Xác định vị trí sự cố cáp ngầm lưới điện truyển tải

Xác định vị trí lắp đặt TCSC trên lưới điện truyền tải khu vực phía nam việt nam

Xác định vị trí lắp đặt TCSC trên lưới điện truyền tải khu vực phía nam việt nam
... để áp dụng lưới điện truyền tải khu vực phía Nam Việt Nam kiểm tra phần mềm PowerWord GIỄ TR TH C TI N C A Đ TÀI  Xác định vị trí lắp đặt TCSC lưới điện truyền tải Miền Nam Việt Nam để giải ... công suất lưới điện; Xác định vị trí tối ưu TCSC lưới điện truyền tải;  ng dụng thuật toán để giải toán cụ thể; ĐI M M I C A LU N VĔN  ng dựng giải thuật lắt cắt xác định vị trí tối ưu TCSC để ... công suất mạng h p lý xác Từ xác định vị trí tối ưu TCSC cần lắp đặt lưới điện truyền tải vị trí xung yếu hệ thống Sự kết h p tìm kiếm giải pháp từ hai chương trình tính xác giúp giảm nhiều thời...
 • 79
 • 241
 • 0

Xác định vị trí lắp đặt TCSC trên lưới điện truyền tải khu vực phía nam việt nam

Xác định vị trí lắp đặt TCSC trên lưới điện truyền tải khu vực phía nam việt nam
... để áp dụng lưới điện truyền tải khu vực phía Nam Việt Nam kiểm tra phần mềm PowerWord GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI  Xác định vị trí lắp đặt TCSC lưới điện truyền tải Miền Nam Việt Nam để giải ... nghiên cứu trước đạt được, đề tài Xác Định Vị Trí Lắp Đặt TCSC Trên Lƣới Điện Truyền Tải Phía Nam Việt Nam với mục đích xây dựng giải thuật tìm kiếm vị trí tối ưu TCSC giải hạn chế công trình nghiên ... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN HỒ HỮU LỘC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẠT TCSC TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI KHU VỰC PHÍA NAM VIỆT NAM NGÀNH: THIẾT BỊ MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN - 605250 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS...
 • 22
 • 80
 • 1

Xác định vị trí sự cố cáp điện AC trong hệ thống cáp ngầm Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems

Xác định vị trí sự cố cáp điện AC trong hệ thống cáp ngầm  Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems
... the insulation C F Jensen, Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems, Springer Theses, DOI: 10.1007/978-3-319-05398-1_1, © Springer International Publishing Switzerland ... parameters influencing a two-terminal fault location method for fault location on crossbonded cables are examined Chapter examines fault location on different line type using online travelling wave ... connection between core and sheath, if a C F Jensen, Online Location of Faults on AC Cables in Underground Transmission Systems, Springer Theses, DOI: 10.1007/978-3-319-05398-1_2, © Springer International...
 • 224
 • 228
 • 0

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và xét đến ổn định tĩnh

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và có xét đến ổn định tĩnh
... dơy truyền tải lƠ 100MVA vƠ công suất tác dụng tải lƠ 100MW tải truyền tải đ ng dơy truyền tải đ đáp ng tải Nghẽn mạch th đ ợc giảm b t cách c t giảm phần tải nƠo Trong Hình 2.1b, tải đ ... v n hƠnh hệ thống n đ nh vƠ kinh tế 2.2.2.ăĐi uăđ ăt i: Trong hệ thống phi điều tiết, nghẽn mạch hệ thống truyền tải lƠ bƠi toán ch yếu vƠ th dẫn t i đột biến giá Nghẽn mạch truyền tải xuất ... đƣ đạt đ ợc, đề tƠi đề xuất tên Xác định vị trí tối u TCSC hệ thống điện xét đến ổn định tƿnh” nhằm xơy dựng giải thu t tìm kiếm v trí tối u c a thiết b TCSC (Thyristor Controller Series...
 • 87
 • 174
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP 2

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP 2
... mng MLP: 1 424 Etrungbình li _ MLP li_chínhxác 0,3 02( km) 3 02( m) 1 424 i ng vi sai s trung bỡnh 0,80% Sai s hc cc i: Emax max li _ MLP li_chínhxác 24 ,57(km) i Hỡnh 4 .22 : Kt qu dựng mng MLP ... (%) 1.06 2. 79 3.64 0.65 2. 07 Sai s hc trung bỡnh ca MLP + Rle thc t (km) (%) 0 .27 1.05 0 .21 0.76 1.01 2. 11 0.47 1. 12 0.49 1 .27 Sai s kim tra trung bỡnh ca MLP + Rle thc t (km) (%) 0.55 2. 26 0.49 ... Etrungbình lchínhxác lrơle 100% 1, 52% 21 36 lchínhxác Sai s cc i: Emax max lchínhxác lrơle 3 ,22 (km) i 1 ,21 36 - 18 - Cỏc giỏ tr sai s l lchínhxác lrơle s c s dng quỏ trỡnh hun luyn mng MLP bự sai...
 • 27
 • 634
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP

Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP
... PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN ĐƢỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 1.1 Ý nghĩa toán xác định vị trí cố 1.2 Một số phƣơng pháp xác định vị trí cố 1.3 Phƣơng pháp tính toán dựa ... phương pháp xác định vị trí cố đường dây tải điện 1.2 Một số phƣơng pháp xác định vị trí cố Các phƣơng pháp xác định vị trí cố đƣờng dây truyền tải điện đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều năm yêu cầu cao ... chọn đầu vào cho mạng MLP 76 4.3.3 Mạng nơron MLP ƣớc lƣợng vị trí cố, dạng cố điện trở cố 80 4.3.3.1 Mạng nơron MLP ƣớc lƣợng trực tiếp vị trí cố 80 4.3.3.2 Mạng nơron MLP phối hợp với...
 • 132
 • 964
 • 1

XÁC ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRONG MẠNG PHÂN PHỐI HÌNH TIA

XÁC ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRONG MẠNG PHÂN PHỐI HÌNH TIA
... thống phân phối Hình 3.1 nh sau:  Sự cố 1: Sự cố ABCG phát n cách tr m 2.1km  Sự cố 2: Sự cố ABG nhánh cách tr m 3.75km  Sự cố 3: Sự cố AB nhánh thứ hai cách tr m 7.1km  Sự cố 4: Sự cố ABCG ... Ánh  Sự cố 3: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ hai cách tr m 6.8km  Sự cố 4: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ ba cách tr m 7.27km  Sự cố 5: Sự cố SLG (AG) nhánh thứ t cách tr m 9.9km  Sự cố 6: Sự cố SLG ... măđất Để kh o sát độ xác thuật toán đ xuất, sáu cố pha đư đ ợc mô hệ thống phân phối Hình 3.1 Các v trí cố nh sau:  Sự cố 1: Sự cố SLG (AG) phát n cách tr m 9.75km  Sự cố 2: Sự cố SLG (AG) nhánh...
 • 95
 • 262
 • 0

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN xác ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRÊN lưới TRUYỀN tải

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN xác ĐỊNH vị TRÍ sự cố TRÊN lưới TRUYỀN tải
... sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải t / âm có E è HVTH: Huỳnh Chí Thanh 44 GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền ... trí cố thay đ i 104 HVTH: Huỳnh Chí Thanh viii GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải 4.5.2 ác định vị trí cố hi điện trở cố ... Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải 2.4.2 Sự cố ngắn mạch hai pha chạm đất Xây dựng phương tr nh tính toán cố hai pha chạ đ t Hình 2.17 gắn...
 • 136
 • 255
 • 2

xác định vị trí sự cố trên đường dây trên không sử dụng phương pháp biến đổi wavelet

xác định vị trí sự cố trên đường dây trên không sử dụng phương pháp biến đổi wavelet
... quan cố đường dây truyền tải Chương II: Giới thiệu phương pháp biến đổi Wavelet Chương III: Một số phương pháp xác định vị trí cố đường dây truyền tải Chương IV: Khảo sát mô xác định vị trí cố đường ... Tổng quan cố đường dây truyền tải Chương II: Giới thiệu phương pháp biến đổi Wavelet Chương III: Một số phương pháp xác định vị trí cố Chương IV: Khảo sát mô xác định vị trí cố đường dây không 220kV ... Một số phương pháp xác định vị trí cố CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ 3.1 Phương pháp giải tích dựa vào phương trình Telegrapher 3.1.1 Tổng quan phương pháp [7] Phương pháp...
 • 84
 • 99
 • 0

xây dựng thuật toán xác định vị trí sự cố trên lưới truyền tải

xây dựng thuật toán xác định vị trí sự cố trên lưới truyền tải
... hệ thống lưới điện truyền tải - Xây dựng giải thuật xác định vị trí cố dựa thông số d ng điện điện áp đo điểm đầu lưới điện truyền tải - Xây dựng giải pháp xác định vị trí cố hoạt động lưới điện ... Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải nhân Hình 2.3 T ủy HVTH: Huỳnh Chí Thanh 12 n Đ k mi GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ t Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố ... Xây dựng thuật toán xác định vị trí cố lưới truyền tải CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT H - - , HVTH: Huỳnh Chí Thanh 10 GVHD: PGS.TS Trương Việt Anh Luận văn thạc sỹ Xây dựng thuật toán xác định vị...
 • 143
 • 300
 • 0

xác định vị trí sự cố trong mạng phân phối hình tia

xác định vị trí sự cố trong mạng phân phối hình tia
... PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 2.1 Giới thiệu hệ thống phân phối 2.2 Tổng quan phương pháp xác định vị trí cố 2.2.1 Phương pháp xác định vị trí cố dựa ... toán thích hợp để xác định vị trí cố bất đối xứng mạng phân phối 3.4 Thuật toán xác định vị trí cố bất đối xứng mạng phân phối Thuật toán đề xuất phần trước áp dụng để định vị cho cố SLG Mặc dù nối ... loại cố lưới điện phân phối phương pháp xác định vị trí có trước - Đề xuất phương pháp xác định vị cố sở phân tích dạng sóng truyền miền phương thức, xây dựng mô hìnhmạng phân phối điển hình...
 • 104
 • 392
 • 0

nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động một chiều không chổi than

nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than
... tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp xác định vị trí roto động chiều không chổi than hệ truyền động Xây dựng thuật to n điều khiển điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than ... NGHIỆP HÀ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ RÔ TO TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 605 ... Moto Chính lý mà việc nghiên cứu, điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than đƣợc nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghiệp dân dụng Một điều quan trọng hệ truyền động động...
 • 70
 • 161
 • 2

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP xác ĐỊNH vị TRÍ rô TO TRONG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG một CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP xác ĐỊNH vị TRÍ rô TO TRONG điều KHIỂN hệ TRUYỀN ĐỘNG sử DỤNG ĐỘNG cơ một CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
... việc nghiên cứu, điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghiệp dân dụng Một điều quan trọng hệ truyền động động chiều không chổi than ... chiều không chổi than hệ truyền động Xây dựng thuật to n điều khiển điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than với phương pháp xác định vị trí roto nghiên cứu, để xuất Kết ... Stato phải theo vị trí từ trường roto Như xác vị trí roto để điều khien việc cấp dòng cần thiết hướng nghiên luận án Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp xác định vị trí roto động chiều không chổi...
 • 28
 • 201
 • 0

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Trẻ xác định vị trí phía phải – phía trái với đối tượng khác sự định hướng . pot

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Trẻ xác định vị trí phía phải – phía trái với đối tượng khác có sự định hướng . pot
.. . bạn C bạn ? - Bạn đứng phía phải bạn C ? - Đã đủ bạn lên đường Hoạt động : Xác định vị trí phía phải phía trái đối tượng khác định hướng -trẻ xemvà nói - Cô mở máy cho trẻ xem hình ảnh danh .. . chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Hãy xếp cho cô tổ - Trước c/c vận động cho thể khỏe mạnh ! - Trẻ đặt tay phải (trái ) lên hông phải( trái ) - Trẻ xếp hàng dọc - Trẻ định hướng phía phải (trái ) .. . Ai làm thiệp giỏi ” - C/c vừa chơi xác định vị trí phía phải , phía trái Trẻ em hôm Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com hình, cô biết c/c chơi trò chơi...
 • 10
 • 3,111
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: xác định vị trí trên bản đồ và nêu diện tích đồng bằng bắc bộcần xác định vi trí đặt bù điều chỉnh tụ bù tai mỗi vi trí sao cho điện áp tại mọi nút của hệ thống nằm trong phạm vi cho phép trong moi chế độ vận hành bình thường và sự cốcách xác định vị trí điện thoại có gpsmẫu đề án xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpkĩ thuật xác định vị trí toshiba ở góc phố có cây hoa anh thảosát hình trên nêu tên các kiểu môi trường ở đới ôn hoà xác định vị trí của các kiểu môi trường từ tây sang đông có những kiểu môi trường nào từ bắc xuống nam có những kiểu môi trường nàoxác định vị trí và khối lượng đất được vận chuyển đi từ các mỏ cấp đất đắp được lấy từ 4 mỏ đc1 đc2 đc3 đc4 như saucơ sở lý luận về hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làmxác định vị trí ranh giới diện tích đất dự báo quy mô xây dựng mới hoặc cải tạo định hướng kiến trúc đặc trưng đối với khu trung tâm và từng công trình công cộng cấp xãđể tính toán xác định vị trí nước nhảy ta tiến hành kiểm tra trạng thái chảy trong cống ứng với trường hợp mndbt với cấp lưu lượng tiêu năng  qtn 2 1 m3 ssử dụng máy vô tuyến tầm phương để xác định vị trí của đài phát phao vô tuyếncác vị trí cần đặt cống hoặc cầu nhỏ là những nơi có suối nhỏ và nơi có tụ thủy mà tuyến đi qua kết quả xác định vị trí đặt cống được thể hiện trong bảng 4 1xác định vị trí ta tiến hành khoan lỗ dùng khóa 10 để cố định dàn lạnh trên thanh đỡxác định vị tríxác định vị trí điểm trên trục toạ độbai tap ve uoc chung lon nhat va boi chung nho nhatChuyên đề 2 các phép toán lớp 6chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon toan lop 6 day so viet theo quy luat (1)chuyen de cac bai toan ve su chia het cua so nguyenchuyên đề hỗn số số thập phân phần trămde cuong on tap he mon toan lop 6HĐ cáp điện trường PHú e4 hcci sc 2017Chuyên đề 4 dấu hiệu chia hết lớp 6Chuyên đề điểm đường thẳng6 Bao cao BKS Phytopharma7 Cac to trinh DHCD 2017 4 to trinh(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N KHONG CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN KH NG CHUY NNhật Bản GSCMN1JPN2S4(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L8 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L9 HE 2017Chương II. §1. Quy tắc đếmgiao an unit11 lop11 readingNguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩmNhạc khí dân tộc khmer nam bộ