ĐÁP ÁN CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM (PHẦN 2)

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM (P1)

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TIN HỌC THI CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM (P1)
... LAN có ý nghĩa gì? Mạng cục 44 Theo bạn, điều mà tất virus tin học cố thực hiện? Tự nhân 45 Bạn hiểu Macro Virus ? Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp winword excel 46 Nếu kết nối Internet ... báo đơn vị đo là: Centimeters 83 Trong Microsoft Word 2003, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: Microsoft Equation 84 Trong Microsoft Word 2003, để chèn tiêu đề ... máy mà không cần mở thư mục 25 Trong hệ điều hành Windows XP, thao tác sau không để mở chức tìm kiếm thông tin? 26 Trong hệ điều hành Windows XP, tổ hợp phím sau giúp bạn truy cập nhanh menu Start?...
 • 13
 • 4,667
 • 178

ĐÁP ÁN 200 CÂU TIN HỌC THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 ( có chú thích)

ĐÁP ÁN 200 CÂU TIN HỌC THI CÔNG CHỨC QUẢNG NAM 2016 ( có chú thích)
... thức = Max(Min(1,4,6),2,7), kết là: 137 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , công thức = Min(Sum(4,2,8),19, 7), kết 138 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , công thức = Average(Count(5,2,6),8,7), ... Excel 2003 , hàm Count() dùng để? => Hàm Count đếm ô liệu kiểu số 141 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , công thức =ABS( -2001 ) kết trả : 2001 142 Trong bảng tính Microsoft Excel 2003 , công ... =Product(Int(30.432),2,10,Average(5,4,6)) kết : 3000, hàm Product hàm nhân 143 Trong Microsoft Excel 2003 , công thức =SQRT(SUM(5,6) + PRODUCT(5,5)) trả kết là: 6, hàm SQRT lấy bậc 36 ( 11 +...
 • 8
 • 5,577
 • 472

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016

Đáp án Tiêng Anh Đọc Hiểu Thi Công Chức Quảng Nam 2016
... cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former forest floor, the thin layer of soil no longer supports ... in this passage could best be replaced with _ A invent (v) : phát minh, sáng chế B count on (v) : tin, tin C rely on (v) : tin cậy vào, tin vào D imagine (v) : tưởng tượng, hình dung, đoán Question ... land This is called the ‘storm surge’ and can be catastrophic To measure how powerful an approaching hurricane is, meteorologists use something called the Saffir-Simpson Hurricane Scale This...
 • 38
 • 1,872
 • 45

Một số câu hỏi tham khảo thi công chức thuế năm 2010

Một số câu hỏi tham khảo thi công chức thuế năm 2010
... lý thuế : a Cơ quan quản lý thuế b Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế c Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, ... độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp c Được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp d Không câu trả lời Câu 33 Kỳ tính thuế ... 25% Câu 41 Doanh nghiệp có lỗ chuyển lỗ sang năm sau trừ vào thu nhập tính thuế TNDN số lỗ không năm kể từ năm năm phát sinh lỗ a) năm b) năm c) năm d) năm Câu 42 Các khoản Thu nhập miễn thuế...
 • 40
 • 372
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin họcđáp án

câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học có đáp án
... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... phím D Câu B C 44 CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm toán ... cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Câu : Tạo tệp gồm slides (có nội dung bất kỳ) thi t lập bảng, hyperlink, hiệu ứng trình diễn… Câu 10:...
 • 74
 • 1,371
 • 10

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chứcđáp án chi tiết

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức có đáp án chi tiết
... *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tượng tập tin chọn Copy tin để: Câu 103 Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Câu 108 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut ... mục Empty Recycle Bin kết là: Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số Nút số Nút số Nút số Thanh ... Open Chọn tập tin, chọn File - *Cả câu *Chỉ B C tin, chọn Restore Câu 41 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore Câu 42 Để...
 • 118
 • 716
 • 1

ĐỀ THI ôn tập TIN học THI CÔNG CHỨC 2014 (có đáp án)

ĐỀ THI ôn tập TIN học THI CÔNG CHỨC 2014 (có đáp án)
... c e d Không có kết Câu 45: Viết công thức tính PHỤ CẤP với điều kiện sau: Nếu CHỨC VỤ GĐ phụ cấp 100.Nếu CHỨC VỤ KTT TP phụ cấp 70 Nếu CHỨC VỤ NV ngày công > 25 ngày phụ cấp 30 Viết công thức ... Câu 18 Câu đúng? a Công thức cách tính toán Excel bạn tự xác định * b Công thức chương trình tính toán phức tạp lập sẵn Excel c Công thức phép tính sử dụng thao tác cộng trừ d Công thức áp dụng ... COPY công cụ, sau di chuyển trỏ đến vị trí nháy chuột biểu tượng PASTE công cụ/Hoặc : gõ tổ hợp phím CTRL+ C, sau di chuyển trỏ đến vị trí gõ tổ hợp phím CTRL + V) 12 Nếu công cụ hình WINWORD không...
 • 19
 • 1,353
 • 19

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần hệ điều hành (chuẩn)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần hệ điều hành (chuẩn)
... Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) c) RAM d) ROM Dữ liệu nhớ, thi t bị lưu trữ tắt máy tính: a) Đĩa cứng b) RAM c) ROM d) Đĩa CDROM Trong hệ điều hành Windows, ... Chọn Start  Settings  TaskBar & Start Menu vvvvvv Câu A B wwwwww Câu A B sai 68 Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực : Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) xxxxxx Kích ... eeeeeeeeeeeee Chỉ chép nội dung tập tin chứa hình ảnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học (chuẩn) 109 Để phục hồi tập tin Recyle Bin, ta thực : fffffffffffff Chọn tập tin, chọn Restore ggggggggggggg...
 • 27
 • 12,259
 • 126

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn)
... quay dọc… ta thực hiện: A File\Page Setup B File\Setup C Câu A B sai D Câu A B Câu 2: Trong Word muốn sửa lại văn có lưu với tên (tập tin cũ còn), ta thực hiện: A Kích biểu tượng Save công cụ B ... thực hiện: A Insert \ Hyperlink B Ctrl + K C Câu A B D Câu A B sai Câu 4: Trong Word để chèn ký hiệu cho văn bản, ta thực hiện: A Ctrl + P B Kích vào biểu tượng C Insert \ Symbol… D Câu B C Câu ... phím TAB C Nhấn phím ALT D Câu A B Câu 6: Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực sao? A Nhấn phím ← B Nhấn phím TAB C Câu A B sai D Câu A B Câu 7: Trong Word muốn nhảy từ ô phải...
 • 25
 • 5,587
 • 93

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel (chuẩn)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel (chuẩn)
... Ctrl + C Câu 15 Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh: a) Thoát khỏi Excel b) Lưu tập tin với tên c) Đóng tập tin hành d) Đóng sheet hành Câu 16 Muốn nhập ngày hệ thống vào ô hành, bạn thực ... Câu 49 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa Xuân Trên Thành Phố”,10) a) Thành phố b) n Thành Phố c) Mùa Xuân Tr d) Các câu sai Câu 50 Kết công thức, =UPPER(RIGHT(“Mùa Xuân Trên Thành Phố”,12)) a) n Thành ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 có giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu...
 • 11
 • 6,524
 • 79

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành powerpoint (chuẩn)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành powerpoint (chuẩn)
... Object D Câu A B Câu 45: Trong Powerpoint để chèn nút hành động Slide ta thực hiện: A Slide Show \ Custom Shows B Slide Show \ Action Buttons C Câu A B D Câu A B sai Câu 46: Trong Powerpoint để ... bắt đầu trình diễn Slide Show ta thực hiện: A Slide Show + Setup Show B Slide Show + View Show C Nhấn F5 bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động ... Custom Animation C Câu A B D Câu A B sai Câu 25: Trong Powerpoint muốn xếp slide ta dùng lệnh sau đây: A Insert \ New Slide B File \ New C View \ Slide Sorter D Các câu sai Câu 26: Để tạo hiệu...
 • 10
 • 9,263
 • 78

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)
... gia quản thuế chưa quy đònh đầy đủ, rõ ràng ảnh hưởng đến việc thực công tác quản thuế Công tác phòng chống, xử hành vi vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu thuế hạn chế công tác quản ... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... kiểm tra thuế, tra thuế; bảo lưu ý kiến biên kiểm tra thuế, tra thuế Được bồi thường thi t hại quan quản thuế, cơng chức quản thuế gây theo quy định pháp luật u cầu quan quản thuế xác...
 • 21
 • 6,269
 • 79

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ... Macro Virus ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord ... khơi phục Delete Items 38 -chức CC gởi email A-gởi vào hộp thư người soạn thư B-gởi đến địa thứ C-gởi lưu đến máy chủ 14 D-gởi đến người nhận thứ 39-Trang web tìm kiếm thơng tin A-trang web có nhiều...
 • 15
 • 43,802
 • 374

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng trắc nghiệm câu hỏi tin học thi công chức hành chính năm 2014dap an trac nghiem tin hoc thi cong chucdap an tra nghiem tin hoc thi cong chuc phan windowngan hang cau hoi trac ngiem thi cong chuc tin hoc co dap anngan hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức 2014 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học thi công chức120 cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc 2014839 câu hỏi trắc nghiệm tin học thi cong chưc 2014trắc nghiệm tin học thi công chức có đáp ángần 2000 câu hỏi trắc nghiệm môn tin học thi công chức 2014cau hoi trac nghiem tin hoc thi cong chuc thuecâu hỏi trắc nghiệm môn tin học thi công chứccâu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin họcbộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành excel chuẩndap an tin hoc thi cong chuc hanh chinh nam 2014Bài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệpđộc tính của các chất phụ giaTÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHquản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mạiđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giákĩ thuật điều chế viên baobài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)quản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naithực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdthấu kính mỏng VATư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch, vững mạnhphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6ứng dụng của giberelin đối với cây trồngquy chuẩn về chất thải rắn nguy hạitổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceđồ án nền móng 1Quản lý siêu thị điện thoại