Thuế là gì

Tài liệu Thuế pptx

Tài liệu Thuế là gì pptx
... trách nhiệm ngời nạp thuế, cơ quan thuế quan nhà nớc khác.Học sinh có hiểu biết ban loại thuế hành b) Về kĩ năng: -Học sinh biết liên hệ kiến thức học với việc thu, nộp thuế, sách thuế nhà nớc -Học ... thân với công tác thuế 2.Yêu cầu: Gồm có cấp độ: -Cấp độ biết: biết số nội dung quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân;các sách thuế hành Việt Nam -cấp độ hiểu: hiểu đợc ý nghĩa thuế với sống cua ... chơng trình,nội dung giáo dục chíng sách,pháp luật thuế dành cho học sinh lớp 11 I.Mục tiêu, yêu cầu: 1.Mục tiêu: Giáo dục sách, pháp luật thuế bậc trung học nhằm: a) Về kiến thức: -Học sinh...
 • 3
 • 198
 • 0

vai trò của pháp luật thuế gì? Cần có những giảipháp để phát huy được vai trò của pháp luật thuế trong nền kinh tế thịtrường hiện nay

vai trò của pháp luật thuế là gì? Cần có những giảipháp gì để phát huy được vai trò của pháp luật thuế trong nền kinh tế thịtrường hiện nay
... quản lí thuế hiệu 11 Bên cạnh vai trò pháp luật thuế đóng vai trò làm sở cho đàm phán thương mại 2.2 Các giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò pháp luật thuế điều kiện phát triển kinh tế thị trường ... thuế hoàn trả cách gián tiếp khoản tiền nộp cho nhà nước VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT THUẾ - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ ĐÓ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Vai ... phần nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò pháp luật thuế kinh tế - xã hội KẾT LUẬN Qua phân tích khẳng định lần pháp luật thuế đóng vai trò quan trọng việc điều tiết kinh tế đất nước, đóng góp vào...
 • 17
 • 214
 • 0

chi phí thuế tndn hoãn lại

chi phí thuế tndn hoãn lại là gì
... nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại 140.000 đ Kế toán ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại : 140.000 đ Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 140.000 ... Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại 1.260.000 đ Kế toán ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại : 1.260.000 đ Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 1.260.000 ... thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại 420.000 đ(1.500.000 x 28%) Kế toán ghi: Nợ TK 8212 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại: 420.000 đ Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại...
 • 18
 • 6,293
 • 0

Chương VIII 1. Cho thuê tài chính ? pps

Chương VIII 1. Cho thuê tài chính là gì ? pps
... So sánh cho thuê tài với cho thuê tài sản thông thường Nêu lợi ích cho thuê tài với bên quan hệ cho thuê tài - Về số tiền bên thuê trả cho bên cho thuê trg thời hạn thuê: + CHo thuê tài chính: ... giá trị tài sản thuê + Thuê tài sản: số tiền thuê phụ thuộc vào thời gian thuê, lớn giá trị tài sản thuê - Về việc mua lại tài sản thuê sau hết tgian thuê: + Cho thuê tài chính: bên thuê có quyền ... ty cho thuê tài việt nam Công ty cho thuê tài Nhà nước: công ty cho thuê tài Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh Công ty cho thuê tài cổ phần: công ty cho thuê tài...
 • 4
 • 243
 • 0

ISO ?

ISO là gì ?
...
 • 3
 • 594
 • 3

Java ? Và tại sao bạn cần quan tâm ?

Java là gì ? Và tại sao bạn cần quan tâm ?
... biệt Java app (ứng dụng Java) Java applet g ? Đ: ứng dụng (app) chương trình độc lập mà bạn chạy máy Các ứng dụng phi -Java có nhiều, có tá bạn dùng Microsoft Word hay Excel Cho đến có ứng dụng Java ... "100% Pure Java - Java gốc" g ? Đ: Đây loại chứng thư Sun cấp cho chương trình viết Java thỏa yêu cầu không phụ thuộc vào mã hệ điều hành chạy máy ảo Java (JVM - Java Virtual Machine) H: Làm chương ... biết Dầu nữa, Java phần quan trọng toàn cảnh NC, loại máy mở rộng thị trường cho chương trình chuyên Java bạn chạy Windows Cần biết Java Java hoà hợp tất lại với Ngôn ngữ lập trình Java chủ đề...
 • 25
 • 579
 • 4

Quản lý thời gian gì?

Quản lý thời gian là gì?
... việc kiểm soát quản thứ khác Quản thời gian nghĩa gì? Quản thời gian có nghĩa kiểm soát tốt cách bạn sử dụng thời gian đưa định sáng suốt cách bạn sử dụng Để quản thời gian tốt hơn, ... nguồn lực mà nhà quản sử dụng, thời gian thứ quý giá thứ khó để sử dụng cho tốt Khi thời gian trôi vô ích không quay lại Có thể chắn điều bạn không quản kiểm soát thời gian mình, bạn thấy ... gắng đạt điều gì? - Những cản trở ta đạt đến điều đó? Mục tiêu cần đạt: - Nhận diện cách gia tăng hiệu suất hiệu thông qua việc quản thời gian tốt - Phân biệt khác đòi hỏi quỹ thời gian bạn xác...
 • 5
 • 1,169
 • 6

Mục tiêu tổng quát, nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 gì?

Mục tiêu tổng quát, nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 là gì?
... cầu phát triển kinh tế - xã hội - Thực đồng sách bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân - Tăng cường lãnh đạo quản lý phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, ... tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, ngăn chặn trừ tệ nạn xã hội Xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh - Xã hội hoá sách xã hội ... - Thực chương trình xoá đói, giảm nghèo - Thực sách ưu đãi xã hội vận động toàn dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… - Đẩy mạnh việc...
 • 2
 • 2,387
 • 6

Quản lý kiểu 101 Quản lý gì?

Quản lý kiểu 101 Quản lý là gì?
... đổi, điều chỉnh Việc có đáng làm không? Quản nhân viên, quản người việc làm không dễ Tuy nhiên, làm việc thành công Và kinh nghiệm quý báu Hãy nhớ việc quản lý, giống kỹ nào, việc bạn cải ... họ làm sản phẩm ngày, đâu lợi ích việc thuê bạn? Hay nói cách khác, họ làm sản phẩm ngày, bạn, vai trò người quản phát huy giá trị nghệ thuật quản Một suy luận tương ... thức hiệu không?… Đó giá trị việc quản – khiến cho nhân viên làm việc hiệu Kế hoạch Việc quản bắt đầu với việc lên kế hoạch Quản tốt khởi đầu kế hoạch hay Không có kế hoạch, bạn không đạt...
 • 10
 • 1,195
 • 0

Visual Basic ?

Visual Basic là gì ?
... Microsoft chứa nhiều thông tin cập nhật cho người lập trình VB6 Trang chủ Visual Basic đặt URL http://www.microsoft.com/vbasic/ Thông tin có sẵn địa nầy bao gồm: • • • Cập nhật đặc tính mới, phiên ... trình Setup có sẵn tong folder gốc đĩa compact Chọn nút Custom hộp thoại (dialog) Microsoft Visual Basic 6.0 Setup Chọn hay xóa thành phần cách check hay uncheck hộp danh sách Options dialog ... form trình ứng dụng bạn có designer form riêng Khi bạn maximise form designer, chiếm khu làm việc Muốn làm cho trở lại cở bình thường đồng thời để thấy form designers khác, click nút Restore Window...
 • 8
 • 479
 • 0

Bộ máy (Engine) cơ sở dữ liệu ?

Bộ máy (Engine) cơ sở dữ liệu là gì ?
... 09/01/12 Design: Nguyen Hien Du Biến Kiểu DATABaSE Làm việc với sở liệu cần: + Khai báo biến kiểu Database + Cho biến tham chiếu đến CSDL cụ thể vùng làm việc Để kết nối với CSDL hành có cách Cách ... Hien Du Làm việc với CSDL khác Tại thời điểm đồng thời làm việc với nhiều CSDL khác Như đồng thời xử lý bảng, truy vấn Tuy nhiên cho phép sử dụng biểu mẫu, Macro, Report, Modul CSDL Cách làm việc ... Design: Nguyen Hien Du Biến kiểu RecorSet Để xử lý liệu bảng, truy vấn ta dùng biến khai báo kiểu Recordset Có loại Recordset Kiểu Recordset Số ghi Dữ liệu Loại Table Có thể thay đổi Có thể thay đổi...
 • 32
 • 1,413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung đăng ký thuế là gìquyết toán thuế là gìthời gian quyết toán thuế là gìtờ khai quyết toán thuế là gìủy nhiệm thu thuế là gìphương pháp khấu trừ thuế là gìbáo cáo quyết toán thuế là gìbảng kê hồ sơ đăng ký thuế là gìkế toán thuế là gìtỷ giá tính thuế là gìthu nhập trước thuế là gìkhấu hao tính thuế là gìđộ nổi của thuế là gìkhai quyết toán thuế là gìthu nhập chịu thuế là gìĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây