trắc nghiệp thành phần nguyên tử có đáp án

trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử đáp án

trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử có đáp án
... đơn nguyên tử Đ Về phương diện cộng hóa trị, nguyên tử góp chung với nguyên tử khác nhiều electron Đ Nguyên tử Nitơ (N) electron lớp nên ta dự đoán nguyên tử N góp chung electron với nguyên tử ... Tất nguyên tử điện tích hạt nhân Z thuộc nguyên tố hóa học CÂU 20: Nhận định tính chất: I Các nguyên tử số electron xung quanh nhân II Các nguyên tử số proton nhân III Các nguyên tử ... chất mà nguyên tử chúng số Z khác số A 23 Trong nguyên tử 11 Na ta electron proton nơtron Nguyên tử sắt (Fe) 26 electron, 26 proton 30 nơtron ta biểu diễn cấu tạo nguyên tử Fe...
 • 62
 • 386
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi Hóa phần Cấu tạo nguyên tử (Có đáp án) docx
... 24 Xét nguyên t mà nguyên t có l p electron l p M S nguyên t mà nguyên t c a có electron ñ c thân : A B C D 25 Có nguyên t hoá h c mà nguyên t c a có l p l p N ? A B C 18 D 32 26 Cho nguyên t ... 20 Cho nguyên t R có t ng s h t 115, h t mang ñi n nhi u h t không mang ñi n 25 h t C u hình electron nguyên t c a R A [Ne] 3s2 3p3 B [Ne] 3s2 3p5 C [Ar] 3d10 4s2 D [Ar] 3d10 4s2 4p5 21 Nguyên ... hàm lư ng % s nguyên t tương ng 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%) N u l y nguyên t kh i b ng s kh i nguyên t kh i trung bình c a O b ng A 16,0 B 16,2 C 17,0 D 18,0 13 Nguyên t kh i trung...
 • 4
 • 818
 • 16

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
... giao dịch toán điện tử giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - ... giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ -...
 • 5
 • 4,324
 • 83

Đề kiểm tra phần Hạt nhân nguyên tử (có đáp án)

Đề kiểm tra phần Hạt nhân nguyên tử (có đáp án)
... 1,02.1023nguyờn t C 3,02.1022 nguyờn t D 2,05.1022 nguyờn t Trang phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : THI HOC KY II CONG NGHE Mã đề : 112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ... Phúng x - C Phúng x + 25 22 Câu 25 : Trong phn ng: 12 Mg + H 11 Na + Y Ht Y l ht gỡ? D Phúng x Trang A n B He C +1 e D H Câu 26 : Chn cõu sai núi v tia -: A Cú bn cht nh tia X B Cú tc gn bng ... ) } } } ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ) ) ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ 28 { 29 { 30 ) ) | | } ) } ~ ~ ~ Trang ...
 • 4
 • 316
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - đáp án

 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án
... Thơng mại điện tử UNCITRAL bang Trả lời: D Câu 184 UNCITRAL đ đa hai luật mẫu quan trọng thơng mại điện tử a Luật mẫu Thơng mại điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử b Luật mẫu Thơng mại điện tử v ... v khả ứng dụng thơng mại điện tử cho doanh nghiệp vừa v nhỏ c WTO - vấn đề r o cản thơng mại điện tử d AMA - vấn đề marketing điện tử quốc tế Thơng mại điện tử Trả lời: D Câu 183 Trên phạm vi ... Câu 160 Công ty ABC giúp ngời mua v ngời bán tiến h nh giao dịch qua mạng ABC sử dụng mô hình ? a Chợ điện tử ngời bán b Thơng mại điện tử phối hợp c Chợ điện tử nhiều - d Chợ điện tử nhiều -...
 • 27
 • 16,966
 • 175

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế (có đáp án)

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế (có đáp án)
... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK ... nhận nợ với chủ nợ Câu 35: Trong toán XNK có sử dụng hối fiếu Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy hợp đồng A Vì ULB luật thống hối phiếu luật quốc tế quốc gia dựa vào để thực Do DN VN ... mại quốc tế bên tham gia hiểu biết tin tưởng lẫn nên sử dụng phương thức tóan nào? a)Chuyển tiền b)Mở tài khỏan ghi sổ c)Nhờ thu trơn d)Tín dụng ctừ A Vì chuyển tiền phương thức tóan quốc tế...
 • 32
 • 3,913
 • 30

trắc nghiệm thanh toán quốc tế đáp án

trắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp án
... bao hiem moi rui ro, tat ca cac rui ro co the xay dieu dc bao hiem ĐA: sai NH: ngân hàng ĐA: đáp án - HH: hàng hóa - h/p: hối phiếu c/t: chứng từ - v/đ: vận đơn 16 ...
 • 16
 • 1,240
 • 0

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế đáp án

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp án
... 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp rủi ro Còn toán L/C NH fục vụ người NK gặp ... nhượng cao a)Hối fiếu theo lệnh b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D Vì hối fiếu hạn chế rủi ro khả toán bảo lãnh tổ chức uy tín cầm tờ hối fiếu hạn chế đc ... trả ko khả hòan trả NH fải chịu trách nhiệm tóan theo quy định L/C Câu 27: Sửa đổi L/C thực NH FH L/C đó, a)Đúng b)Sai A Vì toán tín dụng ctừ NHFH chịu trách nhiệm toán, nên rủi ro toán thuộc...
 • 22
 • 947
 • 1

Trắc nghiệm Dao động điện từ đáp án

Trắc nghiệm Dao động điện từ có đáp án
... Câu33: Dao động điện từ tự mạch dao động LC đợc hình thành tợng sau ? A Hiện tợng cảm ứng điện từ B Hiện tợng tự cảm C Hiện tợng cộng hởng điện D Hiện tợng từ hoá Câu34: Chọn câu trả lời Dao động điện ... điện từ dao động học A chất vật lí B đợc mô tả phơng trình toán học giống C chất vật lí khác D câu B C Câu35: Mạch dao động hiệu điện cực đại hai đầu tụ U0 Khi lợng từ trờng lợng điện ... 62,5.10-6J Câu20: Một mạch dao động với tụ điện C cuộn cảm L thực dao động tự Điện tích cực đại tụ q0 = 2.10-6C dòng điện cực đại mạch I0 = 0,314A Lấy = 10 Tần số dao động điện từ tự khung A 25kHz...
 • 4
 • 652
 • 11

Trắc nghiệm dao động điện từ đáp án

Trắc nghiệm dao động điện từ có đáp án
... 24: Dao ng i n t d i ây x y m t m ch dao ng th n ng l ng gi m d n theo th i gian: A Dao ng riêng B Dao ng c )ng b c C Dao ng trì D C ng h ng dao ng Câu 25: i l ng d i ây c a m t m ch dao ... n s f = 2π LC Câu 12: Dao ng i n t dao A b n ch t v t lí B c mô t b%ng nh ng ph ng trình toán h c gi ng C b n ch t v t lí khác D Câu B C Câu 13: Dao ng i n t m ch dao ng LC trình A i n ... t công t#t m ch i n b dao ng c )ng b c Câu 100: V$ lo i sóng ã h c th kh/ng nh A Sóng i n t t c r t nh* h n sóng ánh sáng B Sóng c h c c ng sóng i n t C Sóng ánh sáng c ng sóng i n t D...
 • 16
 • 137
 • 0

138 câu hỏi trắc nghiệm thanh toán quốc tế đáp án chi tiết

138 câu hỏi trắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp án chi tiết
... đc chấp nhận toán giá trị L/C cam kết Câu 26: Rủi ro NH fục vụ nhà nhập toán nhờ thu tín dụng chứng từ a)ĐÚng b)Sai B Vì toán nhờ thu NH fục vụ người nhập đóng vai trò trung gian toán nên ko gặp ... người XK kí fát Câu 32: Trong toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu a)Xuất b)Nhập c)NHFH d)NHTT C Vì toán tín dụng ctừ NHFH trách nhiệm việc toán giá trị tín dụng Câu 33: Khi nhận ... người toán người NK nên mục người nhận hàng người nhập Câu 61: Các tờ hối fiếu thời hạn số tiền giống loại khả chuyển nhượng cao a)Hối fiếu theo lệnh b)Hối fiếu toán nhờ thu c)Hối fiếu toán...
 • 41
 • 3,037
 • 0

trắc nghiệm kinh tế điện tử đáp án

trắc nghiệm kinh tế điện tử có đáp án
... tiếp với điện trở tín hiệu nhánh base; b song song với điện trở tín hiệu nhánh base; c song song với điện trở tín hiệu nhánh emitter; d nối tiếp với điện trở tín hiệu nhánh emitter 11 Trở kháng mạch ... chia điện áp emitter cho a điện trở nhánh base; b điện trở nhánh emitter; c điện trở nhánh collector; d điện trỏ tải Trong mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector tính cách ... chung b trở kháng vào thấp trở kháng a trở kháng vào cao trở kháng thấp; R; c trở kháng vào trung bình trở kháng Rc; d trường hợp c 15 Khi BJT mắc theo cấu hình base chung, mạch khả...
 • 25
 • 431
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm Thanh tra chứng khoán đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Thanh tra chứng khoán có đáp án
... nghĩa vụ toán, ko đc fép từ chối nhận đc ctừ hoàn hảo, NHFH toán đc hay ko Câu 136: KHi nhận đc ctừ tóan L/C NH fát ctừ ko quy định L/C NH xử lí ctừ ntn? a)Fải kiểm tra b)Fải kiểm tra gửi ... Vì NH chuyển chứng từ trung tâm toán, thực việc chuyển chứng từ theo thị nhờ thu nội dung fù hợp với quy định URC đc dẫn chiếu mà ko trách nhiệm fải kiểm tra nội dung chứng từ Câu 13: Căn xác ... NH tóan gửi chứng từ đến, NHFH fải kiểm tra xem fù hợp với điều khoản thư tín dụng ko Nếu fù hợp trả tiền cho NH toán, ko fù hợp NH quyền từ chối việc hoàn lại số tiền toán Câu 15: Ko thể...
 • 32
 • 228
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử đáp án - đại học thương mại

Câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử có đáp án - đại học thương mại
... thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce b Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce c Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử - ... thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce b Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce c Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử - ... thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce b Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce c Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử -...
 • 67
 • 391
 • 0

PP giải các chuyên đề hạt nhân nguyên tử đáp án

PP giải các chuyên đề hạt nhân nguyên tử có đáp án
... lượng hạt nhân B Bán kính nguyên tử bán kính hạt nhân C Điện tích nguyên tử điện tích hạt nhân D Lực tỉnh điện liên kết nuclôn hạt nhân Câu 18 Khẳng đònh cấu tạo hạt nhân ? A Trong ion đơn nguyên ... hạt nhân X Y độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A lượng liên kết riêng hai hạt nhân B hạt nhân Y bền vững hạt nhân X C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt ... khối lượng m số mol hạt nhân Z X Tìm số hạt p , n mẫu hạt nhân Nếu khối lượng m suy số hạt hạt nhân X : N = m N A A (hạt) Nếu số mol suy số hạt hạt nhân X : N = n.NA (hạt) với NA = 6,022.10...
 • 37
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm cấu tạo nguyên tử có đáp ántrắc nghiệm chương hạt nhân nguyên tử có đáp ánbài tập hạt nhân nguyên tử có đáp ánbài tập chương nguyên tử có đáp ántrắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp ánbài tập chương hạt nhân nguyên tử có đáp ánđề trắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp ánđề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế co dap antrắc nghiệm thương mại điện tử co dap antrắc nghiệm thương mại điện tử có đáp ánbài tập hóa 10 chương nguyên tử có đáp ánbt hoa 10 chuong nguyen tu co dap anbt hoa 10 co ban chuong nguyen tu co dap antrắc nghiệm cảm ứng điện từ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thanh toán quốc tế có đáp ánTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh