Đồ Án Tốt Nghiệp DigitalSound

Đồ án tốt nghiệp cơ sở dữ liệu bán hàng

Đồ án tốt nghiệp cơ sở dữ liệu bán hàng
... lý query, tạo kết trả Tài liệu chứa từ khóa query Tài liệu có liên quan với tài liệu kết Truy vấn CSDL (tài liệu) Tập tài liệu 16 Các tài liệu liên quan Cập nhật tài liệu liên quan Hình 3: Quy ... từ khóa tài liệu bước phân tích dùng làm đầu vào cho hàng ma trận Theo đó, từ khóa tài liệu dùng làm cột, tài liệu làm hàng, cell ma trận khởi tạo tần suất xuất từ khóathuật ngữ tài liệu LSA dùng ... tách liệu đọc vào thành từ khóa, đặc trưng cho tài liệu  Kỹ thuật LSA, đánh giá độ tương đồng mặt ngữ nghĩa tài liệu dựa kỹ thuật xử lý ma trận SVD Phần trình bày chi tiết luận văn lại dự án (Liên...
 • 89
 • 1,544
 • 15

Toan tap Do An tot nghiep KTV.doc

Toan tap Do An tot nghiep KTV.doc
... mạng WAN sở hữu tập đoàn/tổ chức mạng kết nối nhiều tập đoàn/tổ chức LAN LAN WAN Links LAN Hình 1.1: Mô tả mạng diện rộng với kết nối LAN to LAN 1.5.3 Liên mạng INTERNET Với phát triển nhanh chóng ... mạng LAN Chơng 1: Tổng quan mạng máy tính Chơng 2: Mô hình tham chiếu OSI giao thức TCP/IP Chơng 3: Mạng LAN thiết kế mạng LAN Phần 2: Quản trị E-mail nội với Exchange Server Chơng 1: Tổng quan ... giới hạn - Sở hữu quan/tổ chức Trang 14 Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật viên chuyên ngành Công nghệ máy tính 1.5.2 Mạng diện rộng với kết nối LAN to LAN Mạng diện rộng kết nối mạng LAN, mạng diện rộng...
 • 150
 • 686
 • 14

MẪU VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.doc

MẪU VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.doc
... Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình bày đoạn (paragraph) bao gồm: - Số thứ tự tài liệu đặt cặp dấu ... “Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình” [10] (trang 120) câu trích dẫn lấy trang 120 tài liệu đánh số [10] danh mục tài liệu tham khảo - Tên tác giả tác giả, thường in đậm - Tên tài liệu thường ... Tên nhà xuất bản, năm xuất - Địa Website có Ví dụ: [1] Đinh Mạnh Tường Cấu trúc liệu & Thuật toán Chương Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà nội, 2001 [2] Aho A.V , Hopcroft J.E and Ullman J.D Data...
 • 2
 • 1,617
 • 12

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày ……… tháng ……… năm 2001 T.S Quyền Huy nh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày ……… tháng ……… năm 2001 Th S Nguyễn Vinh Quan NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ngày ……… tháng ……… năm 2001 ...
 • 4
 • 1,258
 • 7

Mẫu mô tả đồ án tốt nghiệp

Mẫu mô tả đồ án tốt nghiệp
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày ……… tháng ……… năm 2001 T.S Quyền Huy nh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày ……… tháng ……… năm 2001 Th S Nguyễn Vinh Quan NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … ngày ……… tháng ……… năm 2001 ...
 • 4
 • 2,131
 • 4

Đồ án tốt nghiệp bộ môn trang bị điện

Đồ án tốt nghiệp bộ môn trang bị điện
... ẫ 49 ấ uD2-D3 t đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện ẫ 50 ấ Sinh Viên : Đinh Văn Hà u đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh Viên : Đinh Văn Hà t u t t u t t uđkT4 t Giản đồ xung điều khiển ... ấ đồ án tốt nghiệp A Bộ môn trang bị điện B Sinh Viên : Đinh Văn Hà C AB * * * MBA * R T1 * T2 * T3 C T4 T5 C N C K1 C K2 T6 R M K CK ẫ 33 ấ Sơ đồ mạch động lực Đ CKĐ đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang ... C phóng điện qua R4, điện áp tụ trở chuẩn bị cho chu kỳ - Giản đồ điện áp: ta coi diện áp R4 tranrito tụ phóng nhỏ giản đồ điện áp có dạng: u ẫ 38 ấ t đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh...
 • 95
 • 4,593
 • 14

Đồ án tốt nghiệp Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến .pdf

Đồ án tốt nghiệp Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến .pdf
... THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Quản khách sạn Quản tài nguyên Quản đặt phòng Quản khách vào Quản sử dụng dịch vụ Quản khách Báo cáo Quản đặt phòng qua mạng Thông tin khách sạn Đặt phòng ... nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Biểu đồ mức khung cảnh hệ thống: 28 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến Phân rã chức hệ thống quản khách sạn đặt phòng trực tuyến: ... tin đặt phòng: số phòng, ngày đến, đến, ngày đi, hình thức toán… Chức quản đặt phòng: QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG Trường ĐHDL Hải Phòng 30 Đồ án tốt nghiệp Quản khách sạn đặt phòng trực tuyến 2.3 Quản...
 • 74
 • 2,033
 • 13

Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật

Đồ án tốt nghiệp Mã hóa văn bản theo giải thuật
... VỀ MÃ HÓA hóa bất đối xứng THUẬT TOÁN RC2 RC2 thuộc nhóm khối Tác giả RC2 Ron Rivest Các bước thuật toán Tạo khóa hóa Giải THUẬT TOÁN RC2 – Tạo khóa RC2 thực loạt thao tác với khóa ... thức hóa hóa đối xứng hóa bất đối xứng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÃ HÓA hóa đối xứng hóa đối xứng chia thành dạng hóa khối (Block Cipher) dòng (Stream Cipher) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÃ ... BÁO CÁO Giới thiệu chung hóa Thuật toán hóa RC2 Thuật toán hóa RSA Giới thiệu thư viện mật NET Giới thiệu chương trình Kết luận GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÃ HÓA hóa làm cho liệu đọc ai,...
 • 24
 • 958
 • 10

Đồ án tốt nghiệp về Xây dựng website giới thiệu các tour du lịch xuất phát từ Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp về Xây dựng website giới thiệu các tour du lịch xuất phát từ Hải Phòng
... du lịch xuất phát từ Hải Phòng Công ty lữ hành thành phố  Website có nghĩa cầu nối người dùng công ty lữ hành  Website giúp người dùng có thông tin đầy đủ xác điểm du lịch hấp dẫn, nắm lịch ...  Mô tả nghiệp vụ Các công ty du lịch thiết kế tour lên lịch trình cho tour cụ thể Sau đó, người quản trị cập nhật thông tin tour lên website với đầy đủ thông tin giá cả, loại tour, lịch trình ... thăm Website xem, tìm kiếm thông tin tour du lịch hành Nắm bắt tin tức, thông tin liên quan đến du lịch Khách hàng đặt chỗ trực tuyến Thay đổi, thêm xóa bỏ thông tin hình ảnh, nội dung điểm du, lịch...
 • 14
 • 2,568
 • 24

Đồ án tốt nghiệp viết phương trình mã hóa văn bản XML

Đồ án tốt nghiệp viết phương trình mã hóa văn bản XML
... XML như: Oracle, IBM, MS SQL, v.v… Tuy nhiên nhược điểm dễ thấy CSDL XML tính bảo mật Hầu hết liệu tổ chức, lưu trữ truyền tải XML dạng văn túy (text base) nên dễ bị rò rỉ thông tin ta dùng XML ... GIẢI MÃ Các phép biến đổi Phép hóa đảo ngược sau thực thi theo chiều ngược lại nhằm tạo Phép giải thuật toán AES Các phép biến đổi sử dụng Phép giải InvShiftRows() InvSubBytes(), InvMixColumns() ... w[0, Nb-1]) out = state end XML XML LÀ GÌ? XML viết tắt chữ eXtensible Markup Language (ngôn ngữ nâng cấp mở rộng) qui luật cách chia tài liệu làm nhiều phần, đánh dấu ráp phần khác lại để...
 • 23
 • 903
 • 2

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình Game

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình Game
... III CHƯƠNG TRÌNH 15-PUZZLE ÁP DỤNG THUẬT TOÁN 3.3 THUẬT TOÁN IDS-A* EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAME ... THUẬT TOÁN 3.2 BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI III CHƯƠNG TRÌNH 15-PUZZLE ÁP DỤNG THUẬT TOÁN 3.2 BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI - Trạng thái ban đầu chương trình sinh dạng chữ số từ 0-9 chữ từ A-F III CHƯƠNG TRÌNH ... III CHƯƠNG TRÌNH 15-PUZZLE CHƠI VỚI SỐ 15-PUZZLE CHƠI VỚI ẢNH 15-PUZZLE ÁP DỤNG THUẬT TOÁN III CHƯƠNG TRÌNH 15-PUZZLE CHƠI VỚI SỐ 15-PUZZLE CHƠI VỚI ẢNH 15-PUZZLE ÁP DỤNG THUẬT TOÁN III CHƯƠNG TRÌNH...
 • 20
 • 2,001
 • 13

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động cơ 112 kW
... thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Hình 2.15 Biểu đồ quan hệ Q-L tùy theo góc quay lưỡi ủi ϕ SV: Đoàn Hữu Trình 46 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất ... trọng lượng máy ủi, nhiên lại hoạt động hiệu c Hoạt động cấu lái máy ủi SV: Đoàn Hữu Trình 17 Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW Thông thường ... Lớp: Máy xây dựng A-44 Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế máy ủi, công suất động 112 kW côn dẫn động cho cần (2) quay làm quay bánh hành tinh (4), bánh (1) cố định nên bánh (4) làm quay bánh...
 • 136
 • 3,840
 • 55

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P1

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P1
... đảm bảo phản ánh đợc sát với làm việc thực tế công trình.Việc lựa chọn sơ đồ tính công trình có liên hệ mật thi t với việc đánh giá xem sơ đồ tính có bảo đảm phán ánh đợc xác làm việc công trình ... bớc chuyển công trình thực sơ đồ công trình đồ án tố nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Bớc : chuyển sơ đồ công trình sơ đồ tính bàng cách bỏ qua thêm số yếu tố giữ vai trò thứ yếu làm việc công trình ... lực cấu kiện công trình, xét đến cách xác đầy đủ yếu tố hình học cấu kiện toán phức tạp Do tính toán ta thay công trình thực sơ đồ tính hợp lí gọi lựa chọn sơ đồ tính Sơ đồ tính công trình hình...
 • 7
 • 1,240
 • 27

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P2

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P2
... tờng Tổng xây 220 - Gạch xây : 0,11x1400 - Vữa trát : 0,03x2000 tờng Tổng xây 110 - btct : 0,45x0,3x2500 cột - Vữa trát : 4x0,015x0,55x1800 btct Tổng 550x300 - BTCT : 0,22x0,5x2500 dầm - Vữa ... lát : 0,02x2500 Tổng - Sàn BTCT dày 10cm : 0,1x2500 - Vữa lót + trát :0,035x1800 sàn khu wc - Bê tông gạch vỡ : 0,1x1800 - Gạch chống trơn : 0,005x2000 Tổng - Gạch xây : 0,22x1400 - Vữa trát : 0,03x2000 ... 0,1x2500 -Lớp gạch nem : 0,02x2000 -Vữa trát trần : 0,015x2000 -Vữa lót + tạo dốc : 0,05x2000 -Gạch chống nóng : 0,11x1200 Tổng - Sàn BTCT dày 10cm : 0,1x2500 sàn nhà - Vữa lót +trát : 0,04x2000 - Gạch...
 • 7
 • 865
 • 16

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P3

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thi công - P3
... 0,668.0,098.4 = 0,26 T/m - Hoạt tải đoạn BC qBC = qAB = 0,26 T/m - Hoạt tải đoạn CD = = 0, 416 4,8 - 22 + = 0,72 qCD = 0,72.0,24.4 = 0,69 T/m - Hoạt tải đoạn DD' 22 đồ án tốt nghiệp qDD, = phạm ... Xác định tải phân bố đoạn AB - Do trọng lợng thân dầm BTCT 220x500mm : 0,34 T/m - Do tờng 220mm xây dầm : = 16 3,6.0, 417 = 1T / m đồ án tốt nghiệp phạm anh tuấn 38x2 - Tải sàn BTCT đợc quy phân ... S = S 2 - Do sàn BTCT: = 4.2.0,423 = 1,692 T PA= + 1,048 + 1,692 = 4,776T * Xác định PB - Do tờng trục dày 220mm 0,417.3,6 .2 = T - Do dầm BTCT 220x400 mm 0,271 .2 = 1,084T 14 đồ án tốt nghiệp...
 • 18
 • 504
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiêpdo an tot nghiepđồ án tốt nghiệp xây dựngthiết kế đồ án tốt nghiệpthuyết minh đồ án tốt nghiệpđồ án tốt nghiệp công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp hệ thống thông tinđồ án tốt nghiệp mạng riêng ảođồ án tốt nghiệp mạng vpnđồ án tốt nghiệp hệ thống điệncách bảo vệ đồ án tốt nghiệphướng dẫn làm đồ án tốt nghiệpphương pháp làm đồ án tốt nghiệpdo an tot nghiep nganh lanhđè cương đồ án tốt nghiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học