Excel 2010 microsoft việt nam

Giáo trình Excel 2010-Microsoft Việt Nam

Giáo trình Excel 2010-Microsoft Việt Nam
... nhóm I Nội dung Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 1.1 Giới thiệu Excel Excel gì: Microsoft Excel phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạyr chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ta ... Undo cho Excel 232 10 Tách họ tên cột bảng tính Excel 236 11 Tạo mục lục Excel 237 Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam I Những điểm Microsoft Excel ... Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 18 Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel 18 Thu nhỏ cửa sổ Excel 19 Phóng to cửa sổ Excel 19 Thốt khỏi Excel ...
 • 240
 • 92
 • 0

Giáo trình Word 2010-Microsoft Việt Nam

Giáo trình Word 2010-Microsoft Việt Nam
... tr n Word 2003 mà không cài th m chương trình, Word 2007 cho ph p b n lưu l i với định d ng Word 2003 (trong danh sách Save as type hộp tho i Save As, b n chọn Word 97-2003 Document) Muốn Word ... nội - Microsoft Vietnam Chương 7: Một số mẹo hay Word 2010 114 Các công c đồ họa Word 2010 114 S d ng Word 2010 để viết Blog 118 T o m c l c Word 2010 ... tương tự Word 2007) Mặc định ưu tài i u d ng Word 2003 trở trước Mặc định, tài li u Word 2010 lưu với định d ng *.DOCX, khác với *.DOC mà b n quen thuộc Với định d ng này, b n mở tr n Word 2003...
 • 138
 • 340
 • 0

Giáo trình MS PowerPoint 2010 Tiếng Việt của Microsoft Việt Nam

Giáo trình MS PowerPoint 2010 Tiếng Việt của Microsoft Việt Nam
... thiệu ower oint 010 Gi th PowerPoint 2010 Nội dung c i m m i PowerPoint Khởi ộng thoát Microsoft PowerPoint 2010 Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s ch ơng trình Microsoft PowerPoint Thay Tùy biến ... trình chiếu thuyết trình? 289 Chương Trình chiếu thuyết trình 290 Trình chiếu thuyết trình 291 Thiết lập c c tùy chọn cho chế ộ Slide Show 291 Trình chiếu thuyết trình ... Phiên thử nghiệm – Lưu hành nội - Microsoft Vietnam L i u Bạn ọc thân mến, PowerPoint l công cụ bi n tập v trình diễn b o c o tr n m y tính ph biến Ở Việt Nam, PowerPoint ã ợc p dụng nhiều c c...
 • 335
 • 716
 • 18

Giáo Trình Microsoft Excel 2010 Tiếng Việt ppt

Giáo Trình Microsoft Excel 2010 Tiếng Việt ppt
... việc nhóm I Nội dung Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 1.1Giới thiệu Excel Excel gì: Microsoft Excel phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạyr chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ... lần Undo cho Excel 278 10 Tách họ tên cột bảng tính Excel 282 11 Tạo mục lục Excel 284 I Những điểm Microsoft Excel 2010 Chức Backstage View Giao iện ribbon Office 2010 đưa vào ... chọn Microsoft Office, sau i chuyển chuột đến chữ Microsoft Office Excel 2010 dừng lại B3 Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel Các n t điều khiển cửa sổ Excel...
 • 287
 • 280
 • 1

Giáo Trình Microsoft Excel 2010 Tiếng Việt docx

Giáo Trình Microsoft Excel 2010 Tiếng Việt docx
... việc nhóm I Nội dung Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 1.1Giới thiệu Excel Excel gì: Microsoft Excel phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạyr chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ... lần Undo cho Excel 278 10 Tách họ tên cột bảng tính Excel 282 11 Tạo mục lục Excel 284 I Những điểm Microsoft Excel 2010 Chức Backstage View Giao iện ribbon Office 2010 đưa vào ... chọn Microsoft Office, sau i chuyển chuột đến chữ Microsoft Office Excel 2010 dừng lại B3 Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel Các n t điều khiển cửa sổ Excel...
 • 287
 • 335
 • 1

Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2006 – 2010 của Việt Nam.DOC

Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2006 – 2010 của Việt Nam.DOC
... hoạch thu hút vốn FDI Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 21 I Kế hoạch thu hút vốn đầu trực tiếp nước giai đoạn 20062 010 Trong giai đoạn 2006- 2010 Việt nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, khắc ... trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2001-2005 I Kết thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2001-2005 Đặc điểm tình hình chung giai đoạn 2001-2005 1.1 Thu n ... đầu xã hội, năm 2004 thu hút 44.2 tỷ đồng chiếm 16.1% tổng vốn đầu xã hội, năm 2005 thu hút 53 tỷ đồng chiếm 16.3% tổng vốn đầu xã hội Bảng1 kết thu hút vốn đầu trực tiếp nước giai đoạn...
 • 37
 • 555
 • 1

Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam

Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam
... 0918.7 75. 368 Chơng II: Thực trạng tình hình thực kế hoạch giải việc làm Việt Nam 1.Phơng hớng thực mục tiêu kế hoạch việc làm kế hoạch năm 2001-20 05 a .Nhiệm vụ mục tiêu cụ thể lao động việc làm kế hoạch ... quốc gia - Giải việc làm: Mục đích cuối nghiên cứu vấn đề việc làm đề xuất giải pháp để giải việc làm Giải việc làm nâng cao chất lợng việc làm tạo việc làm thu hút ngời lao động vào guồng máy ... điểm chủ trơng Đảng việc làm giải việc làm 19 Mục tiêu phơng hớng giải việc làm kế hoạch năm 2006- 2010 19 Giải pháp, sách giải việc làm thời kì 2001-20 05 24 Kết luận ...
 • 33
 • 99
 • 0

Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam

Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam
... Nhà nớc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) qua năm (tính theo đơn vị %) : Các khu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm vực kinh 1991 1992 1993 1994 19 95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 tế ... KTNQD ĐTNN 100 29,3 70,7 100 30,6 69,4 100 39,2 60,8 100 40,1 53 ,5 6,4 100 40,2 53 ,5 6,3 100 39,9 52 ,7 7,4 100 40 ,5 50,4 9,1 100 40,0 50 ,0 10,0 100 38,7 49,1 12,2 100 39,0 47,7 13,3 100 39,2 47,1 ... vận tải, sở hạ tầng Năm 2002 ta thu dợc kết nh :tăng trởng GDP 7,04%, tổng kim ngạch xuất tăng 16%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14%, lạm phát giảm xuống mức không 5% Trong đó, riêng...
 • 13
 • 198
 • 0

Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2006 – 2010 của Việt Nam.

Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2006 – 2010 của Việt Nam.
... thực kế hoạch thu hút vốn FDI Việt Nam giai đoạn 2006- 2010 I Kế hoạch thu hút vốn đầu trực tiếp nước giai đoạn 20062 010 Trong giai đoạn 2006- 2010 Việt nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ... trạng thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2001-2005 I Kết thu hút vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 2001-2005 Đặc điểm tình hình chung giai đoạn 2001-2005 1.1 Thu n ... nước tiếp nhận đầu - Doanh nghiệp 100% vốn nước doanh nghiệp thu c sở hữu nhà đầu nước doanh nghiệp thu c sở hữu nhà đầu nước (tổ chức cá nhân nước ) nhà đầu nước thành lập nước tiếp...
 • 37
 • 213
 • 0

MDGs trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt Nam

MDGs trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt Nam
... nghèo Việt Nam Công tác xây dựng kế hoạch chi tiết thực tất lĩnh vực kinh tế hội hai cấp trung ương tỉnh thành Những thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế hội bao gồm loạt số kinh tế hội đầy ... trợ dịch vụ Xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn để đạt MDG liên quan tới y tế đưa vào Kế hoạch Phát triển kinh t - hội, Khuôn khổ Chi tiêu trung hạn chế phát triển kinh t - hội khác Theo dõi ảnh ... liệu 10.000 dân, tỷ lệ cán y tế loại sở y tế Những số không theo dõi Việt Nam Nếu số đưa vào Kế hoạch Phát triển kinh t - hội năm (200 6-2 010) số theo dõi tiến ngành y tế, cần xem xét vấn đề sau...
 • 49
 • 134
 • 0

Xác định đặc tính virut rota gây bệnh năm 2010 tại việt nam

Xác định đặc tính virut rota gây bệnh năm 2010 tại việt nam
... vong bệnh Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài nghiên cứu: “ Xác định đặc tính virut Rota gây bệnh năm 2010 Việt Nam nhằm mục tiêu sau: - Nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ tiêu chảy cấp virut Rota Việt ... Rota Việt Nam năm 2010 mối liên quan với yếu tố mùa, giới tính lứa tuổi - Đánh giá lưu hành chủng virut Rota Việt Nam năm 2010 từ đánh giá xu hướng biến đổi chủng virut Rota lưu hành qua năm CHƢƠNG ... – like), ông đặt tên cho virut Rotavirus (hình 1) Sau nghiên cứu xác định RV thuộc họ Reoviridae Ở Việt Nam đến năm 1980 nghiên cứu xác định virut nguyên nhân gây nên bệnh tiêu chảy trẻ em 1.1.2...
 • 23
 • 237
 • 0

Giáo án - Bài giảng: WPF - MICROSOFT VIỆT NAM

Giáo án - Bài giảng: WPF - MICROSOFT VIỆT NAM
... đặt WPF với Internet Explore phiên trở lên Microsoft Vietnam – DPE Team |WPF Bài mở đầu: Tổng quan WPF Các thành phần WPF Giống thành phần khác NET Framework, WPF tổ chức chức theo nhóm namespace ... http://dotnetslackers.com/articles/silverlight/WPFTutorial.aspx WPF Tutorials, URL: http://www.wpftutorial.net/ Microsoft Vietnam – DPE Team |WPF Bài mở đầu: Tổng quan WPF 23 Bài CÁC ĐIỀU KHIỂN (CONTROL) CƠ BẢN CỦA WPF Trong lập trình ... http://msdn .microsoft. com/en-us/library/ms750441.aspx WPF Tutorial, URL: http://dotnetslackers.com/articles/silverlight/WPFTutorial.aspx Microsoft Vietnam – DPE Team | WPF Bài 2: Các điều khiển (Control) WPF 19 WPF...
 • 184
 • 412
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Kết quả năm 2009 và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2010Việt Nam" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... hiệu kinh tế - hội nên hiệu đầu tư sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ thấp; lao động, việc làm không đạt mục tiêu đề Triển vọng kinh tế năm 2010 2.1 Bối cảnh: * Quốc tế: Năm 2010 kinh tế giới ... nâng mức dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên 7,2% năm 2009 năm 2010 cao 8% - Đà phục hồi kinh tế giới châu Á phụ thuộc nhiều vào phục hồi kinh tế Mỹ, đặc biệt lĩnh vực tài - tiền tệ ... sở, đồng thuận toàn hội, tạo sức mạnh động lực nhằm hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra./ Tài liệu tham khảo: Báo cáo tình hình kinh tế - hội năm 2009, Tổng cục Thống kê, 31/12 /2009 Báo cáo...
 • 12
 • 200
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT ĐẾN NĂM 2010VIỆT NAM pptx

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT ĐẾN NĂM 2010 Ở VIỆT NAM pptx
... 2003 Những thành tự định hướng phát triển nghề nuôi nước Việt nam - chuyên đề nghiên cứu sinh) Chi tiết xem: Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 Bộ Thủy Sản) ... du - Phát triển nuôi từ 16.000 - 30.000 lồng hồ chứa sông Năng suất nuôi lồng đạt từ 60 100kg/m3 - Phát triển nuôi thủy sản ruộng trũng (khoảng 290.000ha) - Giải giống nước loại (cá bột ... chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản nước với nội dung sau: Cơ cấu sử dụng mặt nước đến năm 2010 (chỉ tiêu chung cho toàn ngành): tổng diện tích nuôi 850.000ha; sản lượng nuôi đạt triệu...
 • 5
 • 271
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu excel 2010 từ microsoft việt namtình hình lạm phát năm 2010 ở việt namhướng dẫn sử dụng excel 2010 tiếng việtthực tiễn áp dụng incoterms 2010 ở việt namexciter 135cc 2010 hàng việt nam chất lượng caochỉ số giá tiêu dùng năm 2010 của việt namtổng sản phẩm quốc nội năm 2010 của việt namexcel 2010 vba dynamic named rangesản lượng khai thác than năm 2010 của việt namexcel 2010 microsoft visual basic for applications compile error in hidden moduleexcel 2010 cannot edit named rangeexcel 2010 vba edit named rangethực trạng lạm phát năm 2010 ở việt namáp dụng incoterms 2010 ở việt namthực trạng áp dụng incoterm 2010 ở việt namM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i Hnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ng520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April APphu luc 4. dieu kien hanh nghe40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016