TCVN 4058 1985 HTCTCLSPXD san pham KCBTCT

Tài liệu TCVN 4058: 1985 ppt

Tài liệu TCVN 4058: 1985 ppt
... 1.6.4 Mức độ khí hóa sản xuất tcvn 4058 : 1985 kg kg/m3 hay% m - mm - mm - mm - mm - mm mm/m - mm/m mm N/m2 mm Nm Theo mục 2.l tiêu chuẩn "Ký hiệu chữ xâydựng TCVN 8988 : 85 a mm - mm - mm - ... l|ợng vật liệu dùng để bảo vệ (néo, buộc) sản phẩm vận chuyển 1.5.3 Khối l|ợng lao động xếp, dỡ 1.6 Chỉ tiêu công nghệ (tính cho đơn vị sử dụng) 1.6.1 Tỉ suất lao động 1.6.2 Chi phí vật liệu 1.6.3 ... mm - N/m2 ơh,Wh N/m2 g/cm2 h ơh, rh t A - mm m, mm kg công công kg - - TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4058 : 1985 1.6.5 Mức độ tự động hóa sản xuất Tính ổn định tiêu chất l|ợng 2.1 Chỉ tiêu đồng : 2.1.1...
 • 5
 • 598
 • 5

Tài liệu TCVN 4058 : 1985 docx

Tài liệu TCVN 4058 : 1985 docx
... 1.6.4 Mức độ khí hóa sản xuất tcvn 4058 : 1985 kg kg/m3 hay% m - mm - mm - mm - mm - mm mm/m - mm/m mm N/m2 mm Nm Theo mục 2.l tiêu chuẩn "Ký hiệu chữ xâydựng TCVN 8988 : 85 a mm - mm - mm - N/m2 ... m, mm kg công công kg - - TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4058 : 1985 1.6.5 Mức độ tự động hóa sản xuất Tính ổn định tiêu chất l|ợng 2.1 Chỉ tiêu đồng : 2.1.1 Mức phân tán c|ờng độ bê tông 2.1.2 Mức ... Sàn mái Cầu thang Các cấu tiện dạng Các chi tiết cấu TIÊU CHUẩN việt nam tiêu chất l|ợng tcvn 4058 : 1985 xây, cộc dầm móng) dầm xà ngang, xà dọ, àn khung) khối xây) (panen tấm,) (bậc thân, chiếu...
 • 5
 • 212
 • 0

TCVN 6266 2007 sữa sản phẩm sữa lấy mẫu kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ

TCVN 6266 2007 sữa sản phẩm sữa lấy mẫu kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ
... – AQL = 2,5 % Kiểm tra thường Cỡ lô Tất lô Kiểm tra ngặt Kiểm tra giảm N Ac Re n Ac Re n Ac Re Bảng 18 – Mức kiểm tra S-1 – AQL = 4,0 % Kiểm tra thường Cỡ lô Kiểm tra ngặt Kiểm tra giảm N Ac ... Mức kiểm tra S-1 – AQL = 6,5 % Kiểm tra thường Cỡ lô Kiểm tra ngặt Kiểm tra giảm N Ac Re n Ac Re n Ac Re Đến 500 Trên 500 13 Bảng 20 – Mức kiểm tra S-1 – AQL = 10 % Kiểm tra thường Cỡ lô Kiểm tra ... vẹn kiểm tra viên lấy mẫu thử Đã có trường hợp, người sản xuất đưa cho kiểm tra viên mẫu hoàn chỉnh giấu số lại lô, chí có trường hợp nhà sản xuất đưa mẫu đủ số sản phẩm cỡ mẫu, thông báo với kiểm...
 • 18
 • 37
 • 0

TCVN TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH DIOXIT – PHƯƠNG PHÁP ĐO AXIT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ĐỤC

TCVN TINH BỘT VÀ SẢN PHẨM TINH BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH DIOXIT – PHƯƠNG PHÁP ĐO AXIT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ĐỤC
... hàm lượng lưu huỳnh dioxit xác định a) hàm lượng lưu huỳnh dioxit xác định b) không vượt % trung bình số học Thao tác b) không tiến hành 15 sau kết thúc thao tác a) để tránh lượng lưu huỳnh dioxit ... hydroxit 0,1 mol/l, xác định phương pháp đo độ đục có hiệu Với phần mẫu thử 100 g, giới hạn ml tương ứng với hàm lượng 16 mg lưu huỳnh dioxit kilogam Với giới hạn trên, phương pháp đo axit đáp ứng 5.1 ... lớn 100 g (ví dụ D-glucoza), khối lượng nước bổ sung phải khối lượng phần mẫu thử Nếu không cần (xem 4.3.5) xác định phương pháp đo độ đục, hàm lượng lưu huỳnh dioxit biểu thị miligam kilogam...
 • 7
 • 443
 • 2

TCVN 5307 : 2009 kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5307 : 2009 kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ  tiêu chuẩn thiết kế
... C N 5307 : 2009 L i núi ủ u TCVN 530 7: 2009 thay th TCVN 530 7: 2002 TCVN 530 7: 2009 T ng cụng ty Xng d u Vi t Nam biờn so n, B Cụng Thng ủ ngh , T ng c c TCLCL th m ủ nh, B Khoa h c v Cụng ... (Tham kh o) Độ dày thiết kế tối thiểu ống chịu áp lực đợc tính nh sau: tm= t + c Trong đ : Tiêu chuẩn chế tạo ống: API 5L Gr B tm: Độ dày tối thiểu thiết kế chịu áp lực ống (mm) c: Dung sai chống ... p chỏy t 60 oC tr lờn 4.3 Kho DM&SPDM ủ c chia thnh hai nhúm : - Nhúm I: G m cỏc kho kinh doanh, kho d tr qu c gia, kho c a nh mỏy ch bi n DM&SPDM; - Nhúm II: G m cỏc kho c a c s s n xu t (cụng...
 • 44
 • 3,828
 • 2

TCVN 7364 5 2004 về KÍCH THƯỚC và HOÀN THIỆN CẠNH sản PHẨM KÍNH dán AN TOÀN

TCVN 7364  5 2004 về KÍCH THƯỚC và HOÀN THIỆN CẠNH sản PHẨM KÍNH dán AN TOÀN
... nhà sản xuất Kích thước danh nghĩa B H giảm từ mm đến mm cạnh bị mài nhọn Kích thước tính milimét Hình 10 Cạnh vát 4.2.6 Cạnh cưa Cạnh cưa cạnh dùng cưa để cắt Cạnh có ngoại quan tương tự cạnh ... bóng tạo thành kính dán nhiều lớp Hình Sự xê dịch Kích thước xê dịch lớn d quy định Bảng Chiều rộng B chiều dài H coi độc lập Bảng Kích thước xê dịch lớn Hoàn thiện cạnh Kính an toàn gia cường ... hạn chiều dầy sản phẩm kính dán trực tiếp Sai lệch giới hạn chiều dầy sản phẩm kính dán trực tiếp không vượt tổng sai lệch giới hạn kính thành phần quy định tiêu chuẩn sản phẩm TCVN 7218: 2002...
 • 10
 • 110
 • 0

SẢN PHẨM HOÁ HỌC LỎNG - TCVN 3731 -82 - Phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20oC ppsx

SẢN PHẨM HOÁ HỌC LỎNG - TCVN 3731 -82 - Phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20oC ppsx
... Xác định khối lượng ỏ 20 C thể tích chất lỏng đựng bình tỷ trọng tích xác định , sau khối lượng thể tích tương đương nước 20 0C Tính khối lượng riêng cách chia khối lượng thể tích chất lỏng ... lượng xác nước cất cho vào bình 200C tính g d – khối lượng riêng nước 20 0C 0,9982g / ml ; A – số hiệu chỉnh tính A = Pa.m2 Pa khối lượng riêng không khí 0,001 g / ml PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ... 20 Khối lượng riêng cuả mẫu 20 0C (d - ) tính g/ ml tính 20 theo công thức sau : 20 m1 + A d - = - d , 20 m2 + A : m1 – khối lượng xác mẫu thử cho vào bình 200C tính g m2 – khối lượng...
 • 5
 • 444
 • 3

TCVN 3753 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC

TCVN 3753 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC
... khảo) Phương pháp xác định độ chảy dầu FO cặn nhiệt độ quy định A.1 Phương pháp xác định độ chảy dầu FO cặn nhiệt độ quy định A.1.1 Quy định chung A.1.1.1 Các tính chất dòng chảy nhiệt độ thấp dầu ... Độ chảy, phương pháp TCVN 3753 (ASTM D 97), sử dụng để xác định đặc tính dòng nguội Tuy nhiên phương pháp khác so với TCVN 3753 (ASTM D 97) ch : (1) Phương pháp giới hạn cho dầu FO cặn (2) cung ... độ ghi 8.7 báo cáo điểm đông đặc theo TCVN 3753 (ASTM D 97), điểm đông đặc theo TCVN 3753 (ASTM D 97), tùy theo yêu cầu 10 Độ chụm độ lệch 10.1 Dầu bôi trơn, dầu chưng cất dầu FO cặn 10.1.1 Độ...
 • 12
 • 1,265
 • 13

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN
... hiệu chỉnh lại điểm chớp lửa sau: Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,25 (101,3 - p) Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,033 (760 -p) Trong đ : C: điểm chớp lửa quan sát tính theo °C p: áp suất môi ... P: áp suất môi trường tính theo mmHg 9.2 Ghi lại điểm chớp lửa quan sát xác tới 0,5°C Điếm chớp lửa hiệu chỉnh điểm chớp lửa cốc kín mẫu kiểm tra 10 Độ xác 10.1 Tiến hành thử nghiệm sản phẩm dầu ... Tiến hành châm lửa thử nhiệt độ thử cách điểm chớp lửa dự đoán từ 17 - 28°C Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau lần tăng thêm 1°C tiến hành châm lửa lần Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau...
 • 6
 • 605
 • 6

TCVN 2694:2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG

TCVN 2694:2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN ĐỒNG BẰNG PHÉP THỬ TẤM ĐỒNG
... gases (Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng khí đốt hóa lỏng) ASTM D 4177 Practice for automatic sampling of petroleum and petroleum products (Dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu tự động) ... Báo cáo độ ăn mòn đồng theo phân loại qui định Bảng Báo cáo thời gian nhiệt độ phép thử theo mẫu sau: Độ ăn mòn đồng (Xh/Y °C), phân loại Zp Trong đó: X thời gian thử, tính giờ; Y nhiệt độ thử, ... vệ đồng không tiếp xúc với tay người lần đánh bóng cuối Bảng ăn mòn chuẩn đồng ASTM 7.1 Bảng chuẩn ăn mòn đồng ASTM bao gồm chụp (tái hiện) màu đồng thử nghiệm tiêu biểu mức độ xỉn ăn mòn tăng...
 • 10
 • 1,530
 • 15

TCVN 6325 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ

TCVN 6325 : 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ
... số axit trị số axit mạnh sau: Trị số axit (TCVN 6325 : 1997) = (kết quả) Trị số axit mạnh (TCVN 6325 : 1997) = (kết quả) 5.7.2 Không phép cải biến phương pháp thử Độ xác độ sai lệch 6.1 Trị số ... D4739 Phương pháp xác định trị số kiềm chuẩn độ điện Thuật ngữ - khái niệm 3.1 Trị số axit: Trị số axit biểu thị số miligam kali hydroxit dùng để chuẩn độ gam mẫu dung môi từ số đọc ban đầu tới số ... 6.2 Trị số axit mạnh 6.2.1 Do trị số axit mạnh làm phân tích mẫu số liệu độ xác không qui định 6.3 Sai s : Cách tiến hành phương pháp sai số trị số axit định nghĩa theo thuật ngữ phương pháp...
 • 11
 • 945
 • 7

