Định mức 1134 QD BXD Các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình pot

THÔNG TƯ: 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình pot
... sở xác định giá ca máy thi t bị thi công (Ban h nh kèm theo Thông t số: 06 /2010/TT-BXD ng y 26/5/2010 Bộ Xây dựng Hớng dẫn phơng pháp xác định giá ca máy v thi t bị thi công xây dựng công trình) ... máy thi t bị 103 15,5 T Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) Định mức tiêu hao Th nh phần - cấp bậc thợ điều nhiên liệu, khiển máy lợng1 ca Nguyên giá ... 682,000 Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 309 135 CV www.giaxaydung.vn 240 14 38 Số TT Loại máy thi t bị Số ca năm (ca/ năm) Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/nguyên giá) ...
 • 95
 • 700
 • 0

định mức các hao phí xác địnhgiá ca máy thiết bị thi công xây dựng

định mức các hao phí xác địnhgiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
... : Máy thi t bị động lực M109.0000 : Máy thi t bị thi công công trình thủy M110.0000 : Máy thi t bị thi công hầm M111.0000 : Máy thi t bị thi công đường ống, đường cáp ngầm M112.0000 : Máy thi t ... Định mức hao phí xác định giá ca máy thi t bị thi công xây dựng gồm chương trình bày theo nhóm, loại máy mã hóa thống mã hiệu Chương I : Máy thi t bị thi công xây dựng M101.0000 : Máy thi công đất ... M108.0000 Máy thi t bị động lực 17 M109.0000 Máy thi t bị thi công công trình thủy 18 M110.0000 Máy thi t bị thi công hầm 22 M111.0000 Máy thi t bị công đường ống, đường cáp ngầm 23 M112.0000 Máy thi t...
 • 41
 • 366
 • 0

Thực trạng áp dụng các phương pháp thẩm định giá trị máy móc thiết bị tại trung tâm thẩm định giá thương tín

Thực trạng áp dụng các phương pháp thẩm định giá trị máy móc thiết bị tại trung tâm thẩm định giá thương tín
... thẩm định giá nói chung, thẩm định giá trị máy móc thiết bị nói riêng Phân tích thực trạng cụ thể thẩm định giá trị máy móc thiết bị trung tâm thẩm định giá Thương tín Học hỏi kinh nghiệm thực ... tế giá nhằm áp ứng xu toàn cầu hóa khu vực giới 1.1.1 Tổng quan thẩm định giá trị máy móc thiết bị a Khái niệm thẩm định giá trị máy móc thiết bị Thẩm định giá trị máy móc thiết bị trình ước tính ... tích làm mẫu thẩm định giá trị máy móc thiết bị theo phương pháp sử dụng phổ biến việc thẩm định giá trị máy móc thiết bị phương pháp so sánh trực tiếp 1.2.4 Khấu hao máy móc thiết bị Trước vào...
 • 86
 • 817
 • 4

Chương 3: Thẩm định giá trị máy móc thiết bị

Chương 3: Thẩm định giá trị máy móc thiết bị
... loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn thẩm định giá • 3.1.1 Khái niệm a Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế: Máy móc thiết bị bao gồm: Những máy móc thiết bị không cố định máy nhỏ tập hợp máy ... điểm, phân loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn thẩm định giá • 3.1.2 Đặc điểm - Máy móc thiết bị tài sản di dời - Máy móc thiết bị có đặc điểm đa dạng, phong phú - Máy móc thiết bị có đặc điểm ... đích thẩm định giá máy móc thiết bị 3.2.1 Thẩm định giá MMTB cho mục đích tài 3.2.2 Thẩm định giá MMTB cho mục đích bảo hiểm 3.2.3 Thẩm định giá MMTB cho mục đích cầm cố 3.2.4 Thẩm định giá MMTB...
 • 11
 • 553
 • 9

luận văn quản trị nhân lực Hoàn thiện công tác điều phối nhân lực thiết bị thi công cho các công trường xây dựng của Công ty TNHH cơ giới xây dựng công nghiệp I

luận văn quản trị nhân lực Hoàn thiện công tác điều phối nhân lực và thiết bị thi công cho các công trường xây dựng của Công ty TNHH cơ giới xây dựng công nghiệp I
... IU PHI NHN LC V THIT B THI CễNG TI CễNG TRNG CA CễNG TY I S T CHC TI CễNG TRNG NM 2007 (S 2) Giám đốc công ty đ i TCCT Dân dụng & Công nghiệp đ i TCCT Giao thông công trường I công trường II ... thng thi cụng thi gian di v a im thi cụng khụng gn nờn vic b trớ nhõn lc v thit b lm vic tai cụng trng cha c nhp nhng, hiu qu Nhiu cụng trỡnh c thi cụng cựng mt thi gian nờn vic b trớ thi cụng gia ... Kiu Th Võn Anh MSV: 04A00031 LUN VN TT NGHIP 25 III THC TRNG IU PHI NHN LC V THIT B THI CễNG Qua thc t iu phi nhõn lc v thit b thi cụng ca DN ta thy c tỡnh hỡnh tha, thiu nhõn lc v thit b thi...
 • 46
 • 101
 • 0

Đề tài xác ĐỊNH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC CHỌN THẦU THI CÔNG xây DỰNG

Đề tài xác ĐỊNH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC CHỌN THẦU THI CÔNG xây DỰNG
... xây dựng Nhận biết vấn đề tác giả thực đề tài nghiên cứu với mục tiêu: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng - Xây dựng bảng chấm thầu việc chọn thầu thi công xây dựng ... Khu hành tỉnh…Điều đặt vấn đề cần lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phù hợp để đảm bảo việc thi công xây dựng công trình hoàn thành tốt mục tiêu đề 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu - mục tiêu nghiên ... ý động viên suốt trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học với tên Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng nỗ lực, phấn đấu thân...
 • 67
 • 393
 • 1

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng
... phần mềm Midas để mô hình hóa tính toán thi t kế qúa trình thi công cầu dầm liên tục với giai đoạn thi công Nhập tải trọng tương ứng phù hợp cho giai đoạn thi công 1.4 Xuất kết nội lực Phân tích ... phương án tối ưu để điều chỉnh nội lực làm giảm giá trị Môment vị trí nguy hiểm Giảm rủi ro làm cho công trình an toàn suốt qúa trình thi công Phương hướng nghiên cứu : 1.3 Mô hình trình thi công ... thi công mặt cắt nguy hiểm Phân tích thay đổi tải trọng, liên kết mặt cắt cho giai đoạn thi công để giải thích cho việc khác biệt giá trị nội lực mặt cắt nguy hiểm 1.5 Mô hình hóa biện pháp thi...
 • 79
 • 264
 • 0

Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quản lý chi phí hợp đồng thi công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
... qun tng th d ỏn [19] Quản dự án Quản tổng thể dự án Quản quy mô dự án Quản thời gian dự án Quản chi phí dự án Quản chất l ợng dự án Quản nguồn nhân lực dự án Quản liên ... lực dự án Quản liên lạc dự án Quản rủi ro dự án Quản mua sắm thi t bị dự án Trong ú vic qun chi phớ c cỏc Nh thu c bit quan tõm V thi cụng cụng trỡnh vi chi phớ thp nht cú th cỏc ... tt hn, phự hp vi tỡnh hỡnh thc t Phng thc ca Vit Nam thi k bao cp Hỡnh 1-4: Mụ hỡnh qun ca Vit Nam thi k bao cp [19] Chủ đầu t (bên A) Ban quản công trình (thuộc A) Cơ quan quản chi...
 • 95
 • 2,310
 • 9

phối hợp các tổ chức giáo dục để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực ở trường tiểu học hạ đình

phối hợp các tổ chức giáo dục để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực ở trường tiểu học hạ đình
... Đây lý để lựa chọn đề tài Phối hợp tổ chức giáo dục để thực tốt phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thi n - Học sinh tích cực đề tài đợc áp dụng Trờng Tiểu học Hạ Đình năm học 2011 - 2012 ... A Cơ sở lí luận : Phong trào thi đua xây dựng Trờng học thân thi n - Học sinh tích cực phong trào nhằm huy động sức mạnh tổng hợp xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục, tạo môi trờng giáo dục khuyến ... huynh học sinh nội dung xây dựng Trờng học thân thi n Học sinh tích cực việc cha mẹ học sinh cần làm để góp phần thực tốt phong trào thi đua này, đem lại lợi ích thi t thực cho em xã hội + Giáo...
 • 34
 • 315
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : MÁY THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG part 2 doc

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG part 2 doc
... ca mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v dung dëch múi, giai âoản lm làõng cạc cháút lng canh trỉåìng, giai âoản cä sinh khäúi vi sinh váût Chøn bë cạc mäi trỉåìng dinh dỉåỵng âãø ni cáúy vi sinh váût thỉåìng ... âỉåüc theo cäng thỉïc : Q = KDd ∆H â : K - hãû säú = 0, 524 âỉåìng kênh ca xyclon 125 ÷ 600 mm v gọc âäü cän (âäü nọn) 380, D - âỉåìng kênh ca bäü xoạy thu lỉûc, m; d = (0,16 ÷ 0 ,20 )D - âỉåìng kênh ... cạc giai âoản sau: chøn bë cạc mäi trỉåìng dinh dỉåỵng v cạc loải múi, trung ho cạc sn pháøm thu phán ca ngun liãûu thỉûc váût, cáúy vi sinh váût v tạch cạc sn pháøm täøng håüp vi sinh, hçnh thnh...
 • 5
 • 193
 • 1

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : MÁY THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG part 1 pptx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG part 1 pptx
... ngàõn; 6- Cỉía láúy sn pháøm thu phán v nảp håi; 7- Van; 8- Cán âo; 9Cỉía nảp nỉåïc; 10 - Cỉía nảp axit ; 11 - Nàõp; 12 - Cỉía thäøi 90 Cáúu tảo âàûc biãût ca nàõp hoảt âäüng nhanh l bo âm âäü kên ca ... âãưu cọ låïp lọt bàòng âäưng Khåïp näúi cọ thãø lm bàòng hai Hçnh 5 .1 Thiãút bë thu phán: låï p thẹ p , mäü t låï p chëu axit 1- V thẹp; 2- Låïp bãtäng; 3- Låïp âãûm; 4- Cạc äúng lc di; 5- Cạc ... nghëch âo âỉåüc tiãún hnh dỉåïi ạp sút åí nhiãût âäü 12 5 13 00C 5.2 THIÃÚT BË ÂÃØ TRUNG HO AXIT, HO TAN V ÂO TRÄÜN CẠC CÁÚU TỈÍ CA MÄI TRỈÅÌNG DINH DỈÅỴNG Dung dëch nỉåïc v huưn ph ca cạc cáúu tỉí...
 • 5
 • 90
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)
... 20 IV THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công cổ phần Đầu Thương ... Công ty Nhựa Bình Minh thành Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Đến ngày 02 tháng 01 năm 2004 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thức đăng ký kinh doanh vào hoạt động hình thức Công ty cổ phần Công ty ... định danh mục đầu Việc xây dựng danh mục đầu chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khoán đả đáp ứng 20 tiêu phân tích tài công ty Các chứng khoan danh mục bao...
 • 26
 • 257
 • 1

xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình
... TÍN Các câu hỏi nghiên cứu đặt là: - Các nguyên nhân dẫn đến thường xuyên thay đổi thi t kế giai đoạn thi công xây dựng công trình ? - Trong nguyên nhân dẫn đến thay đổi thi t kế, nguyên nhân ... việc ngành xây dựng 43 nguyên nhân xác định dẫn đến thay đổi thi t kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình Trong nguyên nhân nguyên nhân vừa có mức độ xảy mức độ ảnh hưởng lớn đến tiến ... thay đổi thi t kế (design change) kết dẫn đến thay đổi làm thi t kế dự án yêu cầu (requirement) Những thay đổi diễn giai đoạn công trình thi công xây dựng làm thay đổi tiến độ thi công dự kiến công...
 • 96
 • 70
 • 0

XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
... nghiên cứu: “XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG” Đây nghiên cứu độc lập, với mục tiêu xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng xây dựng bảng ... thực đề tài nghiên cứu với mục tiêu: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn thầu thi công xây dựng - Xây dựng bảng chấm thầu việc chọn thầu thi công xây dựng phù hợp với tình hình thực tế Bảng ... liệu công việc 3.3.2 Vị trí làm việc tham gia vào đấu thầu /chọn thầu thi công xây dựng 3.3.1 Kinh nghiệm làm việc Thời gian công tác lĩnh vực xây dựng liên quan đến đấu thầu /chọn thầu thuật cá nhân...
 • 34
 • 170
 • 0

CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KỸ THUẬT ĐIỀU HÀNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY.DOC

CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU HÀNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY.DOC
... Doanh Xí nghiệp Cơ khí Tổ Cơ khí Xí nghiệp Xây dựng Tổ sửa chữa Tổ Hàn II Các tổ chức quản kỹ thuật điều hành máy móc thiết bị công ty: Các tổ chức quản kỹ thuật máy móc: Công ty gồm có hai ... hành máy móc công ty Các tổ chức quản kỹ thuật máy móc Cách điều hành máy móc công ty III> Năng lực sản xuất phơng pháp tổ chức bảo quản vận chuyển sửa chữa máy Năng lực sản xuất công ... hành xử kỹ thuật; nhận xét kiến nghị tổ chức: Đối với việc tổ chức toàn công ty thấy công ty có khâu tổ chức chặt chẽ Trong công ty vấn đề việc tổ chức đợc tổ chức từ phòng tổ chức công ty...
 • 20
 • 827
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công102định mức ca máy và thiết bị thi côngmức hao phí máy thi công là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một khối lượng công tác xây dựngdanh mục thiết bị thi công xây dựngcác thiết bị thi công xây dựngphí máy và thiết bị thi công m m mlv mnvkhối lượng quy mô các hạng mục công trình và biện pháp thi công xây dựngthẩm định giá trị máy móc thiết bịdanh mục thiết bị thí nghiệm xây dựngcác biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn thi công xây dựngbụi phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công san lấp mặt bằng đào móngkhí thải và tiếng ồn từ các xe vận chuyển và thiết bị thi côngxem xét việc huy động lực lượng máy móc thiết bị thi công của các nhà thầutác động do các rủi ro sự cố khi dự án trong giai đoạn thi cơng xây dựngtác động do các rủi ro sự cố khi dự án trong giai đoạn thi công xây dựngCataloge dung cu co khiĐiểm đông đặc: Freezing pointNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANETìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteYêu cầu về mặt kĩ thuậtCông nghệ Sản xuất izo octangiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0