TCVN 4057 1985 HTCTCLSP XD nguyen tac co ban

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN - NGUYÊN TẮC BẢN VỀ TÍNH TOÁN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN
... dụng sở tính toán Các đặc trưng tiêu chuẩn đặc trưng tính toán vật liệu đất Các đặc trưng tiêu chuẩn đặc trưng tính toán tải trọng tác động Tính toán điều kiện làm việc mục đích sử dụng kết cấu ... tiêu chuẩn đặc trưng tính toán vật liệu đất 3.1 Các thông số cường độ vật liệu tác động lực cường độ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng quy định có tính đến phân tán ngẫu nhiên tính ... trị giới hạn quy định tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhà công trình Trong tiêu chuẩn kết cấu cho phép quy định trạng thái giới hạn không yêu cầu trình tính toán 2.5 Khi tính toán cần phải ý đến đặc...
 • 4
 • 534
 • 2

TCVN 4419 1987 Khảo sát cho xây dựng Nguyên tắc bản

TCVN 4419 1987 Khảo sát cho xây dựng Nguyên tắc cơ bản
... thuật công tác khảo sát gồm : - Tên đối t|ợng xây dựng ; - Mục đích khảo sát dạng công tác khảo sát dự kiến ; - Vị trí ranh giới vùng (địa điểm) xây dựng, sơ đồ tổng mặt công trình xây dựng; - Giai ... án kĩ thuật khảo sát, quan khảo sát phải tiến hành khảo sát khái quát tr|ờng vùng (địa điểm) dự kiến xây dựng để thu thập tài liệu thiếu 1.13.Ph|ơng án kĩ thuật khảo sát quan khảo sát lập sở yêu ... đ|ợc sử dụng khảo sát địa chất công trình TCVn 4419- 1987 TIÊU CHUẩN Việt nam TCVn 4419- 1987 TIÊU CHUẩN Việt nam TCVn 4419- 1987 Phụ lục Đặc tr|ng lí đất đá yêu cầu xác định khảo sát địa chất công...
 • 28
 • 217
 • 0

6 nguyên tắc bản để quản lý thời gian hiệu quả

6 nguyên tắc cơ bản để quản lý thời gian hiệu quả
... thời gian Những công việc bạn cần làm có xếp theo hệ thống, hợp khoa học không? Bạn nhờ làm giúp việc không? Lên kế hoạch dự phòng kế hoạch ban đầu bạn có thay đổi để không lãng phí thời gian ... 1 Hãy lên kế hoạch ước tính việc làm tốn khoảng thời gian Hãy liệt kê đánh giá mức độ quan trọng việc theo thứ tự Chuẩn bị danh mục khoảng 20 việc...
 • 3
 • 2,228
 • 20

Liên hệ thực tiễn doanh nghiệp để phân tích ý nghĩa và mối quan hệ biện chứng giữa 8 nguyên tắc bản về tổ chức.DOC

Liên hệ thực tiễn doanh nghiệp để phân tích ý nghĩa và mối quan hệ biện chứng giữa 8 nguyên tắc cơ bản về tổ chức.DOC
... dọc) mối quan hệ xử lý Từ thấy đợc đối tác quan hệ ( liên quan đến phận khác nh nào), hình thức thực mối quan hệ ( qua văn , qua điện thoại hay gặp mặt trực tiếp ) - Cần phân biệt mối quan hệ ... động để nhằm mụch đích chung ta thấy nguyên tắc mối quan hệ phụ thuộc nhau, có nguyên tắc nguyên tắc tổ chức hoạt động có hiệu thiếu đợc nguyên tắc 12 Ví dụ : - Muốn xác lập xử lý mối quan ... làm nội dung quản lý nhân , phận trọng yếu chức quản lý nói chung chức tổ chức nói riêng III mối quan hệ biện chứng nguyên tắc tổ chức Sự phân chia tổ chức quản lý cấp khâu thể phân công chuyên...
 • 14
 • 2,705
 • 26

Nguyên tắc bản bảo mật email

Nguyên tắc cơ bản bảo mật email
... Tổng quan Phần I: Giới thiệu email Phần II: Nguyên tắc bảo mật email Phần III: Các mối đe dọa giải pháp bảo mật Phần IV: Tổng kết Phần I Giới thiệu email Email = Electronic mail = Thư điện ... messages zip around the world 10 Phần II Nguyên tắc bảo mật email Confidentiality (Tính bảo mật) : Đảm bảo không khác người nhận đọc Integrity (Tính toàn vẹn): Đảm bảo thông điệp truyền không bị sửa ... thiệu email - Email dịch vụ mạng coi trọng sử dụng rộng rãi giới - Trung bình nhân viên văn phòng gửi 3.840 email/ năm - tương đương với 158.064 email suốt đời làm việc người Giới thiệu email...
 • 19
 • 487
 • 4

Những nguyên tắc bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp

Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp
... nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Nuôi cấy vi sinh vật quy mô (phòng thí nghiệm, nhân giống cấp 1, 2, hay nồi lên men) phải đảm bảo đầy đủ nguyên tố dinh dỡng cho vi sinh vật hoạt động nhân sinh ... phẩm Nguyên tố dinh dỡng vi sinh vật là: nguyên tố đa lợng, vi lợng vitamin (xem Giáo trình vi sinh vật đại cơng) Tuy lên men công nghiệp có chỗ khác biệt đáng lu ý Ngời ta không bổ sung nguyên ... bề mặt Lên men bề mặt thực nuôi cấy vi sinh vật bề mặt môi trờng dịch thể bán rắn + Nuôi cấy bề mặt dịch thể (dùng cho nhóm vi sinh vật hiếu khí): Tuỳ loại vi sinh vật khác mà chọn môi trờng...
 • 10
 • 7,080
 • 164

Phân tích công ty- những nguyên tắc bản.doc

Phân tích công ty- những nguyên tắc cơ bản.doc
... Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc 2.1.4/Mua công ty khác: Nguyên tắc then chốt đằng sau việc mua công ty nhằm tăng giá trị lớn nhiều lần cho cổ đông không tổng hai công ty Những người ... sách đầu tư nhà đầu tư Chương II : Phân tích công ty FPT 29 Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc I/ Thông tin chung FPT: 1/ Giới thiệu : Tiền thân FPT Công ty Công nghệ thực phẩm thành lập ngày ... số đòn bẩy tài Một công ty tăng ROE cách sử dụng đòn bẩy mức cao (ví dụ: công ty bão hòa chẳng hạn công ty cung cấp dịch vụ công cộng) 10 Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc Chuẩn mực sơ lược...
 • 37
 • 560
 • 5

Những nguyên tắc bản trong phân tích công ty.doc

Những nguyên tắc cơ bản trong phân tích công ty.doc
... Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc 2.1.4/Mua công ty khác: Nguyên tắc then chốt đằng sau việc mua công ty nhằm tăng giá trị lớn nhiều lần cho cổ đông không tổng hai công ty Những người ... sách đầu tư nhà đầu tư Chương II : Phân tích công ty FPT 29 Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc I/ Thông tin chung FPT: 1/ Giới thiệu : Tiền thân FPT Công ty Công nghệ thực phẩm thành lập ngày ... số đòn bẩy tài Một công ty tăng ROE cách sử dụng đòn bẩy mức cao (ví dụ: công ty bão hòa chẳng hạn công ty cung cấp dịch vụ công cộng) 10 Đầu tư tài Phân tích công ty- nguyên tắc Chuẩn mực sơ lược...
 • 37
 • 489
 • 2

CÁC NGUYÊN TẮC BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
... + Các quan quyền lực nhà nước có quyền hạn định việc thành lập, thay đổi, bãi bỏ quan hành nhà nước cấp + Trong hoạt động, quan hành nhà nước chịu đạo, giám sát quan quyền lực nhà nước chịu ... phát triển cách mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ðây việc thực "dân gốc" hoạt động quản hành nhà nước - Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương Các quan hành nhà nước địa ... "Nhà nước quản xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa" (Ðiều 12- Hiến pháp 1992) b) Nội dung nguyên tắc Biểu nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa quản hành nhà...
 • 4
 • 7,955
 • 199

Xem thêm