TCVN 6594 : 2007 DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ DẠNG LỎNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI, HOẶC KHỐI LƯỢNG API PHƯƠNG PHÁP TỶ TRỌNG KẾ

TCVN 6594 : 2007 DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ DẠNG LỎNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG, KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI, HOẶC KHỐI LƯỢNG API PHƯƠNG PHÁP TỶ TRỌNG KẾ
... đong tỷ trọng mẫu chứa vào bể ổn nhiệt để trách thay đổi nhiệt độ lớn trình đo Ý nghĩa sử dụng 5.1 Việc xác định xác khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối khối lượng API dầu mỏ sản phẩm dầu ... lượng riêng, khối lượng riêng tương đối khối lượng API yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dầu thô, thông thường giá dầu thô tính theo độ API Tuy nhiên tính chất dầu mỏ dẫn chắn chất lượng dầu không kết ... đủ lỏng, nhiệt độ mẫu không cao gây hao hụt thành phần nhẹ, không thấp xuất sáp mẫu CHÚ THÍCH 2: Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối khối lượng API theo phương pháp tỷ trọng kế...
 • 9
 • 560
 • 3

TCVN 6701: 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ TIA X

TCVN 6701: 2007 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHỔ HUỲNH QUANG TÁN XẠ TIA X
... tán x Thiết bị quang phổ tia X phải vận hành theo qui định sử dụng x ion hóa) Ý nghĩa sử dụng 4.1 Tiêu chuẩn qui định phương pháp đo nhanh x c tổng hàm lượng lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ ... Energy-Dispersive X- Ray Fluorescerice Spectroscopy (Phương pháp x c định lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ phổ huỳnh quang tán x tia- X) ASTM D 4927 Test Method for Elemental Analysis of Lubricant ... Tiêu chuẩn qui định phương pháp x c định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật giới hạn qui định hàm lượng lưu huỳnh dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ 4.4 Khi áp dụng tiêu chuẩn vật liệu dầu mỏ có khác đáng...
 • 10
 • 470
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 16 tcvn 64001998 sữa và các sản phẩm sữa hướng dẫn lấy mẫu số trang 42txác định độ đồng nhất cường độ yêu cầu của cấu kiện kết cấu và công tác nghiệm thu chất lượng sản phẩm thực hiện theo tiêu chuẩn tcvn 9357 2012sự thay đổi cơ cấu xuất khẩu sản phẩm chế biến thời kỳ 1985 200có nhiệm vụ pha loãng dung dịch phèn đưa từ bể hòa trộn sang đến nồng độ cho phép theo tcvn 33 2006 nồng độ phèn trong bể tiêu thụ lấy bằng 4 10 tính theo sản phẩm không ngậm nước ta chọn là 5trường trong các nước trong khoảng năm 1985 gần đây xuất hiện thêm sản phẩm ở thái lan và trung quốccâu 2 hình thức thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ở nước ta thời kì 1985 1999 làtiêu chuẩn của sản phẩm tcvn 6096 2004 41tiêu chuẩn của sản phẩm tcvn 6096 2004chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thịt khô theo tcvn 7049 2002đánh giá chất lượng sản phẩm theo tcvn 3215 79sản phẩmxuất khẩu sản phẩmsản phẩm dịch vụgiá thành sản phẩmthành sản phẩmĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Nội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac boVan hoa nam bo2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử6 dahinh7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTABT Cấu Trúc máy tính có lời giảiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA