dạy học dự án về ứng dụng kĩ thuật điện xoay chiều

Tổ chức dạy học dự án về ứng dụng thuật chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 THPT

Tổ chức dạy học dự án về ứng dụng kĩ thuật chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 THPT
... tài nghiên cứu: "Tổ chức dạy học dự án ƢDKT chƣơng Dòng điện xoay chiều - Vật 12 THPT" Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng tiến trình DHDA ƯDKT chương Dòng điện xoay chiều Vật 12, nhằm góp phần ... văn tổ chức dạy học dự án ứng dụng thuật chương Dòng điện xoay chiều -Vật 12 THPT với dự án “chế tạo máy bóc lạc máy biến áp ” Đây hoạt động chế tạo phù hợp với đường thứ hai dạy học ... TIỄN CỦA DẠY HỌC DỰ ÁN VỀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT MÔN VẬT LÍ 1.1 Tổng quan 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Dạy học dự án 1.2.1.1 Khái niệm dự án dạy học dự án ...
 • 121
 • 499
 • 1

Tổ chức dạy học dự án các ứng dụng thuật chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học Phổ thông

Tổ chức dạy học dự án các ứng dụng kĩ thuật chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học Phổ thông
... c chương Dòng ñi n xoay chi u” V t lí 12 THPT 55 2.3 ð xu t ti n trình DHDA m t s ƯDKT chương Dòng ñi n xoay chi u 57 2.3.1 L a ch n ƯDKT chương Dòng ñi n xoay chi u” V t lí 12 ... nh ng ng d ng thu t (ƯDKT) chương Dòng ñi n xoay chi u” V t lí 12 THPT Xu t phát t nh ng lí trên, ñã ch n ñ tài: T ch c d y h c d án ƯDKT chương Dòng ñi n xoay chi u” V t lí 12 THPT M c tiêu ... THPT; Chương 2: Xây d ng ti n trình DHDA ƯDKT chương Dòng ñi n xoay chi u” V t lí 12 THPT, nh m góp ph n phát huy TTC TL c a HS; Chương 3: Th c nghi m sư ph m Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học...
 • 120
 • 343
 • 2

Luận văn Tổ chức dạy học theo dự án về ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong Vật lí 11.

Luận văn Tổ chức dạy học theo dự án về ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong Vật lí 11.
... hiệu dạy học Vật nghiên cứu đề tài: Tổ chức dạy học theo dự án ứng dụng tượng cảm ứng điện từ dạy học Vật 11 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức dạy học dự án ứng dụng tượng cảm ứng điện ... ứng chương Cảm ứng Cảm ứng điện từ vào Cảm ứng Dự án điện từ vào gặp khóa Dự án điện từ vào điện từ vào Dự án Dự án khăn cách hợp lí, sâu sắc Hình thức Sử dụng vật Tận dụng Sử dụng Chất ... tượng cảm ứng điện từ phân bố học tiết thuộc chương Cảm ứng điện từ là: Bài 23: Từ thông Cảm ứng điện từ Bài 24: Suất điện động cảm ứng Bài 25: Tự cảm Hiện tượng cảm ứng điện từ tượng chương “Cảm...
 • 86
 • 939
 • 0

đề tài ' tổ chức dạy học dự án các nội dung kiến thức chương “mắt. các dụng cụ quang” – sách giáo khoa vật lí 11 '

đề tài ' tổ chức dạy học dự án các nội dung kiến thức chương “mắt. các dụng cụ quang” – sách giáo khoa vật lí 11 '
... môn học: Loại dự án giới hạn phận môn học cụ thể Ví dụ dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học gói gọn nội dung kiến thức môn Sinh học + Dự án liên môn học: Khi thực dự án HS phải kết hợp với kiến thức ... DÕI DỰ ÁN Tên dự án Tên trường Tên GV Nhóm Thời gian Danh sách thành viên nhóm Kế hoạch dự án Tên dự án Lĩnh vực môn học chọn đề tài dự án Vấn đề nghiên cứu Hình thức trình bày kết hợp dự án ... kết dạy học tốt Để đảm bảo dạy học theo phân phối chương trình nay, luận văn xin đề cập đến vấn đề tích hợp PPDHDA vào tiết học khóa CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DỰ ÁN CÁC NỘI DUNG KIẾN...
 • 36
 • 431
 • 0

tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng thuật của các kiến thức chương “từ trường” vật lí 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh

tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật của các kiến thức chương “từ trường”  vật lí 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh
... tính tích cực, sáng tạo học sinh + Chương 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học ứng dụng thuật chương từ trường chương trình Vật lớp 11 nâng cao trung học phổ thông theo hướng phát huy tính ... KHÓA VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 1.1 Tính tích cực lực sáng tạo học sinh học tập 1.1.1 Tính tích cực học sinh hoạt động học tập ... 11 nâng cao theo hướng phát huy tính tích cực lực sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức HĐNK dạy học ứng dụng thuật kiến thức chương Từ trường” cho HS lớp 11 nâng cao theo...
 • 146
 • 210
 • 2

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng thuật chương cảm ứng điện từ vật lí 11 THPT (nâng cao)

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương cảm ứng điện từ  vật lí 11 THPT (nâng cao)
... tài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11 THPT (NÂNG CAO) Mục đích đề tài Đề xuất tiến trình HĐNK số ứng dụng kỹ thuật chương Cảm ứng điện từ ... THẬP NGÂN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11 THPT (NÂNG CAO) Chuyên ngành: luận Phƣơng pháp dạy học môn Vật Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN ... Dòng điện Fu-Cô Hiện tượng tự cảm Loa điện Sđđ tự cảm Năng lượng từ trường Máy phát điện 36 2.3 Xây dựng tiến trình hoạt động ngoại khóa số ứng dụng thuật chƣơng Cảm ứng điện từ - Vật 11 THPT...
 • 99
 • 166
 • 1

Tổ chức dạy học dự án chủ đề tích hợp dòng điện trong chất điện phân ở THPT

Tổ chức dạy học dự án chủ đề tích hợp dòng điện trong chất điện phân ở THPT
... sở lí luận tổ chức dạy học dự án dạy học tích hợp Chương Tổ chức dạy học dự án chủ đề tích hợp dòng điện chất điện phân THPT Chương Thực nghiệm sư phạm 10 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC DẠY ... dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học chủ đề tích hợp - Tìm hiểu thực tế dạy học chủ đề Dòng điện chất điện phân môn học Vật lí, Hóa học - Nghiên cứu nội dung kiến thức “ Dòng điện chất điện phân ... tổ chức dạy học chủ đề xây dựng - Bước 7: Tổ chức dạy học đánh giá chủ đề GV tiến hành tổ chức dạy học chủ đề xây dựng Từ đó, đánh giá tổng quát chủ đề xây dựng: tính phù hợp với thời lượng dự...
 • 128
 • 404
 • 2

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT ĐIỂN HÌNH TÌM NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT ĐIỂN HÌNH TÌM NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN
... ngun hàm tích phân D3 Một số kinh nghiệm thực nhằm phát triển lực Tốn học dạy học phương pháp thuật điển hình tìm ngun hàm tích phân Q trình dạy học phương pháp thuật tìm ngun hàm tích ... chung lực Tốn học khả phát triển lực Tốn học qua dạy học nội dung phương pháp thuật điển hình tìm ngun hàm tích phân • Ba phương pháp tìm ngun hàm tích phân Một số thuật điển hình tìm ... triển lực Tốn học dạy học phương pháp thuật điển hình tìm ngun hàm tích phân Theo quan điểm chủ quan tác giả, có điểm sau cần lưu ý nhằm phát triển lực Tốn học thực dạy học phương pháp thuật...
 • 112
 • 415
 • 3

Bài soạn Các ứng dụng của dòng diện xoay chiều

Bài soạn Các ứng dụng của dòng diện xoay chiều
... LUN o hiu in th v cng ca dũng in xoay chiu bng vụn k v ampe k xoay chiu, cú ký hiu l AC (hay ~) Cỏc s o ny ch l giỏ tr hiu dng ca hiu th xoay chiu v cng dũng in xoay chiu IV.VN DNG C3 A DC K ... dng t II TC DNG T CA DềNG IN XOAY CHIU C2 Thớ nghim hỡnh 35.2 -35.3 - + - + K K úng khoỏ K ~ i chin ngun in K Dựng ngun in xoay chiu TH NGHIM TC DNG T CA DềNG IN XOAY CHIU - + + + - - K K úng ... chiu bng ngun xoay chiu a Gi s ban u nam chõm ang b hỳt, nu i chiu dũng in nam chõm s b y b Thay ngun in mt chiu bng ngun in xoay chiu thỡ nam chõm s luõn phiờn b hỳt v b y vỡ dũng in xoay chiu...
 • 20
 • 315
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng động cơ điện xoay chiều truyền động chạy tàu điện mỏ để nâng cao năng lực vận tải trong mỏ có khí và bụi nổ

Nghiên cứu ứng dụng động cơ điện xoay chiều truyền động chạy tàu điện mỏ để nâng cao năng lực vận tải trong mỏ có khí và bụi nổ
... Nam để nghiên cứu áp dụng chiều vào thực tiễn truyền động tàu điện để tiết kiệm lợng, Chế tạo thử tàu điện ắc qui truyền động động KĐB rotor nâng cao độ an toàn nổ hiệu kinh tế khâu vận tải tàu ... 3.44 Động lực học tàu điện hãm tái sinh 3.7 Mô hình cấu trúc Matlab nghiên cứu động lực học tàu điện xoay chiều truyền động từ hai động điện phơng pháp sau: Điều chỉnh điện áp phần ứng động cơ: ... Nam giới -Nghiên cứu động lực học hệ truyền động tàu điện mỏ a, Khởi động kéo goòng lên dốc b, Đẩy goòng tải vào cua than hầm lò Việt Nam -Nghiên cứu đặc điểm vận tải tàu điện mỏ than hầm lò...
 • 14
 • 279
 • 0

Thiết kế tiến trình dạy học nhóm một số kiến thức chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12 THPT theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ và sáng tạo của học sinh

Thiết kế tiến trình dạy học nhóm một số kiến thức chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12 THPT theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ và sáng tạo của học sinh
... TRN HNG O THIếT Kế TIếN TRìNH DạY HọC NHóM MộT Số KIếN THứC CHƯƠNG "DòNG đIệN XOAY CHIềU" VậT 12 THPT THEO HƯớNG PHáT HUY TíNH TíCH CựC, Tự CHủ SáNG TạO CủA HọC SINH Chuyờn ngnh: Lớ ... chng "Dũng in xoay chiu" Vt 12 THPT 2.2.1 i cng v ni dung dũng in xoay chiu 2.2.1.1 Khỏi nim v dũng in xoay chiu Dũng in xoay chiu l dũng in cú chiu v cng bin i theo thi gian theo quy lut ... "Dũng in xoay chiu" Vt 12 THPT theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, t ch v sỏng to ca HS Mc ớch nghiờn cu Vn dng h thng quan im lun dy hc hin i v t chc hot ng nhn thc ca HS dy hc Vt thit k...
 • 127
 • 481
 • 1

skkn PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH các DẠNG TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG điều hòa và ỨNG DỤNG vào DÒNG điện XOAY CHIỀU

skkn PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH các DẠNG TOÁN TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG điều hòa và ỨNG DỤNG vào DÒNG điện XOAY CHIỀU
... quyt nhanh gn cỏc bi Dao ng iu hũa v dũng in xoay chiu Vt Lớ 12, nht l cú th gii nhanh chúng cỏc bi toỏn trc nghim chng ny NI DUNG I CNG V DAO NG IU HềA Trang I CC KHI NIM C BN V DAO NG 1) Dao ... l chu kỡ dao ng) 3) Dao ng iu hũa Dao ng iu hũa l dao ng m li ca vt c biu th bng hm cosin hay sin theo thi gian II PHNG TRèNH DAO NG IU HềA 1) Phng trỡnh li dao ng Phng trỡnh li dao ng cú ... ti: PHNG PHP GII NHANH CC DNG TON TRONG CHNG DAO NG IU HềA V NG DNG VO DềNG IN XOAY CHIU Sau nghiờn cu k c im v mc tiờu, cng nh ni dung c bn ca chng Dao ng iu hũa v dũng in xoay chiu Vt lý 12...
 • 71
 • 165
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học những ứng dụng thuật của vật lí

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí
... luật, nguyên vật ý nghĩa việc ứng dụng chúng đời sống, sản xuất Dạy học UDKT vật trình quan trọng, thiếu dạy học vật trường phổ thông bậc học cao Kết nghiên cứu thực tế giảng dạy cho thấy, ... _ 2.2 Phương pháp nghiên cứu Gồm có - Nghiên cứu thuyết: Nghiên cứu thuyết UDKT vật lí, DHTDA, vận dụng phương pháp DHTDA dạy học UDKT vật - Thực nghiệm sư phạm: ... nghiệm đánh giá 3.4.1 Kết định tính DHTDA UDKT vật hình thức học tập đòi hỏi HS phải vận dụng nhiều để hoàn thành nhiệm vụ đặt Qua việc tổ chức dự án ứng dụng chương Cơ sở NĐLH thuật, ...
 • 11
 • 177
 • 0

ứng dụng dạy học dự án nhằm ngăn chặn khói thuốc lá ở trường thpt

ứng dụng dạy học dự án nhằm ngăn chặn khói thuốc lá ở trường thpt
... nhà trường có vấn đề, chưa có hiệu cao Để góp phần ngăn chặn hiệu tệ nạn hút thuốc giới học sinh trường THPT mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng dạy học dự án nhằm ngăn chặn khói thuốc ... môi trường an toàn Giải pháp tổ chức thực 3.1 Giải pháp xây dựng dự án học tập nhằm ngăn chặn khói thuốc trường THPT 3.1.1 Lập kế hoạch Giáo viên nêu chủ đề “tìm hiểu tác hại khói thuốc trường học ... hại khói thuốc - Điều tra tình hình hút thuốc học sinh trường ta - Làm thí nghiệm chứng minh tác hại khói thuốc Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn tiểu chủ đề theo sở thích yêu cầu học sinh sở...
 • 18
 • 336
 • 0

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ DẠY HỌC CÁC ỨNG DỤNG THUẬT CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 10 CƠ BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ DẠY HỌC CÁC ỨNG DỤNG KĨ THUẬT CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 10 CƠ BẢN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... 1: sở lí luận việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lí trường phổ thông - Chương 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy học ứng dụng thuật nở nhiệt vật rắn chương trình Vật lớp 10 trung học ... phương pháp dạy học việc tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lí trường phổ thông vào việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phần ứng dụng thuật nở nhiệt vật rắn cho HS lớp 10 trung học phổ thông - Trên ... thuyết khoa học - Nếu tổ chức hoạt động ngoại khoá dạy học ứng dụng thuật nở nhiệt vật rắn theo hướng tăng cường cho học sinh tham gia tìm tòi, khảo sát cấu tạo giải thích nguyên tắc hoạt động...
 • 30
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ung dung cua dong dien xoay chieutổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phản ứng hạt nhân môn vật lí chương trình đào tạo bậc đại học ở trường sĩ quan phòng hoávận dụng phương pháp dạy học dự ánvận dụng dạy học dự ánto chuc day hoc du an mot so kien thuc chuong cam ung dien tu vat ly 11nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự ánvan dung day hoc du an vao day hoc gdcd thcs nham phat huy tinh tich cuc tu luc va ky nang lam viec theo nhom cua hoc sinhnội dung phương pháp dạy học dự ánchỉ đạo quy trình thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng cnttxây dựng quy trình dạy học dự án trong dạy học vật lýthiết kế bài giảng dạy học dự án hướng vào một số nội dung kiến thức mang tính thưc tiễn trong chương các định luật bảo toànquản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tinbiện pháp 5 xây dựng quy trình sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tintác dụng ý nghĩa của dạy học dự ánmột số kĩ thuật hoạt động nhóm khi tổ chức dạy học dự án trong hoạt động ngoại khoáQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Phuluc4 A4-1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-2bQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-420100512 DQC BCTC Kiem toan nam 2009 cua rieng CTCP Bong den Dien QuangQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-5Tuần 8. Các em nhỏ và cụ giàLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN máy PHÁT điện GIÓ TRỤC ĐỨNG CÔNG SUẤT NHỎ tự điều CHỈNH CÁNH THEO HƯỚNG GIÓMẪU TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, KÊ KHAI THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2016-2017PHÂN CHIA KHỐI THI ĐUABài 30. Hoạt động nông nghiệpBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU47 ThongTinTiengAnh NguyenDucVinh 2011.pdf