tìm hệ thức x1 x2 Lập ... giải hệ phương trình nhiều ẩn khử bớt ẩn để đưa phương trình hay hệ phương trình có số ẩn Để khử bớt ẩn, ta dùng phương pháp cộng đại số, phương pháp hệ phương trình bậc hai ẩn Giải hệ phương trình ... b = Hệ số (1) có nghiệm x = − a≠0 a=0 (1) Kết luận b≠0 b=0 b a (1) vơ nghiệm (1) nghiệm với x Chú ý: Khi a ≠ (1) đgl phương trình bậc ẩn Bài Giải biện luận phương trình sau theo tham số m: a)...
 • 15
 • 149
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 8

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC TOÁN LỚP 8
... vµ ®a c©u tr¶ lêi tập hợp HBH, Hình thang b) Tập hợp hình thoi tập hợp tập hợp HBH, Hình thang c) Giao tập hợp HCN tập hợp Hình thoi tập hợp hình vuông Bài 89 (sgk/110): Bài 89 (sgk/110): µ Δ ... phân giác  với cạnh BC, AEDF hình thoi c) ∆ABC vuông A thì: hình bình Bài 87 (sgk/110): HS :Nªu néi dung bµi 84 hành AEDF hình chữ nhật Bài 87 (sgk/110): a) Tập hợp HCN tập hợp 25 | P a g e GV:Yªu ... cã gãc vu«ng vµ cã c¹nh b»ng II.Bµi tËp: Ho¹t ®éng2:Bµi tËp Bài tập 84 (sgk/109): Bài tập 84 (sgk/109): A F E GV:Nªu néi dung bµi 84 B D a) Tứ giác AEDF C HS : L¾ng nghe vµ ho¹t ®éng theo nhãm...
 • 152
 • 289
 • 1

on tap hinh hoc lop 8 chuong 1

on tap hinh hoc lop 8 chuong 1
... minh tứ giác có PP1) Hai cặp cạnh đối song song PP2) Hai cặp cạnh đối băng đôi PP3) Các cặp góc đối PP4) Các đường chéo cắt trung điểm đường PP5) Một cặp cạnh đối song song PP6) Một tâm ... bên hình thang song song với hai đáy qua trung điểm cạnh bên thứ hai  Đường trung bình hình thang song song với hai đáy nửa tổng hai đáy Tính chất đường trung tuyến tam giác Trong tam giác vuông ... tam giác  Đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác song song với cạnh thứ hai qua trung điểm cạnh thứ ba  Đường trung bình tam giác song song với cạnh thứ ba = cạnh Đường trung bình hình thang...
 • 6
 • 302
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHƯƠNG i hình học lớp 8

ĐỀ CƯƠNG ôn tập CHƯƠNG i hình học lớp 8
... tam giác vuông, đường trung tuyến ứng v i cạnh huyền cạnh huyền + Nếu Tam giác có đường trung tuyến ứng v i cạnh nửa cạnh tam giác tam giác vuông 5 .Hình thoi: - Định nghĩa: Hình thoi tứ giác có ... góc vuông + Có đường chéo + Có đường chéo cắt trung i m đường + Có đường chéo vuông góc v i + Có đường chéo tia phân giác góc - Dấu hiệu nhận biết: + Hình thoi có góc vuông + Hình thoi có đường ... chéo vuông góc + Hình bình hành có cạnh kề + Hình bình hành có đường chéo tia phân giác góc 6 .Hình vuông: - Định nghĩa: Hình vuông tứ giác có góc vuông cạnh - Tính chất: + Có cạnh + Có cạnh đ i song...
 • 2
 • 472
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai tap toan hinh lop 89chúc mừng tiết học thành công cảm ơn các cô giáo đã đến dự tiết học của lớp 86de toan hinh hoc lop 8co loi giaitap ban do dia ly lop 8phan tich hoan luu gio mua o chau abai tap lam van so 1 lop 8van tu suvap ly lop 8bai tap chuyeng dongdặn dò 4p học bài theo nội dung sgk làm bài tập 1 2 3 88 sgknếu sinh viên đi học gt 80 số buổi điểm giữa kì gt 0 điểm bài tập lớn gt 0 sẽ được thitập thể lớp 8a trường ptdt bt đinh nỉ kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp chúng em hôm naytập lệnh cơ bản 8051bài tập vi điều khiển 89c51bài tập vi điều khiển 8051 có lời giảibài tập vi điều khiển 8051giải bài tập vi điều khiển 8051bài tập vi xử lý 8088uftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat moi truong264332016 VEF Fellowship Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naycbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh66[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 2016ab062 HD quy che 43 sua 2013[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quyCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong