Vì sao nhân viên hài lòng với công việc nhưng vẫn rời đi

Khảo sát mức độ hài lòng với công việc của nhân viên – Một trường hợp nghiên cứu tại METRO Nha Trang

Khảo sát mức độ hài lòng với công việc của nhân viên – Một trường hợp nghiên cứu tại METRO Nha Trang
... đến mức độ hài lòng với công việc nhân viên, sau đề giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng với công việc nhân viên siêu thị Metro Nha Trang, đề tài thực nghiên cứu nhân viên làm việc siêu thị Metro ... khỏe thành công! Sinh viên Phạm Thị Thanh Hoa ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu Khảo sát mức độ hài lòng với công việc nhân viên Một trường hợp nghiên cứu METRO Nha Trang kết ... làm sở nghiên cứu; (3) Các nghiên cứu có liên quan đến mức độ hài lòng với công việc nhân viên nhà nghiên cứu nước, Thế Giới; (4) yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng với công việc nhân viên 2.1...
 • 120
 • 416
 • 0

BÀN LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu và một số kết QUẢ của các LUẬN văn THẠC sỹ tại TRƯỜNG đại học y tế CÔNG CỘNG về sự hài LÒNG với CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN y tế TRONG BỆNH VIỆN

BÀN LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu và một số kết QUẢ của các LUẬN văn THẠC sỹ tại TRƯỜNG đại học y tế CÔNG CỘNG về sự hài LÒNG với CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN y tế TRONG BỆNH VIỆN
... LÂM SàNG, HìNH ảNH NộI SOI BệNH HọC BệNH TRàO NGƯợC Dạ D Y THựC QUảN TạI BệNH VIệN K Trần Văn Thuấn TểM TT Vit Nam l quc gia cú t l bnh viờm loột d dy, tro ngc d dy, thc qun cao, mt s trng ... % 41.8 20 30 BV huyn 40 50 60 70 80 BV tnh 5.5 BV Buụn Ma Thut BV huy n c Giang BV BV huy nhuyntnh k tnh Phỳ Lk Y n BV huy n Lng Giang BV tnh BV tnh Phỳ Y n Qung Ngói BV huy n BV tnh Hỡnh 1: ... BV BV huyn- BV huyn BV huyn- BV huyn Buụn Ma tnh k c Giang tnh Phỳ Lng Giang Thut Lk Y n BV tnh Qung Ninh BV tnh Phỳ Y n BV tnh Qung Ngói BV huyn BV tnh Hỡnh 2: T l hi lũng ca nhõn viờn y t v iu...
 • 4
 • 167
 • 1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với công việc của nhân viên tại trung tâm công viên cây xanh huế

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với công việc của nhân viên tại trung tâm công viên cây xanh huế
... sở khoa học nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với IN công việc K Chương 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với công việc nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế O ̣C Chương ... việc 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM CÔNG VIÊN CÂY XANH HUẾ 2.1 Giới thiệu Trung tâm Công viên Cây xanh Huế 2.1.1 Quá trình ... đến mức độ hài lòng với công IN việc nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế K - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng với công việc nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Huế O ̣C...
 • 125
 • 81
 • 0

bài giảng hành vi tổ chức - chương 4 giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

bài giảng hành vi tổ chức - chương 4 giá trị, thái độ và hài lòng với công việc
... reserved 3-5 3–18 Hài lòng công vi c Hài lòng công vi c  Đo lường hài lòng công vi c – Đo lường chung câu hỏi – Đo lường cách cộng tổng điểm  Nhân vi n hài lòng công vi c? – Hài lòng công vi c giảm ... Aûnh hưởng hài lòng công vi c đến kết Aûnh hưởng hài lòng công vi c đến kết thực công vi c nhân vi n thực công vi c nhân vi n  Hài lòng suất – Nhân vi n hài lòng không thiết làm vi c có suất ... lao động cao tổ chức có nhiều người lao động hài lòng với công vi c  Hài lòng vắng mặt – Nhân vi n hài lòng với công vi c có tượng vắng mặt tránh khỏi  Hài lòng thuyên chuyển – Nhân vi n hài lòng...
 • 26
 • 653
 • 0

đo lường sự hài lòng với công việc của giáo viên trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an

đo lường sự hài lòng với công việc của giáo viên trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an
... ng s hài lòng v i công vi c c a giáo viên trư ng C N Du l ch – Thương m i Ngh An .112 Nh ng ki n ngh nh m nâng cao s hài lòng v i công vi c c a giáo viên trư ng C N Du l ch – Thương ... KIM LONG Nha Trang - năm 2012 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n văn “ o lư ng s hài lòng c a giáo viên v i công vi c c a giáo viên trư ng cao ng ngh du l ch – thương m i Ngh An công trình nghiên ... nh m xác Trư ng Cao nh, o lư ng m c hài lòng v i công vi c c a giáo viên ng ngh Du l ch - Thương m i Ngh An, t nh m nâng cao s hài lòng ó ưa ki n ngh i v i công vi c c a giáo viên t i trư ng...
 • 181
 • 235
 • 6

Đánh giá sự hài lòng với công việc của công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty TNHH shaiyo AA việt nam

Đánh giá sự hài lòng với công việc của công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty TNHH shaiyo AA việt nam
... trường, kết hợp với trình làm việc Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Đánh giá hài lòng với công việc công nhân trực tiếp sản xuất Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam làm luận ... HỮU TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH SHAIYO AA VIỆT NAM Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực tài sản giá doanh nghiệp, định ... độ hài lòng với công việc CNTTSX công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam chương II 35 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TẠI CÔNG...
 • 127
 • 154
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng với công việc của người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng tại khách sạn hội an thành phố hội an

Đánh giá mức độ hài lòng với công việc của người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng tại khách sạn hội an thành phố hội an
... với công việc người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng khách sạn Hội An -Thành phố Hội An Đối tượng nghiên cứu Mức độ hài lòng với công việc người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng khách ... Đánh giá mức độ hài lòng với công việc người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng khách sạn Hội An- Thành phố Hội An Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng với công việc người ... + Đánh giá mức độ hài lòng với công việc người lao động trực tiếp tiếp xúc khách hàng khách sạn Hội An- Thành phố Hội An + Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng...
 • 14
 • 347
 • 3

Tài liệu Làm gì khi nhân viên bàng quan với công việc doc

Tài liệu Làm gì khi nhân viên bàng quan với công việc doc
... thường giao phó việc thực công việc nhiệm vụ đơn điệu cho nhân viên cấp dưới, công việc thú vị giữ lại cho riêng Tình trạng tạo nên bàng quan với công việc suy nghĩ nhân viên Đâu nguyên nhân? Các chuyên ... lưỡi Việc giao phó công việc giúp nhân viên phát triển, làm cho tất công việc quan trọng xây dựng chiến lược bị tập trung vào tay nhà quản trị cấp cao Việc giao phó theo cách cũ đẩy nhân viên ... thành công cụ nhà quản lý, tức thực công việc đơn giản, lặp lặp lại Họ có cảm giác tay chân sếp Khi đó, bàng quan với công việc nảy sinh tổ chức Giao phó công việc tảng quản trị thời cách mạng công...
 • 5
 • 370
 • 3

Tài liệu sao nhân viên của bạn xin nghỉ việc? ppt

Tài liệu Vì sao nhân viên của bạn xin nghỉ việc? ppt
... khiến nhân viên định nộp đơn xin nghỉ việc gì? - Lương thưởng không thỏa mãn Thường lý chiếm tỷ lệ cao bạn nhận đơn xin việc từ nhân viên Khi nhân viên xin nghỉ, bạn thường giữ chân nhân viên ... nhân viên Bạn suốt ngày tuyển nhân viên mà không hiểu nhân viên lại xin nghỉ Có người nói thẳng lý đi, xu hướng nhân viên - đặc biệt nhân viên nữ - thường “dĩ hòa vi quý” họ nói lý hoa mỹ để che ... khiến nhân viên chán nản biết có cống hiến nhiều đến - Bị sếp “trù dập” - Quy mô công ty nhỏ làm ăn không hiệu Một quản lý giỏi phải biết cách giữ chân nhân viên Bạn suốt ngày tuyển nhân viên...
 • 4
 • 298
 • 0

Bạn có hài lòng với công việc hiện tại không? doc

Bạn có hài lòng với công việc hiện tại không? doc
... vị trí tại, bỏ việc họ không tìm công việc khác họ tin công việc nhàm chán mà họ làm ngày tốt (nhưng đến bao giờ, họ đoán định câu trả lời?) Nếu bạn không yêu công việc làm khuyên bạn nên ... cho bạn cảm thấy say mê? Từ hai câu hỏi này, bạn phát triển dựa ý tưởng Kết bộc lộ vài khả bạn Sau bạn định lựa chọn lấy công việc để theo đuổi Sau định nghiệp cho đời mình, đặt mục tiêu xác ... buồn nhiều người không tìm thấy ý nghĩa điều Thông thường, họ không dám từ bỏ công việc mà họ ghét để mạnh dạn tìm công việc mà họ yêu thích Đôi khi, họ bị “mắc kẹt” ý nghĩ họ an tòan làm việc...
 • 3
 • 109
 • 0

Làm thế nào để hài lòng với công việc phải làm? ppt

Làm thế nào để hài lòng với công việc phải làm? ppt
... * Làm để hài lòng với công việc phải làm? (bài 2): Tìm công việc Nếu bạn nhận thấy thay đổi công việc không giúp bạn thoát khỏi buồn chán nghề nghiệp bạn cần tìm công việc * Làm để hài lòng với ... nên làm để hài lòng với công việc tại, công việc mà hoàn cảnh “buộc” phải làm? Vào thời điểm này, mục đích cụ thể bạn làm việc để “kiếm sống” (Bạn thử qua nhiều công việc bạn cảm thấy hứng thú với ... người Bạn làm, học với niềm say mê, hứng thú hẳn nhiên sáng tạo, hiệu nhiều * Làm để hài lòng với công việc phải làm? (bài 3): Chú tâm để hoàn thành công việc - Không dễ cho bạn tìm công việc phù...
 • 4
 • 322
 • 0

Làm gì khi nhân viên bàng quan với công việc pot

Làm gì khi nhân viên bàng quan với công việc pot
... thường giao phó việc thực công việc nhiệm vụ đơn điệu cho nhân viên cấp dưới, công việc thú vị giữ lại cho riêng Tình trạng tạo nên bàng quan với công việc suy nghĩ nhân viên Đâu nguyên nhân? Các chuyên ... lưỡi Việc giao phó công việc giúp nhân viên phát triển, làm cho tất công việc quan trọng xây dựng chiến lược bị tập trung vào tay nhà quản trị cấp cao Việc giao phó theo cách cũ đẩy nhân viên ... thành công cụ nhà quản lý, tức thực công việc đơn giản, lặp lặp lại Họ có cảm giác tay chân sếp Khi đó, bàng quan với công việc nảy sinh tổ chức Giao phó công việc tảng quản trị thời cách mạng công...
 • 8
 • 275
 • 0

giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

giá trị, thái độ và hài lòng với công việc
... làm việc có suất – Năng suất người lao động cao tổ chức có nhiều người lao động hài lòng với cơng việc Hài lòng vắng mặt – Nhân viên hài lòng với cơng việc có tượng vắng mặt tránh khỏi  Hài lòng ... 3–15 Thái độ Thái độ Là phát biểu hay đánh giá giá trị vật, người hay đồ vật Thành phần ảnh hưởng thái độ Là cảm nhận hay cảm xúc thái độ Thành phần nhận thức thái độ Thành phần hành vi thái độ ... 3-5 3–22 Hài lòng cơng việc  Đo lường hài lòng cơng việc – Đo lường chung câu hỏi – Đo lường cách cộng tổng điểm  Nhân viên hài lòng cơng việc? Hài lòng cơng việc giảm xuống 50.7% vào năm...
 • 30
 • 365
 • 0

Sự hài lòng với công việclòng trung thành của người lao động tại hợp tác xã Xuân Long, Thành Phố Huế

Sự hài lòng với công việc và lòng trung thành của người lao động tại hợp tác xã Xuân Long, Thành Phố Huế
... tố hài lòng trung thành Đạc biệt nghiên cứu sâu vào tìm hiểu hài lòng công việc ảnh hưởng đến lòng trung thành người lao động 1.1.4 Đo lường hài lòng lòng trung thành người lao động Sự hài lòng ... hưởng đến lòng trung thành người lao động 20 1.1.3 Ảnh hưởng hài lòng công việc đến lòng trung thành người lao động 22 1.1.4 Đo lường hài lòng lòng trung thành người lao động .22 ... hài lòng công việc đến lòng trung thành người lao động .77 Ế CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHẤP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI U CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ́H TẠI...
 • 120
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự hài lòng với công việcbạn có hài lòng với công việc hiện tạicâu 2 sự hài lòng với công việc hiện tạicác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên marketing đối với công tysự hài lòng trong công việc của nhân viênđề tài đánh giá sự hài lòng về công việc của nhân viên tại khách sạn xanh huếcác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại công ty xăng dầu quảng bìnhluận văn tốt nghiệp đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn an giang chi nhánh thoại sơnphân tích hồi quy ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến dự định nghỉ việc của nhân viên ngân hàng tmcp sài gònmột số hàm ý cho nhà quản trị về ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến dự định nghỉ việc của nhân viên ngân hàng tmcp sài gònđo sự hài lòng trong công việc của nhân viênđánh giá thang đo sự hài lòng trong công việc của nhân viênkiểm định thang đo sự hài lòng trong công việc của nhân viênđánh giá ảnh hưởng của chất lượng sống trong công việc đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngân hàng mô hình 2kiểm định tác động của đặc điểm cá nhân tác động đến các nhân tố chất lượng sống trong công việc kết quả công việc và sự hài long trong công việc của nhân viên ngân hàng tại tp hcmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm